Lomakertymät -toiminnossa lasketetaan uudet lomakertymät. Toiminnossa voidaan myös muodostaa lomajaksotuksen tosite kirjanpitoon. Kertymäeurot lasketaan ja jaksotetaan ansaintakuukauden mukaan. Ohjelma huomioi kertymäeurot käsiteltävän kertymäkuukauden palkkajakson viimeisen päivän mukaisesti. Eli lomakertymät muodostuvat sille kuukaudelle, johon käsitellyn palkkajakson viimeinen päivä osuu. Lomakertymät -toiminnossa voidaan tarkistaa ja muokata palkansaajan lomakertymiä kuukausikohtaisesti, jaksotettavia kertymäeurot voi vapaasti muokata. Muutokset vaikuttavat "Lomapalkkavelka" -toimintoon, josta voi käydä tarkistamassa muutokset ja muutosten vaikutuksen. Lomakertymiä voidaan muokata mille tahansa kuukaudelle, riippumatta siitä, onko lomapalkkajaksotuksen kirjanpidon tosite jo muodostettu vai ei. Jos käyttäjä muokkaa sellaisen kuukauden lukuja, josta tosite on jo muodostettu, ilmoitetaan siitä ennen muutosten tallentamista. 

SISÄLTÖ

Lomakertymät -näkymän ominaisuudet

Sivu avautuu oletuksena edelliselle kuukaudelle. Näkymän tietoja on mahdollista rajata erilaisilla haku- ja rajausehdoilla. Näytettäviä tietoja voidaan rajata lomanmääräytymisvuosittain tai kalenterivuosittain, sekä halutulta kuukaudelta tai koko vuodelta. Näkymältä voidaan myös piilottaa ja näyttää sarakkeita "Näytä sarakkeet" -pudotusvalikosta.

Palkansaajat -pudotusvalikosta on mahdollista valita näkymällä näytettävien palkansaajien tiedot tai näkymää on mahdollista suodattaa kolmella eri pikavalinnalla, joita ovat: työsuhde voimassa valitulla hetkellä, työsuhde päättynyt ja silti arvoja ja työsuhdepäättynyt ja ei arvoja.

Palkkamallit -pudotusvalikoista voidaan valita oletuksen ”kaikki” sijasta haluttu palkkamalli.

Lomalaskentatavat -pudotusvalikosta voidaan valita oletuksen ”kaikki” sijasta haluttu lomalaskentatapa.

Koko vuoden valitseminen lomakertymät näkymän arvoja voidaan tarkastella koko lomanmääräytymisvuodelta tai koko kalenterivuodelta. Tällöin ”muodosta tosite” ja ”lasketa lomakertymät” painikkeet ovat harmaina. Kun tosite halutaan muodostaa tai lomakertymät laskettaa tulee valita haluttu kuukausi näkyväksi, jolle lomakertymät halutaan laskettaa tai jolta tosite halutaan muodostaa.

Rajausten ja hakuehtojen asettamisen jälkeen näkymä tulee päivittää "Päivitä näkymä" -painikkeesta.

 

Työsuhteen tila -sarake kertoo työsuhteen tilan valitulla aikajaksolla tai kuukaudella. Työsuhteen alkamispäivämäärän näkee viemällä hiiren osoittimen tilan päälle.

Työssäoloehto näyttää palkansaajalle valitun työssäoloehdon, joita voivat olla joko 35 tuntia, 14 päivää tai ei ehtoa.

Työpäivät tai -tunnit -sarake kertoo, onko palkansaajan työssäoloehto täyttynyt valitulla kuukaudella vai ei. Saraketta klikkaamalla avautuu näkymä, josta voidaan tarkistaa kertyneiden lomapäivien perusteet.

Lomalaskentatapa -sarake näyttää palkansaajalle valitun lomalaskentatavan. Palkansaajalla voi olla useita lomalaskentatapoja.

Kertyneet lomapäivät -sarake näyttää kertymäkuukauden kertyneet lomapäivät. Kertymä kertyy palkansaajille asetetun ehdon ja kertymäsäännön mukaisesti.

Palkkalaskelmat -sarake näyttää palkanlaskentaprosessissa maksettu -tilaiset palkkalaskelmat, joiden palkkajakson päättymispäivämäärä osuu valitulle kuukaudelle. Esimerkiksi palkkajakson 1.5.-31.5.2023, jonka maksupäivä on 15.6.2023 palkkalaskelma näkyy palkkajakson viimeisen päivän mukaisesti toukokuulla 2023.

Lasketa lomakertymät

Uudet lomakertymät päivitetään valitsemalla sivun oikeasta yläkulmasta "Lasketa lomakertymät". Lomakertymien laskettaminen päivittää palkansaajan lomajaksotukset palkkalaskelman tiedoista. Kertynyt lomapalkka ja lomaraha -sarakkeisiin tiedot muodostuvat palkkalaskelman palkanlaskijan näkymä -välilehdellä näkyvien palkkalajien ”Lomapalkkajaksotus” ja ”Lomarahajaksotus” arvoista.

