SISÄLTÖ

Eliminointikirjauksia voi tehdä vain kirjanpitäjän oikeuksilla. Tämä vaatii KP-oikeudet kaikkiin konserniin kuuluviin yrityksiin. Jotta eliminointinäkymään pääsee, tulee aktiivisena yrityksenä olla eliminointiyhtiö. Saat vaihdettua eliminointiyhtiön aktiiviseksi yrityksesi menemällä konsernilistaukseen ja valitsemalla kyseinen konserni aktiiviseksi.

Konsernitapahtumien eliminointi

Näytettävien rivien rajaaminen

Näytettäviä tositerivejä voidaan rajata niiden kirjauspäivämäärän mukaan. Eliminoitavat tositerivit näytetään yrityspareittain. Yrityksellä rajaaminen jättää näkyville vain tapahtumat, joissa valittu yritys on toisena osapuolena. Ilman rajausta näytetään kaikki eliminoimattomat tositerivit kaikkien konsernin yritysten väliltä.Eliminoitavat tositerivit

Tositeriveistä haetaan eliminoitaviksi hallittavan konsernin yritysten tapahtumat, jotka ovat merkitty konsernitapahtumiksi. Tositerivit näytetään yrityspareittain kuukausien mukaan ryhmiteltyinä, jolloin konserniyritysten välisten tapahtumien tutkiminen on helpompaa. Tositerivien alla näytetään kirjausten erot yritysten välisistä myynneistä, josta käyttäjä voi päätellä täsmäävätkö kirjaukset.

Tositerivin poistaminen näkymästä
Jotta rivi poistuu eliminointinäkymässä, tulee tositteelta poistaa konsernitapahtumamerkintä. Konsernitapahtumamerkinnän pääsee poistamaan porautumalla eliminoitavan rivin tositenumero-sarakkeesta tositteelle. Aktiivinen yritys vaihtuu tositteelle mentäessä. Avataan tosite muokkaustilaan ja laitetaan rivien kohdalla valinta "ei" konsernitapahtuman kohdalle. Lopuksi pitää muistaa tallentaa tosite. Konsernimerkinnän poistamisen jälkeen rivi ei enää näy eliminoitavissa tapahtumissa.

Eliminointirivien kirjaaminen Jokaisen yritysparin tositerivien alla on Kirjaa eliminointirivit -painike, joka eliminoi kaikki kyseisen yritysparin alla näkyvät tositerivit. Tositteen päivämääräksi muodostuu järjestelmän toimesta kyseisen kuun viimeinen päivä. Jos eliminointitosite on jo muodostettu yritysparille kyseiselle kuulle, lisätään eliminoitavat rivit jo muodostetulle tositteelle automaattisesti. Huomaathan, että jos olet rajannut kirjauspäivä-rajauksella näkymään ko. kuukauden osalta vain osan tositteista ja kirjauspäivä-rajauksen jälkeen on jo olemassa ehdotettavia eliminointikirjauksia, ei eliminointitositetta voida muodostaa.

Konsernitapahtumien eliminointi epäonnistuu

Mikäli eliminointirivien kirjaaminen epäonnistuu, antaa järjestelmä tästä viestin "Konsernitapahtumien eliminointi epäonnistui". Syy johtuu yleensä siitä, että eliminointiyhtiön tililuettelosta puuttuu eliminoinnin kohdetili. Tällöin Netvisorissa näkyy eliminointiriveillä sarakkeessa "Eliminoinnin kohdetili" kyseisellä rivillä tyhjänä. Eliminoinnin onnistumiseksi, tulee tili käydä lisäämässä eliminointiyhtiön tililuetteloon.


Konsernitapahtumien eliminointikirjaukset

Eliminointitosite: Eliminoiminen muodostaa eliminointitositteen, joka on nähtävissä "Konsernitapahtumien eliminointikirjaukset" -välilehdellä. Tositteen lajiksi tulee AT järjestelmän muodostamat. Tositteen päiväksi tulee kuukauden viimeinen päivä.

Eliminointihistoria: Eliminoidut tapahtumat eliminointitositteineen ovat nähtävillä "Konsernitapahtumien eliminointikirjaukset" -välilehdellä. Sivulla nähdään valitun konsernin eliminoidut tapahtumat yrityspareittain ja kuukausittain ryhmiteltyinä. Tositenumerosta päästään porautumaan eliminointitositteelle.

Näytettävien eliminointikirjausten rajaaminen: Näytettäviä tositerivejä voidaan rajata niiden kirjauspäivämäärän mukaan. Eliminoitavat tositerivit näytetään yrityspareittain. Yrityksellä rajaaminen jättää näkyville vain tapahtumat, joissa valittu yritys on toisena osapuolena. Ilman rajausta näytetään kaikki eliminoimattomat tositerivit kaikkien konsernin yritysten väliltä.

Eliminointikirjaukset: Yritysparien eliminointitapahtumat näytetään vuoden ja kuukauden mukaan ryhmitettyinä. Tapahtumalle on muodostunut eliminointitosite, jolle pääsee porautumaan tapahtuman tositenumerosta.

Poistaminen: Eliminointitositteen voi poistaa Konsernitapahtumien eliminointikirjausten välilehden Poista -sarakkeen X -linkistä. Tositteen poistaminen palauttaa kyseisen eliminointikirjauksen rivit takaisin eliminoitaviksi ja näkyy siten taas "Konsernitapahtumien eliminointi" -välilehdellä. HUOM! Eliminointi tositetta ei saa poistaa avaamalla tosite muokkaustilaan ja poistamalla sitä kautta. Tällöin linkitykset eivät poistu taustalla ja kyseisen kuun eliminointikirjausta ei voi tehdä enää uudestaan.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.