SISÄLTÖ

Palkkamallien hallinnasta voidaan muokata ja hallinnoida palkkamallin perustietoja, loma-asetuksia ja esimerkiksi palkkalaskelman muotoiluja.

Palkkamallien hallinta löytyy käyttöliittymästä Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Klikkaa palkkamallin nimestä.


Palkkamallien hallinnassa näytetään kaikki yritykseen kopioidut palkkamallit. Voit muokata palkkamallin tietoja valitsemalla palkkamallin nimen. Kaavoja pääsee muokkaamaan "Kaavat" -painikkeesta.

 

Palkkamallin perustiedot

Palkkamallin perustiedoissa muokataan palkkamallin perusasetuksia kuten palkkajakson tyyppiä ja oletuspalkanmaksupäivää. Myös palkkamallin nimeä voidaan vaihtaa.

Nimi: Palkkamallilla tulee olla nimi. Nimeä voi halutessaan muokata.

Palkkajaksotyyppi: Palkkajaksolle tulee määrittää tyyppi. Vaihtoehtoina ovat:

  • Viikko (1.1. - 7.1.)
  • 2 viikkoa (1.1. - 14.1.)
  • 2 krt/kk (1.1. - 15.1.)
  • Kuukausi (1.1. - 31.1.)
  • Päivä (1.1. - 1.1.)

Kuvaus: Lyhyt kuvaus palkkamallin sisällöstä. Kuvaus tulee automaattisesti, kun palkkamalli on kopioitu Netvisorin valmiista palkkamallipohjista.

Anna palkanmaksupäivä syöttämällä oletuspalkanmaksupäivän siirtymä suhteessa palkkajakson viimeiseen päivään.

Vaihtoehtoisesti voi antaa oletuspalkanmaksupäivän.

"Palkanmaksupäivä" tarkoittaa päivää, jolloin palkka on palkansaajan tilillä.

Oletuspalkanmaksupäivän siirtymä (+/-)

Mikäli palkka maksetaan palkkajakson päättymisen jälkeen seuraavassa kuussa, käytetään palkanmaksupäivän siirtymää.

Esimerkiksi jos palkkajakso on kuukausi (1.1.2017 - 31.1.) ja palkanmaksupäivä on 5.2., asetetaan oletuspalkanmaksupäivän siirtymäksi 5 päivää.

Oletuspalkanmaksupäivää käytetään myös palkanmaksupäivän asettamiseen, mikäli palkkajakson palkkaa maksetaan muuten kuin kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa.

Oletuspalkanmaksupäivä

Palkkamallille asetetaan oletuspalkanmaksupäivä kun palkka maksetaan palkkajakson saman kuukauden sisällä. Aseta päivämäärä välillä 1-31. Käytettävissä kun palkka maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa ja toimii kuten oletuspalkanmaksupäivä.

Kuukauden toinen oletuspalkanmaksupäivä

Mikäli palkkajakson tyyppi on 2 krt / kk, voidaan palkkamallille määrittää kaksi oletusmaksupäivämäärää.

Palkkatositteen oletuspäiväys

Palkanlaskennan tositteen kirjauspäivämäärä. Vaihtoehtoina ovat palkkajakson loppupäivämäärä ja sama kuin oletuspalkanmaksupäivä.

 

Loma-asetukset

Palkkamallin loma-asetuksissa määritellään lomapalkkavelkajaksotuksen kirjanpidon tiliöinnit ja lomapalkkavelan sivukulujen tiliöinnit.

Käyttöohje: Lomapalkkavelan käsitteleminen kirjanpidossa

Lomajaksotuksen sivukulujen tiliöinnit

Mikäli palkanlaskennan asetuksista on valittu, että jaksotetaan sivukuluja lomavelasta, voidaan lomapalkkavelan sivukulujaksotuksille määritellä tiliöinnit.


Työajan kirjaus

Palkkamallin asetuksiin määritellään viikkotyöaika ja tuntien kirjaustapa. Nämä vaikuttavat kaikkiin palkansaajiin, jotka ovat liitetty kyseiselle palkkamallille. Palkansaajan työsuhteelle on kuitenkin mahdollista määrittää poikkeava työaika, lue lisää Communitysta.

Viiden työpäivän viikkotyömäärä

"Viiden työpäivän viikkotyömäärä" -kenttään tallennettu tieto näytetään kalenterisyötössä työajankirjauksessa. Kun viiden työpäivän työaika on määritelty, ohjelma tarjoaa yhden työpäivän pituudeksi viidenneksen viikkotyömäärästä. Esimerkiksi 37,5h tuntia / vko tekee päiväkohtaisesti 7,5h tuntia.

Viiden työpäivän viikkotyömäärä vaikuttaa palkansaajan liukumaseurantaan. Mikäli liukumaa seurataan, tulee palkansaajan palkkamallin taakse asettaa viikottainen työtuntimäärä, jotta liukuman seuranta toimii oikein.

