Ay-jäsenmaksulle pystytään tarvittaessa asettamaan yläraja, minkä yli perittävä jäsenmaksu ei voi nousta. Ay-jäsenmaksun yläraja annetaan kunkin palkansaajan palkkaperusteisiin, jolloin eri liittojen ylärajat on mahdollista huomioida samoilla palkkalajimuutoksilla.

SISÄLTÖ

1. Perustetaan palkkalaji Ay-jäsenmaksun ylärajalle

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse haluamasi palkkamallirivin oikeasta reunasta Kaavat-painike

Avautuvasta näkymästä saat lisättyä uuden palkkalajin painamalla linkkiä "Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin".

Anna palkkalajille kuvan mukaiset perustiedot:

Tallenna.

Palkkalajin perustamisen yhteydessä Palkkaperusteisiin tulee uusi sarake "Ay-jäsenmaksun yläraja". Se näkyy kaikilla palkansaajilla, mutta on käytössä ainoastaan sillä palkkamallilla johon tämän ohjeen muutokset on tehty. 

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta

Lisää Palkkaperusteisiin kunkin palkansaajan kohdalle hänen ay-jäsenmaksunsa maksimisumma. Mikäli palkansaajalla ei ole ay-jäsenmaksun ylärajaa tulee ruutuun antaa arvo, joka ei voi ylittyä, esim. 999999. Tyhjä ruutu merkitsee kaavalle nollaa, jolloin ay-jäsenmaksua ei peritä lainkaan.

2. Perustetaan uusi Ay-jäsenmaksun yläraja (ehtolauseke) -palkkalaji

Uudelle ay-jäsenmaksun palkkalajille annetaan ehtolauseke ay-jäsenmaksun ylärajan tulkintaan.

Voit nimetä palkkalajin haluamallasi tavalla. Tämä palkkalaji tulee näkyviin palkansaajalle palkkalaskelmalla.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta Valitse haluamasi palkkamallirivin oikeasta reunasta Kaavat-painike.

Avautuvasta näkymästä saat lisättyä uuden palkkalajin painamalla linkkiä "Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin".

Anna palkkalajille kuvan mukaiset perustiedot:

HUOM!   Valitse debet/kredit tiliöinnit yrityksesi kirjauskäytäntöjen mukaisiksi. 

Tallenna.

Anna palkkalajille kuvan mukainen laskentakaava:

Ehtolauseke kertoo uudelle ay-jäsenmaksu palkkalajille, että mikäli alkuperäisellä ay-jäsenmaksun laskentakaavalla saatu tulos on pienempi kuin määritelty ay-jäsenmaksun yläraja, niin palkkalaji käyttää ay-jäsenmaksun perintään alkuperäisellä kaavalla laskettua summaa. Mutta mikäli alkuperäinen ay-jäsenmaksun laskentakaava tuottaa isomman tuloksen kuin määritelty ay-jäsenmaksun yläraja, käyttää palkkalaji ylärajan arvoa ay-jäsenmaksun perimiseen.

Lisätään uusi Ay-jäsenmaksu (ehtolauseke) palkkalaji Maksetaan-palkkalajin kaavaan.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse haluamasi palkkamallirivin oikeasta reunasta Kaavat-painike > Valitse Maksetaan palkkalajirivin oikeasta reunasta Muokkaa-painike

Avautuvasta näkymästä muokataan Palkkalajin kaavaa.

Saat uuden rivin näkymän lopussa olevasta vihreästä plussasta.

Lisää kavaan kuvan mukaiset kaksi viimeistä riviä "Laskutoimitus" ja "miinusmerkki" sekä "Palkkalaji" ja "Ay-jäsenmaksun" yläraja (ehtolauseke). Tallenna.

3. Muutokset alkuperäiseen Ay-jäsenmaksu palkkalajiin

Alkuperäistä Ay-jäsenmaksu -palkkalajia ei ehtolauseketta käytettäessä enää käytetä palkkalaskelmalla perivänä palkkalajina vaan ainoastaan jäsenmaksun suuruuden laskemiseen. Sen vuoksi alkuperäinen Ay-jäsenmaksu -palkkalaji poistetaan Laskennallisen palkkalajin, Maksetaan-palkkalajin kaavasta. Lisäksi siltä poistetaan tiliöinnit ja se piilotetan palkkalaskelmalta.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse haluamasi palkkamallirivin oikeasta reunasta Kaavat-painike > Valitse Maksetaan palkkalajirivin oikeasta reunasta Muokkaa-painike

Avautuvasta näkymästä muokataan Palkkalajin kaavaa.

