Taloushallinto > Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tositelajit

Tositelajit on määritelty valmiiksi kun yritys perustetaan Netvisoriin. Näitä voi muuttaa käsin. Jos halutaan säilyttää perinteinen tositenumerojärjestys päivämäärien mukaan, avataan jokaiselle tapahtumalähteelle oma tositelaji. Netvisor-järjestelmässä säilyy kirjausketju huolimatta tosite- ja tositelajinumeroinnista. Jokaisella tapahtumalla on järjestelmän oma sisäinen yksilöintitieto ja tapahtumat on aina linkitetty reskontrien ja pankin tiliotteiden välillä.

Tositelajit-näkymässä voi lisätä ja poistaa tositelajeja, sekä ylläpitää niiden tietoja. Tositelajin tunnusta, nimeä ja arkistointitapaa voidaan muokata.

Lisää uusi tositelaji: Tämän avulla voidaan luoda uusi tositelaji järjestelmään.

Muokkaaminen: Tositelajin muokkaamiseen pääsee tositelajin tunnusta klikkaamalla. "Automaattiset tilinpäätöskirjaukset" ja "järjestelmän muodostamat" -tositelajien nimeä ei voi muuttaa.

Poistaminen: Poistaminen tapahtuu Tositelajin muokkaus -näkymässä, johon pääsee tositelajin tunnusta klikkaamalla. Mikäli tositelajeja poistetaan, pitää oletustositelajit käydä asettamassa uudelleen.

Oletuslajien määrittely: Määritellään mikä tapahtuma luo minkäkin tositelajin.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.