Huomio! Mikäli näkymälle on tehty palkansaajakohtainen tai palkkamallikohtainen rajaus, ohjelma laskettaa lomakertymien arvot kaikille palkansaajille, joilta löytyy palkkalaskelma ja sen palkanlaskijan näkymältä ”Lomapalkkajaksotus” ja ”Lomarahajaksotus” -palkkalajirivit.

Lomakertymien muokkaaminen

Lomakertymiä voidaan muokata klikkaamalla palkansaajan riviä. Klikkauksen jälkeen avautuu palkansaajalle muodostuneet kertymäeurot ja -päivät. Palkansaajalle valittu/valitut lomalaskentatavat ovat tummennettu avautuvalle näkymälle korjauksen helpottamiseksi.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, näyttökuva, sisä

Kuvaus luotu automaattisesti

Mikäli kertyneet lomapäivät, kertynyt lomapalkka tai kertynyt lomaraha -sarakkeisiin syötetään arvoja käsin tai muokataan lasketetuista kertymistä poikkeavaksi, muodostuu sarakkeen oikeaan reunaan sininen i -infokuvake tiedoksi siitä, että sarakkeeseen on tehty käyttäjän toimesta muutoksia.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Mikäli käyttäjä klikkaa lomakertymien muokkaamisen jälkeen uudelleen “Lasketa lomakertymät” -painikkeesta, ohjelma varoittaa, että käsin tehdyt muutokset yliajetaan: "HUOM! Kertymätietoja on muokattu käsin. Lomakertymien laskettaminen korvaa nämä annetut arvot. "

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Mikäli käyttäjä muokkaa sellaisen kuukauden lukuja, josta tosite on jo muodostettu, ilmoitetaan siitä ennen muutosten tallentamista: "Kertymien muokkaaminen tositteen muodostamisen jälkeen".

Näytä jaksotusmuutostarve

Mikäli palkansaajan lomakertymätiedoissa tapahtuu muutos, joka vaikuttaa jo kertyneisiin lomapalkkajaksotuksiin ilmoitetaan tästä ehdottamalla jaksotusmuutosta. Jaksotusmuutoksen tietoja pääsee tarkistamaan "Näytä jaksotusmuutostarve" -painikkeesta. Jaksotusmuutostarpeen hyväksytyt ja tallennetut jaksotusmuutokset näkyvät omissa sarakkeissaan Lomakertymät -toiminnossa. Ehdotettua jaksotusmuutosta ei ole pakko tallentaa.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Tarkemmin jaksotusmuutoksesta on kerrottu omassa käyttöohjeessa: Jaksotusmuutokset

Tallennetun ja hyväksytyn jaksotusmuutostarpeen tiedot näkyvät valkoisena info-kuvakkeena kertynyt "Lomapalkka" ja/tai "Lomaraha" -sarakkeiden vasemmassa reunassa. Viemällä hiiren osoittimen info-kuvakkeen päälle, kuvake kertoo mitä jaksotusmuutoksia ko. kuukauden jaksotustositteen tietoihin kohdistuu, mikäli ohjelman antama jaksotusmuutostarve on tallennettu.
Mikäli sellaista lomakertymää muokataan, johon on kohdistunut jaksotusmuutoksia, korvataan tässä tapauksessa jaksotusmuutos käyttäjän syöttämällä arvolla. Tällöin kokonaissaldo tulee näkyviin Lomakertymät -näkymään.

Esimerkki. Alla olevassa kuvassa elokuussa kertynyt lomapalkka on 200,00 €, palkansaajalle on samalla hyväksytty jaksotusmuutosehdotus, joka kasvattaa jaksotettavaa summaa 150,00 €. Jaksotusmuutos kohdistuu valkoisen infokuvakkeiden mukaan huhtikuulle, toukokuulle ja kesäkuulle 2022. Näiden yhteenlaskettu summa on 400,00 €, joka on jaksotustositteella kirjautumassa elokuun lomapalkkavelassa kirjanpitoon.

Tositteen muodostaminen ja esikatselu

Tositteen muodostaminen ei ole mahdollista, ennen kuin lomakertymät on lasketettu, josta ilmoitetaan tositteen muodostus -näkymässä.

Lomapalkkajaksotuksen kirjanpidon tosite muodostetaan sivun oikeasta alakulmasta valitsemalla "Muodosta tosite". Muodosta tosite -painikkeesta avautuu lomapalkkajaksotuksen tositteen esikatselu, josta näkee kertyvän lomapalkkavelan sekä lomapalkkavelan sivukulujen yhteenvedon. Lomapalkkavelan, lomapalkkavelan sivukulut, sekä maksettujen lomien sivukulujen purkaminen on mahdollista avata näkyville palkansaajittain klikkaamalla haluttua riviä.

Huomio! Mikäli lomakertymien näkymälle on tehty palkansaajakohtainen tai palkkamallikohtainen rajaus, ohjelma muodostaa lomajaksotuksen tositteen arvot kaikista palkansaajista, joille kertymiä on lasketettu tai tallennettu.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Tosite saadaan muodostettua klikkaamalla "Muodosta lomajaksotuksen tosite"-toimintoa. Tositteen muodostamisen jälkeen, tositenumero näkyy Lomakertymät -sivulla oikeassa alakulmassa, josta tosite on muodostettu.

