SISÄLTÖ

Mikäli kirjauslaji halutaan saada näkyviin palkkalaskelmalle, tulee kirjauslajille muodostaa kohdepalkkalaji ja palkkalajikerroin. Kirjauslajille kirjattu työaika näkyy kohdepalkkalajin nimellä palkkalaskelmalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan vaiheittain tämän rakenteen luominen.

 

1. Luo palkkalajikerroin, jolla määritellään mistä kirjauslajin yksikköhinta haetaan

Uuden palkkalajin luominen aloitetaan Yrityskohtaisista palkkalajeista.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

Perustiedot

 • Palkkalajin numero: Ei tarvita, tämä on integraatiota varten
 • Nimi: esimerkiksi "Tuntipalkka"
 • Kielikäännökset vapaaehtoisia
 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida

 • Lähde: Palkansaajan palkkaperusteet

TAI

 • Lähde: Palkanlaskennan asetukset

Palkkaperusteet

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta

Palkkaperusteisiin voidaan määritellä kiinteä yksikköhinta, joka maksetaan eriarvoisena työntekijöille.

Palkanlaskennan asetukset

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset

Palkanlaskennan asetuksissa oletuspalkkalajeihin voidaan määritellä kiinteä yksikköhinta, joka maksetaan samanarvoisena kaikille työntekijöille.

 

 

2. Luo kohdepalkkalaji, johon kirjauslaji osoittaa eli palkkalaskelmalla näkyvä palkkalaji

Uuden palkkalajin luominen aloitetaan Yrityskohtaisista palkkalajeista.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

Perustiedot

 • Palkkalajin numero: Ei välttämätön, tätä käytetään integraatio tuonneissa
 • Nimi: esimerkiksi "Tuntityöansio"
 • Kielikäännökset: lisää tarvittaessa
 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Käyttäjän kaava
 • Yksikkö: valinnainen tulorekisterin ohjeiden mukaan
 • Tulolaji: Valitaan tulolaji tulorekistein ohjeiden mukaan

Lisäasetukset

 • Raportointi: Näytetään raporteilla
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Maksaminen: Maksetaan rahana
 • Toistuvuus: Ei valintaa tähän

Kirjanpidon asetukset

 • Tiliöinnin debet-tili: Lisää tili
 • Tiliöinnin kredit-tili: Lisää tili

 

 

3. Liitä kohdepalkkalaji palkkamalliin

Luotu palkkalaji (esimerkissä palkkalaji "Tuntityöansio") on liitettävä palkkamalliin ennen kirjauslajin kaavan luomista. Kun palkkalaji on luotu yrityskohtaisiin palkkalajeihin, voidaan se käydä liittämässä palkkamalliin. Palkkalaji liitetään palkkamalliin palkkamallin kaavoista. Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > klikkaa kynä/lehtiö -kuvake "kaavat" -sarakkeesta

Koska "Tuntityöansio" -palkkalaji on ennakonpidätyksen alaista palkkaa ja siitä pitää vähentää työntekijän työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu, liitetään se palkkalajiin "rahapalkka".

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > halutun palkkamallin "palkkalajien kaavat" -välilehti > "Rahapalkka" -palkkalajin rivin perästä "muokkaa" (kynä/lehtiö)

Rahapalkka -palkkalajin kaava näkyy ensiksi kokonaisuudessaan yhtäsuuruusmerkin jälkeen. Tämän alla sama kaava on listattuna ja tähän voidaan lisätä uusia palkkalajeja.

Sivun alareunasta löytyy vihreä plussamerkki. Merkistä avautuu alle aina uusi käsiteltävä rivi. Paina vihreästä plussasta kaksi kertaa, jotta saat kaksi käsiteltävää riviä. Vaihda toiselle riville "palkkalaji" ja valitse pudotusvalikosta "Tuntityöansio".

Tallenna kun kaava on valmis.

Nyt on palkkalaji "Tuntityöansio" liitetty palkkamalliin ja sitä voi käyttää palkanlaskennassa.

4. Luo uusi kirjauslaji työtuntien kirjaamista varten

Uusi kirjauslaji luodaan palkanlaskennan asetuksista.

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Lisää uusi kirjauslaji

 

Kirjauslajin tiedot

 • Numero: Ei välttämätön, tämä on integraatiota varten
 • Nimi: 00. Esimerkki Normaali tuntityö
  • Numero on kirjoitettu tässä esimerkissä kirjauslajin nimeen (nimen eteen), se vaikuttaa siihen mihin kohtaan kirjauslaji asettuu kirjauslajien luetteloon aakkosjärjestyksessä

 

 • Luonne: Tuntikirjaus
 • Yksikkö: Tunti
 • Vaikuttaa lomaoikeuteen: Valinta vaikuttaa siihen, lasketaanko kirjauslaji mukaan, kun vertaillaan palkansaajan takana olevaa loma-asetusta työssäoloehdon 14 päivän sääntöä tai 35 tunnin sääntöä. Vain tämän valinnan omaavat kirjauslajit lasketaan mukaan vertailuun.
 • Käytä liukuman laskennassa: Valinnalla voidaan valita vaikuttaako kirjauslaji liukumaan vai ei (lue lisää: Liukumat).
 • Vaikuttaa työssäolotunteihin: Lasketaanko tuntikirjaus viiden työpäivän viikkotyömäärään.
 • Näytä kirjauslajin tiedot palkkalaskelmalla: Valinta vaikuttaa siihen, tuodaanko kirjauslajin tiedot (nimi ja määrät) palkkalaskelman rivin selitteelle.

