Yleistä
Tulkintaohje
Sanomavastaukset
Alv-koodit ja -tunnisteet
Sallitut verkkolaskuoperaattorit

Yleistä

Ohjelmistorajapinta mahdollistaa sekä aineistojen noudon Netvisorista että aineistojen tuonnin Netvisoriin. Rajapinnan tarjoamat resurssit on jaettu ylätason kategorioihin.
Yhteistä kaikille tapahtumille on:

 • Päivämäärät ovat ANSI–muodossa
 • Maakoodit ovat aina ISO 3166 –muodossa
 • Liitteet ovat aina Base64 -enkoodattuna XML-sanomaan
 • Tyhjiä elementtejä ei tarvitse kirjoittaa XML-sanomaan, esimerkiksi päivityspyynnössä tyhjä elementti tulkitaan rajapinnassa käskyksi päivittää arvo tyhjäksi
 • Pakollisia kenttiä ei tule jättää tyhjäksi
 • Elementtien täytyy olla DTD:n mukaisessa järjestyksessä

Skandinaavisten kirjainten (Ä, ä, Ö, ö tai Å, å) saamiseksi käyttöliittymään on sanoman oltava ISO/IEC 8859-15-enkoodatussa muodossa, mutta xml-deklaraatiota ei kuitenkaan tarvita. Netvisorin palvelinpuoli tekee sisällölle tarvittavat esikäsittelyt, jolloin aineiston tulee aina alkaa <root>. Mikäli ääkköset eivät toimi ISO/IEC 8859-15 enkoodatussa muodossa, voidaan enkoodaus muuttaa UTF-8 muotoon. 

Tee isot haut ja tietojen siirrot virka-ajan ulkopuolella, jollei niiden siirtoon virka-aikana ole erityistä tarvetta. Tietojen siirron aiheellinen tiheys eroaa resurssi- ja käyttötapauskohtaisesti. Monissa tapauksissa siirto kerran vuorokaudessa tai kuukaudessa riittää. Voit nopeuttaa siirtoja myös sopivilla rajauksilla käyttäen resurssien parametreja.

Tulkintaohje

Ohessa on kuvattu integraatiorajapinnan eri merkintöjen tarkoitus ja tulkinnat.
Eri sanomien XML-rakenne on kuvattu taulukkomuotoisesti niistä kohdista sanomia kun se on mahdollista ja loogista. XML:n rakenteellisuudesta johtuen kuvauksissa on jouduttu käyttämään esimerkiksi viittauksia ohjeistuksen eri kohtiin, jotta kokonaisuus on pysynyt selkeänä.

Rakennekuvausten perusrakenne on seuraava:
Kutsu:

 • Perustiedot
  • Käytettävä resurssi
  • GET - yleensä datan noutoa Netvisorista
  • POST - yleensä datan tuontia Netvisoriin
 • Parametrit
  • Yleensä QueryString:ssä määritettäviä, erotetaan varsinaisesta resurssista ?-merkillä ja tämän jälkeen &-merkillä
  • Kaikilla resursseilla ei ole
 • XML-rakenne dataa tuotaessa (POST)
  • Kuvattu XML:n rakenne sekä esim. elementtien määrät ja pakollisuus

Mikäli POST-sanomalla käytetään itsesulkevia tageja, niin huomaa että näitä ei lueta ollenkan, mukaanlukien mahdolliset attribuutit. Esimerkiksi asiakaskortin elementtiä <email/> ei lueta ollenkaan, mutta <email></email> taas tyhjentää kyseisen arvon Netvisorin asiakaskortilta. 


Vastaus:
Jokaiseen kutsuun vastataan XML-vastauksella, jonka rakenne vastaa suurilta osin kutsua. Sanoman yleisrakenteen voi katsoa alemmasta kappaleesta. Vastaus GET-tyyppisiin noutosanomiin sisältää resurssikohtaisen datarakenteen, joka on kuvattu kussakin resurssikuvauksessa erikseen. POST-tyyppisiin tuontisanomiin tulee sanomasta riippuen vastauksessa Replies-elementti, jonka sisällä on esim. InsertedDataIdentifier-elementti sisältäen lisätyn asian ID-arvon.

