Tuotteet > Varasto > Varastoraportit

Varastotietoja voi listata tuotelistauksessa, jossa näkyvät tuotteen sen hetkiset varastotiedot tuotekortilla. Näkymässä voi valita halutut sarakkeet tarpeen mukaisesti esille. 

Kun tarvitaan tarkempia tietoja varastopaikoittain, tuoteryhmittäin tai takautuvaa varastotilannetta, niin käytetään varastotapahtumiin pohjautuvaa raportointia.

Varastonhallinnan raportointiin pääsee Tuotteiden ja varastojen alta löytyvältä Varastoraportit -linkistä. Linkistä avautuu hakuehtosivu, jossa valitaan haluttu raporttimuoto ja määritetään tarvittaessa sen mukaiset hakuehdot.

1. Valittu raportti: 

Tästä kohtaa voit valita, minkä raportin haluat saada näkyviin. Kyseinen raportti on ilmoitettuna sinisellä pohjalla ja omaa ruksi kyseisen rivin edessä. Raportit ovat ryhmitelty kuuteen ryhmään.

Varastotapahtumaraportti, Inventaarioraportit, Varastonarvostusraportit, Eräpohjaiset raportit, Laadun raportointi ja Ostotilausten raportointi. Eräpohjaiset raportit näkyvät vain yrityksillä, joilla on eräkäsiteltäviä tuotteita. Laadun ja ostotilauksen raportit näkyvät vain yritykselle, jolla on ostotilauspalvelu käytössä. 

Raporttityyppejä on yhteensä viisitoista erilaista, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

Perusraportit:

 • Varastotapahtumaraportti 
 • Tuotteiden menekki
 • Varastoraportti varastoittain
 • Varaston inventaariolista
 • Varastonarvon muutos tuoteryhmittäin
 • Varastonarvon muutos varastotileittäin
 • Varastonarvo otsikoittain
 • Varastonarvon korjausraportti

Eräpohjaiset raportit. Käytössä vain, mikäli yrityksellä on FIFO-laskenta päällä.

 • Inventaariolista tuote-erittäin
 • Tuote-erien jäljitysraportti
 • Tulliraportti
 • Tuote-eriin linkittämättömät tapahtumat
 • Linkitysten kohteena olevat tapahtumat

Ostotilauksiin liittyvät raportit. Käytössä vain, mikäli yrityksellä on ostotilauspalvelu päällä. Laaturaportit käytössä vain, mikäli laadunkäsittely on päällä ostotilauksilla.

 • Varastonarvo laatuluokittain
 • Toimitettu laatu toimittajittain 
 • Tavarat toimitettu - Lasku saapumatta (GRNI)
 • Lasku saapunut - Tavarat toimittamatta

ABCD-analyysin avulla näkee helposti mitkä varastoitavat tuotteet ovat yritykselle niitä tärkeimpiä liikevaihdon sekä katteen osalta ja mistä tuotteista kannattaisi luopua.

Tarkemmat kuvaukset eri raporteista löytyy tältä ohjesivulta myöhemmin.

2. Pikahaku

Pikahaulla voit hakea valitusta raporttityypistä ja raportin tarkoituksesta riippuen joko varastotapahtumaviittellä, tilaus- ja laskunumerolla tai tuotenimikkeellä.

3. Laajennettu haku

Laajennettu haku tarjoaa monipuolisia hakuehtoja tilanteisiin, kun pikahaku ei riitä.

Laajennetussa haussa olevassa Käytettävä hankintahinta -valinnassa on kolme vaihtoehtoa - Tapahtumalle tallennettu, Keskihinta sekä Tuotteen hankintahinta. Tapahtumalle tallennettu hinta laskee varaston arvon raportille siten, että hankintahinta haetaan varastotapahtumariveiltä. Keskihinta laskee varaston arvon tuotteen laskennallisen raportointihetkellä voimassa olevan keskihinnan mukaan (eli tapahtumarivillä olevan hinnan sijaan käytetään tuotteen takana olevaa keskihankintahintaa. Jos keskihankintahinta on nolla, niin käytetään tuotteen hankintahintaa.) Tuotteen hankintahinta laskee nimensä mukaisesti varaston arvon raportille tuotekortille käsin syötetyn hankintahinnan mukaan.

Laajennetun haun voi myös tallettaa itselle muistiin valitsemalla tallenna muutokset ja antamalla tälle haulle haluttu nimi.

Tällöin tämä tulee näkyviin laajennetun haun perään ja saat tätä luotua nimeä painamalla kyseisen hakuehdoin raportin taas suoraan auki.

Linkki raporttiin: Näyttää raportin polun Netvisorissa. Tämän avulla voit kopioida selaimen osoiteriviltä kyseisen raportin ja mikäli olet samassa yrityksessä, voit lisätä tämän saman tiedon selaimen osoiteriville, jolloin pääset suoraan kyseiseen raporttiin.

Tulosta raportti: Voit tulostaa raportin tästä linkistä.

