Käyttöönotto

Toimintaperiaatteet

Kirjanpidon tilit ja tositelajit

OP Laskulainan kirjausesimerkit

OP Laskulaina on täysin digitaalinen rahoituspalvelu, joka toimii osana Netvisor-palvelua. OP Laskulaina haetaan Netvisorin kautta, jonka jälkeen se on automaattisesti käytössäsi – juuri silloin kun sitä tarvitset. Myyntisaatavasi toimivat OP Laskulainan vakuutena. Nostettavissa oleva lainasumma perustuu avoinna oleviin kotimaisiin B2B ja/tai B2C myyntisaataviin. Palvelun avulla voit helposti luotottaa liiketoimintaasi. Näet luoton maksimimäärän Netvisor-palvelussa ja voit siirtää luottoa omalle tilille suoraan Netvisorin kautta. OP Laskulainan käyttöönotto ei edellytä olemassa olevaa sopimusta OP:n kanssa, vaan palvelu on avoin kaikkien suomalaisten pankkien asiakkaille. Lisätietoja OP Laskulainasta saat osoitteesta: https://op-laskulaina.fi/

 

Käyttöönotto

Palvelun käyttö edellyttää, että Netvisor-palveluista tulee olla käytössä vähintään kirjanpito- ja myyntiosio ja käyttäjällä jokin seuraavista käyttöoikeuksista: Käyttäjähallitsija (KH), Tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK), Yrityksen pääkäyttäjä, Yrityskäyttäjä-profiili tai Kaikki oikeudet-profiili.

Factoring- palveluita ei voi olla yhtäaikaisesti käytössä OP Laskulaina -palvelun kanssa, joten ne täytyy sulkea ennen palvelun avaamista.  

Palvelu käynnistetään Netvisor Storesta ja ohjelmisto auttaa käyttöönoton eri vaiheissa:

  1. Valitse "Ota käyttöön"
  2. Avautuvassa ikkunassa näkyy rahoituspäätös
  3. Määritä mukava olevat asiakkaat: B2B ja/tai B2C
  4. Aseta käytettävä pankkitili
  5. Siirry OP Laskulaina -käyttöönottoon
  6. Täytä hakijan/allekirjoittajan tiedot
  7. Täytä yhtiön tiedot
  8. Allekirjoita sopimus. OP Laskulaina rahoitussopimuksen voi allekirjoittaa kaikkien suomalaisten pankkien verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Allekirjoitusten jälkeen voit sulkea käyttöönoton.

Sopimuksen tekemisen jälkeen OP Laskulaina löytyy Netvisorin etusivulta, josta pääset käynnistämään palvelun. Mikäli widget on poistettu, niin sen saa uudelleen käyttöön muokkaamalla aloitusnäkymää (sivun oikea reuna) ja hakemalla widgetin "widget-galleriasta". Kun palvelun käyttöönoton kaikki vaiheet on tehty onnistuneesti ja uusia myyntisaatavia on muodostunut aktivoituu "Nosta lainaa" -painike. Sitä klikkaamalla pääset valitsemaan nostettavan summan. Laina siirtyy tilille tilipankista riippuen 1-3 pankkipäivässä. OP Laskulaina -widgetistä löytyvien asetusten kautta on mahdollista hallita luottoon liittyviä ehtoja palvelun käytön aikana. Asetuksista voi määrittää, käytetäänkö palvelua myös henkilöasiakkaiden kohdalla (B2C).

Huom, mikäli palveluun liitetty pankkitili vaihtuu tästä tulee ilmoittaa sähköpostilla asiakaspalvelu@op-laskulaina.fi ja laittaa kopioiksi tuki.netvisor@visma.com. Teemme tämän jälkeen tarvittavat muutokset Netvisorin päässä palvelun asetuksiin.

 

Toimintaperiaatteet

Myyntilaskulle tulee asiakkaiden suorituksia varten siirtolauseke sekä palvelun tuottajan luottotili, joka luodaan Netvisoriin palvelun aktivoinnin yhteydessä. Mikäli asiakas maksaa laskun suoraan yrityksen tilille tai suoritus kirjataan manuaalisesti yrityksen tililtä ilman että tämä on aiemmin mennyt OP-laskulainaan, lähtee tästä automaattisesti info OP -laskulainaan, että on tapahtunut ohisuoritus. Ohisuoritus sanoma lähtee kaikista käyttöönoton jälkeen tehdyistä kotimaisista B2B (ja valinnan mukaan myös B2C) myyntilaskuun liittyvistä suorituksista, jotka eivät ole kulkeneet OP -laskulainan kautta. Etusivun OP Laskulaina -widgetin asetuksista voi muokata B2B/B2C valintoja käytön aikana. 

Kun olet ottanut palvelun käyttöösi, kaikki yrityksen kotimaiset, euromääräiset B2B-myyntisaatavat (ja valinnan mukaan myös B2C-myyntisaatavat) ohjataan OPn luottotilille siihen asti, kunnes palvelu irtisanotaan. Mikäli yrityksessä on käytössä tilaustenkäsittely, myös tilaukset menevät OP -laskulainaan tiedoksi, koska tilauksilla voi olla ennakkosuoritus. Kaikki käyttöönoton jälkeen lähetettävät kotimaiset euromääräiset B2B ja/tai B2C-myyntilaskut ja mahdolliset tilaukset lähetetään tiedoksi palvelun tuottajalle. Huomioithan, että mikäli laskuja suoritetaan ohi OPn luottotilin, voidaan OP Laskulaina-palvelu sulkea. OP Laskulaina -palvelu ei toimi sellaisissa tilanteissa, joissa laskut lähetetään asiakkaille muualta kuin Netvisorista. Hyvityslaskut siirtyvät OP:lle yhden päivän viiveellä, kun hyvityslasku on kohdistettu veloituslaskuun. Hyvityslaskulle ei tulostu OP Laskulainan tilinumeroa, vaan se tulostuu ainoastaan laskuille, joilla on positiivista summaa.