Sanomavastaukset

Jokaiseen rajapintakutsuun vastataan vakioidulla sanomavastauksella. GET-tyyppisissä sanomissa vastaus sisältää pyydetyn datan (<resurssikohtainen elementti>) ja POST-tyyppisissä mahdollisesti tapauskohtaisen vastauksen (Replies).
Vastaussanoman yleinen rakenne:
Elementti: Root (1 ilmentymä)
Elementti: Root/ResponseStatus (1 ilmentymä)

ElementtiMuotoKuvausEsimerkkiLisätiedot
StatusMerkkijonoIndikoi tapahtuiko kutsun käsittelyssä virhettäOKFAILED
StatusMerkkijonoVirhevakio ja -kuvaus Tämä elementti vain jos FAILED tilassa. Ks. Virheden hallinta
TimeStampPäivämäärä Vastauksen aikaleima01.01.2018 12:00:00 

 
Vastauksen tyyppi on sidoksissa dataliikenteen suuntaan:

1. Noudettaessa dataa Netvisorista
Noudettu data on omana elementtinään sanomassa:
Elementti: Root/ResponseStatus/<resurssikohtainen elementti>
2. Tuotaessa dataa Netvisoriin
Vastaus sisältää Replies-elementin ja sen sisällä tapauskohtaisesti dataa:
Elementti: Root/ResponseStatus/Replies (0-1 ilmentymä)

ElementtiMuotoKuvausEsimerkkiLisätiedot
InsertedDataIdentifierMerkkijono   
TAI
ReplyMerkkijono   

Oheiset elementit esiintyvät 0-n kertaa.

ALV-koodit ja tunnisteet

ALV-koodin ja -prosentin tulee olla yhteensopivat. Tarkista yhteensopivuus alla olevasta taulukosta:

ALV-tunnisteALV-koodiALV-prosentti
Ei alv-käsittelyäNONE0
Kotimaan myyntiKOMY0, 10, 14, 24
EU-myyntiEUMY0
EU:n ulkopuolinen myyntiEUUM0
Kotimaan ostoKOOS0, 10, 14, 24
EU-ostoEUOS0, 10, 14, 24
EU-palveluostoEUPO0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen ostoEUUO0, 10, 14, 24
100%1000
312 EU-palvelumyyntiEUPM3120
309 EU-palvelumyyntiEUPM3090, 10, 14, 24
Muu arvonlisäveroton liikevaihto (310)MUUL0, 10, 14, 24
Tavaraostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVTO0, 10, 14, 24
Palveluostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVPO0, 10, 14, 24
Ei vähennyskelpoinen käännetty verovelvollisuusEVKV0, 10, 14, 24
Käänteinen verovelvollisuusKAVE0, 10, 14, 24
Rakentamispalvelun myyntiRAMY0
Rakentamispalvelun ostoRAOS0, 10, 14, 24
Ei vähennyskelpoinen rakentamispalvelun ostoEVRO0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALVMAAL0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen maahantuonti ALV ei väh.kelpEVMA0, 10, 14, 24
KOMY 0%KOMY00

Sallitut verkkolaskuoperaattorit

Alla lista Netvisorin sallimista verkkolaskuoperaattoreista ja operaattoritunnuksista:

VerkkolaskuoperaattoriTunnus
AktiaHELSFIHH
ÅlandsbankenAABAFI22
Apix Messaging Oy003723327487
Apix Messaging Oy (vanha tunnus)
00372332748700001
Basware Oyj
BAWCFI22
CGI Suomi (ent. Logica)003703575029
Crediflow AbCREDIFLOW
Danske BankDABAFIHH
DNB Bank ASA, Finland BranchDNBAFIHX
HandelsbankenHANDFIHH
InExchange Factorum ABINEXCHANGE
InExchange Factorum AB(vanhatunnus)
SE556700997101
Lexmark Expert Systems AAB (EXPSYS)
Open Text Oy003708599126
Maventa003721291126
Netbox Finland Oy003726044706
NordeaNDEAFIHH
Notebeat Oy003717203971
OpusCapita (vanha tunnus 31.12.2018 saakka)003710948874
OpusCapita Solutions OyE204503
OsuuspankkiOKOYFIHH
Pagero003723609900
PEPPOL (PEPPOL)
POP PankkiPOPFFI22
PostNord Strålfors Oy003701150617
Ropo Capital003714377140
SäästöpankkiITELFIHH
S-Pankki/LähiTapiolaSBANFIHH
Sproom ApSSPROOM
Telia / CGI Finland Oyj003703575029 
Tieto Oyj
003701011385


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.