Seurantakohteet löytyy kohdasta Taloushallinto > Tilinpäätös > Seurantakohteet tai Taloushallinto > Kirjanpidon asetukset > Seurantakohteet.

Tilinpäätösvalikon Seurantakohteet-toiminnolla voidaan luoda tililuettelon tilejä koskevat seurantakohteet. Avaamalla seurantakohde ja liittämällä siihen ne tilit, joissa seurankohde on sallittu, saadaan helposti hallittua tilinpäätöksen raportoinnin erittelytarpeet. Sama kirjanpidon tili voi olla käytössä useammalla seurantakohteella. Seurantakohteita voi käyttää tilin saldoseurannassa, tilinpäätöksen raporttipohjatyökalussa sekä tase-erittelyn erittelytasona.

Lisää uusi seurantakohde: Tästä voi luoda uuden seurantakohteen ja antaa tälle haluttu nimi. Kun olet lisännyt seurantakohteen ja painanut "Tallenna" palaa Seurantakohteet-näkymään

Lisää tili: Seurantakohteelle voi lisätä halutun aktiivisen tilin tililuettelosta.

Muokkaa: Valinnalla voidaan muokata jo olemassa olevaa seurantakohteen nimeä.

Poista: Koko seurantakohde voidaan poistaa nimi riviltä. Seurantakohteen tili voidaan poistaa tili riviltä.


Käyttöesimerkki
Esimerkiksi luomalla seurantakohde hankintojen Lisäykselle, Vähennykselle ja Poistoille ja liittämällä tarpeelliset tilit niihin, saadaan tase-erittelyssä tilien saldo esitettyä seurantakohteittain. Tili voi kuulua useampaan seurantakohteeseen, mutta rajoitteena on se, että kirjanpidon tapahtuma voi olla kohdistettuna vain yhteen seurantakohteeseen kerrallaan.

Kirjanpidon tapahtuman liittäminen seurantakohteeseen
Käyttäjä voi tositetta tallentaessaan kohdistaa tositerivin tapahtuman seurantakohteelle, kun tilille on tehty seurantakohde. Seurantakohteita voi lisätä seurantakohteiden ylläpidossa tai tapahtuman kirjauksen yhteydessä. Tapahtuman kirjauksen yhteydessä voi uuden seurantakohteen tallentaa vain jos ko. tilille on jo aiemmin tallennettu yksi seurantakohde seurantakohteiden ylläpidossa. Kun seurantakohde tallennetaan tapahtuman kirjauksen kautta, liitetään siihen vain kirjauksen kohteena oleva tili. Tällaisellekin seurantakohteelle voi lisätä muita tilejä seurantakohteiden ylläpidossa.


Seurantakohteiden käyttö Tilisaldot-raportin avulla
Kätevä kirjanpidon raportti tapahtumien seurantakohteelle kohdistamiseen on myös Tilisaldot -muotoinen raportti.

Tässä raportissa käyttäjä voi valita kokonaissaldojen näyttämisen lisäksi haluaako tarkastella saldoja seurantakohteittain tai laskentakohteittain Näytä kohteet -toiminnolla. Jos käyttäjä valitsee saldojen näyttämisen seurantakohteittain, pääsee seurantakohteelle kirjatuille tapahtumille porautumaan (kuten mm. taseen kautta tilien kirjauksiin) ja jos tilillä on seurantakohteelle kirjaamattomia tapahtumia muodostuu näistä tilin alle Kohdistamaton -linkki. Huom. jotta Kohdistamaton linkki muodostuu, tulee ko. tilillä ainakin yhdessä kirjausrivissä olla käytetty jo seurantakohdetta.

Tapahtumia voi kohdistaa seurantakohteille jälkikäteen mm. kirjanpidon raporttien kautta menemällä tilikohtaisiin kirjauksiin (tilisaldo-raportti) ja siirtymään muokkaustilaan. Muokkaustilassa aktivoituu Seurantakohde -sarake ja kirjausrivien tapahtumat voi kohdistaa tätä kautta seurantakohteille vaikka ko. kirjauksen kausi on jo suljettu (ts. tapahtuman ei tarvitse olla avoimella kaudella eikä edes avoimella tilikaudella). Jotta seurantakohde valinta tulee näkyviin, pitää ko. kirjanpidontili olla linkitettynä seurantakohteelle (kts. tämän ohjeen alku). Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.