Varastotietoja voi listata tuotelistauksessa (Tuotteet > Tuotelistaus), jossa näkyvät tuotteen sen hetkiset varastotiedot. Tuotelistauksessa voi valita halutut sarakkeet tarpeen mukaisesti esille. 

Kun tarvitaan tarkempia tietoja varastopaikoittain, tuoteryhmittäin tai takautuvaa varastotilannetta, niin käytetään varastotapahtumiin pohjautuvaa raportointia (Tuotteet > Varasto > Varastoraportit).

Etusivulla on hakuehtosivu, jossa valitaan haluttu raporttimuoto ja määritetään tarvittaessa sen mukaiset hakuehdot.

1. Valittu raportti: 

Valitaan mikä raportti halutaan saada näkyviin. Raportit ovat ryhmitelty seitsemään ryhmään.

Varastotapahtumaraportti, Varastonohjausraportit, Inventaarioraportit, Varastonarvostusraportit, Eräpohjaiset raportit, Ostotilausten raportointi ja ABC-analyysi. Eräpohjaiset raportit näkyvät vain yrityksillä, joilla on eräkäsiteltäviä tuotteita. Ostotilausten raportit näkyvät vain yritykselle, jolla on ostotilauspalvelu käytössä. 

Ratportit voidaan jakaa neljän ryhmään: 

Perusraportit:

 • Varastotapahtumaraportti 
 • Tuotteiden menekki
 • Varastoraportti varastoittain
 • Varaston inventaariolista
 • Varastonarvon muutos tuoteryhmittäin
 • Varastonarvon muutos varastotileittäin
 • Varastonarvo otsikoittain
 • Varastonarvon korjausraportti

Eräpohjaiset raportit. Käytössä vain, mikäli yrityksellä on FIFO-laskenta päällä.

 • Inventaariolista tuote-erittäin
 • Tuote-erien jäljitysraportti
 • Tulliraportti
 • Tuote-eriin linkittämättömät tapahtumat
 • Linkitysten kohteena olevat tapahtumat

Ostotilauksiin liittyvät raportit. Käytössä vain, mikäli yrityksellä on ostotilauspalvelu päällä. Laaturaportit käytössä vain, mikäli laadunkäsittely on päällä ostotilauksilla.

 • Varastonarvo laatuluokittain
 • Toimitettu laatu toimittajittain 
 • Tavarat toimitettu - Lasku saapumatta (GRNI)
 • Lasku saapunut - Tavarat toimittamatta

ABCD-analyysin avulla näkee helposti mitkä varastoitavat tuotteet ovat yritykselle niitä tärkeimpiä liikevaihdon sekä katteen osalta ja mistä tuotteista kannattaisi luopua.

Tarkemmat kuvaukset eri raporteista löytyy tältä ohjesivulta myöhemmin.

2. Pikahaku

Pikahaulla voit hakea valitusta raporttityypistä ja raportin tarkoituksesta riippuen joko varastotapahtumaviittellä, tilaus- ja laskunumerolla tai tuotenimikkeellä.

3. Laajennettu haku

Laajennettu haku tarjoaa monipuolisia hakuehtoja tilanteisiin, kun pikahaku ei riitä.

Laajennetussa haussa olevassa Käytettävä hankintahinta -valinnassa on kolme vaihtoehtoa - Tapahtumalle tallennettu, Keskihinta sekä Tuotteen hankintahinta. Tapahtumalle tallennettu hinta laskee varaston arvon raportille siten, että hankintahinta haetaan varastotapahtumariveiltä. Keskihinta laskee varaston arvon tuotteen laskennallisen raportointihetkellä voimassa olevan keskihinnan mukaan (eli tapahtumarivillä olevan hinnan sijaan käytetään tuotteen takana olevaa keskihankintahintaa. Jos keskihankintahinta on nolla, niin käytetään tuotteen hankintahintaa.) Tuotteen hankintahinta laskee nimensä mukaisesti varaston arvon raportille tuotekortille käsin syötetyn hankintahinnan mukaan.

Laajennetun haun voi myös tallettaa itselle muistiin valitsemalla tallenna muutokset ja antamalla tälle haulle haluttu nimi.

