Tämä ohje pohjautuu Netvisorin palkkamallipohjassa "Teknologiateollisuus, Tuntipalkka" olemassa oleviin keskituntiansion laskentakaavoihin.

SISÄLTÖ

KTA-laskenta Netvisorissa

Ohjelma laskee keskituntiansiota palkanlaskennan taustalla jokaisen palkanlaskennan yhteydessä. Ohjelma osaa tulkita kalenteria ja ymmärtää vuosineljänneksen vaihtumisen keskituntiansion laskennassa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Teknologiateollisuus, Tuntipalkka > palkkalajien kaavat

KTA-laskennan kaavoissa on jokaiselle vuosineljännekselle kaksi eri palkkalajia: "KTA Vuosineljännes" ja "KTA Ehto".

"KTA Vuosineljännes" on palkkalaji, joka kerää valitut palkkalajit keskituntiansion laskentaan euroina ja tunteina aina vuosineljänneksittäin.

"KTA Ehto" on palkkalaji, joka vertaa KTA Vuosineljännes -palkkalajin laskemaa keskituntiansion arvoa palkansaajan tuntipalkkaan. Mikäli KTA Vuosineljännes -palkkalajin arvo jää pienemmäksi kuin palkansaajan tuntipalkka, niin palkkalaji ohjaa käyttämään tuntipalkkaa.

KTA:n raportointi henkilöittäin

Keskituntiansio henkilöittäin voidaan raportoida palkanlaskennan raporteista "palkkalajitilastolla".

Palkat > Raportit > Palkanlaskennan raportit > Palkkalajitilasto

KTA-raporttia otettaessa on tärkeää tarkastella raporttia oikealta ajanjaksolta!

  • raportti tulee ottaa vain yhdeltä palkkajaksolta
  • raportti tulee ottaa KTA:n kalenterivuosineljännestä seuraavalta palkkajaksolta

Esimerkki raportista

Mikäli halutaan raportoida KTA 1. joka on ajalta 1.1.2022-31.3.2022, niin haetaan palkkalajitilasto vasta siltä palkkajaksolta, joka alkaa 1.4.2022.

Mikäli raportti haetaan usealta palkkajaksolta, tulee virheellisesti KTA-tiedoksi kaikkien ajanjaksoon sisältyvien palkkakausien keskituntiansiot yhteenlaskettuna. Mikäli raportti otetaan raportoitavan KTA-vuosineljänneksen aikana eli esim. 1. vuosineljänneksen KTA-laskentaan sisältyvältä palkkajaksolta 1.3.-31.3., ei laskenta ole vielä valmis raportoitavaksi ja lopputulos ei ole oikea.

Voit rajata haussa raportoitavia henkilöitä joko valitsemalla jonkin tietyn palkkamallin tai raportoida vain yhden henkilön valitsemalla nimen suoraan kohdasta "palkansaaja".

Saat valittua palkkalajien pudotusvalikosta haluamasi palkkalajit valitsemalla haluamasi rivit aktiiviseksi. Keskituntiansiota raportoitaessa valitaan mukaan halutut seuraavista palkkalajeista:

  • "KTA 1. Ehto"
  • "KTA 2. Ehto"
  • "KTA 3. Ehto"
  • "KTA 4. Ehto"

Palkkalaji valitaan sen mukaan minkä vuosineljänneksen keskituntiansio halutaan raportoida. KTA-ehdon järjestysnumero viittaa aina siihen vuosineljännekseen, jonka ajalta keskituntiansion arvo lasketaan. KTA 1. Ehto viittaa ajanjaksoon tammi-maaliskuu, KTA 2. Ehto huhti-kesäkuuhun, jne.

HUOM! Raportilla näkyvät eri vuosineljännesten KTA-arvot ovat aina viimeisimmältä vastaavalta vuosineljännekseltä kertynyt keskituntiansio. Esimerkiksi jos huhtikuussa raportoidaan kaikki neljä KTA-ehtoa, tuo ohjelma raportille kohtiin KTA 3. ja KTA 4. edellisen vuoden arvot, koska raportoitavaa vuotta on kulunut ajallisesti vasta KTA 1. ja KTA 2ajalta.

Kun raportin hakuehdot on annettu, paina Näytä raportti -painiketta.

