Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet  > Tuloveroilmoitukset


Netvisor tukee vain sähköistä tuloveroilmoittamista.

Yleistä
Tuloveroilmoittamisessa täytetään yhtiömuodon mukainen päälomake sekä pakolliset ja valinnaiset liitelomakkeet. Ilmoitukseen voidaan liittää myös liitetiedostoja tilikausiarkistosta. Verolomakkeen lähettäminen tapahtuu yrityksen varmenteen avulla. 


Verolomakkeiden käsittely
Kohdasta "Tuloveroilmoittaminen" avautuu näkymä, jossa on listattu aktiivisen yrityksen viimeisimmän päätetyn tilikauden tuloverolomakkeet. Mikäli lomake ei ole näkymässä valmiina, voidaan yrityksen käyttämät lomakkeet poimia "Lisää verolomakkeita" -toiminnolla. Lomakkeet vastaavat verottajan käyttämiä paperilomakkeita, joiden pdf-versiot löytyvät verohallinnon verkkopalvelusta.

Lomakkeen voi poistaa valitsemalla listalta poistettavan lomakkeen ja sen jälkeen painetaan "Poista lomake" -nappia.

Ilmoitettava tilikausi
Oletuksena esitetään viimeisin päätetty tilikausi, jolta veroilmoitusta ei ole vielä lähetetty. Ainoastaan päätetyiltä tilikausilta voi tehdä tuleveroilmoituksen.

Ilmoitettavaa tilikautta voi vaihtaa kauden nimeä klikkaamalla. Netvisor avaa tilikauden päättymisvuoden lomakkeet. Uusien verovuosien lomakkeet ovat automaattisesti käytettävissä verottajan julkaistua mahdolliset muutokset lomakkeisiin. Mikäli uuden kauden lomakeita ei ole julkaistu, ilmoitetaan siitä käyttäjälle. Lomaketta pääsee käsittelemään sen nimeä klikkaamalla.

Verolomakkeiden kentät
Lomakenäkymässä kenttien numerot toimivat linkkeinä kaavoihin, joiden perusteella kirjanpidosta voidaan hakea esitäyttötiedot lomakkeelle. Tämä tapahtuu lomakkeen lopussa olevalla painikkeella "Päivitä lomakkeen arvot kaavoista". Kaikki yhteen lomakkeeseen liittyvät kaavat on koottu kaavojen hallinta -sivulle, johon pääsee tuloveroilmoitusnäkymästä ko. lomakkeen kohdalla olevasta "Kaavojen hallinta"-linkistä. Myös avatun lomakkeen verokentät toimivat linkkinä kentän kaavaan.

Oletuskaavat löytyvät päälomakkeilta 6A, 6B sekä 5, muiden lomakkeiden osalta käyttäjä voi halutessaan rakentaa itse kaavat. Kaavat voi kopioida seuraavan vuoden lomakkeelle järjestelmän toiminnoilla.

Päivämääräkenttiin pitää arvot laittaa muodossa PPKKVVVV, siis ilman pisteitä.

Kaavojen hallinta
Uusi kaava luodaan hallintanäkymässä, jossa käyttäjä määrittää valitulle kentälle laskentakaavan poimimalla halutut tilit tai tiliryhmät. Kaavassa:

  • Riville määritetään rivin tyyppi sekä peruste

  • Rivin järjestysnumeroa muuttamalla voi siirtää riviä kaavassa
  • Seuraava rivinro annetaan tallennuksen yhteydessä, jos sitä ei ole syötetty

Jos muokataan olemassa olevia kaavoja, niin kaavan viimeiseksi osaksi ei saa jättää mitään laskentaoperaatiota (+, -, *, /), silloin kaava ei enää toimi. Kaava voi päättyä kuitenkin sulkevaan sulkumerkkiin ")".

Kun kaava on tallennettu, voidaan sen arvo laskettaa painikkeella Lasketa verokoodin arvo. Kaava voidaan ottaa pois käytöstä valitsemalla "Tiedon lähde: Käyttäjän syöte", jolloin ko. kentän arvoa ei yliajeta lasketettaessa kaikki lomakkeen kentät uudelleen.

Kaavojen kopiointi toiselle yritykselle
Lomakkeen kaavojen hallintanäkymässä voidaan valittujen kenttien kaavat kopioida toisille hallittavana oleville yrityksille.

Napista avautuu yrityslista, josta valitaan kohdeyritykset, joiden lomakkeille kopioidaan halutut kaavat. Toiminne korvaa siellä olevat aiemmat kaavat. Kopiointi edellyttää, että käyttäjällä on kirjanpitäjän KP-rooli ja kaikki oikeudet.

Liitetiedostot
Tuloveroilmoituksen liitteeksi voidaan valita tiedostoja tilikausiarkistossa olevien tiedostojen joukosta, jonne ne on ladattava ennen liittämistä. Liitteeen tyypiksi valitaan verottajan listasta oikea tyyppi. Valinta vain verolle valinnalla verottaja ei edelleenlähetetä lomaketta eteenpäin. Mikäli sopivaa liitettä ei löydy, voidaan valita tyypiksi muu liite. Verottajalla on tästä seuraava ohjeistus: Muu liite on liite, jolle ei löydy varattua liitetyyppiä tästä luettelosta. Muu liite ei saa sisältää Verohallinnon lomakkeita (esim. kausiveroilmoitus tai lomake 62). Vapaavalintaisella nimellä asiakas kuvailee asiakirjan sisältöä ja erottaa sen muista mahdollisista muista liitteistä 


Lomakkeen tila
Kun lomake tallennetaan, niin sen tila päivittyy keskeneräiseksi. Kun lomake on valmiiksi täytetty, niin se tallennetaan tilaan "valmis". Tilaa voi muuttaa myös lomakelistaus -näkymässä. Vain tilassa "valmis" olevat lomakkeet voi tarkistaa ja käsitellä lähetystoiminnossa.


