SISÄLTÖ

Olethan virhetilanteissa ensisijaisesti yhteydessä Tulorekisteriin

Virhetilanteissa tarkista Netvisorissa esikatselusta palkkatietoilmoituksella näkyvän virheilmoituksen tai varoituksen tiedot ja olethan ensisijaisesti yhteydessä tulorekisteriin, mikäli haluat varmistaa, miten ja missä kohtaa valitut tiedot tulee palkkatietoilmoituksella antaa ja mistä syystä palkkatietoilmoitus on hylkäytynyt tietojen korjaamista varten. Tulorekisteri ohjeistaa myös palkkatietoilmoituksen korjaamisen toimenpiteet, jotta se menee läpi tulorekisteriin.

Yleistä virheistä

Palkanlaskentaprosessissa on mahdollista esikatsella palkkatietoilmoitusta heti kun palkkalaskelma on muodostettu "Käsittelemättömät palkkalaskelmat" -vaiheeseen. Näkymällä näytetään palkkalaskelmarivillä oranssi kolmio, mikäli palkkatietoilmoituksella on esikatselussa virheitä. "Esikatselu" -painikkeesta painamalla pääset tarkastelemaan tarkemmin, mitä virheitä esiintyy. Kolmion kohdalla on huomio "Tulorekisteriin toimitettavassa palkkatietoilmoituksessa on virheitä".

Kolmio on varoitus, joka ei estä palkkatietoilmoituksen lähettämistä tuloreksiteriin, mutta se voi palautua hylättynä, jos palkkatietoilmoituksen tiedot eivät vastaa tulorekisterin ohjeistuksia. Mikäli huomaat varoituksen, tarkista tulorekisteristä ohjeistus, miten palkkatietoilmoituksella tulee valitut tiedot antaa, jotta ilmoitus menee läpi tulorekisteriin. Netvisorin ohjelmistoteknisessä tuessa opastamme vain Netvisorin käyttöä ja palkkatietoilmoituksien sisällöstä ja niiden oikeellisuudesta vastaa tulorekisteri.

On ensiarvoisen tärkeää, että virheet korjataan jo palkkalaskelmien muodostuksen yhteydessä, kun laskelma on vielä "Käsittelemättömät palkkalaskelmat" -vaiheessa, jotta palkkatietoilmoitus menee läpi tulorekisteriin eikä palaudu hylättynä.Tämä johtuu siitä, että vaikka Netvisor mahdollistaa palkkatietoilmoituksen muokkaamisen myös palkkatietoilmoituksen hylkääntymisen jälkeen, muokkaaminen tapahtuu lomakepohjalle, jossa ei ole vastaavaa tarkistusta ja virheiden tulkintaa kuin palkanlaskentaprosessissa. Kun asetukset ovat oikein jo ohjelmiston perusasetuksissa, ei virheellisiä ilmoituksia muodostu ja palkkatietoilmoitukset saadaan kerralla hyväksytysti toimitettua tulorekisteriin. Virheiden ennaltaehkäisyn vuoksi kannattaa tulorekisteriin olla valmistauduttu hyvin. Tässä aiheeseen liittyviä käyttöohjeita: Tulorekisteriin valmistautuminen ja Palkkalajien kohdistaminen tulolajeihin

Virhetilanteiden tulkinta

Virhetilanteita aiheutuu esimerkiksi silloin, kun jokin pakollinen tieto kuten osoitetieto puuttuu tai esimerkiksi silloin kun vakuutusnumero on virheellinen. Virheen ilmoitus eli virheviesti näkyy palkkatietoilmoituksen esikatselussa punaisella ja sen perässä näkyy useimmissa tapauksissa opastava tieto korjaamiseen. 

