SISÄLTÖ

Liukumaseurannan aloitus

Jotta liukumaa voidaan seurata on työajan kirjauksen oltava käytössä. Työajan kirjaus kuuluu palkanlaskenta -lisäpalveluun, ei -pakettiasiakkkailla tulee olla matkat -lisäpalvelu käytössä.

Palkansaajalle asettaa liukuman seurannan aloitusajankohta sekä liukumasaldo aloitushetkellä. Tiedot tallennetaan palkansaajan perustiedot -välilehden ajanhallinnan tiedot kohdasta.

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > ajanhallinnan tiedot

 

Säännöllisen viikkotyöajan määritteleminen

Säännöllinen työaika voidaan määritellä joko palkansaajan työsuhteen tiedoissa ja/tai palkkamallin työajan kirjaus -välilehdellä. Palkkamallille asetettu työaika koskee kaikkia ko. palkkamalliin liitettyjä palkansaajia. Palkkamallille asetettu säännöllinen viikkotyöaika voidaan yliajaa asettamalla säännöllinen viikkotyöaika -tieto palkansaajan työsuhteen tietoihin.

Palkkamallin asetuksiin pääset näin: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > klikkaa kaavat-kuvaketta palkkamallirivillä > työajan kirjaus -välilehti

Säännöllinen työaika tallennetaan säännöllinen viikkotyöaika -sarakkeeseen.

Palkansaajan työsuhteen tiedot löytyvät täältä: Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimeä > työsuhteet -välilehti Kun avaat voimassa olevan työsuhteen muokattavaksi, voit määrittää säännöllisen viikkotyöajan (katso kuva alla, kohta 1).

Lue lisää Osa-aikaisen palkansaajan työajan kirjaus ja liukumien seurannasta.

Kirjauslajien vaikutus liukumaan

Kirjauslajilla tulee olla valinta kohdassa "käytä liukuman laskennassa", muutoin kirjauslaji ei vaikuta liukumiin tuntikirjauksia tehdessä. Kirjauslajin asetukset löytyvät Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > klikkaa haluttua kirjauslajia 

Mikäli halutaan luoda uusi kirjauslaji, klikataan toimintoa "lisää uusi kirjauslaji".

Mikäli työaikaa kirjataan, jossa ei ole valinta "käytä liukuman laskennassa"aktiivisena, tulee huomioida, etteivät kirjaukset vaikuta liukumien laskentaan.

Liukuma työajansyötössä

Työaikaa kirjataan työajan kirjaus -toiminnossa Työaika > Työajan kirjaus

Päiväkohtainen liukuma

Mikäli palkansaajalla on liukuman seuranta päällä, liukuma lasketaan päiväkohtaisesti Työajan kirjaus -toiminnossa. Ohjelma vertaa automaattisesti työpäivälle kirjattuja tunteja palkkamallin tai palkansaajan asetuksissa olevaan säännöllisen viikkotyöajan määrään.

Esimerkissä työpäivän kesto on 7,5 tuntia (= säännöllinen viikkotyöaika 37,5 tuntia jaettuna viidellä työpäivällä), jolloin tiistain 9,5 tunnin työpäivä lisää liukumaa 2 tuntia ja keskiviikon 6 tuntia vähentää liukumaa 1,5 tuntia.

Mikäli lisätty kirjauslaji ei vaikuta liukumaan, näkyy valitun kirjauslajin vieressä info -merkki, josta saa lisätietoa viemällä hiiren tämän päälle.

Liukumasaldo

Kertynyt liukumasaldo näkyy työajansyöttönäkymän oikeassa yläreunassa, mikäli palkansaajalla liukuman seuranta päällä.

 

Liukumien seuranta ja raportointi

Liukumia voi seurata työaika raporteissa kohdassa Työaika > Työaikaraportit > raportin muoto: päiväkohtainen työaikaraportti

Liukumasaldot näkyvät raportilla eriteltynä käytetystä työajasta ja normaalista poikkeavat työaikakirjaukset on selkeyden vuoksi esitetty punaisella. Raportista näkee helposti myös liukumasaldon valitun päivämäärävälin alkaessa sekä liukumasaldon valitun päivämäärävälin päättyessä.

Liukumavapaan kirjaaminen

Mikäli palkansaaja on kokonaisen päivän liukumavapaalla, jonka tulee vähentää palkansaajan liukumasaldoa kokonaisen päivän työaika, tarvitaan uusi "Liukumavapaa" kirjauslaji, joka ei vaikuta liukumasaldoon. Kirjauslajille ei siis valita aktiiviseksi toimintoa "käytä liukuman seurannassa".

 Liukumavapaa kirjataan työajan kirjaukseen kahdella kirjauslajilla: 

 - Normaali tuntityö 0,00 h 

 - Liukumavapaa 7,5 h 

Normaali tuntityö vähentää palkansaajan liukumasaldoa 7,5 tuntia ja Liukumavapaa -kirjauslajilla tallennettu liukumavapaa täydentää työaikakirjanpitoa. Pidettyjen liukumavapaiden seurannan ja raportoinnin kannalta on tärkeää, että liukumat kirjataan omalla kirjauslajillaan työajan kirjaukseen.

