SISÄLTÖ

Valmis käyttöoikeusprofiili tai muokatut toimintokohtaiset oikeudet määrittävät sen, mille Palkat -osion sivuille käyttäjällä on luku- tai muokkausoikeus.

Käyttäjien käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu käyttäjät ja roolit -toiminnossa: Yritysvalikko (yrityksen nimi) > Käyttäjät ja käyttöoikeudet > Käyttäjät ja roolit > klikkaa käyttäjän nimestä

Osalle Palkat -osion sivuista käyttäjä tarvitsee toimintokohtaisten oikeuksien lisäksi Palkanlaskija (P)-roolin. Palkanlaskijan käyttöoikeudet koostuvat itse "Palkanlaskija" -roolista ja sitä täydentävistä palkanlaskennan toimintokohtaisista oikeuksista. 

Profiilit ja toimintokohtaiset oikeudet

Palkanlaskennan profiililla tarkoitetaan toimintokohtaisten oikeuksien eri käyttöoikeusyhdistelmää, joka on valmiiksi koottu. Ohjelmassa on valmiina eri nimisiä profiileja eri käyttötarkoituksiin:

Mikäli mikään valmisprofiili ei sellaisenaan sopiva, voi profiiliin kuuluvia valmiita toimintokohtaisia oikeuksia muokata haluamallaan tavalla. Toimintokohtaisia oikeuksia pääsee muokkaamaan käyttäjän tiedoista "Toimintokohtaiset oikeudet" -linkistä. Jotta käyttäjä voi lisätä toiselle käyttäjälle profiileja, tulee hänellä itsellään olla "tilitoimiston pääkäyttäjä" -rooli (TPK) tai "käyttäjähallitsija" -rooli (KH). Itselleen profiilia ei voi asettaa.

Palkansaaja -profiili

"Palkansaaja" -profiili on nimensä mukaisesti tarkoitettu palkansaajaa varten, joka on lisätty palkansaajalistauksen lisäksi yrityksen käyttäjäksi käyttäjälistaukselle. Profiili antaa automaattisesti kaikki tarvittavat toimintokohtaiset käyttöoikeudet, jota palkansaaja tarvitsee työaikatietojen, sekä matka- ja kululaskujen syöttämiseen. Lisäksi palkansaaja voi tarkastella omia palkkalaskelmia ja lomatietoja. "Palkansaaja" -profiililla ei sellaisenaan pääse palkanlaskentaprosessiin eikä palkanlaskennan asetusten muokkaukseen. Ilman erillistä yrityshierarkian hyväksymisoikeutta tai varsinaista "palkanlaskija" -roolia pelkällä "palkansaaja" -profiililla on oikeus vain käyttäjän omia tietoja.

Alla kuva Palkat -valikosta "palkansaaja" -profiilin toimintokohtaisilla oikeuksilla:

Kaikki oikeudet -profiili

"Kaikki oikeudet" -profiili on tarkoitettu palkanlaskijaa tai yrityksen pääkäyttäjää varten. Sitä täydennetään yrityshierarkian käyttöoikeuksien avulla, jolla määritellään keitä kaikkia koskevia tietoja käyttäjä saa nähdä.

Jos käyttäjän tulee päästä laskemaan palkkoja eikä palkansaajien näkyvyyttä ole tarvetta rajata, tarvitaan "kaikki oikeudet" toimintokohtaisen käyttöprofiilin lisäksi varsinainen "palkanlaskija" -rooli. 

Alla kuva Palkat -valikosta kun käyttäjällä on palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa "kaikki oikeudet" -profiili:

Alla kuva Palkat -valikosta kun käyttäjällä on sekä "Kaikki oikeudet" -profiili, että "Palkanlaskija" -rooli (P):

Hyväksyjä -profiili

Hyväksyjä -profiili on tarkoitettu työajankirjausten ja matkalaskujen hyväksyjää varten. Hyväksyjälle täytyy tämän käyttöoikeus profiilin lisäksi määrittää riittävät hierarkiaoikeudet yrityshierarkiasta, jotta hän näkee haluttujen palkansaajien tuntikirjaukset ja matkalaskut, joita hyväksyä. Ilman yrityshierarkian hyväksymisoikeutta ei hyväksyminen ole mahdollista.

Hyväksyjä -profiililla ei saa käyttöoikeutta palkanlaskentaprosessiin eikä perustietojen muokkaukseen, vaan niihin vaaditaan aina erikseen Palkanlaskijan (P)-rooli. Toimintokohtaisten oikeuksien luku- ja muokkausoikeuden ero on se, että lukuoikeus sallii sivujen katselemisen ja muokkausoikeus muokkausten tekemisen kyseiselle sivulle.