Jos viikkotuntimäärä on 37,5 tuntia eli päiväkohtaisesti 7,5 tuntia, niin liukumiin vaikuttaville kirjauslajeille kirjattuja tunteja verrataan tähän lukuun. Jos tunteja päivälle tulee esim. 5,5 tuntia, liukumasaldoa tälle päivälle kertyy -2 tuntia. Vastaavasti jos kirjattuja tunteja on yhteensä 8 tuntia, liukumasaldo kasvaa 0,5 tunnilla.

Mikäli jollekin päivälle ei ole kirjattu yhtään riviä sellaiselle kirjauslajille, joka vaikuttaa liukuman laskentaan, tätä päivää ei huomioida liukumasaldon laskennassa. Jos kokonainen päivä pidetään saldovapaana, tulee työajankirjaukseen kirjata kyseisen päivän kohdalle 0 tuntia sellaiselle kirjauslajille, joka vaikuttaa liukuman laskentaan. Tämän seurauksena liukumasaldo pienenee 7,5 tuntia.

Jos viikonlopulle kirjataan tunteja sellaiselle kirjauslajille, joka vaikuttaa liukuman laskentaan, nämä tunnit kasvattava suoraan liukumaa kirjauksen määrällä, ts. tuntimäärää ei verrata päiväkohtaiseen tuntimäärään.

Työajan kirjaustapa

Valinta vaikuttaa siihen, miten palkkamalliin kuuluvan palkansaajan tulee syöttää työaikansa.

"Tunteina (h)" Työajan kirjausnäkymässä syötetään tämän valinnan mukaisesti työaika joko suorana tunteina (esim. 7,5 h).

"Kellonajoittain (hh:mm - hh:mm)" tuntien sijaan voidaan antaa aloitus- ja lopetusajat sekä mahdollinen tauko. Tästä lasketaan työpäivän kokonaistyöaika.

Työajansyöttönäkymässä näytettävä ohjeistus

Palkkamallille voidaan antaa työajansyöttöön liittyvät ohjeet, joka löytyy työajan kirjausnäkymässä palkansaajalle. Annetut ohjeet näytetään työajan kirjaamisen näkymässä valitun palkansaajan palkkamallin mukaan.

Ohjeet voidaan antaa eri kielillä ja työajansyötössä ohjeiden kieli tulee käyttöliittymäkielen mukaan.

 

 

Palkkalajien kaavat

Jokainen palkkamalli sisältää omat palkkalajit. Palkkalajien hallinnassa määritetään ne palkkalajit ja niiden laskentasäännöt, joita palkkamallissa ja palkanlaskennassa käytetään.

 

Palkkalajeilla määritetään arvojen lähde, joka voi olla palkansaajan palkkaperusteet, palkanlaskennan asetukset tai käyttäjän kaava.

Katso käyttöohjeet tarkemmin yrityskohtaiset palkkalajit.

Kirjauslajien kaavat

Kirjauslajien kaavat löytyvät palkkalajien kaavat -välilehden lopusta. Kirjauslajeja käytetään työajan kirjauksessa työajan kirjanpidon työlajeina. Kirjauslajeilla syötetyt työtuntien mukaan voidaan maksaa palkansaajalle palkka tai muodostaa jakokäyrä laskentakohteen laskentaa vartan.

 

Muotoilu

Palkkalaskelmien sisältö ja ulkoasu on muotoiltavissa palkkamallikohtaisesti. Näkymän painikkeilla ja valinnoilla voi määrittää, mitkä palkkalajit ovat näkyvissä, missä kohtaa laskelmaa ne näytetään ja millainen on rivin ulkoasumuotoilu.

Palkkalajin kohtaa palkkalaskelmalla voidaan vaihtaa viemällä hiiren osoitin sivun vasempaan reunaan kahden pystyviivan kohdalle, että osoitin muuttuu neljäksinuoleksi. Paina hiiren vasen näppäin pohjaan ja raahaa palkkalaji haluamaasi kohtaan.

Muutoksien jälkeen valitse sivun lopusta "Tallenna".

Laskentakohteiden erittely

Laskentakohteiden erittelyllä saa halutessaan palkkalaskelman pdf-tulosteeseen syötetyistä työtunneista laskentakohteiden erittelyn työtuntien mukaan.

Palkkalaskelman 2. sivulla näytetään ajanhallinnan tiedot. 

 

Simulointi

Simulointinäkymässä voi valita palkkamalliin liitetyn palkansaajan ja testata, miltä palkkamallin muotoilujen lopputuloksena palkkalaskelma tulisi näyttämään. 

Simulointi näyttää myös esimerkin palkanlaskennan tositteesta, jossa näkyvät palkkalajien kirjanpidon tilit sekä laskentakohteet.

 

Käyttöoikeudet

Palkkamallien hallintaa varten tarvitaan palkanlaskennan käyttöoikeuksissa toimintokohtaisissa oikeuksissa olla muokkausoikeus kohtaan "" ja "Palkanlaskenta". Sivu vaatii myös Palkanlaskijan (P) -roolin. Palkanlaskennan muokkausoikeus antaa oikeuden muuttaa ja tallentaa palkkamallin asetuksia.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.