Usein kysytyt kysymykset

K: Miten liukumia voi maksaa Netvisorissa?

V: Ohjelmistoteknisesti liukumia kyllä voi maksaa Netvisorissa, mutta käytännössä liukumien maksamisen peruste kannattaa tarkistaa työaikalaista ja sovellettavasta työehtosopimuksesta.


1. Luo uusi palkkalaji Maksetut liukumat

Tällä palkkalajilla maksettavat liukumat tulevat maksuun palkkalaskelmalle ja palkkalajilla tulee olla tiliöinnit ja tarvittaessa tulolajikohdistus, jos tämä ilmoitetaan tulorekisteriin, kuten muutkin maksettavat palkat.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välilehti > Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin


  • Ryhmä: Palkat ja lisät
  • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
  • Lähde: Käyttäjän kaava
  • Tulolaji: Valitse Tulorekisterin ohjeiden mukaan sopiva tulolaji
  • Raportointi: Näytetään raporteilla
  • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
  • Maksaminen: Maksetaan rahana
  • Kirjanpidon asetukset: Anna halutut kirjanpidon tilit
  • Linkitys: Lisää tämä palkkalaji Rahapalkka -palkkalajin kaavaan 
  • Tallenna


2. Luo uusi kirjauslaji maksettavia liukumia varten

Kirjauslaji tarvitaan, jotta maksettavat liukumat saadaan kirjattua työaikaan ylös. Näin työaikaan jää näkyville, kuinka paljon liukumia on milloinkin palkansaajalle maksettu.


Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Lisää uusi kirjauslaji

Valitse sama palkkamalli, johon Maksettavat liukumat on luotu ja anna kirjauslajille kaava, millä hinnalla tunnit maksetaan palkansaajalle. Alla esimerkki kirjauslajin kaavasta Tunnit x 1 x Tuntipalkka = Maksettavat liukumat.

3. Maksun jälkeen päivitä palkansaajan liukumasaldo

Kun liukumat on kirjattu ja maksettu palkansaajalle, on palkanlaskijan päivitettävä palkansaajan tiedoissa oleva liukumaseurannan aloitusajankohta sekä liukumasaldo sen jälkeen, kun liukumat on maksettu, jotta vanhat työaikakirjaukset eivät enää vaikuta liukumasaldoon.

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > Valitse palkansaajan nimi > Palkansaajan tiedot > Ajanhallinnan tiedot


Esimerkki liukumien maksamisesta

Liukumien maksamiseen ja kirjaamiseen voi olla yrityksissä monia eri käytäntöä ja sopimuksia, mutta tässä yksi yksinkertainen esimerkki, miten liukumat voi käsitellä Netvisorissa palkansaajan työajassa sekä liukumasaldoissa.


1. Lähtötilanne: Palkansaajalle on kertynyt 1.1.2024 alkaen liukumia yhteensä +50 h, joista maksetaan nyt 5 h.

2. Palkansaaja kirjaa työaikaan päivämäärälle 20.5. kuinka monta tuntia liukumia maksetaan kirjauslajilla "80. Maksettavat liukumat" yhteensä 5 h. Samana päivänä palkansaaja on tehnyt normaalisti töitä 7,5 h.

3. Maksettavat liukumat nousevat toukokuun palkkalaskelmalle kirjauslajin kaavan mukaan maksuun.


4. Kirjauslaji ei automaattisesti vähennä palkansaajan tunteja liukumasaldosta, vaan palkanlaskijan on maksun jälkeen käytävä päivittämässä liukumaseurannan aloituspäivämäärä maksuajankohtaan ja vähennettävä olemassa olevasta liukumasaldosta maksetut liukumat. Esimerkissä palkansaajalla oli 1.1.2024 alkaen kertynyt 50 h liukumaa, joista maksettiin nyt 5 h, joten jäljellä oleva saldo on 45 h liukumaa ja liukumat maksettiin 20.5.2024, joten päivitetään liukumaseurannan uudeksi aloituspäivämääräksi seuraava päivä 21.5.2024


5. Kun liukumaseurannan aloituspäivämäärä ja saldo on päivitetty, näyttää palkansaajan työajankirjaus maksettujen liukumien verran vähemmän saldoa eli 45 h.


K: Miten päivitän palkansaajan liukumasaldon työajan muuttuessa? 

V: Kun palkansaajan työaika muuttuu, seuraa alla olevia vaiheita liukumasaldon päivittämiseen:


1. Avaa palkansaajan tiedot palkansaajalistauksesta.

2. Päivitä liukuman seurannan aloituspäivämäärä. Kirjaa tähän se päivämäärä, jolloin työajan muutos astui voimaan. Tämä toimenpide estää vanhojen tuntikirjausten vaikuttamisen uuteen liukumasaldoon.

3. Aseta uusi liukumasaldo. Siirry kohtaan "Liukuma seurannan alkaessa" ja kirjaa sinne palkansaajan uusi liukumasaldo muutosajankohtaa edeltävältä ajalta. Tämän avulla varmistat, että liukumaseuranta jatkuu katkeamatta ja vanhat tunnit eivät vaikuta uuteen liukumasaldoon.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.