Raporttien kuvaukset:

Varastotapahtumaraportti

 • Tällä raportilla voi suoraan hakea ja raportoida hakuehtojen mukaisia varastotapahtumia. Tapahtumarivin viite-linkistä avautuu ko. tapahtuman muokkaustila. 
 • Raportilla oleva Tilanne-sarake kertoo hankintatyyppisillä tapahtumilla kuinka paljon erästä on jäljellä eli käytännössä kuinka paljon siihen voi linkittää myyntitapahtumia yms. 

Tuotteiden menekki

 • Raportti tarjoaa mahdollisuuden päivittää tuotteiden hälytysrajaa perustuen tuotteen menekkiin valitulla ajanjaksolla, ja sen kautta voi muodostaa uuden ostotilauksen. Tällöin luodun ostotilauksen tuoterivit luodaan valmiiksi raportin pohjalta. 

Varastoraportti varastoittain

 • Tämä raportti huomioi tarvittaessa myös avoimet tapahtumat, jos tarvitaan tietoa varastopaikkoihin kohdistetusta varastotilanteesta. Ryhmittely tehdään varastopaikoittain ja tuotteittain. Raportin tuotelinkistä voi porautua tapahtumatason tietoihin.

Varaston inventaariolista

 • Tämä raportti on tarkoitettu inventaarion yhteydessä käytettäväksi. Raportissa on puute-sarake ja sarake inventoidun määrän merkitsemiseen.

Varastonarvon muutos tuoteryhmittäin

 • Tämä raporttipohja tuo oletuksena kaikki tilassa "käsitellyt" olevat tapahtumat tuotteittain ryhmiteltynä halutulta muutospäivämäärä jaksolta. Tällä raportilla saadaan esimerkiksi varastotilanne nykyhetkeä aiemmalla päivämäärällä, esim. kauden vaihtotilanteissa, jossa uuden kauden tapahtumia ja muutoksia on jo syntynyt. Raportin tuotelinkistä voi porautua tapahtumatason tietoihin.

Varastonarvostusraportti varastotileittäin

 • Tuo raportille tuotteet ja niiden arvot kirjanpidon varastotilin mukaisessa järjestyksessä.
 • Oletuksena mukana käsitellyt ja avoimet varastotapahtumat.

Varastonarvo otsikoittain

 • Tällä raportilla voi hakea varastotapahtumia niiden otsikkotiedoin ryhmiteltynä (hankinta, ostolasku, myyntilasku/tilaus). Esimerkiksi varastoon saapumisessa voidaan hakea näkymään kaikki hankinta-tyyppiset tapahtumaerät, jotka ovat avoinna. Raportin viite-linkistä voi porautua tapahtumariveihin ja niiden muokkaukseen. Näkymän avaaminen saattaa kestää hetken, jos otsikkoon liittyy useita kymmeniä tapahtumia.

Varastonarvon korjausraportti

 • Tuo raportille hakuehtojen perusteella sellaiset tuotteet, joiden varastomäärä on nolla, mutta joiden varastonarvo on nollasta poikkeava. Lisäksi sivulla voi valita halutut tuotteet ja muodostaa näille automaattisesti varastonarvon korjaustapahtuman. Toiminto luo uuden varastotapahtumarivin, jolla varastonarvon poikkeama nollataan. Luodaan siis korjaustapahtuma, jonka summa on vastaluku erottavaan summaan. Toimella ei ole keskihintaan vaikutusta. Raportti vaatii oikeudet hankintahinnan muokkaukseen ja jos sitä ei ole, niin raportti ei tule edes valittavaksi.
 • Varaston korjausraportti käyttää hankintahintana vaihtoehtoa tapahtumalle tallennettu. Jos käyttää korjausraporttia, ei voi käyttää enää muuta hankintahintaa varastonhallinnan raporteilla kuin tapahtumalle tallennettu kyseisen tuotteen osalta.

Inventaariolista tuote-erittäin

 • Vaati toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.
 • Tuo raportille hakuehtojen perusteella vain ne tuote-erät, joita on jäljellä varastossa. Raportilta näkee myös varastoon tulossa olevat erät.

Tuote-erien jäljitysraportti

 • On tarkoitettu tuote-erien takaisinvetotilanteita varten, jossa tuote-erän liikkeet tulee jäljittää nopeasti. Raportilta nähdään yhdellä silmäyksellä mm. keneltä toimittajalta tuote-erä on tilattu ja kenelle asiakkaille erästä on myyty.
 • Vaati toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.

Tulliraportti

 • On erikoisraportti, jonka avulla voidaan nähdä tullivarastoon kirjatut tuotteet Tullilta saatavan tulonumeron perusteella ja varastosta tullatut tuotteet Tullilta saatavan ottonumeron perusteella. 
 • Tullausnumeroiden lisäksi Netvisoriin tulee muodostaa varastopaikka kuvaamaan oikeaa tullivarastoa, johon tulee kohdistaa kaikki tullivarastoon tulevat ja sieltä lähtevät tuote-erät.
 • Vaati toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.