5. Lisää palkkamallikohtainen kaava

Valitse palkkamalli jossa kirjauslaji on käytössä ja määrittele, onko kirjauslaji palkan peruste ja kohdelaskennan peruste. Kaava voi olla esimerkiksi "Tunnit x 1 x Tuntipalkka = Tuntityöansio".

Palkkamallikohtaiset kaavat

 • Palkan peruste: Määrittää tulevatko syötetyt tunnit maksuun palkkalaskelmalle
 • Kohdelaskennan peruste: Mikäli halutaan, että kirjauslaji vaikuttaa kustannuspaikkoihin ja muodostaa jakokäyrän palkkalaskelmalle
 • Kerroin: Kaavan kertolaskun kerroin. Esimerkki: mikäli on tarkoitus maksaa 100% syötetystä tunnista, on kerroin ykkönen. Mikäli syötetystä tunnista maksetaan vain 50%, on kerroin 0,5. Käytä enintään kahta desimaalia.
 • Palkkalajikerroin: Palkkalajikertoimeksi valitaan aikaisemmin luotu palkkalaji, jolle on määritelty yksikköhinta joko palkkaperusteisiin tai palkanlaskennan asetuksiin.
 • Kohdepalkkalaji: valitaan aikaisemmin luotu kohdepalkkalaji, jonka nimellä tuntikirjaus näkyy palkkalaskelmalla.

Kun kaava on lisätty, voidaan kirjauslajilla kirjata tunnit Netvisorin työajan kirjauksessa tai Netvisor-mobiilisovelluksessa ja hyväksynnän jälkeen syötetyt tunnit tulevat maksettavaksi palkkalaskelmalle.

6. Lisää palkkalajikertoimelle yksikköhinta

Mikäli palkkalajikertoimen lähde on palkansaajan palkkaperusteet, käydään palkkaperusteisiin lisäämässä "Esimerkki Tuntipalkka" -palkkalajille yksikköhinta (katso kohta 1 palkkaperusteiden vaihtoehdot).

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta

 

7. Esimerkki

Alla esimerkki kirjauslajin, palkkalajikertoimen ja kohdepalkkalajin käyttäytymisestä palkkalaskelmalla.

Työtunnit kirjataan työajan kirjauksessa.

Työaika > Työajan kirjaus

Kun tuntikirjaus on kuitattu ja hyväksytty, tulee se palkanlaskentaprosessiin maksettavaksi.

Tuntikirjaus näkyy palkkalaskelman lähdetietojen muokkauksessa Hyväksytyt ajanhallinnan tiedot -otsikon alla.

Muodostetaan palkkalaskelma. Palkkalaskelmalle on tuntikirjauksen mukaan muodostunut Esimerkki Tuntityöansio -palkkalajirivi.

 

8. Palkkamallin muotoilu

Kun ohjelmaan luodaan uusia palkkalajeja, muodostuvat ne automaattisesti aina palkkalaskelmalle näkyviin ja palkkalaskelmarivien ensimmäiseksi.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Muotoilu -välilehti

Palkkamallin muotoilusta voidaan muokata palkkalaskelma halutun näköiseksi vaihtamalla palkkalajien järjestystä raahaamalla palkkalajia ylemmäs tai alemmas, tai piilottaa se näkyvistä palkkalaskelmalta.

Muista tallentaa muutokset sivun alareunasta.

"Palkkalaskijan näkymä" -välilehdeltä näkyvät palkkalajien tiliöinnit.

 

Usein kysytyt kysymykset

Kirjatut työtunnit eivät nouse palkkalaskelmalle, missä vika?

 1. Tarkista kirjauslajin kaava:
  Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Valitse kirjauslajin nimi > Palkkamallikohtaiset kaavat
 2. Katso, että kirjauslajin kaava on toimiva, esimerkiksi "Tunnit x 1 x Tuntipalkka = Tuntityöansio" tai "Tunnit x 1 x Kuukausipalkan tuntihinta = Tuntityöansio". Jotta tuntikirjaus nostaa euroja palkkalaskelmalle, on asetuksissa oltava valintana "Palkan peruste: Kyllä".
 3. Tarkista, että palkkalajilla "Tuntipalkka" löytyy palkansaajan palkkaperusteista arvo: Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta
 4. Tarkista, että palkkalaji "Kuukausipalkan tuntihinta" voidaan laskea, että palkansaajan palkkaperusteista löytyy kuukausipalkalle arvo ja palkanlaskennan asetuksissa on "Kuukausipalkan tuntipalkan jakaja": Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Perustiedot > KK-palkan tuntipalkan jakaja
 5. Tarkista palkkalajit, joita käytetään kirjauslajin kaavassa, että niillä on asetuksissa valintana "Oletuksena mukana laskennassa": Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Palkat ja lisät > Tuntipalkka > Lisäasetukset > Oletuksena mukana laskennassa
 6. Kun olet korjannut asetukset, poista mahdollisesti muodostettu palkkalaskelma ja muodosta se uudelleen, jotta asetuksien muutokset päivittyvät. 

Voinko muokata jo maksettuja työtunteja?

Kyllä voi. Työajan tehohallinnasta voi muuttaa maksettujen tuntien tilan takaisin avoimeksi ja tehdä tarvittavat korjaukset suoraan Työajan kirjaus -näkymästä.

Käyttöohje: Työajan tehohallinta

Kun tuntikirjaukset on korjattu, voi ne muuttaa takaisin "Maksettu" -tilaan ja linkittää palkkalaskelmaan.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.