Yrityksessä pitää olla ruksattuna OP-laskulainan tilinumero näkyviin laskulomakkeelle. Kannattaa myös pitää joku yrityksen oma pankkitili näkyvillä laskulomakkeella. Tämä tili ei mene OP -laskulainan kautta kulkeviin aineistoihin, mutta jos esimerkiksi haluaa lähettää hyvityslaskun verkkolaskuna, on silloin oltava näkyvissä jokin yrityksen oma pankkitili. Muuten sanoma tulee jäämään virheeseen.

Netvisor hakee OP laskulainan virtuaalitiliotteen joka päivä ja mikäli siinä on tapahtumia, nousee se Netvisorin tiliotteisiin. Tiliotteen noudosta ei veloiteta Netvisorin eikä Osuuspankin päässä mitään. OP laskulainan tarkoitus on olla mahdollisimman reaaliaikainen palvelu, jonka takia tiliote muodostuu aina tapahtumapäivien jälkeen. OP laskulainan osalta tilioteväliin ei ole mahdollista vaikuttaa.

Jotta laskuja voi lähettää laskulainaan, tulee asiakaskortilta löytyä Y-tunnus oikeassa muodossa (1234567-8). Henkilösiakkaiden laskuja ei lähetetä laskulainaan.

Netvisor-palvelun käytöstä veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti. OP Laskulaina-sopimus tehdään OP:n kanssa, joten OP määrittelee kulloinkin voimassa olevan lainan koron. Löydät lisätietoja OP Laskulainan hinnoittelusta sivulta OP laskulainan korko ja Onko OP laskulaina maksullinen

Palvelun irtisanominen edellyttää, että laina on kokonaisuudessaan maksettu. Näet jäljellä olevan lainasumman Netvisor-palvelusta. Mikäli Netvisor -ohjelmisto halutaan sulkea ja OP -laskulainaa on jäljellä, pitää ensin olla yhteydessä Osuuspankkiin asiasta ja sopia asia heidän kanssaan. 

 

Kirjanpidon tilit ja tositelaji

OP Laskulaina -palvelun tapahtumien kirjauksissa käytetään seuraavia tilejä:

Olemassaolevat oletustilikartan tilit:
1701 Myyntisaamiset
1995 Rahansiirrot matkalla
1910 Pankkitili

Palvelun käyttöönotossa muodostuvat uudet tilit:
1946 OP Laskulaina virtuaalipankkitili
2843 OP Laskulaina välitili
2842 OP Laskulaina
9553 OP Laskulaina korkotili

Järjestelmä käyttää tapahtumien kirjauksessa tositelajia RA Rahoituspalvelut.

 

OP Laskulaina -palvelun kirjausesimerkit

OP Laskulaina -palvelun käyttöönotossa määrittyy myyntilaskulle muodostuviin tietoihin maksutiedoksi OP:n pankkitili. Myyntitapahtuma kirjataan tavalliseen tapaan, mutta maksutietona on OP:n tilitiedot. Mikäli käytetään ‘tilapäisasiakasta’, on huomattava, että tällöin maksutietoihin ei päivity automaattisesti OP:n tilitiedot.

Tässä esimerkissä myyntitapahtumat on kirjattu normaaliin tapaan myyntisaamisiin ja myyntiin. Myyntilaskuilla näkyy maksutietona OP:n pankkitili. Esimerkin tapauksessa Asiakasyhtiö Oy:lle on kirjattu myyntiä 124,00 euroa. Tämän jälkeen palveluun muodostuu sopimuksen mukaisesti nostettavaa lainaa. 

Lainan nosto OP Laskulainasta

Järjestelmä kirjaa lainan nostamisesta tositteen, jossa nostettu määrä näkyy tulossa olevissa rahoissa sekä veloissa OP Laskulainan välitilillä.

Lainan nosto näkyy yrityksen pankkitilillä

Kun nostettu laina saapuu yrityksen pankkitilille, järjestelmä purkaa kyseisestä lainan nostosta tehdyn välitilikirjauksen ja kirjaa noston yrityksen pankkitilille sekä varsinaiselle OP Laskulaina -tilille.

Asiakas maksaa myyntilaskusta suorituksen OP:n tilille

OP:n nk. virtuaalitilillä näkyy asiakkaan maksaman suorituksen lisäksi lainan lyhennykseen ja korkoon käytetty määrä. Loppuosa asiakkaan maksamasta suorituksesta saapuu myöhemmin yrityksen pankkitilille viitesuorituksena.

Lainan lyhennys

Lainan lyhennys otetaan suoraan tulevista myyntisaamisten suorituksista. Järjestelmä kirjaa lyhennyksen OP:n virtuaalitiliotteen mukaisesti pois OP Laskulaina -velkatililtä sekä vastaavan summan suorituksena pois myyntisaamisista.

Lainan korko

Myös lainasta perittävä korkokulu otetaan myyntisaamisten suorituksista OP:n virtuaalitiliotteen mukaisesti. Korko kirjataan OP Laskulaina korkotilille.

Suorituksen loppuosa 

Asiakkaan OP:lle maksamasta myyntisaamisen suorituksesta loppuosa tilitetään yrityksen pankkitilille viitesuorituksena. Järjestelmän näkökulmasta suorituksen loppuosa on nk. osasuoritus ja tämän johdosta on varmistettava Myynnin perustiedoista, että osasuoritusten kohdistaminen on päällä (Myynti - Perustiedot ja asetukset - Myynnin perustiedot - Kohdista osasuoritukset oletuksena).

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.