SISÄLTÖ

Käsittelemättömissä palkkalaskelmissa näytetään palkansaajan nimi, palkkalaskelman muokkaus, palkanmaksupäivä (palkansaajalla), maksetaan-summa ja muutos edelliseen palkkajaksoon sekä palkkatietoilmoituksen esikatselu ja palkkatietoilmoituksen tila.

Poista-painike (punainen ruksi) palauttaa palkkalaskelman alkuun kohtaan Palkansaajat, joilla palkkalaskelma muodostamatta.

Palkkalaskelman käsittely ja muokkaus

Voit tarkastella ja muokata palkkalaskelmien tietoja valitsemalla "Muokkaa".

Muokkaa-linkistä avautuu ikkuna, jossa tietojen muokkaus ja laskenta tapahtuu.


Palkkalaskelman rivitiedot

Palkkalaskelman rivitiedot -välilehdellä palkkalaskelman olemassa olevia rivejä voi muokata kynä/lehtiö kuvasta tai lisätä uusia rivejä valitsemalla Lisää uusi palkkalajirivi.

Kaavaa sisältävää riviä ei voi poistaa, ellei käyttäjä ole itse muokannut arvoa, jolloin rivin voi poisto-toiminto näkyy (punainen ruksi), mutta poistamisen sijaan arvo palautuu takaisin kaavan mukaiseksi arvoksi.

Palkkalaskelman kustannuspaikkojen ja tillöintien muokkaaminen on mahdollista siihen asti, kunnes palkkalaskelmasta on muodostettu tosite. Palkkalaskelmaa ei tarvitse näiden tietojen muokkaamista varten enää palauttaa takaisin käsittelemättömäksi.

 

Lisää uusi palkkalajirivi

Voit lisätä puuttuvia palkkatietoja valitsemalla Lisää uusi palkkarivi. Uudelle palkkalaskelmariville voidaan asettaa määrä, yksikköhinta, selite, kirjanpidon tilit, suorituslaji (poistuva tieto) ja laskentakohteet. 

Lisää uusi palkkalajirivi -valikosta löytyvät kaikki palkkamalliin liitetyt palkkalajit.

Palkkalaskelman käsittelyhistoria

Jokaisella palkkalaskelmalla on käsittelyhistoria, johon jää aina merkintä laskelman siirtyessä prosessissa eteen tai taaksepäin. 

Jos palkkojen hyväksyntä on käytössä, myös hyväksyntään siirtämisestä ja hyväksymisestä sekä hylkäämisestä jää merkintä ja aikaleima sekä mahdollinen kommentti. Kommentteja voi kirjoittaa vapaasti laskelmalle (Huom! Tallentamaton kommentti häviää jos välilehteä vaihtaa).

Päivitä palkkalaskelman tiedot

Painike päivittää ennakonpidätyksen muutokset, mikäli verokortille on vaihdettu prosentin arvo. Painike päivittää lisäksi vakuutuslaskennan, mikäli palkkalajien tulolajeja on muokattu Yrityskohtaisissa palkkalajeissa palkkalaskelman muodostamisen jälkeen.

Päivitä jakokäyrä

Painike siirtää käyttäjän Jakokäyrä-välilehdelle, jossa jakokäyrää voi vielä muokata laskentakohteille palkansaajakohtaisesti.

Palauta palkkalaskelman alkuarvot

Painike poistaa palkanlaskennan prosessissa lisätyt palkkalajit ja muokkaa tiedot sellaiseksi kuin ne ovat palkansaajan perustietojen mukaan. Mikäli palkansaajan perustietoihin on käyty päivttämässä tietoja, esimerkiksi ammattiluokka, päivittyy tuo tieto muodostuneelle palkkatietoilmoitukselle vasta, kun Palauta palkkalaskelman alkuarvot -painiketta on klikattu.

Palkanlaskijan näkymä

Välilehdellä näet aiempien tietojen lisäksi Tulolajit, Kirjanpidon tilit sekä Laskentakohteiden käsittelyn. Palkanlaskijan näkymässä näytetään myös kiinteät palkkalajit.

Palkkalaskelman lisätiedot

Voit tarvittaessa muokata palkanlaskennan päivämääriä, vaihtaa palkanlaskennassa käytettävän suorituslajin sekä lisätä tekstiä palkkalaskelmalle. Tällä sivulla näkyvät myös ko. palkkajaksolla pidettävät ja maksettavat loma- ja lomarahapäivät. 


Työaika, matka ja poissaolot

Näet kyseiselle palkkajaksolle vaikuttavat työaikatiedot, matkalaskut ja poissaolotiedot.

Kun kaikki tiedot on merkitty kuten on haluttu ja tallennettu, voidaan prosessia jatkaa valitsemalla "Sulje".

Palkansaajakohtainen palkkakausien vertailu

Palkkavertailuikkunassa voit vertailla palkansaajan laskettavaa palkkalaskelmaa aikaisempiin palkkalaskelmiin.

Palkkavertailu avautuu palkanlaskentaprosessin sivulta sarakkeesta, jossa on ilmoitettuna prosentuaalinen ero edelliseen palkkalaskelmaan. Sama linkki on käytettävissä kaikissa palkanlaskentaprosessin vaiheissa.


Merkitse valitut käsitellyksi

Kun kaikki palkkalaskelmat ovat valmiina, palkanlaskantaprosessia jatketaan valitsemalla käsiteltävät palkkalaskelmat ja painamalla Merkitse valitut käsitellyiksi -painiketta, joka vie laskelmat tulostusvaiheeseen. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.