Myyjäraportin avulla voidaan seurata myyjäkohtaisen myynnin kehitystä valitulta aikajaksolta.

Myynti > Raportit > Laaja myyjäraportti
Myyjän nimeä painamalla avautuu aktiivisen aikajakson Asiakasryhmäraportti, joka on rajattu valitun myyjän mukaan.


Vertailu - Valikossa on valittavissa kolme eri vertailutapaa

  • Muutosprosentti edelliseen aikajaksoon
  • Muutosprosentti edelliseen tilikauden aikajaksoon
  • Prosenttiosuus raportin loppusummasta

Aikajakso - Valikossa on valittavissa kolme eri aikajaksoa

  • Kuukausijaksot
  • Kvartaalijaksot
  • Tilikausijaksot


Mikäli aikajaksoksi on valittu Tilikausi- tai Kvartaalijakso, voidaan näytettävää vuotta vaihtaa taulukon yläpuolelta "<<(vuosi) ja (vuosi)>>" -valinnoilla:


Mikäli aikajaksoksi on valittu Kuukausijakso, on käytettävissä myös "<<Edellinen ja Seuraava>>" -toiminnot (yksi klikkaus siirtää taulukkoa yhden kuukauden verran).

 
 


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.