Tuote-eriin linkittämättömät tapahtumat

 • Tuo raportille hakuehtojen perusteella sellaiset varastosaldoa vähentävät varastotapahtumat - kuten myynnit - joita ei syystä tai toisesta ole vähennetty mistään tuote-erästä. Tilanne syntyy esimerkiksi myytäessä varasto miinukselle. 
 • Raportin avulla tapahtumat voidaan linkittää varastossa oleviin tuote-eriin, jolloin oikean erän saldo vähenee. 
 • Raportilla on mahdollista tehdä linkitys massana, jossa automatiikka hoitaa linkittämisen oletuksena varastossa vanhimpaan erään.
 • Vaati toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.

Linkitysten kohteena olevat tapahtumat

 • Tuo raportille hakuehtojen perusteella varastosaldoa lisäävät varastotapahtumat.
 • Raportilla voidaan tarkastella, kuinka paljon kustakin erästä on linkitetty tuotteita varastosaldoa vähentäviin tapahtumiin.
 • Raportin avulla voidaan asettaa erän linkitettävävissä oleva määrä nollaan tai purkaa linkityksiä massana.
 • Vaatii toimiakseen FIFO -laskennan kyseisessä yrityksessä.

Varastonarvon laatuluokittain

 • Vaatii toimiakseen ostotilauspalvelun ja laadunkäsittelyn päällekytkettynä
 • Tuo raportille vain ostotilauksen varastotapahtumia ja vain ne, jotka ovat saapuneet varastoon. 
 • Raportilla nähdään, miten vastaanotetun tavaran varastonarvo jakautuu eri laatuluokkien mukaisesti.

Toimitettu laatu toimittajittain

 • Vaatii toimiakseen ostotilauspalvelun ja laadunkäsittelyn päällekytkettynä
 • Tuo raportille toimitusten arvon toimittajittain ja raportilla nähdään toimittajakohtaisesti, miten toimitettu laatu jakautuu laatuluokkien mukaisesti
 • Raportilla voidaan myös vertailla toimittajia, miten paljon toimituksissa on laatupoikkeamia toisiinsa nähden.

Tavarat toimitettu - Lasku saapumatta (GRNI)

 • Vaatii toimiakseen ostotilauspalvelun
 • Tuo raportille vain ostotilauksen kautta tehtyjä tuotteita.
 • Raportti hakee vain sellaiset tuotteet, jotka ovat vastaanotettu varastoon, mutta toimittajalta ei ole saapunut laskua. Eli hakee ostotilauksen tuotteet, jotka ovat toimitettuna varastoon ja tämä rivin osalta ei ole kohdistettu ostolaskua joko käsin tai ostolaskuautomatiikan avulla.  
 • Koko ostotilaus ei ole pakko olla toimitettu, raportti näyttää myös osatoimitetut ostotilaukset, joissa ei ole toimitettua riviä kohdistettu ostolaskuun. 
 • Raportilta saadaan kirjanpitoon oikea summa jaksotustositetta varten (Clearing of GR/IR account). 
 • Lisäksi laskentakohteilla voidaan rajata esimerkiksi projekteille kuuluvat tapahtumat, jolloin projektipäällikkö saa tiedoksi omaan projektiin sidotut kustannukset. 

Lasku saapunut - Tavarat toimittamatta

 • Vaatii toimiakseen ostotilauspalvelun
 •  Tuo raportille vain ostotilauksen varastotapahtumia.
 • Raportti hakee vain sellaiset tuotteet, jotka eivät ole saapuneet varastoon, mutta niihin liittyvä ostolasku on saapunut, ja se on linkitetty ostotilaukseen tuoterivitasolla.

ABCD-analyysi

ABCD-Analyysin avulla näkee helposti mitkä varastoitavat tuotteet ovat yritykselle niitä tärkeimpiä liikevaihdon sekä katteen osalta ja mistä tuotteista kannattaisi luopua. ABCD-Analyysista löytyy tarkempaa tietoa esim. Logistiikanmaailman sivuilta, mutta tiivistettynä raportin idea alla. 

Tuotteet luokitellaan eri kategorioihin saadun katteen / myynnin perusteella

A = 50 %
B = 30 %
C = 18 %
D = 2 % tuotteista

A-ryhmän tuotteet ovat luonnollisesti niitä parhaita ja niihin kannattaa panostaa. D-luokan tuotteita kannattaa tarkastella kriittisesti, sillä pääsääntöisesti ne vain vievät tilaa varastossa. Voi kuitenkin olla perusteltua säilyttää valikoimassa myös D-luokkaan kuuluvia tuotteita, jos kyseessä on jokin harvoin tarvittu mutta tärkeä tuote.

ABCD-analyysin näkemiseen vaaditaan vähintään lukuoikeudet Myynti- ja ostoreskontrien oikeuksista Myyntireskontran hankintahintoihin.

Raportin ostot tulevat ostotilausten kautta tehdyistä varastotapahtumista. 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.