Lomakertymät -toiminnossa lasketetaan uudet lomakertymät ja muodostetaan lomapalkkajaksotuksen tosite kirjanpitoon. Lomakertymät ja lomat jaksotetaan ansaintakuukauden mukaan, jolloin ohjelma huomioi käsiteltävän kertymäkuukauden palkkajakson viimeisen päivän mukaisesti. Eli lomakertymät muodostuvat sille kuukaudelle johon käsitellyn palkkajakson viimeinen päivä osuu. Lomakertymissä voi tarkistaa ja muokata palkansaajan lomakertymiä kuukausikohtaisesti. Myös jaksotettavat kertymäeurot ovat vapaasti muokattavissa näkymällä. Muutokset vaikuttavat "Lomapalkkavelka" -toimintoon, josta voi käydä tarkistamassa muutokset ja muutosten vaikutuksen. Lomakertymiä voidaan muokata mille tahansa kuukaudelle, riippumatta siitä, onko lomapalkkajaksotuksen kirjanpidon tosite jo muodostettu vai ei. Jos käyttäjä muokkaa sellaisen kuukauden lukuja, josta tosite on jo muodostettu, ilmoitetaan siitä ennen muutosten tallentamista. 

SISÄLTÖ

Lomakertymät -näkymän ominaisuudet

Sivu avautuu oletuksena edelliselle kuukaudelle. Näkymän tietoja on mahdollista rajata erilaisilla haku- ja rajausehdoilla. Näytettäviä tietoja voidaan rajata lomanmääräytymisvuosittain tai kalenterivuosittain, sekä halutulta kuukaudelta tai koko vuodelta. Näkymältä voidaan myös piilottaa ja näyttää sarakkeita Näytä sarakkeet pudotusvalikosta.

Palkansaajat -pudotusvalikosta on mahdollista valita näkymällä näytettäviä tietoja halutuista palkansaajista tai näkymää on mahdollista suodattaa kolmella eri pikavalinnalla, joita ovat: työsuhde voimassa valitulla hetkellä, työsuhde päättynyt ja silti arvoja ja työsuhdepäättynyt ja ei arvoja.

Palkkamallit -pudotusvalikoista voidaan valita oletuksen ”kaikki” sijasta haluttuja palkkamalleja.

Lomalaskentatavat -pudotusvalikosta voidaan valita oletuksen ”kaikki” sijasta haluttuja lomalaskentatapoja.

Koko vuoden valitseminen, lomakertymät näkymään arvoja voidaan tarkastella koko lomanmääräytymisvuodelta tai koko kalenterivuodelta. Tällöin ”muodosta tosite” ja ”lasketa lomakertymät” painikkeet ovat harmaina. Kun tosite halutaan muodostaa tai lomakertymät laskettaa tulee valita haluttu kuukausi näkyväksi, jolta tosite halutaan muodostaa.

Rajausten ja hakuehtojen asettamisen jälkeen näkymä tulee päivittää Päivitä näkymä -painikkeesta.

 

Työsuhteen tila -sarake kertoo työsuhteen tilan valitulla aikajaksolla tai kuukaudella. Työsuhteen alkamispäivämäärän näkee viemällä hiiren osoittimen tilan kohdalle.

Työssäoloehto, näyttää palkansaajalle valitun työssäoloehdon, joita voivat olla joko 35 tuntia, 14 päivää tai ei ehtoa.

Työpäivät tai -tunnit -sarake kertoo, onko palkansaajan työssäoloehto täyttynyt valitulla kuukaudella vai ei. Saraketta klikkaamalla avautuu näkymä, josta voidaan tarkistaa kertyneiden lomapäivien perusteet.

Lomalaskentatapa -sarake näyttää palkansaajalle valitut lomalaskentatavat.

Kertyneet lomapäivät -sarakkeeseen arvo kertyy palkansaajille asetetun ehdon ja kertymäsäännön mukaisesti.

Palkkalaskelmat -sarake näyttää palkanlaskentaprosessissa maksettu -tilaiset palkkalaskelmat, joiden palkkajakson päättymispäivämäärä osuu valitulle kuukaudelle. Esimerkiksi palkkajakson 1.8.-31.8.2022, jonka maksupäivä on 15.9.2022 palkkalaskelma näkyy palkkajakson viimeisen päivän mukaisesti elokuulla 2022.

