SISÄLTÖ

Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet  > Tuloveroilmoitukset

Netvisor tukee vain sähköistä tuloveroilmoittamista. Mikäli paperitulosteelle on tarve, niin täältä löydät ohjeen tuloveroilmoituksen tulostamiseen Tuloverolomakkeen tulostaminen.

Yleistä

Tuloveroilmoittamisessa täytetään yhtiömuodon mukainen päälomake sekä pakolliset ja valinnaiset liitelomakkeet. Ilmoitukseen voidaan liittää myös liitetiedostoja tilikausiarkistosta. Kaikki lisättävät liitteet tulee löytyä tilikausiarkistosta. Verolomakkeen lähettäminen tapahtuu yrityksen varmenteen avulla.

Veroilmoituksen yhteydessä lähetettävät tiedot voi tarkistaa oikean yläreunan linkistä "Veroilmoituksen yhteydessä lähetettävät tiedot". Perustiedot haetaan ilmoitettavan yrityksen omista perustiedoista ja yhteystiedot haetaan käyttäjän omista perustiedoista.

Etusivulla oleva linkki "Kaavojen hallinta" koostaa kaikki yhteen lomakkeeseen liittyvät kaavat, johon pääsee klikkaamalla linkkiä "Kaavojen hallinta"-linkistä.

Verolomakkeiden käsittely ja poisto

Kohdasta "Tuloveroilmoittaminen" avautuu näkymä, jossa on listattu aktiivisen yrityksen viimeisimmän päätetyn tilikauden tuloverolomakkeet. Mikäli lomake ei ole näkymässä valmiina, voidaan yrityksen käyttämät lomakkeet poimia "Lisää verolomakkeita" -toiminnolla. Lomakkeet vastaavat verottajan käyttämiä paperilomakkeita, joiden pdf-versiot löytyvät verohallinnon verkkopalvelusta.

Mikäli jokin lomake on tarkoitus poistaa, saa tämän tehtyä myös "Lisää verkolomakkeita" -toiminnolla. Lomakkeen poisto tehdään valitsemalla listalta poistettava lomake ja sen jälkeen painetaan "Poista lomake" -nappia.

Etusivulla oleva painike "Alusta arvot kirjanpidosta valituille lomakkeille" laskettaa lomakkeelle arvot kirjanpidosta lomakekenttien kaavojen mukaisesti.

Ilmoitettava tilikausi

Oletuksena esitetään viimeisin päätetty tilikausi, jolta veroilmoitusta ei ole vielä lähetetty. Ainoastaan päätetyiltä tilikausilta voi tehdä tuleveroilmoituksen. 

Ilmoitettavaa tilikautta voi vaihtaa kauden nimeä klikkaamalla. Netvisor avaa tilikauden päättymisvuoden lomakkeet. Uusien verovuosien lomakkeet ovat automaattisesti käytettävissä verottajan julkaistua mahdolliset muutokset lomakkeisiin. Mikäli uuden kauden lomakeita ei ole julkaistu, ilmoitetaan siitä käyttäjälle. Lomaketta pääsee käsittelemään sen nimeä klikkaamalla.

Verolomakkeiden kentät

Lomakenäkymässä kenttien numerot toimivat linkkeinä kaavoihin, joiden perusteella kirjanpidosta voidaan hakea esitäyttötiedot lomakkeelle. Tämä tapahtuu lomakkeen lopussa olevalla painikkeella "Päivitä lomakkeen arvot kaavoista". Avatulta lomakkeelta pääsee porautumaan kaavaan klikkaamalla kentän numeroa. Etusivin linkki "Kaavojen hallinta" avaa kaikki kaavat kerralla.

Oletuskaavat löytyvät päälomakkeilta 6A, 6B sekä 5, muiden lomakkeiden osalta käyttäjä voi halutessaan rakentaa itse kaavat.
Päivämääräkenttiin päiväys tulee laittaa muodossa PPKKVVVV (ilman pisteitä).