Tässä esimerkissä tarkastellaan nyt huhtikuun 2022 tilannetta, jolloin KTA 1. Ehto näyttää tammi-maaliskuulta lasketun valmiin keskituntiansion arvon.

Vaikka "KTA 2. Ehto" -palkkalajin olisi ottanut mukaan hakuehtoihin, ei se vielä näyttäisi oikeaa keskituntiansion arvoa, koska eletään vasta huhtikuuta. KTA 2. päivittyy näyttämään oikeaa arvoa, kun huhti-kesäkuu on eletty ja lasketaan ensimmäinen palkkajakso heinäkuun puolella ja otetaan silloin uusi raportti.

Palkanlaskijan näkymä

Näet yksittäisen palkansaajan keskituntiansion palkanlaskentaprosessista "palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä. Klikkaa valmiin palkkalaskelman perästä Tiedot-kuvaketta:

Valitse "palkanlaskijan näkymä" -välilehti:

KTA:n laskentaperusteiden tarkasteleminen

Keskituntiansion laskennan perusteet saa tarkistettua Palkkalajitilasto -raportilta.

Palkat > Raportit > Palkanlaskennan raportit

Raportilta nähdään yhteissummat eri palkkalajien saldoista tunteina ja euroina.

Raportille valitaan jaksoksi koko vuosineljännes, jonka keskituntiansion laskentaperusteita halutaan tarkastella, sillä raportilta halutaan nähdä koko ansiokertymä tietyltä ajanjaksolta. Päivämääräväli rajataan palkkajakson loppupäivämäärän mukaan. 

Palkkalajeihin voidaan valita joko kaikki palkkalajit tai vaihtoehtoisesti vain ne palkkalajit, jotka vaikuttavat keskituntiansion laskentaan (näin saadaan listausta lyhennettyä). 

Valitse avautuneelta raportilta "palkkalajitilasto henkilöittäin" -välilehti. Tältä raportilta näet palkkalajeittain keskituntiansion laskentaperusteena olevat tunnit ja eurot.

Esimerkissä palkansaajan tiedoissa tammi-maaliskuulla keskituntiansion laskentaan vaikuttavia palkkalajeja ovat tuntityöansiot ja iltalisät.

Tuntityöansion eurot = kertyneet eurot
4993,60 €
Tuntityöansion tunnit = tuntijakaja
320 h
Kertyneet eurot / tuntijakaja = KTA
4993,60 € / 320 h = 15,61 €/h

Aiemmalla raportilla näkynyt KTA 1. Ehto täsmää manuaaliseen tarkastuslaskelmaan, arvona 15,61 €.

KTA-laskennan kaavan tarkistaminen

Palkkamallin kaavoista voidaan tarvittaessa tarkistaa palkkamallin keskituntiansion laskennassa käytettävät palkkalajit.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse käytettävä palkkamalli > Palkkalajien kaavat -välilehti > Palkat ja lisät

Valitaan tarkistettavaksi palkkalajiksi esim. "KTA 1. Vuosineljännes". Tarkemmat tiedot saa avattua palkkalajirivin oikeassa reunassa olevasta kynä/lehtiö -kuvakkeesta. Aukeavalta näkymältä nähdään, mitkä palkkalajit ovat liitettyinä tämän palkkalajin laskentakaavaan. Huomioitavaa on, että jokaiselle vuosineljännekselle on oma palkkalajinsa, joilla on oma laskentakaavansa. Tällä näkymällä voidaan tarvittaessa muokata laskentakaavaa. Muutoksia tehdessä on hyvä huomioida, että kaikki neljä "KTA Vuosineljännes" -palkkalajia ovat laskentakaavoiltaan keskenään identtiset, vain "Jakson alku" ja "Jakson loppu" eroavat palkkalajien laskentakaavoissa.

KTA:n palkkalajit palkkojen historiatiedoissa

Palkkojen historiatietoihin voidaan lisätä keskituntiansion laskentaa varten palkkalajien määrät ja yksikköhinnat.

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot

Palkkojen historiatiedot käyttäytyvät kuten palkkalaskelmat, joten palkkalajien arvot on lisättävä keskituntiansion ansaintakausien mukaan kuukausikohtaisesti.

Esimerkiksi KTA 1. Vuosineljänneksen kaavan laskentaan varten on lisättävä historiatiedot ajalle tammi-maaliskuu.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.