Tällöin tämä tulee näkyviin Varastoraportit- etusivulle Laajennetun haun perään, ja saat tätä luotua nimeä painamalla kyseisen hakuehdoin raportin taas suoraan auki.

Linkki raporttiin: Näyttää raportin polun Netvisorissa. Tämän avulla voit kopioida selaimen osoiteriviltä kyseisen raportin ja mikäli olet samassa yrityksessä, voit lisätä tämän saman tiedon selaimen osoiteriville, jolloin pääset suoraan kyseiseen raporttiin.

Tulosta raportti: Voit tulostaa raportin tästä linkistä.

Raporttien kuvaukset:

Varastotapahtumaraportti

 • Tällä raportilla voi suoraan hakea ja raportoida hakuehtojen mukaisia varastotapahtumia. Tapahtumarivin viite-linkistä avautuu ko. tapahtuman muokkaustila. 
 • Raportilla oleva Tilanne-sarake kertoo hankintatyyppisillä tapahtumilla kuinka paljon erästä on jäljellä eli käytännössä kuinka paljon siihen voi linkittää myyntitapahtumia yms. 

Tuotteiden menekki

 • Raportti tarjoaa mahdollisuuden päivittää tuotteiden hälytysrajaa perustuen tuotteen menekkiin valitulla ajanjaksolla, ja sen kautta voi muodostaa uuden ostotilauksen. Tällöin luodun ostotilauksen tuoterivit luodaan valmiiksi raportin pohjalta. 

Varastoraportti varastoittain

 • Tämä raportti huomioi tarvittaessa myös avoimet tapahtumat, jos tarvitaan tietoa varastopaikkoihin kohdistetusta varastotilanteesta. Ryhmittely tehdään varastopaikoittain ja tuotteittain. Raportin tuotelinkistä voi porautua tapahtumatason tietoihin.

Varaston inventaariolista

 • Tämä raportti on tarkoitettu inventaarion yhteydessä käytettäväksi. Raportissa on puute-sarake ja sarake inventoidun määrän merkitsemiseen.

Varastonarvon muutos tuoteryhmittäin

 • Tämä raporttipohja tuo oletuksena kaikki "käsitellyt" tilassa olevat tapahtumat tuotteittain ryhmiteltynä halutulta muutospäivämääräjaksolta. Tällä raportilla saadaan esimerkiksi varastotilanne nykyhetkeä aiemmalla päivämäärällä, esim. kauden vaihtotilanteissa, jossa uuden kauden tapahtumia ja muutoksia on jo syntynyt. Raportin tuotelinkistä voi porautua tapahtumatason tietoihin.

Varastonarvon muutos varastotileittäin

 • Tuo raportille tuotteet ja niiden arvot kirjanpidon varastotilin mukaisessa järjestyksessä.
 • Oletuksena mukana käsitellyt ja avoimet varastotapahtumat.

Varastonarvo otsikoittain

 • Tällä raportilla voi hakea varastotapahtumia niiden otsikkotiedoin ryhmiteltynä (hankinta, ostolasku, myyntilasku/tilaus). Esimerkiksi varastoon saapumisessa voidaan hakea näkymään kaikki hankinta-tyyppiset tapahtumaerät, jotka ovat avoinna. Raportin viite-linkistä voi porautua tapahtumariveihin ja niiden muokkaukseen. Näkymän avaaminen saattaa kestää hetken, jos otsikkoon liittyy useita kymmeniä tapahtumia.

Varastonarvon korjausraportti

 • Tuo raportille hakuehtojen perusteella sellaiset tuotteet, joiden varastomäärä on nolla, mutta joiden varastonarvo on nollasta poikkeava. Lisäksi sivulla voi valita halutut tuotteet ja muodostaa näille automaattisesti varastonarvon korjaustapahtuman. Toiminto luo uuden varastotapahtumarivin, jolla varastonarvon poikkeama nollataan. Luodaan siis korjaustapahtuma, jonka summa on vastaluku erottavaan summaan. Toimella ei ole keskihintaan vaikutusta. Raportti vaatii oikeudet hankintahinnan muokkaukseen sekä toimintokohtaisista oikeuksista myyntireskontran perustoiminnot ja ostoreskontran perustoiminnot. Jos näitä oikeuksia ei ole, niin raportti ei tule edes valittavaksi.
 • Varaston korjausraportti käyttää hankintahintana vaihtoehtoa tapahtumalle tallennettu. Jos käyttää korjausraporttia, ei voi käyttää enää muuta hankintahintaa varastonhallinnan raporteilla kuin tapahtumalle tallennettu kyseisen tuotteen osalta.