Lasketa lomakertymät

Uudet lomakertymät päivitetään valitsemalla sivun oikeasta yläkulmasta "Lasketa lomakertymät". Lomakertymien laskettaminen päivittää palkansaajan lomajaksotukset palkkalaskelman tiedoista. Kertynyt lomapalkka ja lomaraha -sarakkeisiin tiedot muodostuvat palkkalaskelman palkanlaskijan näkymä -välilehdellä näkyvien palkkalajien ”Lomapalkkajaksotus” ja ”Lomarahajaksotus” arvoista.

Huomio! Mikäli näkymälle on tehty palkansaajakohtainen tai palkkamallikohtainen rajaus, ohjelma laskettaa lomakertymien arvot kaikille palkansaajille, joilta löytyy palkkalaskelma ja sen palkanlaskijan näkymältä ”Lomapalkkajaksotus” ja ”Lomarahajaksotus” -palkkalajirivit.

Lomakertymien muokkaaminen

Lomakertymiä voidaan muokata klikkaamalla palkansaajan riviä. Klikkauksen jälkeen avautuu palkansaajalle muodostuneet kertymäeurot ja -päivät. Palkansaajalle valittu/valitut lomalaskentatavat on tummennettu avautuvalle näkymälle korjauksen helpottamiseksi.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, näyttökuva, sisä

Kuvaus luotu automaattisesti

Mikäli kertyneet lomapäivät, kertynyt lomapalkka tai kertynyt lomaraha -sarakkeisiin syötetään arvoja käsin tai muokataan lasketetuista kertymistä poikkeavaksi, muodostuu sarakkeen oikeaan reunaan sininen i- info pallura, tiedoksi siitä, että sarakkeeseen on tehty käyttäjän toimesta muutoksia.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Mikäli käyttäjä klikkaa lomakertymien muokkaamisen jälkeen uudelleen “Lasketa lomakertymät” -painikkeesta, ohjelma varoittaa, että käsin tehdyt muutokset yliajetaan: "HUOM! Kertymätietoja on muokattu käsin. Lomakertymien laskettaminen korvaa nämä annetut arvot. "

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Mikäli käyttäjä muokkaa sellaisen kuukauden lukuja, josta tosite on jo muodostettu, ilmoitetaan siitä ennen muutosten tallentamista: "Kertymien muokkaaminen tositteen muodostamisen jälkeen".

Näytä jaksotusmuutostarve

Mikäli palkansaajan lomakertymätiedoissa tapahtuu muutos, joka vaikuttaa jo kertyneisiin lomapalkkajaksotuksiin, ilmoitetaan tästä ehdottamalla jaksotusmuutosta. Jaksotusmuutoksen tietoja pääsee tarkistamaan "Näytä jaksotusmuutostarve" -painikkeesta. Jaksotusmuutostarpeen hyväksytyt ja tallennetut jaksotusmuutokset näkyvät omissa sarakkeissaan Lomakertymät -toiminnossa. Ehdotettua jaksotusmuutosta ei ole pakko tallentaa.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Tarkemmin jaksotusmuutoksesta on kerrottu omassa käyttöohjeessa: Jaksotusmuutokset

Tallennetun ja hyväksytyn jaksotusmuutostarpeen tiedot näkyvät valkoisena info-kuvakkeena kertynyt "Lomapalkka" ja/tai "Lomaraha" -sarakkeiden vasemmassa reunassa. Viemällä hiiren osoittimen info-kuvakkeen päälle, kuvake kertoo mitä jaksotusmuutoksia ko. kuukauden jaksotustositteen tietoihin kohdistuu, mikäli ohjelman antama jaksotusmuutostarve on tallennettu.
Mikäli sellaista lomakertymää muokataan, johon on kohdistunut jaksotusmuutoksia, korvataan tässä tapauksessa jaksotusmuutos käyttäjän syöttämällä arvolla. Tällöin kokonaissaldo tulee näkyviin Lomakertymät -näkymään.

Esimerkki. Alla olevassa kuvassa elokuussa kertynyt lomapalkka on 200,00 €, palkansaajalle on samalla hyväksytty jaksotusmuutosehdotus, joka kasvattaa jaksotettavaa summaa 150,00€:lla. Jaksotusmuutos kohdistuu valkoisen info-kuvakkeiden mukaan huhtikuulle, toukokuulle ja kesäkuulle 2022. Näiden yhteenlaskettu summa on 400,00€  joka on jaksotustositteella kirjautumassa elokuun lomapalkkavelassa kirjanpitoon.