Virhetilanteen korjaaminen kannattaa tehdä ennen kuin palkkalaskelmaa viedään eteenpäin palkanlaskentaprosessissa. Korjaa puuttuvat tai virheelliset tiedot Tulorekisterin ohjeiden mukaisiksi Netvisorin Palkat -osion eri perusasetuksiin. Esimerkiksi puuttuvat tulolajikohdistukset korjataan yrityskohtaisten palkkalajien asetuksiin. Asetusmuutosten jälkeen tulee tarkistaa, että tehdyt muutokset ovat päivittyneet palkkalaskelmalle ja palkkatietoilmoituksen esikatseluun asti. Apuna voi käyttää esimerkiksi "Palkanlaskijan näkymä" -välilehteä ja "Palkkatietoilmoitus" -välilehteä. Jos jokin tieto jää uupumaan, voit painaa laskelman avattuasi "Palauta palkkalaskelman alkuarvot" -painiketta, jotta muutokset päivittyvät varmasti. Huomaa, että kyseinen toiminto nollaa kaikki aiemmin manuaalisesti tehdyt muutokset laskelmalta. On huomioitavaa, että palkkatietoilmoituksen esikatselu ei pysty tulkitsemaan kaikkia virheitä ennakkoon. Vaikka palkkatietoilmoitukseen jäisi virheitä, ei palkkalaskelmien siirto maksuun esty. Lähetetty virheitä sisältävä palkkatietoilmoitus ei kuitenkaan mene läpi tulorekisteriin, vaan hylkäytyy. Hylkääntyneen palkkatietoilmoituksen voi käsitellä Netvisorista myöhemmin korjaavilla tiedoilla tulorekisteriin.

Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu

Palkkatietoilmoitusten tiedot siirtyvät tulorekisteriin sähköisesti pienellä viiveellä eli ilmoituksen lähetys ei ole reaaliaikainen. Tietoja pääsee katsomaan tulorekisterin sähköisestä asiointipalvelusta. Huom! On ensiarvoisen tärkeää, että Netvisorin palkkatietoilmoitusten käsittelyä ja tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun muokkaustoimintoja ei käytetä rinnakkain. Jos siis lähetät palkkatietoilmoituksen Netvisorista ja siihen tulee tehdä korjauksia, tulee korjaaminenkin tehdä Netvisorista. Mikäli ilmoituksen tietoja on käyty muokkaamassa tulorekisterin asiointipalvelussa, katkeaa linkitys Netvisoriin, koska Netvisorissa oleva palkkatietoilmoituksen versio ei ole enää viimeisin versio. Tämän jälkeen tietoja ei voi enää muokata Netvisorista, vaan korjaukset on tehtävä kokonaan Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Virheitä sisältävän lähettämättömän palkkatietoilmoituksen käsitteleminen

Palkkalaskelman maksamisen yhteydessä on mahdollista olla lähettämättä muodostuva palkkatietoilmoitus tulorekisteriin. Vaikka ilmoitusta ei lähetetä, se kuitenkin muodostuu. Ilmoituksen löydät kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset. Ilmoituksen tietoja ei ole mahdollista muokata enää ennen kuin ilmoitus on kertaalleen lähetetty tulorekisteriin. Lähetys tapahtuu klikkaamalla ilmoituksen päältä "Näytä ilmoitus" > Lähetä ilmoitus. Ilmoituksen tila vaihtuu viiveellä joko "hylätty" tai "tulorekisterissä" tilaiseksi. Tämän jälkeen korjaaminen on mahdollista. Se tehdään klikkaamalla Näytä ilmoitus > Tee ilmoitukselle > muodosta korjaava/korvaava ilmoitus > muokkaa tiedot > lähetä. Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi merkitä myös toimitetuksi tulorekisteriin, mikäli tiedot on toimitettu sinne muuta kautta. Tämä tapahtuu kohdasta Näytä ilmoitus > Merkitse toimitetuksi.

