Lomakalenterista palkansaaja tai esimies voi nähdä palkansaajien kirjaamat lomat tai poissaolot. Esimies näkee yrityshierarkian mukaan alaistensa lomat ja poissaolot. Palkansaaja itse näkee vain omat lomat ja poissaolot.

Lomakalenterin avulla esimies voi tarkistaa alaisten lomapäivät ja poissaolot yhdeltä raportilta. Raportilla näytetään ne palkansaajat, joiden tila on "Aktiivinen". 

 

Poissaolot ja lomapäivien tyypit tulevat kirjauslajeista:

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit

Kirjatut lomat ja poissaolot on palkansaajakohtaisesti kirjattu työajan kirjaukseen.

Lomakalenterin haussa on oletuksen lomanmääräytymisvuosi. Hakupäivämääriä voi vapaasti muokata ja rapotti on mahdollista tallentaa myös Exceliin.

Poissaolotyyppi -listauksesta löytyvät kaikki kirjauslajit, joiden luonne on "Muu poissaolo" tai "Vuosiloma".

Käyttöohje: Kirjauslajit

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.