Linkkinä on uusin Netvisor yrityshinnasto palvelun käytöstä. Palvelun hintaan vaikuttaa yrityksen liikevaihto, käyttäjämäärä sekä laskujen volyymimäärä vuositasolla. 

Tässä vanhan hinnoittelumallin yrityshinnasto

Pakettihinnoitelusta löytyy tietoa täältä.

Tässä uusin pakettihinnasto

 




Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.