Alla kuva "Palkat" -valikosta kun käyttäjällä on "Hyväksyjä" -profiili:

Yrityksen johto -profiili

"Yrityksen johto" -profiili on tarkoitettu esimerkiksi yrityksen esihenkilöiden käyttöön. Tämä profiili antaa valmiiksi tarvittavat toimintokohtaiset käyttöoikeudet työaikakirjausten ja matkalaskujen hyväksyntänäkymiin sekä työaikaraportteihin. "Yrityksen johto" -profiililla on muokkausoikeus palkansaajien perustietoihin sekä työajan kirjaukseen että matkalaskuihin.

Muista täydentää profiilia yrityshierarkian oikeuksin, jolla määritellään keiden kaikkien palkansaajien tietoja käyttäjä saa hallinnoida. Jos käyttäjän on tarkoitus hyväksyä myös palkkalaskelmia, tulee käyttöoikeudet kaikkinensa asettaa tämän käyttöohjeen mukaisesti.


Alla kuva "Palkat" -valikosta kun käyttäjällä on "yrityksen johto" -profiili:

 

Selausoikeus -profiili

Pelkkä "selausoikeus" -profiili ei yksinään riitä, vaan se vaatii rinnalleen "palkanlaskija" -roolin, jotta käyttäjä pääsee katselemaan kaikkia palkanlaskennan sivuja. Rooli on siis tarkoitettu käyttäjälle, jonka tulee päästä katselemaan Palkat -osion sivuja, mutta hän ei saa tehdä sinne muokkauksia.

Alla kuva "Palkat" -valikosta kun käyttäjällä on "selausoikeus" -profiili ja "palkanlaskija" -rooli:


Huomioitavaa on, että mikäli käyttäjä menee "selausoikeus" -profiililla palkanlaskentaprosessiin jollekin palkkajaksolle, ei hän pysty valitsemaan "poistu ja vapauta jakson lukitus" - painiketta, vaan prosessi lukkiutuu käyttäjän toimesta. Lukitusta ei saa purettua itse, vaan jonkin muun "palkanlaskija" -roolillisen, jolla on myös palkanlaskentaan kaikki toimintokohtaiset oikeudet tulee käydä vapauttamassa lukitus.

Ei oikeutta -profiili

"Ei oikeutta" -profiililla ei saa käyttöoikeuksia mihinkään "Palkat" -osion toiminnallisuuksiin.

Roolit

Palkanlaskennan roolien asettaminen tapahtuu käyttäjät ja roolit -toiminnossa: Yritysvalikko (yrityksen nimi) > Käyttäjät ja käyttöoikeudet >Käyttäjät ja roolit > klikkaa käyttäjän nimestä

Rooleja voi antaa muille käyttäjille tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK), jolla on myös käyttäjähallitsijan rooli (KH) tai käyttäjä, joka on yrityksen Netvisor-ympäristön pääkäyttäjä ja hänellä on käyttäjähallitsijan rooli (KH). Itselleen roolia ei voi antaa. Käyttöohje: Käyttäjät - käyttöoikeuksien lisäys ja hallinta

Palkanlaskija -rooli (P)

Palkanlaskija -rooli on pakollinen käyttäjälle, joka laskee palkkoja. Suositeltavaa on, että palkanlaskijalla on palkanlaskennan profiilinaan "kaikki oikeudet". Palkanlaskija tarvitsee myös maksatusoikeudet reskontraoikeuksista, jotta hän voi maksaa palkkoja. Lue lisää: Käyttöoikeudet: Palkanlaskija-rooli

Esihenkilö -rooli (E)

Esihenkilö -rooli voidaan nimensä mukaisesti antaa esimerkiksi esihenkilönä toimivalle käyttäjälle. Suositeltavaa on, että esihenkilöllä on palkanlaskennan toimintokohtaisista oikeuksista sekä "hyväksyjä" -profiilia vastaavat käyttöoikeudet että palkkojen hyväksynnän vaatimat toimintokohtaiset oikeudet. Esihenkilöiden käyttöoikeuksien laajuus määritellään yrityshierarkiassa ja käyttäjä näkee palkansaajista vain ne, joihin hänellä on yrityshierarkian kautta asiatarkastus- tai hyväksymisoikeus. Esihenkilö-rooli tarvitaan palkkojen hyväksyntää varten. Lue lisää: Käyttöoikeudet: Esihenkilö-rooli

Henkilötietojen hallinnoija -rooli (HH)

Henkilötietojen hallinnoija -roolilla voi hallita palkansaajien tietoja palkanlaskijan roolia rajoitetummin. Tällä roolilla ei pääse palkanlaskentaprosessiin eikä lähtökohtaisesti palkansaajien palkkatietoja sisältäville sivuille. HH-roolin käyttöoikeuksien laajuus määritellään yrityshierarkiassa ja käyttäjä näkee palkansaajista vain ne, joihin hänellä on yrityshierarkian kautta hyväksymisoikeus. Lue lisää: Käyttöoikeudet: Henkilötietojen hallinnoija -rooliOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.