Hylätyn palkkatietoilmoituksen korjaaminen

Palkkatietoilmoitukset löytyvät kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset.  Näkymällä on eriteltynä palkkatietoilmoitukset riveittäin ja niiden sen hetkiset tilat. Jos lähetetty ilmoitus ei mene tulorekisterin tarkistuksesta läpi, palautuu se tilaan "Hylätty". "Toimenpiteitä vaativat ilmoitukset" -otsikon alta näkee käsittelyä vaativat palkkatietoilmoitukset. "Hylätty" tilassa olevat ilmoitukset tulee käsitellä asianmukaisesti tulorekisterin ohjeiden mukaan. Ilmoituksen korjaamisen voi tehdä kahdella eri tavalla.

Muodosta korjaava/korvaava ilmoitus

Korjaavan ilmoituksen tekeminen tapahtuu kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset > Näytä ilmoitus > Tee ilmoitukselle > Muodosta korjaava ilmoitus. Ilmoituksesta avautuu korjaavan ilmoituksen luonnos, johon halutut tiedot voi muokata manuaalisesti. Kun muutokset on tehty ja tallennettu, voi ilmoituksen lähettää tulorekisteriin.

Korjaa/korvaa nykyarvoilla

Korjaavan ilmoituksen tekeminen nykyarvoilla tapahtuu kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Palkkatietoilmoitukset > Näytä ilmoitus > Tee ilmoitukselle > Korjaa nykyarvoilla. Toiminnallisuus poimii Netvisorin perusasetuksista erilaisia tietoja ja korvaa aiemmalla ilmoituksella olleet tiedot uusilla. Generoituvia tietoja ovat mm. tulolajikohdistukset, tilityspisteet ja työsuhteen tiedot. Tätä toiminnallisuutta käytettäessä on syytä kiinnittää erityistä huomiota ilmoituksen sisältöön ennen sen lähettämistä. Toiminnolla ei voi korjata maksajan tietoja.

Palkkatietoilmoitusten listausnäkymä

Palkkatietoilmoitusten listausnäkymä -ohjeessa on kerrottu tarkemmin ilmoituksille tehtävistä toiminnoista. Pääset siihen tästä.

Mitätöinnin vaativat tilanteet

Tulorekisteri edellyttää, että tietyissä tilanteissa palkkatietoilmoituksen tilalle ei riitä korvaava ilmoitus, vaan edellinen ilmoitusversio tulee ensin saada perille tulorekisteriin onnistuneesti ja mitätöidä perään, jonka jälkeen pääsee muodostamaan uuden "alkuperäisen" ilmoituksen. Mitätöinnin vaativia tietoja ovat mm.

  •     Tulonsaajan perustiedot ja tunnisteisiin liittyvät tiedot
  •     Työeläkevakuuttamiseen ja tapaturmavakuuttamiseen liittyvät tiedot
  •     Vakuuttamisen poikkeustilanteiden tyypit
  •     Tulonsaajan lisätiedoista ”Urheilija” ja ”Yhteisö”

Yrittäjän työeläkevakuutustiedot

Yrittäjän palkansaajan perustietoihin voi antaa "työeläkevakuutus" kohtaan YEL (yrittäjän eläkevakuutus) tiedon ja työttömyysvakuutuksen kohdalle asettaa "ei käsittelyä" sekä henkilö jätetään liittämättä tapaturmavakuutuksen tilityspisteelle: 

Tällöin palkkatietoilmoitukselle tulee seuraavat vakuuttamisen tiedot:

Esimerkkejä virhetilanteista

Virhetilanteissa tarkista Netvisorissa palkkatietoilmoituksella näkyvän virheilmoituksen tiedot ja olethan ensisijaisesti yhteydessä tulorekisteriin, mikäli haluat varmistaa, miten ja missä kohtaa valitut tiedot tulee palkkatietoilmoituksella antaa ja mistä syystä palkkatietoilmoitus on hylkäytynyt tietojen korjaamista varten. Tulorekisteri ohjeistaa myös palkkatietoilmoituksen korjaamisen toimenpiteet, jotta se menee läpi tulorekisteriin.

