Tämä ohje pohjautuu Netvisorin palkkamallipohjassa "Tuntipalkkalaiset, teknologiateollisuus" olemassa oleviin keskituntiansion laskentakaavoihin.

KTA-laskenta Netvisorissa

Ohjelma laskee keskituntiansiota palkanlaskennan taustalla jokaisen palkanlaskennan yhteydessä. Ohjelma osaa tulkita kalenteria ja ymmärtää vuosineljänneksen vaihtumisen keskituntiansion laskennassa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Tuntipalkkalaiset (teknologiateollisuus) > Palkkalajien kaavat > Palkat ja lisät

Kta-laskennan kaavoissa on erikseen jokaiselle vuosineljännekselle kaksi eri palkkalajia: "KTA Vuosineljännes" ja "KTA Ehto".

"KTA Vuosineljännes" on palkkalaji joka kerää valitut palkkalajit KTA:n laskentaan euroina ja tunteina aina vuosineljänneksittäin.

"KTA Ehto" taas on palkkalaji, joka vertaa edellä mainitun palkkalajin laskemaa KTA-arvoa palkansaajan tuntipalkkaan. Mikäli KTA jää pienemmäksi kuin tuntipalkka, niin palkkalaji ohjaa käyttämään tuntipalkkaa KTA:n sijasta valittujen palkkalajien tuntihintana.

 

KTA:n raportointi henkilöittäin

Pystyt raportoimaan keskituntiansion henkilöittäin Palkkalajitilastolla.

Pääset raportille seuraavasti: Palkat > Raportit > Palkanlaskennan raportit

 

KTA-raporttia otettaessa on tärkeää tarkastella raporttia oikealta ajanjaksolta!

  • raportti tulee ottaa vain yhdeltä palkkajaksolta
  • raportti tulee ottaa KTA:n kalenterivuosineljännestä seuraavalta palkkajaksolta

Esimerkki

Mikäli halutaan raportoida KTA 1. joka on ajalta 1.1.2019-31.3.2019, niin haetaan palkkalajitilasto vasta siltä palkkajaksolta, joka alkaa 1.4.2019.

Mikäli raportti haetaan usealta palkkajaksolta, tulee KTA-tiedoksi kaikkien ajanjaksoon sisältyvien palkkakausien KTA:t yhteenlaskettuna. Tämä johtuu siitä, että KTA-ehto ei ole varsinainen ansiopalkkalaji.

Mikäli raportti otetaan raportoitavan KTA-vuosineljänneksen ajalta esim. viimeiseltä KTA-laskentaan sisältyvä palkkajaksolta 1.3.-31.3., ei laskenta ole vielä valmis raportoitavaksi.

Voit rajata raportoitavia henkilöitä joko valitsemalla jonkin tietyn Palkkamallin tai raportoida vain yhden henkilön valitsemalla nimen suoraan kohtaan Palkansaaja.

Palkkalajien listalta saat valittua haluamasi palkkalajit klikkaamalla palkkalajin nimeä. Pitämällä Ctrl-näppäimen pohjassa pystyt klikkaamaan valintaan mukaan useamman palkkalajin. Valitut palkkalajit näkyvät korostettuna sinisellä.

KTA:ta raportoitaessa voidaan valita mukaan seuraavat palkkalajit:

  • "KTA 1. Ehto"
  • "KTA 2. Ehto"
  • "KTA 3. Ehto"
  • "KTA 4. Ehto"

Palkkalaji valitaan sen mukaan minkä vuosineljänneksen keskituntiansion haluat raportoida. KTA-ehdon järjestysnumero viittaa aina siihen vuosineljännekseen, jonka ajalta KTA:n arvo lasketaan. KTA 1. Ehto viittaa ajanjaksoon tammi-maaliskuu, KTA 2. Ehto huhti-kesäkuuhun, jne.

HUOM! Raportilla näkyvät eri vuosineljännesten KTA-arvot ovat aina viimeisimmältä vastaavalta vuosineljännekseltä kertynyt KTA. Esimerkiksi jos huhtikuussa raportoit kaikki neljä KTA-ehtoa, tuo ohjelma raportille kohtiin KTA 3. ja KTA 4., edellisen vuoden arvot, koska raportoitavaa vuotta on kulunut kalenterillisesti vasta KTA 1. ja KTA 2ajalta.

Kun raportin hakuehdot on annettu, paina Näytä raportti -painiketta.

