Tämä ohje pohjautuu Netvisorin palkkamallipohjassa "Tuntipalkkalaiset, teknologiateollisuus" olemassa oleviin keskituntiansion laskentakaavoihin.

SISÄLTÖ

KTA-laskenta Netvisorissa

Ohjelma laskee keskituntiansiota palkanlaskennan taustalla jokaisen palkanlaskennan yhteydessä. Ohjelma osaa tulkita kalenteria ja ymmärtää vuosineljänneksen vaihtumisen keskituntiansion laskennassa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Tuntipalkkalaiset (teknologiateollisuus) > Palkkalajien kaavat > Palkat ja lisät

KTA-laskennan kaavoissa on jokaiselle vuosineljännekselle kaksi eri palkkalajia: "KTA Vuosineljännes" ja "KTA Ehto".

"KTA Vuosineljännes" on palkkalaji, joka kerää valitut palkkalajit KTA:n laskentaan euroina ja tunteina aina vuosineljänneksittäin.

"KTA Ehto" on palkkalaji, joka vertaa edellä mainitun palkkalajin laskemaa KTA-arvoa palkansaajan tuntipalkkaan. Mikäli KTA jää pienemmäksi kuin tuntipalkka, niin palkkalaji ohjaa käyttämään tuntipalkkaa KTA:n sijasta valittujen palkkalajien tuntihintana.

KTA:n raportointi henkilöittäin

Keskituntiansio henkilöittäin voidaan raportoida Palkanlaskennan raporteista Palkkalajitilastolla.

Palkat > Raportit > Palkanlaskennan raportit

KTA-raporttia otettaessa on tärkeää tarkastella raporttia oikealta ajanjaksolta!

  • raportti tulee ottaa vain yhdeltä palkkajaksolta
  • raportti tulee ottaa KTA:n kalenterivuosineljännestä seuraavalta palkkajaksolta

Esimerkki raportista

Mikäli halutaan raportoida KTA 1. joka on ajalta 1.1.2022-31.3.2022, niin haetaan palkkalajitilasto vasta siltä palkkajaksolta, joka alkaa 4.4.2022.

Mikäli raportti haetaan usealta palkkajaksolta, tulee KTA-tiedoksi kaikkien ajanjaksoon sisältyvien palkkakausien KTA:t yhteenlaskettuna. Tämä johtuu siitä, että KTA-ehto ei ole varsinainen ansiopalkkalaji.

Mikäli raportti otetaan raportoitavan KTA-vuosineljänneksen ajalta esim. viimeiseltä KTA-laskentaan sisältyvän palkkajaksolta 1.3.-31.3. ei laskenta ole vielä valmis raportoitavaksi.

Voit rajata raportoitavia henkilöitä joko valitsemalla jonkin tietyn Palkkamallin tai raportoida vain yhden henkilön valitsemalla nimen suoraan kohtaan Palkansaaja.

Palkkalajien listalta saat valittua haluamasi palkkalajit klikkaamalla palkkalajin nimeä. Pitämällä Ctrl-näppäimen pohjassa pystyt klikkaamaan valintaan mukaan useamman palkkalajin. Valitut palkkalajit näkyvät korostettuna sinisellä.

KTA:ta raportoitaessa voidaan valita mukaan seuraavat palkkalajit:

  • "KTA 1. Ehto"
  • "KTA 2. Ehto"
  • "KTA 3. Ehto"
  • "KTA 4. Ehto"

Palkkalaji valitaan sen mukaan minkä vuosineljänneksen keskituntiansion haluat raportoida. KTA-ehdon järjestysnumero viittaa aina siihen vuosineljännekseen, jonka ajalta KTA:n arvo lasketaan. KTA 1. Ehto viittaa ajanjaksoon tammi-maaliskuu, KTA 2. Ehto huhti-kesäkuuhun, jne.

HUOM! Raportilla näkyvät eri vuosineljännesten KTA-arvot ovat aina viimeisimmältä vastaavalta vuosineljännekseltä kertynyt KTA. Esimerkiksi jos huhtikuussa raportoit kaikki neljä KTA-ehtoa, tuo ohjelma raportille kohtiin KTA 3. ja KTA 4., edellisen vuoden arvot, koska raportoitavaa vuotta on kulunut kalenterillisesti vasta KTA 1. ja KTA 2ajalta.

Kun raportin hakuehdot on annettu, paina Näytä raportti -painiketta.