Kaavojen hallinta
Uusi kaava luodaan hallintanäkymässä (kaavojen hallinta tai poraudutaan lomakkeen numero-kentästä), jossa käyttäjä määrittää valitulle kentälle laskentakaavan poimimalla halutut tilit tai tiliryhmät.

  • Riville määritetään rivin tyyppi sekä arvo/peruste
  • Rivin järjestysnumeroa muuttamalla voi siirtää riviä kaavassa
  • Seuraava rivinumero annetaan tallennuksen yhteydessä, jos sitä ei ole syötetty

Jos muokataan olemassa olevia kaavoja, niin kaavan viimeiseksi osaksi ei saa jättää mitään laskentaoperaatiota (+, -, *, /), silloin kaava ei enää toimi. Kaava voi päättyä kuitenkin sulkevaan sulkumerkkiin ")". Kun kaava on tallennettu, voidaan sen arvo laskettaa painikkeella Lasketa verokoodin arvo.

Kentän takana oleva kaava voidaan poistaa verolomakkeella kentän alla olevasta toiminnosta "Poista kaava". Tällöin kaava poistetaan kyseisen kentän takaa ja yksittäiseen kenttään voidaan syöttää arvo manuaalisesti. Mikäli kaava on poistettu, kaavan pääsee tarvittaessa lisäämään uudelleen klikkaamalla kyseisen kentän numerokoodia tai Kaavojen hallinta-näkymässä.

Verolomakkeen kopiointi

Kaavojen hallinta näkymän alalaidasta löytyy Verolomakkeen kopiointi toiminnot. Kopinti-toiminnossa voidaan valita halutut, tietyt kaavat tai kaikki kaavat kopioitavaksi.

Kaavojen kopiointi toiselle yritykselle

Painikkeesta "poimi valitut tunnisteet kopioitavaksi toiselle yritykselle" avautuu yrityslista, josta valitaan kohdeyritykset, joiden lomakkeille kopioidaan halutut kaavat. "Kopioi kaavat" kopioi halutut kaavat. Toiminne korvaa ympäristössä olevat aiemmat kaavat. Kopiointi edellyttää, että käyttäjällä on kirjanpitäjän KP-rooli ja Accounting-osioon kaikki oikeudet.

Valittujen arvojen tai valittujen kaavojen kopiointi edelliseltä kaudelta

Samassa ympäristössä on mahdollista kopioida tietoja myös edellisen kauden lomakkeelta. Edelliseltä kaudelta on mahdollista kopioida haluttujen kenttien arvot "Kopioi arvot edelliseltä tilikaudelta valittuihin verokoodeihin"-toiminnolla tai haluttujen verokenttien kaavat "Kopioi valittujen verokoodien kaavat edellisen vuoden lomakkeelta"-toiminnolla.

Mikäli liitelomakkeelta on kopioitu edellisen kauden arvoja tai kenttiä ja uudella kaudella poistetaan osa kentistä, niin kaikki poistetun rivin alla olevat kentät ja arvot poistuvat. Kenttien muokkaus on mahdollista ja muokkaus säilyttää rivit.

Liitetiedostot

Tuloveroilmoituksen liitteeksi voidaan valita tiedostoja tilikausiarkistossa olevien tiedostojen joukosta, jonne ne on ladattava ennen liittämistä. Liitteen tyypiksi valitaan verottajan listasta oikea tyyppi. 6B-pääverolomaketta käyttävien asiakkaiden osalta (osakeyhtiöt ja osuuskunnat) Verohallinto toimittaa verotusta varten saamansa tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle. Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät ole velvollisia rekisteröimään tilinpäätöstään, joten niiden tietoja Verohallinto ei välitä minkään liitetyypin osalta. Tarkistathan kuitenkin aina ajatasaisimman tiedon Verottajan ohjeistuksista. Vain verolle-valinnalla verottaja ei edelleenlähetetä osakeyhtiöiden ja osuuskuntien lomaketta eteenpäin.