 

Valitse avautuneelta raportilta Palkkalajitilasto henkilöittäin -välilehti.

Esimerkissä tarkastellaan nyt huhtikuun 2019 tilannetta, jolloin KTA 1. Ehto näyttää tammi-maaliskuulta lasketun valmiin keskituntiansion arvon.

KTA 2. Ehto ei vielä näytä oikeaa keskituntiansion arvoa, koska eletään vasta huhtikuuta. KTA 2. päivittyy näyttämään oikeaa arvoa kun huhti-kesäkuu on eletty ja lasketaan ensimmäinen palkkajakso heinäkuun puolella ja otetaan silloin uusi raportti.

 

Palkanlaskijan näkymä

Näet yksittäisen palkansaajan KTA:n myös palkkalaskelmalta, Palkanlaskijan näkymä -välilehdeltä.

Pääset välilehdelle palkanlaskentaprosessista näin Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot > valitse palkkajakson päivämäärät

Klikkaa Valmiin palkkalaskelman perästä Tiedot-kuvaketta:

Valitse Palkanlaskijan näkymä -välilehti:

 

KTA:n laskentaperusteiden tarkasteleminen

Keskituntiansion laskennan perusteet saa tarkistettua Palkkalajitilasto -raportilta.

Pääset raportille seuraavasti: Palkat > Raportit > Palkanlaskennan raportit.

Raportilta näet yhteissummat eri palkkalajien saldoista tunteina ja euroina.

Valitaan raportille jaksoksi koko vuosineljännes, jonka KTA:n laskentaperusteita halutaan tarkastella, koska nyt halutaan nähdä koko ansiokertymä tietyltä ajanjaksolta. Päivämääräväli kannattaa rajata palkkajakson loppupäivämäärän mukaan. 

Palkkamallilla tai Palkansaajalla pystyt rajaamaan hakutulosten määrää.

Palkkalajeihin voidaan valita joko kaikki palkkalajit tai vaihtoehtoisesti vain ne palkkalajit, jotka vaikuttavat KTA:n laskentaan (näin saadaan listausta lyhennettyä). Paina lopuksi Näytä raportti -painiketta.

Valitse avautuneelta raportilta Palkkalajitilasto henkilöittäin -välilehti.

Tältä raportilta näet palkkalajeittain keskituntiansion laskentaperusteena olevat tunnit ja eurot.

Esimerkissä palkansaajan tiedoissa tammi-maaliskuulla KTA-laskentaan vaikuttavia palkkalajeja on Tuntityöansio.

Tuntityöansion eurot  = Kertyneet eurot
5040€
Tuntityöansion tunnit = Tuntijakaja
504 h
Kertyneet eurot / Tuntijakaja = KTA
5.040 / 504h = 10 €

Edellisellä raportilla näkynyt KTA 1. Ehto täsmää manuaaliseen tarkastuslaskelmaan, arvona 10 €.

KTA-laskennan kaavan tarkistaminen

Tarvittaessa pystyy tarkastamaan Palkkamallin KTA-laskennassa mukana olevat palkkalajit palkkamallin laskentakaavoista.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien halinta > Valitse käytettävä palkkamalli > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välilehti > Palkat ja lisät

Valitse palkkalajin esim. "KTA 1. Vuosineljännes" palkkalajirivin oikeasta reunasta Muokkaa-valinta (kynä/lehtiö). Aukeavasta näkymästä näet kohdasta Palkkalajin kaava, mitkä palkkalajit on liitetty KTA:n laskentakaavaan. Huomioi, että jokaiselle vuosineljännekselle on oma palkkalajinsa, jolla on oma laskentakaavansa.

Tarvittaessa voit muokata laskentakaavaa tässä näkymässä. Huomioi muutosta tehdessäsi, että kaikki neljä eri KTA Vuosineljännes -palkkalajia ovat laskentakaavoiltaan keskenään identtiset. 

KTA:n palkkalajit palkkojen historiatiedoissa

Palkkojen historiatietoihin voidaan lisätä KTA:n laskentaa varten palkkalajien arvot ja tunnit.

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot

Palkkojen historiatiedot käyttäytyvät kuten palkkalaskelmat, joten palkkalajien arvot on lisättävä KTA:n ansaintakausien mukaan kuukausikohtaisesti.

Esimerkiksi KTA 1. Vuosineljänneksen kaavan laskentaan varten on lisättävä historiatiedot ajalle tammi-maaliskuu.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.