Esikatselu -välilehdeltä näkee muodostettavan kirjanpidon tositteen tiedot, josta voi tarkistaa esimerkiksi lomapalkkajaksotuksen kustannuspaikat.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Muodostetun tositteen tiedot voi tarvittaessa mitätöidä klikkaamalla "Mitätöi tosite" -painiketta näkymän oikeasta alareunasta. Ohjelma varmistaa vielä, haluatko varmasti mitätöidä koko tositteen. Tosite mitätöityy, kun klikkaa "Mitätöi" -painiketta tai mitätöinnin voi perua klikkaamalla "Peruuta" -painiketta.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

"Lomajaksotustositteen tiedot" -näkymään tallennetut arvot eivät muutu, vaikka sivukulujaksotuksiin vaikuttavia asetuksia muutettaisiin. Lomakertymien sivukuluissa näytetään lomakertymien laskentahetkellä tilityspisteiden asetuksissa olevat vakuutusprosentit ja laskennan peruste. Muutokset tilitypisteiden asetuksissa esimerkiksi vakuutusprosenteissa tai palkanlaskennan asetuksista valittava “Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteiden lomavelasta” eivät vaikuta jo muodostettuihin tositteisiin tai lomajaksotuksen tositteen tiedot -näkymään.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Lomien hallinnassa ei näy maksettuja lomapalkkoja?

Maksetut lomapäivät ja lomapalkat sekä lomakorvaukset näkyvät Pidetyt ja maksetut -näkymässä palkkajakson päättymispäivän mukaisella kuukaudella.

Palkkalaskelman lisätiedot -välilehdellä näkyvät palkkalaskelmalla käsitellyt maksetut ja pidetyt lomapäivät. Palkkalaskelman saa avattua katseltavaksi Lomakertymät -sivulta "Palkkalaskelmat" -sarakkeesta.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Mistä korjaan pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä tai euroja?

Pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä voi muokata Pidetyt ja maksetut -toiminnosta. Palkat > Lomat > Pidetyt ja Maksetut

Tarkemmin lomapäivien tarkistamisesta ja muokkaamisesta: Pidetyt ja Maksetut

Maksetun lomapalkkavelan sivukulujen purkamisen tiliöinnit?

Kun lomia on maksettu, näytetään lomapalkkajaksotuksen tositteen esikatseluikkunan lopussa Maksetun lomien sivukulujen purkaminen

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Maksetun lomapalkan sivukulut puretaan lomapalkkajaksotuksen tositteella palkkamallin loma-asetuksissa määritellyltä kirjanpidon tililtä. Vastatilinä käytetään vakuutusten tilityspisteille asetettuja kirjanpidon tilejä, jotka ovat käytössä myös sivukulujaksotuksen tositteella. Mikäli lomapalkkajaksotuksen sivukulujen purkamisen tiliöintitapa ei vastaa yrityksessä käytössä olevaa tiliöintikäytäntöä, voi muodostunutta lomapalkkajaksotuksen tositetta muokata manuaalisesti tositteen muodostamisen jälkeen.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Palkansaajalle on sovittu "ylimääräisiä" lomapäiviä. Kuinka saan lomapäivät näkymään palkkalaskelmalla ja lomien hallinnassa? 

Mikäli palkansaajalle halutaan lisätä sovittuja lomapäiviä pidettäviksi, voidaan lomapäivät lisätä Lomakertymät -välilehdellä halutulle lomavuodelle. Tarkistathan ennen tallennusta Lomien hallinnan rajaustyökalun asetukset, jotta mahdollisesti työsuhteen ulkopuolelle olevalle lomavuodelle tai kertymäkuukaudelle tallennetut lomapäivät huomioidaan palkkalaskelmalla ja lomien hallinnan näkymillä. Käyttöohje: Lomakertymät ja Lomien hallinnan näkymät

Miksi lomajaksotuksen tositteelta puuttuu laskentakohde, vaikka palkansaajan palkkalaskelmalta löytyy jakokäyrä?

Jakokäyrän toiminnalle ja laskentakohteen muodostumiselle lomajaksotustositteelle vaaditaan, että palkkalaskelmalta löytyy laskennallisilta (rahapalkka ja bruttopalkka) palkkalajeilta arvo.  Mikäli palkansaaja on esimerkiksi kuukausipalkkainen, jolla on koko kuukauden kestävä palkaton poissaolo, eli palkkalaskelman laskennalliset arvot ovat 0,00 €. Ei ohjelma huomioi sitä esimerkiksi lomajaksotuksen tositteella, sillä palkkalaskelmalta ei löydy laskennallisilta palkkalajeilta (rahapalkka, bruttopalkka) arvoja/euroja, josta ohjelma voisi laskea laskentakohdeperusteisen jaon. Tässä tapauksessa laskentakohde tulee lisätä muodostetulle lomajaksotuksen tositteelle manuaalisesti.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.