Inventaariolista tuote-erittäin

 • Vaati toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.
 • Tuo raportille hakuehtojen perusteella vain ne tuote-erät, joita on jäljellä varastossa. Raportilta näkee myös varastoon tulossa olevat erät.
 • Raportin hakuehtoja voi muokata laajennetun haun avulla.

Tuote-erien jäljitysraportti

 • Vaati toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.
 • On tarkoitettu tuote-erien takaisinvetotilanteita varten, jossa tuote-erän liikkeet tulee jäljittää nopeasti. Raportilta nähdään mm. keneltä toimittajalta tuote-erä on tilattu ja kenelle asiakkaille erästä on myyty.
 • Raportilta nähdään varastossa olevat erät, niistä varastoituna oleva tavara sekä varastoon tilatut erät, jotka eivät vielä ole saapuneet varastoon.

1. Tapahtumat voidaan hakea viitteellä tai tilaus- ja laskunumerolla. Monipuolisemmat haut voidaan tehdä laajennetun haun kautta.
2. Näytä sarakkeet kohdasta saadaan valittua halutut kentät raportille.
3. Päivitä näkymä päivittää halutut sarakemuutokset raportille.
4.Raportti voidaan tallentaa Excel tiedostona.
5. Rivin perästä olevasta painikkeesta voidaan porautua tuotteen varastotapahtuma kirjaukselle, josta voidaan nähdä erää vähentävät tapahtumat.

Raportin sarakkeet:

 1. Kirjauspäivä = varastotapahtuman muodostumispäivä
 2. Asiayhteys = kertoo onko erä kirjattu manuaalisesti varastokirjanpitoon vai ostotilauksen kautta
 3. Viite/Numero = varastotapahtuman viiteno. / ostotilausnumero
 4. Tuotekoodi
 5. Tuotenimike
 6. Kuvaus = tuotekortilla oleva kuvaus
 7. Selite = varastotapahtumalle kirjattu selite
 8. Varastoissa = tuotetta kaikissa varastoissa yhteensä
 9. Varattu = tuotetta kaikista varastoista varattuna yhteensä
 10. Tulossa = tuotetta tilattuna mihin tahansa varastoon, mutta ei vielä saapunut
 11. Varastotilanne = varastosaldo-varatut+tulossa olevat = Tilanne kaikista varastoista yhteenlaskettuna
 12. Yksikköhinta = varastotapahtumalle syötetty hankintahinta
 13. Alkuperäinen Määrä = paljon erästä oli alun perin jäljellä
 14. Arvo = alkuperäisen määrän ja hankintahinnan summa
 15. Varasto
 16. Hyllypaikka
 17. Erää varastossa = saldo, joka erästä on raportointihetkenä jäljellä varastossa
 18. Erästä varattu = saldo, joka kyseisestä erästä on varattu (esim. myyntitilaus)
 19. Erää tulossa = varastoon vielä tulossa olevan erän tuotemäärä
 20. Erän arvo = varastossa/tulossa olevan erän määrän ja hankintahinnan summa
 21. Toimituspvm = varastotapahtumalle kirjattu toimituspvm
 22. Eränumero
 23. Valmistuspäivä = toimittajan valmistuspvm
 24. Viimeinen käyttöpäivä
 25. Tapahtumantila = kertoo onko erää kuvaavan varastotapahtuman tila avoin (tulossa) vai käsitelty (varastossa)
 26. Tapahtumatyyppi = varastotapahtumalle valittu tapahtumatyyppi
 27. Muokattu = ajankohta, milloin varastotapahtumaa on viimeksi muokattu
 28. Muokannut = kertoo kuka on tapahtumaa viimeksi muokannut

Tulliraportti

 • Vaati toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.
 • On erikoisraportti, jonka avulla voidaan nähdä tullivarastoon kirjatut tuotteet Tullilta saatavan tulonumeron perusteella ja varastosta tullatut tuotteet Tullilta saatavan ottonumeron perusteella. 
 • Tullausnumeroiden lisäksi Netvisoriin tulee muodostaa varastopaikka kuvaamaan oikeaa tullivarastoa, johon tulee kohdistaa kaikki tullivarastoon tulevat ja sieltä lähtevät tuote-erät.

