Tällä ohjesivulla on esitelty tuotteiden toiminnallisuudet, kun yrityksellä on käytössä jokin muu palvelupaketti kuin Premium- paketti. Premium- paketissa tulee mukaan laajennettu tuotehallinta, joka sisältää tuotteiden laajemman käsittelyn. Netvisoriin on helppo tuoda tuotetiedot Excel-taulukoista tai muista järjestelmistä. Tämän voi tehdä Tuotetietojen tuonnilla: Tuotetietojen tuonti.

Uuden tuotteen pääset lisäämään seuraavasti: Tuotteet > Uusi tuote. Tämän jälkeen avautuu alla oleva näkymä:


Tuotekoodi ja -nimike: Tuotteilla kannattaa aina käyttää yksilöllistä tuotekoodia, jolloin esimerkiksi hinnastopäivitysten tekeminen on helpompaa. Tuotteen nimi -kentän pituus on maksimissaan 200 merkkiä ja tuotekoodin 50 merkkiä. Tuotekoodi on pakollinen tieto, kun käytössä on laajennettu tuotehallinta (Premium-paketti).

Oletuskuvaus: Tähän voi syöttää haluamansa tuotekuvauksen. Tähän kenttään syötetty tieto tulostuu tilauksen tulostusvaihtoehdoista Pro forma (vienti) -tulosteelle ja myyntilaskun pdf-tulosteelle tulostusmuodolla "Lasku (vienti)".

Ensisijainen EAN-koodi: Tuotteelle voidaan syöttää EAN koodi.  Tämä näkyy verkkolaskusanomalla (EanCode -kentässä muoto pitää olla EAN13. Mikäli yrityksessä on käytössä tarjous-ja tilausosio, saa viivakoodin tulostettua lähetteelle.

Toissijainen EAN-koodi: Tuotteen mahdollinen toinen EAN-koodi. Huomaathan, että verkkolaskuilla käytetään tarvittaessa myös toissijaista EAN-koodia. Lähetyksessä käytetään ensin ensisijaista EAN -koodia, jos se on muodoltaan EAN13. Mikäli näin ei ole, otetaan sanomalle toissijainen EAN -koodi (mutta vain, jos se on muodoltaan EAN13). Mikäli kumpikaan EAN-koodi ei ole muodoltaan EAN13, ei näitä oteta mukaan sanomaan.

Myytävä: Mikäli tätä ei ole valittu, ei tuotetta voi valita laskulle, tarjoukselle tai tilaukselle. Tuote näkyy oletuksena raporteilla.

Varastoitava: Vaatii varastonhallinnan käyttöön (Premium-paketti). Mikäli tämä on valittuna, on tuote varastoitava ja myyntitapahtuma vähentää tuotteen määrää varastosta.

Tuoteryhmä: Tuote voidaan valita kuuluvaksi tiettyyn tuoteryhmään. Tuotelistaus ja -haku -sivulla tuotteet näytetään ryhmittäin. Tuoteryhmän voi luoda "hallinnoi tuoteryhmiä" -linkistä.

Yksikkö: Tästä voit valita tuotteelle haluamasi yksikön. Mikäli yksikköä ei ole luotu, voidaan se luoda hallinnoi yksikköjä -linkin takaa. Yhdellä tuotteella voi olla vain yksi yksikkö. Yksikkö -kenttään suositellaan syöttämään maksimissaan 14 -merkkiä pitkä yksikkö. Pidempi katkaistaan mm. laskulla 14 -merkkiin.

ALV-kanta: Tuotteen veroprosentti. 

Ryhmittelyperusteet: Ryhmittelyperusten avulla voidaan jäsentää ja hakea tuotteita tuotelistauksesta. Lisää näistä täällä: Ryhmittelyperusteet.

Hankintahinta: Tämä on hinta, jolla kyseinen tuote hankitaan kyseiseen yritykseen esim. maahantuojalta. Hankintahinta vaikuttaa mm. varaston arvoon. 

Hankintahinnan lisääminen/muokkaaminen vaatii muokkaus -oikeuden hankintahintaan myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa. Jos valintana on hankintahinta ei näy, silloin hankintahinta kentässä näytetään * -merkki.

Perushinta: Tämä on tuotteen myytävä hinta. Tämä kyseinen hinta tulee myyntilaskulle tuotteen hinnaksi. Oletuksena hinta on nettohinta, mutta mikäli brutto -kohta valitaan vierestä sisältää hinta myöskin arvonlisäveron.

Provisioprosentti: Jos tuotteelle syötetään provisioprosentti, kerryttää tuotteen myyminen provisiota laskulle valitulle myyjälle. Raportin provisioista halutulta aikaväliltä saa myynnin raporteista (Myynti > Raportit) valitsemalla raportin muodoksi Myyjäraportti (edellyttää, että myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa on oikeudet nähdä provisiota). Mikäli myyjätietoihin on annettu provisio se yliajaa tuotteen provision laskulla. Jotta tuotteelle voi antaa provision, tulee myynti- ja ostoreskontrien oikeuksissa olla muokkausoikeus provisio -kohtaan. Mikäli on valittu "Provisio ei näy", näytetään provisio kentässä * -merkki.

