Tämä ohje liittyy uuden lomalaskennan käyttöönoton vaiheeseen 2 "Palkkamallien päivittäminen". 

Rahapalkan muokkaaminen
Lomalaskennan palkkalajien muokkaaminen
Palkka-palkkalajin muokkaaminen
Kuukausipalkan oikaisu -palkkalajin muokkaaminen
Palkkamallin muotoilun päivittäminen


Rahapalkan muokkaaminen 

Muokkaa "Rahapalkka"-palkkalajin kaavaa poistamalla sieltä vanhat lomapalkan maksamiseen liittyvät palkkalajit. Poista myös kaavaan liittyvä laskutoimitus.  

Tee tämä kaikille käytössä oleville palkkamalleille, joilla käsitellään lomapalkkaa. 

Video: Rahapalkan muokkaaminen

 

Lomalaskennan palkkalajien muokkaaminen

Uuden lomalaskennan käyttöönottoa on (28.3.2018) helpotettu niin, että palkkalajien muokkaamisessa riittää vanhan lomalaskennan palkkalajien lisäasetuksista ottamalla pois valinta kohdasta "Oletuksena mukana laskennassa" (katso kuva alla, kohta 1). Näin palkkalajien kaavoja ei tarvitse enää erikseen poistaa palkkamallilta.

Jokaisella palkkamallilla on vähän erilaisia lomapalkkoihin ja jaksotuksiin liittyviä palkkalajeja. Alla esimerkkikuvia palkkamallipankkimme muokattavista palkkalajeista:

Kuukausipalkka (perusmalli):

Tuntipalkkalaiset (perusmalli):

Tuntipalkkalaiset, teknologiateollisuus:

Ravintola-ala (perusmalli):

 

Uudet lomalaskentatavan mukaiset lomapalkan ja lomarahan maksavat palkkalajit luodaan automaattisesti lomalaskentatavan lisäämisen yhteydessä. Nämä liitetään automaattisesti yrityksen käytössä olevien palkkamallien Rahapalkan kaavaan, kun uutta lomalaskentaa otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön.

Automaattisesti luodun maksettavan lomapalkan tiedot palkkalajilla:

 

Palkka -palkkalajin muokkaaminen 

Kuukausipalkkaisten-palkkamallilla, vaihda "Palkka"-palkkalajilta vanha lomapalkan maksamisen palkkalaji uuteen lomalaskentatavalta tulevaan palkkalajiin. 

Vanha kaava: 

Uusi kaava: 

 

 

Kuukausipalkan oikaisu -palkkalajin muokkaaminen

Mikäli käyttämälläsi palkkamallilla on palkkalaji kuukausipalkan oikaisemiseen lomapalkkaa maksettaessa, niin tarkasta että sen laskentakaava on oikein. Palkkamalleilla on oletuksen "Kuukausipalkan oikaisu" -palkkalaji, jonka laskentakaavana on oletuksena -1. Tähän kaavaan on tarkoitus lisätä kertominen, palkkamallilla käytössä olevan Lomapalkan palkkalajin kanssa. Tällöin palkkalaji oikaisee kuukausipalkkalaisen työntekijän palkkalaskelmalla hänen kuukausipalkkaa, maksettavan lomapalkan verran pienemmäksi. 

Tarkasta myös palkkalajin muut asetukset vastaavat yrityksen tarpeita, kuten esimerkiksi Tiliöinnin debet/kredit-tili ja Tulolajikohdistus:

 

Palkkamallin muotoilun päivittäminen 

Kun uudistettu lomalaskenta on otettu käyttöön, kannattaa vielä päivittää palkkamallien muotoilu, jotta palkkalaskelma on palkansaajalle miellyttävä lukea. Uudistuksen myötä palkkamalleille lisätään lomalaskentaan liittyvät palkkalajit, jotka oletuksena ovat näkyvissä palkkalaskelmalla. 

Palkkamallien muotoilu asetetaan näkymästä:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Muokkaa-ikoni käsiteltävällä palkkamallilla > Muotoilu-välilehti

Palkkalajit lisätään palkkamalleille tarpeen mukaan eli vain niille palkkamalleille, joihin palkansaaja kuuluu ja joihin tällöin tarvitaan lomiin liittyvät palkkalajit. Tästä johtuen vaihe kannattaa tehdä vasta käyttöönoton lopuksi.  

Video: Palkkamallin muotoilu

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.