Lomavuosien hinnat ja lomapalkkalaskelmat -näkymä löytyy kohdasta Palkat > Lomien hallinta > Lomavuosien hinnat ja lomapalkkalaskelmat

SISÄLTÖ

Yleistä näkymästä

Näkymälle on mahdollista tallentaa lomavuosi- ja palkansaajakohtainen lomalaskentatapa, laskentasääntö sekä vuosilomapäivän hinta ja lomarahapäivän hinta sellaisilta lomavuosilta, joita ei ole laskettu Netvisorissa tai Netvisorin laskeman päivähinnan halutaan olevan jokin muu. Tämän lisäksi näkymältä pääsee muodostamaan ja katsomaan palkansaajien lomapalkkalaskelmia. Näkymälle tallennetut säännöt ja arvot siis yli ajavat palkansaajan oletustiedot ja laskennat. Mikäli näkymälle ei aseteta poikkeavaa laskentasääntöä tai arvoa, lasketaan vuosilomapäivän hinta palkansaajan nykyisen lomalaskentatavan mukaisesti.

Maksettavat lomapäivät tai lomarahapäivät kuluvat automaattisesti vanhimmasta lomavuodesta uusimpaan eli maksettavaa lomavuotta ei erikseen määritellä palkanlaskentaprosessissa. Maksettavista lomapalkoista ja lomarahapäivistä muodostuu palkkalaskelmalle omat palkkalajirivit, joissa on selitteenä lomavuosi, jota palkansaajan palkkalaskelmalla ollaan maksamassa. 

Näkymää voidaan suodattaa lomanmääräytymisvuoden, palkansaajan ja palkkamallin perusteella. Näkymällä tehtävät muutokset ovat lomavuosi ja palkansaajakohtaisia.

Lomapalkkalaskelma ja lomavuoden päättäminen

Olemme koonneet lomapalkkalaskelmasta ja lomavuoden päättämisestä erillisen ohjeistuksen, johon pääset tutustumaan tästä linkistä: Lomavuoden päättäminen ja lomapalkkalaskelman muodostaminen

Lomapalkkalaskelmasta ja sen sisällöstä löydät tietoa täältä: Lomapalkkalaskelma

Lomavuosikohtaisen laskentasäännön ja päivähinnan asettaminen

Lomavuosien hinnat -näkymällä palkansaajilla on oletuksena palkansaajan perustiedoissa määritetty lomalaskentatapa.

Jokaiselle lomavuodelle haetaan vuosilomapäivän hinta lomavuodelle asetetun asetuksen mukaisesti. Lomavuosien hinnat -näkymällä voidaan määrittää mitä lomalaskentatapaa lomavuodelle käytetään ja halutaanko vuosilomapäivän hinta laskettaa lomalaskentatavan kaavalla vai annetaanko lomapäivälle ja lomarahapäivälle kiinteä hinta hinnastoon. 

Mikäli Lomavuosien hinnat -näkymään ei ole määritelty oletuksesta poikkeavia asetuksia, lasketaan vuosilomapäivän hinta palkansaajan nykyisen lomalaskentatavan kaavalla. Käyttöohje: Lomalaskentatavat

Laskentasäännön asettaminen

Lomavuosikohtainen laskentasääntö asetetaan palkansaajakohtaisesti. Laskentasäännöksi voidaan valita lomalaskentavan kaava tai käyttäjän syöttämä arvo. 

Lomalaskentatavan kaava

Lomalaskentatavan kaava noudattaa vuosilomapäivän hinnan laskennassa palkansaajalle valittua lomalaskentatavan laskentakaavaa. 

Lomalaskentatavan laskentakaavan voi tarkistaa täältä: Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentavat

Esimerkki:

Palkansaaja on kuukausipalkkainen ja vuosilomat kertyvät kuukausipalkkaisten lomalaskentavalla, mutta säännöllinen työaika on muuttunut lomavuoden aikana ja palkansaajan lomapalkka halutaan maksaa prosenttiperusteisesti. Tällöin Lomavuosien hinnat -näkymälle voidaan valita oikea ja haluttu lomalaskentatapa kyseiselle lomavuodelle. Mikäli lomavuoden ansiot löytyvät Netvisorissa lasketuista palkkalaskelmista eikä lomalaskentatapojen laskentakaavoihin ole tarvinnut tehdä muutoksia, voidaan vuosilomapäivän hinta laskettaa automaattisesti asetetun lomalaskentatavan kaavan mukaisesti. Muussa tapauksessa palkansaajalle tulee valita laskentasäännöksi “käyttäjän syöttämä arvo”.

Käyttäjän syöttämä arvo ja päivähintojen asettaminen

Mikäli lomalaskentatavan mukaisesti ohjelman laskema päivähinta ei ole haluttu tai lomalaskentaa ei ole tehty Netvisorissa, voidaan automaattisesti muodostunut arvo yli ajaa tallentamalla palkansaajalle haluttu päivähinta.

Käyttäjän syöttämä arvo noudattaa vuosilomapäivän hinnassa ja lomarahapäivän hinnassa käyttäjän sarakkeisiin tallentamaa päivähintaa, joiden perusteella palkansaajille maksetaan lomapalkkaa ja lomarahaa kyseiseltä lomavuodelta.