Esimerkissä tarkastellaan nyt huhtikuun 2022 tilannetta, jolloin KTA 1. Ehto näyttää tammi-maaliskuulta lasketun valmiin keskituntiansion arvon.

KTA 2. Ehto ei vielä näytä oikeaa keskituntiansion arvoa, koska eletään vasta huhtikuuta. KTA 2. päivittyy näyttämään oikeaa arvoa, kun huhti-kesäkuu on eletty ja lasketaan ensimmäinen palkkajakso heinäkuun puolella ja otetaan silloin uusi raportti.

Palkanlaskijan näkymä

Näet yksittäisen palkansaajan KTA:n myös palkkalaskelmalta, Palkanlaskijan näkymä -välilehdeltä.

Pääset välilehdelle palkanlaskentaprosessista näin Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot > valitse palkkajakson päivämäärät

Klikkaa Valmiin palkkalaskelman perästä Tiedot-kuvaketta:

Valitse Palkanlaskijan näkymä -välilehti:

KTA:n laskentaperusteiden tarkasteleminen

Keskituntiansion laskennan perusteet saa tarkistettua Palkkalajitilasto -raportilta.

Palkat > Raportit > Palkanlaskennan raportit.

Raportilta nähdään yhteissummat eri palkkalajien saldoista tunteina ja euroina.

Raportille valitaan jaksoksi koko vuosineljännes, jonka KTA:n laskentaperusteita halutaan tarkastella, sillä raportilta halutaan nähdä koko ansiokertymä tietyltä ajanjaksolta. Päivämääräväli rajataan palkkajakson loppupäivämäärän mukaan. 

Palkkamallilla tai Palkansaajalla pystytään rajaamaan hakutulosten määrää.

Palkkalajeihin voidaan valita joko kaikki palkkalajit tai vaihtoehtoisesti vain ne palkkalajit, jotka vaikuttavat KTA:n laskentaan (näin saadaan listausta lyhennettyä). 

Valitse avautuneelta raportilta Palkkalajitilasto henkilöittäin -välilehti.

Tältä raportilta näet palkkalajeittain keskituntiansion laskentaperusteena olevat tunnit ja eurot.

Esimerkissä palkansaajan tiedoissa tammi-maaliskuulla KTA-laskentaan vaikuttavia palkkalajeja on Tuntityöansio ja Iltalisä.

Tuntityöansion eurot = Kertyneet eurot
4993,60 €
Tuntityöansion tunnit = Tuntijakaja
320 h
Kertyneet eurot / Tuntijakaja = KTA
4993,60 € / 320 h = 15,61 €/h

Edellisellä raportilla näkynyt KTA 1. Ehto täsmää manuaaliseen tarkastuslaskelmaan, arvona 15,61 €.

KTA-laskennan kaavan tarkistaminen

Palkkamallin kaavoista voidaan tarvittaessa tarkistaa palkkamallin KTA-laskennassa käytettävät palkkalajit.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse käytettävä palkkamalli > Palkkalajien kaavat -välilehti > Palkat ja lisät

Valitaan tarkistettavan palkkalajin esim. "KTA 1. Vuosineljännes", palkkalajirivin oikeasta reunasta olevasta "kynälehtiöstä" Muokkaa. Aukeavalta näkymältä Palkkalajin kaava -otsikon alta nähdään, mitkä palkkalajit ovat liitettyinä ko. KTA:n laskentakaavaan. Huomioitavaa on, että jokaiselle vuosineljännekselle on oma palkkalajinsa, joilla on oma laskentakaavansa. Tällä näkymällä voidaan tarvittaessa muokata laskentakaavaa. Muutoksia tehdessä on hyvä huomioida, että kaikki neljä KTA Vuosineljännes -palkkalajia ovat laskentakaavoiltaan keskenään identtiset, vain "Jakson alku" ja "Jakson loppu" eroavat palkkalajien laskentakaavoissa.

KTA:n palkkalajit palkkojen historiatiedoissa

Palkkojen historiatietoihin voidaan lisätä KTA:n laskentaa varten palkkalajien arvot ja tunnit. 

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot

Palkkojen historiatiedot käyttäytyvät kuten palkkalaskelmat, joten palkkalajien arvot on lisättävä KTA:n ansaintakausien mukaan kuukausikohtaisesti.

Esimerkiksi KTA 1. Vuosineljänneksen kaavan laskentaan varten on lisättävä historiatiedot ajalle tammi-maaliskuu.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.