Linkkinä on uusin Netvisor hinnasto palvelun käytöstä. Palvelun hintaan vaikuttaa yrityksen liikevaihto, paketin taso, sekä laskujen volyymimäärä vuositasolla (Basic -paketissa).

Pakettihinnoitelusta löytyy tietoa täältä.

Tässä uusin pakettihinnasto

 
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.