SISÄLTÖ

Jotta konserni voidaan perustaa Netvisoriin, pitää kaikissa konserniin kuuluvissa yrityksissä mennä Netvisor Storeen ja lisätä konsernikäsittely päälle. Konsernin perustaminen vaatii KH -oikeudet yrityksiin. Konsernia perustaessa tulee olla kirjautuneena perustettavan konsernin emoyhtiöön. Konserniin perustettavissa yhtiöissä pitää olla käytössä sama osakeyhtiöiden tilikartta joka yrityksessä sillä Netvisorissa eliminointiyhtiön tililuetteloksi perustuu perustililuettelo (osakeyhtiöt), eikä tätä ole mahdollista muuttaa itse käyttöliittymässä tai tuotekehityksemme toimesta. Tämä perustuu siihen, että Netvisorin konsernikäsittely on suunniteltu liiketoimintaa harjoittavien yritysten käyttöön.  

Uuden konsernin luominen

Täältä "Luo uusi konserni"

Konsernin nimi: Pakollinen tieto. Tähän tulee luodun konsernin nimi.

Eliminointiyhtiö: Tähän voidaan valita "Perusta uusi eliminointiyhtiö" jolloin Netvisor luo uuden eliminointiyhtiön taustalla. Listalta voidaan myös valita jo olemassa oleva eliminointiyhtiö. Olemassa oleva eliminointiyhtiö voi olla vain yhdessä konsernissa kerrallaan. Mikäli perustaa uuden eliminointiyhtiön saa perustaja KH -oikeudet eliminointiyritykseen. Konsernin nimeä käytetään uuden eliminointiyhtiön pohjana ja muodostetun eliminointiyhtiön nimeksi tulee "konsernin nimi eliminointiyhtiö".

Eliminointiyhtiön y-tunnus tulee konsernin emoyhtiön y-tunnuksesta, josta otetaan väliviiva pois ja E tulee eteen, Esim. E12345678. Eliminointiyhtiöstä ei tule laskua eikä eliminointiyhtiön y-tunnusta voi muokata.

Konsernin yritykset - Tähän listaan tulevat ne yritykset, johon omaat oikeudet ja joissa on konsernikäsittely käytössä. Listasta valitaan konserniin kuuluvat emo ja tytäryhtiöt.


Kun konserniin halutut yritykset on valittu, voidaan tämän jälkeen siirtyä vahvistusvaiheeseen.

Valitaan listasta haluttu emoyhtiö.

Eliminointiyhtiö muodostuu taustalla, ellei tätä ollut jo olemassa.

Tytäryhtiöiden liittymispäiväksi tulee laittaa sen kuukauden ensimmäinen päivä, mistä kuukaudesta yritys on liittynyt konserniin. Jos liittymispäivä ei ole kuukauden ensimmäinen päivä, lasketaan luvut konsernilaskennassa vasta seuraavan kuukauden alusta.

Luonnin jälkeen saadaan alla oleva näkymä.

Perustietojen muokkaus kohdasta voidaan muuttaa konsernin emo ja eliminointiyhtiötä.

Tytäryritykset ja niiden poistaminen konsernista

Tytäryritykset kohdasta voidaan lisätä konserniin uusi tytäryhtiö, lisäksi voidaan muokata konsernin aloitus ja päättymispäivämäärää. Myöskin tytäryhtiö voidaan poistaa konsernista. Poisto tapahtuu rivin lopussa olevasta ruksi -painikkeesta, jonka jälkeen avautuu alla oleva ikkuna.

Poistossa voidaan valita, poistetaanko konserniraportointipalvelu käytöstä halutulla päättymispäivänä. Päättymispäiväksi tulee laittaa kuukauden viimeinen päivä, jolloin luvut ovat ko. kuukauden loppuun konserniraporteilla. Mikäli konserniraportointipalvelu poistetaan käytöstä eikä tytäryritystä jätetä konsernin arkistoon, niin raportointipalvelu päättyy kokonaan ja jolloin mitään käyttöoikeuksia ei tarvita eikä yritys näy konsernin historiassa lainkaan. Mikäli yritys siirretään konsernin arkistoon, näkyyv yritys konserniraporteilla vielä päättymispäivään asti. 

Konsernin käsittelyhistoria kohtaan tulee näkyviin konserniin tehdyt muutokset. Raportti näyttää kenen tunnuksella muutokset on tehty ja milloin.

Myyntireskontran konserniasetukset

Seuraavaksi perustetaan jokainen konsernin yritys asiakkaaksi jokaiseen konsernin yritykseen, eli eri yhtiöiden tulee löytyä toistensa asiakasrekistereistä. Asiakaskortin perustietolehdellä on uusi kenttä: Konserniyritys. Tähän valitaan listalta oikea konsernin yhtiö. Tätä määritystä käytetään konsernin eliminointitapahtumien automatisoinnissa.

Ostoreskontran konserniasetukset

Perustetaan jokainen konsernin yritys toimittajaksi jokaiseen konsernin yritykseen, eli eri yhtiöiden tulee löytyä toistensa toimittajarekistereistä. Toimittajakortissa on uusi kenttä: Konserniyritys. Tähän valitaan listalta oikea konsernin yhtiö. Tätä määritystä käytetään konsernin eliminointitapahtumien automatisoinnissa.

Tunnuslukujen laskettaminen

Jotta konserniraportointia voidaan alkaa käyttää, tulee vielä käynnistää tunnuslukulaskenta jokaisessa konsernin yrityksessä. Jos laskenta käynnistetään muussa kuin aktiivisessa yrityksessä, järjestelmä antaa siitä ilmoituksen. Laskettamisen jälkeen on siirryttävä jälleen konsernin hallintaan ja käynnistettävä seuraavan yrityksen laskenta.

Muodostuva näkymä näyttää tältä:

Käyttöönotossa huomioitavaa

Jos käyttöönotto tapahtuu kesken tilikauden

Jos käyttöönotto tapahtuu kesken tilikauden, on konserniyritysten välisistä tapahtumista käytävä merkkaamassa takautuvasti ja manuaalisesti kaikki tositteet ja niiltä halutut tositerivit konsernitapahtumiksi, jotta ne voidaan tuoda eliminointiin ja sitä kautta saadaan konserniraportointi ajan tasalle kuluvalla tilikaudella. Automatiikka kattaa vain konserniasetusten asettamisen jälkeiset tapahtumat. Huomio: Kun tositerivi merkataan manuaalisesti konsernitapahtumaksi, siirtyy sekin samalla automaattisesti eliminointisivulle eliminoitavaksi riviksi.

Jos käyttöönotto tapahtuu tilikauden alusta
Jos käyttöönotto tapahtuu tilikauden alusta, ei mitään ongelmaa, kun konserniasetukset tehdään jokaiselle yritykselle asiakas-, ja toimittajarekistereihin ennen ensimmäisen liiketapahtuman tekemistä. Automatiikka kattaa konserniyritysten välisistä liiketapahtumista muodostettujen tositteiden merkkaamisen konsernitapahtumiksi ja sitä kautta myös automaattisen viennin eliminointiin.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.