Mikäli sopivaa liitettä ei löydy, voidaan valita tyypiksi muu liite. Tyypistä Muu liite, verottaja on ohjeistanut seuraavasti: Muu liite on liite, jolle ei löydy varattua liitetyyppiä tästä luettelosta. Muu liite ei saa sisältää Verohallinnon lomakkeita (esim. kausiveroilmoitus tai lomake 62). Vapaavalintaisella nimellä asiakas kuvailee asiakirjan sisältöä ja erottaa sen muista mahdollisista muista liitteistä.

Netvisorista ei ole mahdollista lähettää pelkkää liitettä, vaan lähetyksen tulee aina sisältää myös päälomake.

Lomakkeen tila ja lähetys

Lomakkeen tila

Kun lomake tallennetaan, niin sen tila päivittyy keskeneräiseksi. Kun lomake on valmiiksi täytetty, niin se tallennetaan tilaan "valmis". Tilaa voi muuttaa myös lomakelistaus -näkymässä Vaihda valittujen lomakkeiden tilaa-painikkeella. Vain tilassa "valmis" olevat lomakkeet voi tarkistaa ja käsitellä lähetystoiminnossa. Mikäli lomakkeen tila on "Kesken" ja lomaketta yrittää lähettää, niin lähetys jää virheeseen.

Veroilmoituksen lähettäminen

Veroilmoituskokonaisuuden lähettäminen Netvisorista tapahtuu Verottajan varmenteella. Kun varmenne on otettu yrityksessä käyttöön etusivun widgetistä ja lähetettävä ilmoituskokonaisuus on valmis niin käyttäjä valitsee lähetettävät lomakkeet ja tämän jälkeen painaa "Lähetä aineisto". Lähetä aineisto -painike on harmaana, mikäli yritys ei ole ottanut Verottajan varmennetta käyttöön. Lue lisää varmenteesta: Verottajan varmenne.
Lähetystoiminnossa tarkistetaan ensin lähetettävien lomakkeiden sisältö, ja tästä saadaan palaute. Jos tarkistuksessa ei ilmene virheitä, voidaan varsinainen lähetys suorittaa. Lopuksi saadaan kuittaus onnistuneesta lähetyksestä.

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että päälomake (esim. 6B) on mukana jokaisessa lähetyksessä. Liitelomakkeita ja liitteitä ei voi lähettää ilman päälomaketta. Mikäli joudutaan tekemään uusintalähetys, niin viimeksi lähetetyt aineistot korvaavat aikaisemmat.

Muodosta ja lataa-painike muodostaa kyseisen veroilmoituksen aineiston zip-tiedostona, jolloin ilmoituksen voi esimerkiksi lähettää jotakin muuta kautta verottajalle. Tuloveroilmoitus voidaan merkitä lähetetyksi toiminnolla "Merkitse lähetetyksi", jos ilmoitus on esimerkiksi tehty muuta kautta. Merkitse lähetetyksi-toiminto ei lähetä ilmoitusta verottajalle.

Veroilmoituksen täydentäminen ja uudelleenlähetys
Veroilmoituksen tietoja ja liitetiedostoja voi täydentää avaamalla lähetetty verolomake ja muokkaamalla se tarvittavin osin ja tallentamalla uudestaan. Myös uusia liitetiedostoja voi tarvittaessa lisätä tilikausiarkistoon, ja liittää sieltä ilmoituskokonaisuuteen. Arkistoon tallennetaan myös uudelleen toimitettavat lomakkeet. Lähetettävään aineistoon tulee aina mukaan tilassa "valmis" olevat lomakkeet sekä kaikki liitetiedostot.

Arkistointi

Lähetetty veroilmoituskokonaisuus ja siihen liityvät liitetiedostolinkit arkistoidaan ja niitä voi tarkastella Tuloveroilmoittaminen-näkymän lähetyslokissa.