Raporttiin voidaan hakea tuotteita tuotenimellä tai tuotekoodilla. Laajennetun haun kautta voi tehdä tarkempia hakurajauksia.

Hallinnoi tunnisteita

Tunnisteet toimivat varastotapahtumien merkitsijöinä, joiden perusteella haetaan tunnisteelle kirjatun päivämäärän mukaiset tapahtumat oikeisiin kohtiin raportille.

Valitaan syötetäänkö tulo- vai ottonumero. Syötetään tunnisteen päivämäärä = pvm, jolloin varastosta otto tai varastoon pano tehdään. Syötetään oikea tunniste ja tallennetaan tiedot.

Raportti voidaan viedä Exceliin, jatkokäsittelyä varten. Raportin ryhmittely tapahtuu päätuotenimikkeittäin

Tullitunnisteiden tiedot, jossa ottonumerot on koottu tulotunnisteiden alle -> Tämä kertoo minä päivinä kyseistä erää on vähennetty varastossa eli milloin tullaus on tehty.

Päätuotenimikkeen mallivariaatiot raportoidaan rinnakkain -> Tästä nähdään mallikohtaisesti miten paljon tuotteita on tullattu, ja koska erä on tullattu kokonaan. Kun alin rivi näyttää nollaa, erä on tullattu kokonaan. Mikäli raportilla yhteensä määrä menee miinukselle, on jossakin kohtaa tapahtunut virhe ja käyttäjä näkee raportilta, mitä erää tulee tutkia tarkemmin.

Tapahtumien raportointi

Raportille haetaan haku- ja rajausehtojen mukaiset varastoa lisäävät tapahtumat = esim. hankintaerät tulotunnisteen perusteella, jos kyseisenä päivänä on tehty varastolisäys, mille tulotunniste on merkitty. Tämän jälkeen kaikki näihin eriin linkitetyt vähentävät varastotapahtumat raportoidaan erien yhteydessä. Vähentävät kirjaukset raportoidaan kyseistä erää vähentävinä kirjauksina, mikäli vähennyspäivämääriltä löytyy ottotunniste kirjattuna.


Tuote-eriin linkittämättömät tapahtumat

 • Vaati toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.
 • Tuo raportille hakuehtojen perusteella sellaiset varastosaldoa vähentävät varastotapahtumat - kuten myynnit - joita ei syystä tai toisesta ole vähennetty mistään tuote-erästä. Tilanne syntyy esimerkiksi myytäessä varasto miinukselle. 
 • Raportin avulla tapahtumat voidaan linkittää varastossa oleviin tuote-eriin, jolloin oikean erän saldo vähenee. 
 • Raportilla on mahdollista tehdä linkitys massana, jossa automatiikka hoitaa linkittämisen oletuksena varastossa vanhimpaan erään.
 • Mahdollistaa linkitysten tekemisen takautuvasti.

Raportin sisältö:

1. Tapahtumat voidaan hakea viitteellä tai tilaus- ja laskunumerolla. Monipuolisemmat haut voidaan tehdä laajennetun haun kautta. Oletuksena kuluva tilikausi kauden alusta nykyhetkeen.
2. Näytä sarakkeet kohdasta saadaan valittua halutut kentät raportille.
3. Päivitä näkymä päivittää halutut sarakemuutokset raportille.
4. Raportti voidaan tallentaa Excel -tiedostona
5. Painikkeesta voidaan rivi linkittää käsin haluttuun tapahtumaan
6. Siirtyy kyseisen tapahtuman varastokirjaus -riville
7. Valitut tapahtumat voidaan linkittää automaattisesti
8. Valituille tapahtumille voidaan estää linkitys
9. Mikäli tapahtumille on jo estetty linkitys, voidaan tällä painikkeella palauttaa rivit linkitettäviksi.