Kun palkansaajalle on asetettu arvot Vuosilomapäivän hinta ja Lomarahapäivän hinta -sarakkeisiin muodostuu palkkalaskelman palkanlaskijan näkymälle “Vuosilomapäivän hinta” ja “Lomarahapäivän hinta” palkkalajiriveille summat asetetun lomalaskentatavan, lomavuoden ja päivähinnan mukaisesti.

Käyttäjän syöttämän arvon vaikutus lomalaskennan raportteihin

Mikäli käyttäjä syöttää arvon Lomavuosien hinnat -näkymälle lomapäivän hinta ja/tai lomarahanpäivän hinta sarakkeisiin, ei päiväkohtaiset eurot siirry automaattisesti muihin lomalaskennan toimintoihin, esimerkiksi Lomapalkkavelka -näkymälle. Kun lomapalkkaa tai -rahaa maksetaan, voi päivähinnan tallennuksen takia Lomapalkkavelka -raportti olla esimerkiksi miinuksella tai jäädä plussalle palkansaajan kertymäeurojen osalta. 

Suosittelemme, että mikäli lomapalkan tai lomarahan päivähintoja tallennetaan Lomien päivähinnat -näkymälle samalla tarkistettaisiin ja tehtäisiin mahdolliset muutokset Lomapalkkavelkaan, jotta raportti olisi ajan tasalla kertymäeurojen osalta. Huomioithan, että Lomapalkkavelka -näkymällä tehdyillä muutoksilla ei ole kirjanpidollista vaikutusta. 

Käyttöohje: Lomapalkkavelka

Laskennallinen lomalaskentatapa (esim. LomaKTA, LomaKPA tai % -perusteinen)

Mikäli palkansaajalle on asetettu lomalaskentatapa, jonka kaava käyttää "palkkalajin arvo aikajaksolla" -kaavaelementin tietoa “käsiteltävän lomanmääräytymisvuoden alku ja loppu”, tällöin lomapäivän hinnan laskennassa vaikuttavat ansiot haetaan sen lomavuoden arvoista minkä lomavuoden kertymiä ollaan maksamassa.


Esimerkki:

Palkansaajalle on asetettu lomalaskentatavaksi LomaKTA ja laskentasäännöksi on asetettu “Lomalaskentatavan kaava” muodostuu vuosilomapäivän hinta automaattisesti sen lomavuoden ansioiden perusteella, jota palkkalaskelmalla ollaan maksamassa.


Palkansaajakohtaisen lomaprosentin vaikutus vuosilomapäivän hintaan

Kun palkansaajalle maksetaan lomia ja lomalaskennan kaavassa on kertoimena lomaprosentti, tulee huomioida seuraava: 

vuosilomapäivän hinnan laskentaan käytetään palkansaajan voimassa olevaa lomaprosentin sääntöä. Mikäli lomaprosentti on muuttunut esimerkiksi korkeammaksi kuin millä edellisen lomavuoden aikana on jaksotettu lomapalkkaa, suositellaan pienemmällä prosentilla kertyneet vuosilomapäivän ja lomarahapäivän hinnat tallennettavaksi "lomavuosien hinnat" -näkymälle.

Palkkalaskelman muodostaminen ja esikatselu (esimerkki)

Palkansaaja on ollut tuntipalkkainen lomavuoden 2022-2023 aikana, jolloin lomalaskentatapana on ollut LomaKTA. Lomavuoden 2022-2023 ansioita ei ole käsitelty Netvisorin palkanlaskennassa. Palkansaaja on kuukausipalkkainen 1.4.2023 alkaen sekä palkansaajalle on asetettu palkansaajan perustietoihin oletus lomalaskentatavaksi Kuukausipalkkaisten lomalaskentatapa. Kesäkuussa 2023 palkansaajalle halutaan maksaa 24 päivää lomapalkkaa sekä lomarahaa LomaKTA:n mukaisesti. 

Asetetaan Lomavuosien hinnat -näkymälle palkansaajalle lomavuodelle 2022-2023 lomaKTA lomalaskentapa sekä käyttäjän syöttämät arvot -valinta aktiiviseksi, jotta vuosilomapäivän hinta ja lomarahapäivän hinta voidaan asettaa.

Muodostetaan palkkalaskelma kesäkuulle 2023, johon tallennetaan maksuun 24 päivää lomapalkkaa ja lomarahaa. Palkkalaskelmalle muodostuu käytettävissä olevien lomapäivien ja Lomavuosien hinnat -näkymälle tallennettu arvojen perusteella maksuun 24 päivää lomapalkkaa ja lomarahaa. Palkkalajirivin selitteestä nähdään, minkä lomavuoden lomia palkkalaskelmalla ollaan maksamassa.

Mikäli palkansaajalle ei tallenneta oletusarvoista poikkeavia asetuksia Lomapäivien hinnat -näkymälle, muodostuu palkkalaskelmalle lomapalkkaa ja lomarahaa maksuun palkansaajan perustiedoissa asetetun lomalaskentatavan mukaisesti.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.