Varastotiedot
Mikäli yrityksellä on Premium- paketin mukana tuleva varastonhallinta käytössä näkyvät tuotekortilla myös varastotiedot ja -määrät. Niiden avulla määritellään, onko tuote varastotuote ja mitä oletusvarastoa käytetään, kun myyntilaskusta muodostetaan varastotapahtumia. Tuotteelle voidaan asettaa hälytysraja, jonka alittuminen ilmaistaan varastopaikkakohtaisella varastoraportilla.

Oletusvarasto: Määrittää varaston, josta myyntitapahtuma oletuksena vähentää varastomääriä, ja johon hankintatapahtuma lisää varastomääriä. Varastotiedon voi vaihtaa varastotapahtumalomakkeella.

Hälytysraja: Varastomääräraja, jonka alittavat tuotteet listataan puutelistalla. Mikäli tuotetta on jo tilattu, eli varastossa-määrä ja tilattumäärä ylittävät hälytysrajan, ei tuotetta listata puutelistalla.

Tullinimike: Tähän voit syöttää tuotteen tullinimikkeen. Tullinimikettä käytetään eräkäsittelyssä tulliraportilla. Ominaisuus on käytössä vain, jos yrityksellä on käytössä FIFO -varastonarvostusmenetelmä. Tähän kenttään syötetty tieto tulostuu tilauksen tulostusvaihtoehdoista Pro forma (vienti) -tulosteelle ja myyntilaskun pdf-tulosteelle tulostusmuodolla "Lasku (vienti)".

Alkuperämaa: Tähän voidaan valita tuotteen alkuperämaa. Valinta vaikuttaa EDI- sanoman välitykseen. 

Kirjanpidon tiedot
Tuotteella olevia kirjanpidon tietoja käytetään muodostettaessa automaattisesti kirjanpidon tositteita myyntilaskuista. Laskutettavan asiakkaan maa- koodi määrittelee mitä tiliä tuotteella kulloinkin käytetään.

Oletustilien määrittäminen tapahtuu kirjanpidon perustiedoissa. 

"Oletustiliöinneissä käytettävät tilit"- näkymässä valitaan reskontran (osto ja myynti) käyttämät velka- ja saatavatilit sekä alv-kirjausten oletustilit. Myös osto- ja myyntilaskuille määritetään oletustilit, joita käytetään, mikäli ne puuttuvat tuote- tai toimittajatiedoista. 

Oletustilit ovat pakollisia ja ne valitaan tililuettelosta. Järjestelmä luo oletustilit yrityksen perustamismenettelyn yhteydessä automaattisesti. Tilejä voidaan kuitenkin muuttaa aina tarvittaessa, jolloin oletustiliöinti muuttuu päivityshetkestä lukien välittömästi.

Valitut oletustilit näkyvät linkkeinä. Linkkiä klikkaamalla se muuttuu muokkaustilaan, eli esille tulee alasvetovalikko, josta halutun tilin voi valita. Mahdolliset muutokset täytyy muistaa tallentaa.

Kirjanpidon perustiedoissa voi valita yhden tai useamman laskentakohdeotsikon käytettäviksi tuotteilla, jolloin niiden alakohtia voi käyttää tuotteiden oletuslaskentakohteina, josta ne periytyvät laskuriveille ja niiltä edelleen kirjanpidon tositteelle. Laskentakohteen voi valita myös koko tuoteryhmälle, jolloin se on automaattisesti valittuna uudelle ko. ryhmään perustettavalle tuotteelle.

Laskentakohteet

Mikäli yrityksessä on käytössä laskentakohteet kirjanpidon puolella laskentakohteiden hallinnassa. Voidaan sieltä määritellä laskentakohteen otsikko tuotetietoihin, jolloin tuotteelle on valittavissa kyseisen otsikon alta olevia laskentakohteita. Tällöin kyseinen laskentakohde tulee tositteelle, kun tuotteesta on tehty lasku ja se lähetetään/tulostetaan. Tuotteella voi olla vain yksi laskentakohde per laskentakohdeotsikko. Mutta jos yrityksessä on useampia laskentakohde otsikoita voi niiden alta valita aina sopivan laskentakohteen.

Kun tuotteelle on määritelty kaikki tarvittavat tiedot, tallennetaan uusi tuote "Luo tuote"- painikkeella.

Mikäli uudelle tuotteelle määritetään tuoteryhmä, ja tuoteryhmän taakse on asetettu laskentakohde, tulee tämä laskentakohde automaattisesti tuotteelle.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.