Linkitysten kohteena olevat tapahtumat

 • Vaatii toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.
 • Tuo raportille hakuehtojen perusteella varastosaldoa lisäävät varastotapahtumat.
 • Raportilla voidaan tarkastella, kuinka paljon kustakin erästä on linkitetty tuotteita varastosaldoa vähentäviin tapahtumiin.
 • Raportin avulla voidaan asettaa erän linkitettävävissä oleva määrä nollaan tai purkaa linkityksiä massana.

Varastonarvo laatuluokittain

 • Vaatii toimiakseen ostotilauspalvelun ja laadunkäsittelyn päällekytkettynä
 • Tuo raportille vain ostotilauksen varastotapahtumia ja vain ne, jotka ovat saapuneet varastoon. 
 • Raportilla nähdään, miten vastaanotetun tavaran varastonarvo jakautuu eri laatuluokkien mukaisesti.

Toimitettu laatu toimittajittain

 • Vaatii toimiakseen ostotilauspalvelun ja laadunkäsittelyn päällekytkettynä
 • Tuo raportille toimitusten arvon toimittajittain ja raportilla nähdään toimittajakohtaisesti, miten toimitettu laatu jakautuu laatuluokkien mukaisesti
 • Raportilla voidaan myös vertailla toimittajia, miten paljon toimituksissa on laatupoikkeamia toisiinsa nähden.

Tavarat toimitettu - Lasku saapumatta (GRNI)

 • Vaatii toimiakseen ostotilauspalvelun
 • Tuo raportille vain ostotilauksen kautta tehtyjä tuotteita.
 • Raportti hakee vain sellaiset tuotteet, jotka ovat vastaanotettu varastoon, mutta toimittajalta ei ole saapunut laskua. Eli hakee ostotilauksen tuotteet, jotka ovat toimitettuna varastoon ja tämä rivin osalta ei ole kohdistettu ostolaskua joko käsin tai ostolaskuautomatiikan avulla.  
 • Koko ostotilaus ei ole pakko olla toimitettu, raportti näyttää myös osatoimitetut ostotilaukset, joissa ei ole toimitettua riviä kohdistettu ostolaskuun. 
 • Raportilta saadaan kirjanpitoon oikea summa jaksotustositetta varten (Clearing of GR/IR account). 
 • Lisäksi laskentakohteilla voidaan rajata esimerkiksi projekteille kuuluvat tapahtumat, jolloin projektipäällikkö saa tiedoksi omaan projektiin sidotut kustannukset. 

Lasku saapunut - Tavarat toimittamatta

 • Vaatii toimiakseen ostotilauspalvelun
 •  Tuo raportille vain ostotilauksen varastotapahtumia.
 • Raportti hakee vain sellaiset tuotteet, jotka eivät ole saapuneet varastoon, mutta niihin liittyvä ostolasku on saapunut, ja se on linkitetty ostotilaukseen tuoterivitasolla.

ABCD-analyysi

ABCD-Analyysin avulla näkee helposti mitkä varastoitavat tuotteet ovat yritykselle niitä tärkeimpiä liikevaihdon sekä katteen osalta ja mistä tuotteista kannattaisi luopua. ABCD-Analyysista löytyy tarkempaa tietoa esim. Logistiikanmaailman sivuilta, mutta tiivistettynä raportin idea alla. 

Tuotteet luokitellaan eri kategorioihin saadun katteen / myynnin perusteella

A = 50 %
B = 30 %
C = 18 %
D = 2 % tuotteista

A-ryhmän tuotteet ovat luonnollisesti niitä parhaita ja niihin kannattaa panostaa. D-luokan tuotteita kannattaa tarkastella kriittisesti, sillä pääsääntöisesti ne vain vievät tilaa varastossa. Voi kuitenkin olla perusteltua säilyttää valikoimassa myös D-luokkaan kuuluvia tuotteita, jos kyseessä on jokin harvoin tarvittu mutta tärkeä tuote.

ABCD-analyysin näkemiseen vaaditaan vähintään lukuoikeudet Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksista Myyntireskontran hankintahintoihin.

Raportin ostot tulevat ostotilausten kautta tehdyistä varastotapahtumista. 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.