Poikkeustilanteet ja rajoitukset

  • Osassa lomakkeita on valmiit kaavat ja osassa lomakkeita käyttäjä voi halutessaan rakentaa itse kaavat. Esimerkiksi lomakkeella 4 ei ole valmiita kaavoja, sillä lomaketta 4 käyttää keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt sekä asunto-osakeyhtiöt, ja näillä on erilaiset tilikartat. Tuloverolomakkeelle ei pystytä tuomaan oletuksena oikeita tietoja oikeaan paikkaan, kun esimerkiksi johonkin kohtaan haettava tieto on toisella tililuettelolla eri numeroinen tili kuin toisella tililuettelolla.
  • Uusien verovuosien lomakkeet julkaistaan sen jälkeen kun verohallinto on julkistanut mahdolliset muutokset lomakkeistoon ja aineisto saadaan sähköisessä muodossa käsiteltäväksi.
  • Käyttäjän vastuulla on lähetyksen yhteydessä tehtävässä tarkistuksessa havaittujen virheiden korjaaminen

Tuloveroilmoituslomakkeen toiminnot

Liikkuminen

Lomaketta täytettäessä siirtyminen seuraavaan kenttään tapahtuu tabulaattorinäppäimellä (Caps Lock -näppäimen yläpuolella).

Summakentät
Edellä kuvatulla tavalla liikuttaessa päivittyvät myös mahdolliset yhteissummat, joissa viimeksi syötetty kenttä on mukana. Yhteissummakentät on merkitty muita kenttiä tummemmalla pohjavärillä, eikä niiden arvoja voi suoraan muuttaa, vaan ne lasketaan aina saman lomakkeen muista kentistä. Klikatessa hiirellä summa-kenttää, näytetään siihen laskettavat kentät vihreällä pohjavärillä.

Verolomakkeen alalaidasta löytyy lomakkeen toiminnot. Huom! Tallenna lomake aina ennen poistumista lomakenäkymästä, jos haluat säilyttää lomakkeelle tekemäsi muutokset!

Takaisin lomakelistaukseen
Poistuu lomakkeelta tallentamatta. Näin voit varmistua, ettet vahingossa muuta tietoja.

Tallenna lomake
Jos lomake jää kesken, ja haluat jatkaa sen täyttöä myöhemmin, voit poistua lomakkeelta tällä painikkeella.

Tallenna lomake ja merkitse valmiiksi
Kun lomake on valmis lähetettäväksi, voit tallentaa ja merkitä sen valmiiksi käyttäen tätä painiketta.

Tallenna ja jatka muokkausta
Välitallennuksen voi tehdä tällä painikkeella, jolloin lomakenäkymään palataan tallennuksen jälkeen.

Tallenna ja päivitä lomakkeen arvot kaavoista
Tällä painikkeella lasketetaan arvot kirjanpidosta kaikkiin niihin kenttiin, joilla on aktiivinen kaava. Lasketut arvot korvaavat kenttiin aiemmin tallennetut arvot.

Tallenna ja tarkista lomake
Lomake tarkistetaan mahdollisten virheiden varalta. Virheistä ilmoitetaan verolomakkeen yläosassa.

UKK

Miten voin lisätä monta osakkeenomistajaa tuloveroilmoitukselle?

Yhden osakkeenomistajan lisäämisen jälkeen tuloveroilmoitus tulee tallentaa välissä, jonka jälkeen lomakkeelle aktivoituu tyhjä kenttä seuraavan osakkeen omistajan lisäykseen.

Voinko lähettää pelkkiä liitteitä verottajalle?

Pelkkien liitteiden lähettäminen Netvisorista ei ole mahdollista. Liitteet vaativat aina päälomakkeen mukaan.

Miksi lähetys ei onnistu?

Kesken-tilaisen lomakkeen lähetys ei onnistu. Mikäli lähetys jää virheeseen, niin kannattaa ensin tarkistaa, että tuloverolomake on merkitty valmiiksi.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.