Veroilmoituksen lähettäminen
Veroilmoituskokonaisuuden lähettäminen Netvisorista tapahtuu Verottajan varmenteella. Kun varmenne on otettu yrityksessä käyttöön etusivun widgetistä ja lähettettävä ilmoituskokonaisuus on valmis niin käyttäjä valitsee lähetettävät lomakkeet ja tämän jälkeen painaa "Lähetä aineisto". Lähetä aineisto -painike on harmaana, mikäli yritys ei ole ottanut Verottajan varmennetta käyttöön. Lue lisää varmenteesta: Verottajan varmenne


Lähetystoiminnossa tarkistetaan ensin lähetettävien lomakkeiden sisältö, ja tästä saadaan palaute. Jos tarkistuksessa ei ilmene virheitä, voidaan varsinainen lähetys suorittaa. Lopuksi saadaan kuittaus onnistuneesta lähetyksestä.

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että päälomake (esim. 6B) on mukana jokaisessa lähetyksessä. Liitelomakkeita ja liitteitä ei voi lähettää ilman päälomaketta. Mikäli joudutaan tekemään uusintalähetys, niin viimeksi lähetetyt aineistot korvaavat aikaisemmat.

Veroilmoituksen täydentäminen ja uudelleenlähetys
Veroilmoituksen tietoja ja liitetiedostoja voi täydentää tässä menettelyssä avaamalla lähetetty verolomake ja muokkaamalla se tarvittavin osin ja tallentamalla uudestaan. Myös uusia liitetiedostoja voi tarvittaessa lisätä tilikausiarkistoon, ja liittää sieltä ilmoituskokonaisuuteen. Arkistoon tallennetaan myös uudelleen toimitettavat lomakkeet. Lähetettävään aineistoon tulevat aina mukaan tilassa "valmis" olevat lomakkeet sekä kaikki liitetiedostot.

Arkistointi
Lähetetty veroilmoituskokonaisuus ja siihen liityvät liitetiedostolinkit arkistoidaan ja niitä voi tarkastella Tuloveroilmoittaminen-näkymän lähetyslokissa.


Poikkeustilanteet ja rajoitukset

  • Vain 6B-lomakkeessa on valmiit kaavat, muiden lomakkeiden osalta käyttäjä voi halutessaan rakentaa itse kaavat.
  • Uusien verovuosien lomakkeet julkaistaan sen jälkeen kun verohallinto on julkistanut mahdolliset muutokset lomakkeistoon ja aineisto saadaan sähköisessä muodossa käsiteltäväksi.
  • Käyttäjän vastuulla on lähetyksen yhteydessä tehtävässä tarkistuksessa havaittujen virheiden korjaaminen.

 
Tuloveroilmoituslomakkeen toiminnot

Liikkuminen
Lomaketta täytettäessä siirtyminen seuraavaan kenttään tapahtuu tabulaattorinäppäimellä (Caps Lock -näppäimen yläpuolella).

Summakentät
Edellä kuvatulla tavalla liikuttaessa päivittyvät myös mahdolliset yhteissummat, joissa viimeksi syötetty kenttä on mukana. Nämä yhteissummat on merkitty muita kenttiä tummemmalla pohjavärillä, eikä niiden arvoja voi suoraan muuttaa, vaan ne lasketaan aina saman lomakkeen muista kentistä. Valittaessa tällainen summa-kenttä, näytetään siihen laskettavat kentät vihreällä pohjavärillä.

Toiminnot (painikkeet)
Huom! Tallenna lomake aina ennen poistumista lomakenäkymästä, jos haluat säilyttää lomakkeelle tekemäsi muutokset!

Tallenna lomake ja merkitse valmiiksi
Kun lomake on valmis lähetettäväksi, voit tallentaa ja merkitä sen samalla valmiiksi käyttäen tätä painiketta.

Tallenna lomake
Jos lomake jää kesken, ja haluat jatkaa sen täyttöä myöhemmin, voit poistua lomakkeelta tällä painikkeella.

Tallenna ja jatka muokkausta
Välitallennuksen voi tehdä tällä painikkeella, jolloin lomakenäkymään palataan tallennuksen jälkeen.

Takaisin lomakelistaukseen
Poistuu lomakkeelta tallentamatta. Näin voit varmistua, ettet vahingossa muuta tietoja.

Päivitä lomakkeen arvot kaavoista
Tällä painikkeella lasketetaan arvot kirjanpidosta kaikkiin niihin kenttiin, joilla on aktiivinen kaava. Lasketut arvot korvaavat kenttiin aiemmin tallennetut arvot.

Tallenna ja tarkista lomake
Lomake tarkistetaan mahdollisten virheiden varalta. Virheistä ilmoitetaan verolomakkeen yläosassa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.