Poista kaavasta alkuperäinen Ay-jäsenmaksu palkkalaji (kuvassa kaavan viimeinen palkkalaji).

Saat poistettua rivin oikeassa reunassa olevasta punaisesta ruksista. Muista poistaa myös rivin edellä oleva Laskutoimitus -rivi (miinusmerkki).

 

Poistetaan alkuperäiseltä Ay-jäsenmaksu -palkkalajilta tiliöinnit.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit -välilehti > Klikkaa alkuperäisen Ay-jäsenmaksu -palkkalajin nimestä.

Avautuvasta näkymästä poista palkkalajilta tiliöinnit:

Tallenna.

Alkuperäisen Ay-jäsenmaksu palkkalajin piilottaminen palkkalaskelmalta käsitellään kohdassa 4.

4. Palkkalaskelman ulkoasun muokkaaminen

Koska Ay-jäsenmaksun perintään liittyviin palkkalajeihin on tehty muutoksia, niin muokataan myös palkkalaskelman ulkoasua.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta >Valitse haluamasi palkkamallirivin oikeasta reunasta Kaavat-painike > Valitse Muotoilu-välilehti

Avautuvasta näkymästä pystyt piilottamaan palkkalajeja, sekä muuttamaan niiden paikkaa palkkalaskelmalla.

Piilota Ay-jäsenmaksu yläraja -palkkalaji palkkalaskelmalta ottamalla Näkyvissä-ruudusta täppä pois. Tallenna muutos.

Siirrä Ay-jäsenmaksu (ehtolauseke) -palkkalaji otsakkeen Nettopalkka alapuolelle. Saat siirrettyä riviä kun menet rivin alussa olevan pistekuvion päälle, kun hiiren kursori muuttuu nelipäiseksi nuoleksi, pystyt raahaamaan riviä Muotoilunäkymässä. Tallenna muutos.

Piilota alkuperäinen Ay-jäsenmaksu -palkkalaji palkkalaskelmalta ottamalla Näkyvissä-ruudusta täppä pois. Tallenna muutos.

5. Tilityspisteen muokkaaminen

Koska palkkalaskelmalla ay-jäsenmaksun pidätyksen tekevää palkkalajia on vaihdettu, tulee myös Tilityspisteiden tietoja muokata, niiden liittojen osalta joihin kyseisellä palkkamallilla olevia palkansaajia kuuluu. 

Ne tilityspisteet joihin kuuluu vain sellaisten palkkamallien palkansaajia joilla ei ole ylärajakäsittelyä käytössä jätetään ennalleen. 

Pääset muuttamaan Tilityspisteen tietoja seuraavasti:

Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset > Hallitse tilityspisteitä

Valitse haluamasi Ay-tilityspisteen oikeasta reunasta Muokkaa-painike.

Vaihda Laskenta -kohtaan "Vähentävä palkkalaji palkkalaskelmalla" -alasvetovalikosta palkalaji "Ay-jäsenmaksun yläraja (ehtolauseke)". Tallenna.

6. Ay-jäsenmaksun ylärajan käyttäminen muilla palkkamalleilla

Nämä muutoksen vaikuttavat ainoastaan siihen palkkamalliin, jolla muutokset on tehty. Muut mahdollisesti käytössä olevat palkkamallit toimivat kuten ennenkin, ilman ay-jäsenmaksun ylärajaa.

Mikäli ay-jäsenmaksun ylärajan käyttäminen halutaan ottaa käyttöön myös jollakin toisella palkkalajilla, niin se onnistuu seuraavasti:

Liitetään Ay-jäsenmaksun yläraja (ehtolauseke) -palkkalaji myös kyseisen palkkamallin Maksetaan-palkkalajin kaavaan. (ks. tarkempi ohje yltä kohdasta 2.)

Lisätään Ay-jäsenmaksun yläraja (ehtolauseke) -palkkalajille laskentakaava. (ks. tarkempi ohje yltä kohdasta 2.)

Muokataan alkuperäistä Ay-jäsenmaksu -palkkalajia, yllä olevan ohjeen kohdan 3. mukaisesti.

Muokataan palkkalaskelman ulkoasua, yllä olevan ohjeen kohdan 4. mukaisesti.

Muokataan Tilityspisteiden asetuksia, yllä olevan ohjeen kohdan 5. mukaisesti.

Muista lisätä Palkansaajille arvot Palkkaperusteisiin sarakkeeseen Ay-maksun yläraja. (ks. tarkempi ohje yltä kohdasta 1.) 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.