Tositteen muodostaminen ja esikatselu

Tositteen muodostaminen ei ole mahdollista, ennen kuin lomakertymät on lasketettu, josta ilmoitetaan tositteen muodostus -näkymässä.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Lomapalkkajaksotuksen kirjanpidon tosite muodostetaan sivun oikeasta alakulmasta valitsemalla "Muodosta tosite". Muodosta tosite- painikkeesta avautuu lomapalkkajaksotuksen tositteen esikatselu, josta näkee kertyvän lomapalkkavelan sekä lomapalkkavelan sivukulut oletuksena yhteenvetona. Lomakertymätiedot ja maksetun lomapalkkavelan sivukulut on mahdollista avata näkyville palkansaajittain klikkaamalla valittua riviä.

Huomio! Mikäli lomakertymien näkymälle on tehty palkansaajakohtainen tai palkkamallikohtainen rajaus, ohjelma muodostaa lomajaksotuksen tositteen arvot kaikista palkansaajista, joille kertymiä on lasketettu tai tallennettu.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Tositteen saa muodostettua valitsemalla "Muodosta lomajaksotuksen tosite". Tositteen muodostamisen jälkeen, tositenumero näkyy Lomakertymät -sivulla oikeassa, alakulmassa, josta tosite on muodostettu.

Esikatselu -välilehdeltä näkee muodostettavan kirjanpidon tositteen tiedot, josta voi tarkistaa esimerkiksi lomapalkkajaksotuksen kustannuspaikat.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Muodostetun tositteen tiedot voi tarvittaessa mitätöidä valitsemalla "Mitätöi tosite" näkymän oikeasta alareunasta. Ohjelma kysyy vielä, haluatko varmasti mitätöidä koko tositteen. Tosite mitätöityy lopulta, kun valitsee "Mitätöi" tai mitätöinnin voi perua valitsemalla "Peruuta".

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

"Lomajaksotustositteen tiedot" -näkymään tallennetut arvot eivät muutu, vaikka sivukulujaksotuksiin vaikuttavia asetuksia muutettaisiin. Lomakertymien sivukuluissa näytetään lomakertymien laskentahetkellä tilityspisteiden asetuksissa olevat vakuutusprosentit ja laskennan peruste. Muutokset tilitypisteiden asetuksissa esimerkiksi vakuutusprosenteissa tai palkanlaskennan asetuksista valittava “Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteiden lomavelasta” eivät vaikuta jo muodostettuihin tositteisiin tai lomajaksotuksen tositteen tiedot -näkymään.

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Lomien hallinnassa ei näy maksettuja lomapalkkoja?

Maksetut lomapäivät ja lomapalkat sekä lomakorvaukset näkyvät Pidetyt ja maksetut -näkymässä palkkajakson päättymispäivän mukaisella kuukaudella.

Palkkalaskelman lisätiedot -välilehdellä näkyvät palkkalaskelmalla käsitellyt maksetut ja pidetyt lomapäivät. Palkkalaskelman saa avattua katseltavaksi Lomakertymät -sivulta "Palkkalaskelmat" -sarakkeesta.

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

Mistä korjaan pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä tai euroja?

Pidettyjä ja maksettuja lomapäiviä voi muokata Pidetyt ja maksetut -toiminnosta. Palkat > Lomat > Pidetyt ja Maksetut

Tarkemmin lomapäivien tarkistamisesta ja muokkaamisesta: Pidetyt ja Maksetut

Maksetun lomapalkkavelan sivukulujen purkamisen tiliöinnit?

Kun lomia on maksettu, näytetään lomapalkkajaksotuksen tositteen esikatseluikkunan lopussa Maksetun lomien sivukulujen purkaminen

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti

Maksetun lomapalkan sivukulut puretaan lomapalkkajaksotuksen tositteella palkkamallin loma-asetuksissa määritellyltä kirjanpidon tililtä. Vastatilinä käytetään vakuutusten tilityspisteille asetettuja kirjanpidon tilejä, jotka ovat käytössä myös sivukulujaksotuksen tositteella. Mikäli lomapalkkajaksotuksen sivukulujen purkamisen tiliöintitapa ei vastaa yrityksessä käytössä olevaa tiliöintikäytäntöä, voi muodostunutta lomapalkkajaksotuksen tositetta muokata manuaalisesti tositteen muodostamisen jälkeen.

Kuva, joka sisältää kohteen pöytä

Kuvaus luotu automaattisesti
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.