Eräkäsittely tarkoittaa, että varastotapahtumia voidaan kohdistaa oikeaan tuote-erään automaattisesti taustalla. Tämä voidaan tehdä tuotekohtaisesti, eli valita eräkäsittely päälle halutuille varastotuotteille ja jättää osa tuotteista eräkäsittelyn ulkopuolelle. Jatkossa eräkäsittely ei vaadi välttämättä FIFO (first in first out) varastonarvostusmenetelmää käyttöön, vaan tämä toimii myös muilla varastonarvostusmenetelmillä.

Eräkäsittely voidaan valita käyttöön tuotetiedoista ja tuotteen varastotiedoista.

Valinnalla otat kantaa kahteen asiaan: 1) Onko tuote eräkäsiteltävä. 2) Vähennetäänkö tuote varastosta automaattisesti valikossa olevan ehdon mukaan. Esim. jos haluat vähentää ensiksi vanhenevat tuotteet varastosta automaattisesti, valitse asetus "Viimeisen käyttöpäivän mukaan vanhimmat ensin". 

Oletuksena tuotteen eräkäsittely kohdassa on valinta "Ei eräkäsittelyä". Mikäli yrityksessä on myynnin perustiedoissa asetettuna varastonarvostusmenetelmä FIFO-Laskenta, niin valintana on oletuksena "Toimituspäivän mukaan vanhimmat ensin (FIFO)". Valinnan voi kuitenkin vaihtaa per tuote.

Ei eräkäsittelyä: Tuotteelle ei tehdä eräkäsittelyä taustalla. Tällöin tuotteella käytetään varastotapahtumalla keskihintaa.

Manuaalinen erävalinta: Varastomäärää vähentävä tapahtuma, kuten myynti linkitetään aina käsin haluttuun erään. Erälinkityksen yhteydessä päivitetään arvo tuote-erältä varastomäärää vähentävälle tapahtumalle.

Toimituspäivän mukaan nuorimmat ensin: Tämä on Last in First Out (LIFO) -käsittely ja varastosta vähennetään automaattisesti toimituspäivämäärän mukaisesti uusimmat erät ensin.

Toimituspäivä mukaan vanhimmat ensin: Tämä on First in First Out (FIFO) -käsittely ja varastosta vähennetään automaattisesti toimituspäivämäärän mukaisesti vanhimmat erät ensin.

Viimeisen käyttöpäivän mukaan uusimmat ensin: Varastorivillä on kenttä viimeinen käyttöpäivä. Varastosta vähennetään automaattisesti tämän kentän perusteella viimeisenä vanhenevat tuote-erät ensin.

Viimeisen käyttöpäivän mukaan vanhimmat ensin: Varastorivillä on kenttä viimeinen käyttöpäivä. Varastosta vähennetään automaattisesti tämän kentän perusteella ensimmäisenä vanhenevat tuote-erät ensin.

Valmistuspäiväyksen mukaan uusimmat ensin: Varastosta vähennetään automaattisesti tuote-erän valmistuspäivän mukaan uusimmat ensin.

Valmistuspäiväyksen mukaan vanhimmat ensin: Varastosta vähennetään automaattisesti tuote-erän valmistuspäivän mukaan vanhimmat ensin.

 

Mikäli käytetään manuaalista linkitystä, löytyy niiden tuotteiden osalta, jotka ovat eräkäsittelyssä mukana linkitysvalinta varastokirjaus rivin perästä. Tämän avulla tapahtumia voidaan linkittää haluttuun hankintaerään.

Keltainen kolmio on huomautuksena siitä, ettei tapahtumaa ole linkitetty.

Avautuu alla oleva linkitysnäkymä, josta voidaan valita mihin erään kirjaus linkitetään. Kohteiden järjestys valinnalla voidaan näkymään tuoda erät halutulla järjestyksellä esim. toimituspäivän mukaan vanhimmat ensin (FIFO -käsittely).

Tehdään linkitys alla olevassa esimerkissä vanhimpaan hankinta erään. Lopuksi pitää muistaa tallentaa valinta.

Linkityksen voi purkaa muuttamalla linkitetyn rivin takaisin arvoon nolla, jolloin arvo päivittyy "ei linkitystä tapahtumariville", josta sen voi halutessaan linkittää uudestaan toiseen hankintaerään.

Linkitetty varastorivi näkyy varastokirjauksessa vihreällä pohjalla ja tällöin myös tuotteen yksikköhinta (hankintahinta) päivittyy linkitetyltä hankintaerä riviltä. Tilanne rivi näyttää monta kappaletta hankintaerästä on vielä jäljellä. 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.