Uuden Controllerin Omat raportit on julkaistu kaikille Controllerin asiakkaille. Omat raportit saa käyttöön luomalla uuden Oman raportin "Kokeile uutta versiota" valinnan avulla. Aiemmin luodut raportit tulee siis luoda uudelleen.

Omien raporttien avulla yritykselle voidaan luoda raportteja omiin tarpeisiin ja tänne voidaan luoda omia pysyviä raportteja/mittareita joita halutaan seurata säännöllisesti. Mikäli käyttäjällä on luku- tai muokkausoikeudet Omiin raportteihin, niin tällöin hänellä on pääsy kaikkiin yrityksen Omiin raportteihin. Oikeuksia ei ole mahdollista rajata raporttikohtaisesti.

Voit luoda omia raportteja kohdassa Raportit > Omat raportit > Luo uusi. Pääset luomaan raportille uusia elementtejä painikkeen "Luo elementti" kautta. Elementeiksi voidaan tällä hetkellä luoda vain Taulukko. Taulukkoon voit valita tyhjän pohjan, tuloslaskelman tai taseen. Taulukon luonnin jälkeen voit muokata raporttia "Muokkaa raporttia"-toiminnon kautta. Taulukon voi nimetä halutessaan uudelleen ottamalla raportti muokkaustilaan. 

 

Raportin muokkaus

Kun taulukko avautuu, on se heti muokkaustilassa. Kohdasta 1. pääset muuttamaan taulukon kokoa raahaamalla haluamaksesi. Kohdasta 2. voidaan lisätä toinen taulukko edellisen perään tähän samaan näkymään. Taulukoiden järjestystä voidaan muuttaa kohdasta 3. raahaamalla. Kohdasta 4. voidaan lisätä taulukkoon tili-, tiliryhmä tai tunnuslukurivejä. Rivien paikkaa voidaan vaihtaa raahaamalla rivejä vasemmasta reunasta. Rivien poistaminen tapahtuu klikkaamalla ruksi rivin eteen. Tämä aktivoi "Poista rivit" painikkeen. Tässä tulee huomioida, että tiliryhmien arvot lasketaan rivijärjestyksen mukaan, mutta tunnusluvut taas yrityksen tililuettelon mukaan ja näihin rivien järjestys ei vaikuta. Eli jos tiliä siirretään tiliryhmästä toiseen esimerkiksi kiinteistä kuluista muuttuviin kuluihin niin tunnusluku "myyntikate" ei muutu. Mikäli halutaan että tiettyjä tilejä ei raportilla lasketa mukaan, tulee raportilla käyttää omia tunnuslukuja "liikevaihto", "myyntikate" yms. joissa näitä tilejä ei ole huomioitu. Controllerissa valmiina olevat tunnusluvut lasketaan kirjanpidon tililuettelokaavan pohjalta, jos näistä halutaan poiketa, tulee luoda omat tunnuluvut ja käyttää niitä raportilla.

Raporttia voidaan rajata laskentakohteella tai halutulla laskentakohdeyhdistelmällä. Yhdistelmään voidaan ottaa mukaan laskentakohteita korkeintaan kolmen eri laskentakohdeotsikon alta. Laskentakohdeyhdistelmä nostaa juuri tälle laskentakohdeyhdistelmälle kirjatut tapahtumat raportille. Tuloslaskelmaraportin tilitasolta porautumalla päästään Netvisorin kyseisen kuukauden tositeselailuraportille tarkastelemaan tapahtumia. Taseraportilta porautumalla päästään taas kirjanpidon tilikohtaisiin kirjauksiin, josta nähdään mistä tapahtumista kyseinen saldo koostuu.

Muokkauspainikkeen vieressä olevasta kolmesta pisteestä avautuu Raportin asetukset, joissa määritellään käyttääkö raportti samoja rajauksia kaikissa elementeissä vai ei.

Näytä tiedot-alasvetovalikosta saadaan valittua raportille kumulatiiviset summat ja ero € ja ero %-sarakkeet.

Raportin ajanjaksot

Raportin tarkastelu- ja vertailujaksoja pääsee asettamaan klikkaamalla raportin otsikkokentän ajanjaksoa:


Tarkastelujaksoksi (1) voidaan valita kuukausi, kumulatiivinen kuukausi, kvartaali, kumulatiivinen kvartaali, vuosipuolikas, vuosi tai tilikausi. Luvuiksi (2) voidaan valita 3 datalähdettä samanaikaisesti vertailtavaksi: toteuma, budjetti tai ennuste halutulla ajanjaksolla. Voidaan myös lisätä kaksi vertailuajanjaksoa (3) tarkasteltaville luvuille "Lisää vertailujakso" painikkeesta. Näin saadaan muodostettua esim. vanhan Controllerin mukainen budjettivertailuraportti, jossa vertaillaan toteumaa budjettiin tietyltä ajanjaksolta ja vertailuna on kumulatiivinen year to date-ajanjakso.

Omien raporttien käyttöesimerkkejä:

1. Asiakas haluaa tehdä oman yrityksen tuloslaskelman

Esimerkki 1: Ota pohjaksi standardituloslaskelma ja muokkaa sitä tarpeiden mukaisesti. Siirrä tilejä ja tiliryhmiä esim. myyntikatteen ylä- ja alapuolelle. Tässä tulee huomioida, että kiinteänä olevat myynti- ja käyttökate eivät päivity tässä tapauksessa. Tässä voidaan tunnuslukujen kautta luoda myynti- ja käyttökate tunnunluvuiksi ja lisätä nämä raportille. 

Esimerkki 2: Ota tyhjä pohja. Lisää siihen tuloslaskelman erät, katteet ja tulokset.

2. Asiakas haluaa tehdä tuloslaskelman lyhennelmän

Esimerkki: Valitse liikevaihto, muuttuvat kulut, myyntikate, kiinteät kulut, käyttökate, poistot, liikevoitto, rahoituskulut netto, tulos rahoituskulujen jälkeen, verot ja tilikauden tulos.

3. Asiakas haluaa tehdä oman KPI-raportin

Esimerkki: Laadi 5 omaa kannattavuuden KPI:tä ja liitä tyhjään raporttiin. Tämän jälkeen lisää em. raporttiin viisi valmista tunnuslukua.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.