Budjetin syöttö

Controllerissa voidaan tehdä tuloslaskelman sekä taseen budjetti. Controllerin budjetointi sopii kaikille yhtiömuodoille.Tuotot budjetoidaan positiivisella arvolla ja kulut negatiivisella arvolla.  Budjetin voi luoda tiliryhmätasolle, tilitasolle tai laskentakohdetasolle. Budjetin luonti onnistuu nyt kaikenpituisilla tilinumeroilla.

Budjetti on työkalu, jolla voidaan arvioida tilikauden tuloja ja kuluja perustuen toteutuneisiin ja budjetoituihin arvoihin tai tuotuihin kirjanpidon tietoihin.  Budjetin teko aloitetaan kohdasta Luo uusi. Uudelle budjetille annetaan nimi ja aikaväli. Budjetin syöttö voidaan aloittaa tyhjälle pohjalle tai voidaan käyttää valmiita lukuja. Kun valitaan käytettäväksi valmiit luvut, niin valitusta aineistosta valitaan kullekin budjetin kuukaudelle uusimmat kuukausiarvot. Eli mikäli pohja-aineisto tai luotava budjetti on yli vuoden pituinen, tulee eri vuosien kuukausille samat arvot.  Budjetin syötössä tulee huomioida, että budjetin syöttö ei tue desimaaleja. Kerran luodun budjetin rakennetta ei pysty enää muokkaamaan, eli mahdolliset tilikartan muutokset budjetoitavien tilien osalta tulee tehdä ennen budjetin luontia. Budjetin voi poistaa, kopioida tai valita ensisijaiseksi budjetiksi kolmen pisteen kautta. Ensisijainen budjetti näkyy esim. Raportilla vertailusarjan valinnassa ensimmäisenä sekä budjettilistauksessa ylimpänä.


Budjetti voi olla tilassa Valmis tai Kesken. Jotta budjettia voidaan muokata täytyy sen olla tilassa "Kesken." Valmis tilassa olevaa budjettia ei voida muokata. 

Jos budjetti-yhteensä sarakkeeseen syötetään arvo, jaetaan se tasan budjetin kuukausille. Jakojäännös asetetaan budjetin ensimmäiselle kuukaudelle.

Budjettia on mahdollista syöttää samaan aikaan useamman käyttäjän toimesta. Jokaisen arvon syöttämisen jälkeen budjetille päivitetään kaikki muuttuneet arvot. Näin myös mahdollisesti muiden käyttäjien samanaikaisesti syöttämät arvot tulevat näkyviin.

Budjetin syötössä voidaan hyödyntää näppäimistön pikakomentoja. Valituilla soluille voidaan suorittaa seuraavat toiminnot:


Copy (Ctrl + c) -> Ottaa talteen valittujen solujen arvot.

Paste (Ctrl + v) -> Tallentaa kopioidut arvot valittuun soluun ja siitä eteenpäin muille kopioinnin perusteella.

Cut (Ctrl + x) -> Poistaa valittujen solujen arvot ja ottaa valittujen solujen arvot talteen leikepöydälle.

Fill (Ctrl + k) -> Syöttää valitun solun (yksi solu) arvon taulukon kyseisen rivin lopuille soluille. Komento tulee tehdä solusta joka sisältää kopioitavan arvon.

Delete -> Poistaa valituilta soluilta arvot.


Kaikkien budjetoitavien tilien takana, tililuettelon tiliasetuksissa, on oltava valinta " Salli budjetointi tilille".

