Eliminointikirjauksia voi tehdä vain kirjanpitäjän oikeuksilla. Tämä vaatii KP-oikeudet kaikkiin konserniin kuuluviin yrityksiin. Eliminointinäkymään pääsee jos aktiivisena yrityksenä on eliminointiyhtiö. Tarvittaessa yrityksen voi vaihtaa klikkaamalla näytön yläreunasta yrityksen nimen perässä olevaa alaspäin olevaa kolmio valintaa ja valitsemalla eliminointiyhtiön yrityslistasta. Toinen vaihtoehto on mennä konsernilistaukseen ja valita kyseinen konserni aktiiviseksi. Tämä muuttaa samalla aktiiviseksi yritykseksi kyseisen konsernin eliminointiyrityksen.

Näytettävien rivien rajaaminen
Näytettäviä tositerivejä voidaan rajata niiden kirjauspäivämäärän mukaan. Eliminoitavat tositerivit näytetään yrityspareittain. Yrityksellä rajaaminen jättää näkyville vain tapahtumat, joissa valittu yritys on toisena osapuolena. Ilman rajausta näytetään kaikki eliminoimattomat tositerivit kaikkien konsernin yritysten väliltä.


Eliminoitavat tositerivit

Tositeriveistä haetaan eliminoitaviksi hallittavan konsernin yritysten tapahtumat, jotka ovat merkitty konsernitapahtumiksi. Tositerivit näytetään yrityspareittain kuukausien mukaan ryhmiteltyinä, jolloin konserniyritysten välisten tapahtumien tutkiminen on helpompaa. Tositerivien alla näytetään kirjausten erot yritysten välisistä myynneistä, josta käyttäjä voi päätellä täsmäävätkö kirjaukset.


Tositerivin poistaminen näkymästä
Tapahtumalta pitää poistaa merkintä, että se on konsernitapahtuma. Tämän jälkeen se ei enää näy eliminoitavissa tapahtumissa. Konsernitapahtumamerkinnän pääsee poistamaan tositteen kautta. Tositteelle pääsee porautumaan eliminoitavan rivin lopun tositenumerosta. Aktiivinen yritys vaihtuu tositteelle mentäessä. Avataan tosite muokkaustilaan ja laitetaan rivien kohdalla valinta "ei" konsernitapahtuman kohdalle. Lopuksi pitää muistaa tallentaa tosite.

Eliminointirivien kirjaaminen

Eliminoinnin kirjaus muodostaa eliminointitositteen kuukausittain ja yrityspareittain. Tositteen päivämääräksi muodostuu järjestelmän toimesta kyseisen kuun viimeinen päivä. Jos eliminointitosite on jo muodostettu yritysparille kyseiselle kuulle, lisätään eliminoitavat rivit tositteelle.
Jokaisen yritysparin tositerivien alla on Kirjaa eliminointirivit -painike, joka eliminoi kaikki kyseisen yritysparin alla näkyvät tositerivit. Sivun alkuosassa olevalla kirjauspäivä-rajauksella voidaan rajata näytettäviä (eliminoitavia) tositerivejä. Huomaathan, että jos olet rajannut kirjauspäivä-rajauksella näkymään ko. kuukauden osalta vain osan tositteista ja kirjauspäivä-rajauksen jälkeen on jo olemassa ehdotettavia eliminointikirjauksia, ei eliminointitositetta voida muodostaa. 

Eliminointitosite
Eliminoiminen muodostaa eliminointitositteen, joka on nähtävissä "Konsernitapahtumien eliminointikirjaukset" -välilehdellä. Tositteen lajiksi tulee AT järjestelmän muodostamat. Tositteen päiväksi tulee kuukauden viimeinen päivä.

Eliminointihistoria
Eliminoidut tapahtumat eliminointitositteineen ovat nähtävillä "Konsernitapahtumien eliminointikirjaukset" -välilehdellä.

Sivulla nähdään valitun konsernin eliminoidut tapahtumat yrityspareittain ja kuukausittain ryhmiteltyinä. Tositenumerosta päästään porautumaan eliminointitositteelle.

Näytettävien eliminointikirjausten rajaaminen
Näytettäviä tositerivejä voidaan rajata niiden kirjauspäivämäärän mukaan. Eliminoitavat tositerivit näytetään yrityspareittain. Yrityksellä rajaaminen jättää näkyville vain tapahtumat, joissa valittu yritys on toisena osapuolena. Ilman rajausta näytetään kaikki eliminoimattomat tositerivit kaikkien konsernin yritysten väliltä.


Eliminointikirjaukset


Yritysparien eliminointitapahtumat näytetään vuoden ja kuukauden mukaan ryhmitettyinä. Tapahtumalle on muodostunut eliminointitosite, jolle pääsee porautumaan tapahtuman tositenumerosta.

Poistaminen
Eliminointitositteen voi poistaa Konsernitapahtumien eliminointikirjausten välilehden Poista -sarakkeen X -linkistä. Tositteen poistaminen palauttaa kyseisen eliminointikirjauksen rivit takaisin eliminoitaviksi ja näkyy siten taas "Konsernitapahtumien eliminointi" -välilehdellä. Eliminointi tositetta ei saa poistaa avaamalla tosite ja poistamalla sitä kautta. Tällöin linkitykset eivät poistu taustalla ja kyseisen kuun eliminointikirjausta ei voi tehdä enää uudestaan.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.