SISÄLTÖ

 

Liukuman seurannan aloitus

Jotta liukumaa pystytään seuraamaan on työajankirjauksen (Palkat)  on oltava käytössä (Ei-pakettiasiakkkailla tulee olla Matkat -palvelu).

Seuraavat asetukset on tehtävä henkilön ja palkkamallin taakse, jotta liukumat lähtevät kertymään.

Jos liukumia halutaan seurata, tulee palkansaajalle asettaa liukuman seurannan aloitusajankohta sekä liukuman saldo aloitushetkellä. Tämä tapahtuu palkansaajan perustiedot -välilehdeltä työsuhdetietojen kohdalta.

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > Ajanhallinnan tiedot

 

Säännöllisen työajan määritteleminen

Säännöllinen työaika voidaan määritellä joko palkansaajan työsuhteella tai palkkamallin asetuksissa. Palkkamallille asetettu työaika koskee kaikkia ko. palkkamalliin liitettyjä palkansaajia. Palkkamallille asetettu työaika voidaan yliajaa asettamalla työaikatieto Palkansaajan työsuhteen tietoihin.

Palkkamallin asetuksiin pääset näin: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > klikkaa Kaavat-kuvaketta palkkamallirivillä > Työajan kirjaus -välilehti

Säännöllinen työaika tallennetaan kohtaan "Viiden työpäivän viikkotyömäärä".

Palkansaajan työsuhteelle pääset näin: Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimeä > Työsuhteet-välilehti

Kun avaat voimassa olevan työsuhteen, voit määrittää sille Säännöllisen työajan (katso kuva alla, kohta 1).
 

Lue lisää Osa-aikaisen työntekijän palkanlaskennasta Communitysta.

Kirjauslajien vaikutus liukumaan

Kirjauslajilla tulee olla valinta kohdassa "Käytä liukuman laskennassa", muutoin kirjauslaji ei vaikuta liukumiin tuntikirjauksia tehdessä.

Kirjauslajin asetukset löytyvät Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit

Valitse käsiteltävä kirjauslaji ja "Muokkaa" tai mikäli haluaa luoda uuden kirjauslajin, valitaan "Lisää uusi kirjauslaji".

Kirjattaessa tunteja kirjauslajilla, jossa ei ole valintaa "Käytä liukuman laskennassa", täytyy huomioida, etteivät kirjaukset vaikuta viikoittaiseen työtuntimäärään, josta liukuma lasketaan.

 

Liukuma työajansyötössä

Työajan kirjaaminen tapahtuu työajan kirjausnäkymästä Työaika > Työajan kirjaus

Päiväkohtainen liukuma

Jos liukuman seuranta on käsiteltävällä palkansaajalla päällä, lasketaan liukuma näkymään päiväkohtaisesti. Ohjelma siis vertaa automaattisesti päivän tunteja palkkamallin tai palkansaajan asetuksissa olevaan viiden työpäivän viikkotyömäärä asetukseen. Näin liukumiin ei tarvita erillistä kirjauslajia.

Esimerkissä päivän oletustuntimäärä on 7,5 h (= viisipäiväisen viikon 37,5 h jaettuna viidellä), joten tiistain 9,5 tunnin työpäivä lisää liukumaa 2 tuntia ja keskiviikon 6 tuntia vähentää liukumaa 1,5 tuntia.

Jos lisätty työaikarivi ei vaikuta liukumaan, näkyy valitun kirjauslajin vieressä info-ikoni, josta saa lisätietoa viemällä hiiren tämän päälle.

Liukumasaldo

Kertynyt liukumasaldo näkyy työajansyöttönäkymän oikeassa yläreunassa, mikäli palkansaajalla liukuman seuranta päällä.

 

Liukuman seuranta ja raportointi

Liukumia voi seurata työajan raporteissa kohdassa Työaika > Työaikaraportit > Raportin muoto: Päiväkohtainen työaikaraportti

Liukumasaldot näkyvät raportilla eriteltynä käytetystä työajasta ja normaalista poikkeavat työaikakirjaukset on selkeyden vuoksi esitetty punaisella. Raportista näkee helposti myös liukumasaldon ennen valitun kauden alkua sekä saldon kauden päättyessä.

Liukumavapaan kirjaaminen

Mikäli palkansaaja on kokonaisen päivän liukumavapaalla, jonka tulee vähentää palkansaajan liukumasaldoa kokonaisen päivän työaika, tarvitaan uusi "Liukumavapaa" kirjauslaji, joka ei vaikuta liukumasaldoon.

 Liukumavapaa kirjataan työajan kirjaukseen kahdella kirjauslajilla: 

 - 01. Normaali tuntityö 0,00 h 

 - 02. Liukumavapaa 7,5 h 

Normaali tuntityö vähentää palkansaajan kokonaisliukumasaldosta 7,5h ja Liukumavapaa kirjauslajilla on tallennettu liukumavapaa työaikaan. 

Pidettyjen liukumavapaiden seurannan ja raportoinnin kannalta on tärkeää, että liukumat kirjataan omalla kirjauslajillaan työaikaan.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.