 


Budjetin import/export

Budjetin arvot voidaan tuoda/viedä exceliin. Arvoja voi muokata excelissä ja tuoda muokatut arvot takaisin Controlleriin. Tuotuun budjettipohjaan nousee tiedot sarakkeittain: tili, mahdolliset laskentakohdeotsikot ja kuukaudet. Laskentakohdeotsikoita ei saa poistaa, jotta saa tuonnin onnistumaan. Mikäli halutaan budjetoida laskentakohteittain, tulee haluttu laskentakohde kirjata täsmälleen oikein oikean laskentakohdeotsikon alle. Tilit kohdistetaan numerolla ja laskentakohteet sekä otsikot nimellä. Jos taas ei haluta budjetoida laskentakohtaittain, jätetään laskentakohdeotsikko-sarakkeiden rivitiedot tyhjiksi. Budjettitiedot tulee syöttää rivikohtaisesti tilitasolla. Tilitasoille syötetyt tiedot päivittyvät Controllerissa tiliryhmätasolle. HUOM! Kaikkien budjetissa tuotavien tilien takana pitää Netvisorin puolella olla valinta "Salli budjetointi tilille", muuten siirto jää virheeseen. Jos siirrossa tulee virheilmoitusta, ettei ole laskentakohteita/seurantakohteita ja näitä ei käytetä, voidaan koko kyseinen sarake poistaa ennen takaisin siirtoa Controllerin puolelle. 


Siirto aloitetaan controllerin puolelta Lataa Excel valinnasta, joka löytyy kolmen pisteen takanta budjetti näkymässä. Tehdään muutokset Excelissä ja sitten valitaan tuo luvut. 

Tiliryhmälle syöttäminen

Tiliryhmälle syötettäessä arvo tallennetaan tiliryhmän ensimmäiselle tilille. Tiliryhmälle syöttäminen yliajaa tilin alla olleet aiemmat arvot.

Laskentakohteelle syöttäminen

Budjetti voidaan syöttää myös laskentakohteelle. Syöttäminen tapahtuu joko valitsemalla laskentakohde 1) laskentakohde filtteristä tai 2) tilinäkymän kautta tiliä klikkaamalla tai solusta nuolipainikkeella siirtymällä. Tilinäkymässä klikataan 3) "Lisää laskentakohde. Tilinäkymässä valittua tiliä voi vaihtaa taulukon yläosan valikosta. Tilinäkymässä valittua tiliä voi vaihtaa taulukon yläosan valikosta. Arvoja voidaan syöttää laskentakohdeyhdistelmälle, valitsemalla halutut kohteet samanaikaisesti, jolloin arvot menevät näille kaikille laskentakohteille. Yhdistelmään voidaan ottaa mukaan kuitenkin vain 3 laskentakohdetta eri laskentakohdeotsikon alta. Laskentakohdebudjettia kirjattaessa tulee muistaa, että budjetoidut summat kasvattavat myös kokonaisbudjettia.

 


Laskentakohteille kohdistaminen

Kohdistamattomat rivi kertoo tilille syötetyn arvon jota ei ole kohdistettu millekään laskentakohteelle. Jos kohdistamattomat on >0, vähentävät laskentakohteille syötetyt arvot automaattisesti kohdistamatonta arvoa. Vastaavasti laskentakohteelle syötetyn arvon poistaminen siirtää arvon kohdistamattomiin, poikkeuksena jos kohdistamattomat rivi on tyhjä, niin sitä ei päivitetä automaattisesti. Mikäli kohdistetaan enemmän kuin tilin saldo on, menee kohdistamattomat nollille ja erotus lisätään tilin arvoon.

Laskentakohdeotsikon kohdistamaton arvo on summa kaikista arvioista joille ei ole asetettu laskentakohdetta kyseisen otsikon alta. Laskentakohdehierarkiassa arvoja voi olla kaikilla tasoilla. Tällöin hierarkian alempien tasojen arvot lasketaan mukaan ylemmillä tasoilla olevien arvojen kanssa. 

Oletusotsikon valinta

Oletusotsikon laskentakohteille lisätään taulukkoon koontirivit joilta näkee kaikkien kyseisen laskentakohteen sisältävien laskentakohdeyhdistelmien summan. Oletusotsikon valinta on käyttäjäkohtainen eikä se vaikuta tallennettaviin arvoihin joten sitä voi muuttaa tarpeen mukaan.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.