Alla muutamia esimerkkejä Netvisorista, miltä Tulorekisteristä palautuneet virheilmoitukset tai varoitukset voivat näyttää, jos palkkatietoilmoituksella on virheitä tai palkkatietoilmoitus on hylätty Tulorekisterin toimesta. Ohjeissa myös kerrottu, mistä näitä asetuksia voi muokata Netvisorissa.

Tuntematon Eläkejärjestelynumero-tieto

Palkkatietoilmoitukselle tulee työeläkevakuutusyhtiön tiedot suoraan tilityspisteen asetuksista kohdasta Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Tilitykset > Hallitse tilityspisteitä > kynä/lehtiö -kuvake > Perustiedot. Mikäli eläkejärjestelynumero ei ole validi, hylkääntyy palkkatietoilmoitus. Tarkista eläkejärjestelynumeron oikeellisuus tarvittaessa vakuutusyhtiöltä. Huomaa, että eläkejärjestelynumero annetaan sen tiedon mukaan, jossa sopimus on ollut voimassa palkanmaksupäivänä.

Palkkatietoilmoituksella varoitettavaa

"Palkkatietoilmoituksella varoitettavaa" virhe voi tulla useasta eri syystä, mutta yleisin syy on se, että palkkatietoilmoituksella on käytetty tilapäisen työnantajan vakuutusnumeroa, mutta tilapäisen työnantajan asetus ei ole ollut asetettuna Netvisorissa palkkatietoilmoituksen muodostamishetkellä. Tilapäisen työnantajan asetus annetaan kohtaan Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > yritys on tilapäinen työnantaja. Virhe voi viitata myös työeläkelaitoksen yhtiötunnukseen, joka on virheellinen tai sopimus ei ole enää voimassa.

Palkkatietoilmoituksella huomioitavaa

Jos palkkalaskelman "Työaika, matka ja poissaolot" -välilehdellä ilmoitetaan tulorekisteriin palkallisia poissaoloja, tulee palkan määrä poissaoloajalta ilmoittaa. Lisää summa välilehdellä näkyvään kenttään.

Tuntematon Auton ikäryhmä -tiedon koodi

Virhe tulee, jos palkkalaskelmalla on käytetty autoetua, mutta palkansaajan työsuhteen tietoihin ei ole annettu tietoa auton ikäryhmästä.  Lisää tieto jatkoa varten kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimestä > Työsuhteet -välilehti > kynä/lehtiö -kuvake työsuhteen perässä olevasta kuvakkeesta > autoetuauton käyttöönottovuosi

Ennakonpidätys (tulolaji 402) ei saa olla suurempi kuin "Rahapalkan määrä".

Tarkista palkkalaskelmalta, että perittävän ennakonpidätyksen määräksi jää pienempi summa kuin mitä rahapalkan määrä on. Usein näissä tilanteissa palkkalaskelmalla on käytetty virheellisesti vain palkkalajia "Rahapalkka", joka on muokattu käsin laskelmalle. Rahapalkkaa ei tulisi muokata tai lisätä käsin palkkalaskelmalle. Käytä sen sijaan palkanmaksuun esimerkiksi palkkalajia "Kuukausipalkka" tai "Tuntityöansio".

Tulonsaajan Ammattiluokka on pakollinen tieto

Palkansaajan tietoihin tulee antaa ammattiluokka kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimestä > Työsuhteet -välilehti > ammattiluokka.

Tilapäinen työnantaja

Kun yritys on tilapäinen työnantaja, tulee tilityspisteen asetuksiin antaa tilapäistä työnantajaa varten tarkoitettu yhtiötunnus, jonka saa vakuutusyhtiöltä. Tuon lisäksi tilapäisen työnantajan tieto tulee antaa kohtaan Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Yritys on tilapäinen työnantaja.

Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta) -tieto näkyy palkkatietoilmoituksella "Aineiston tiedot" -otsikon alla kohdassa "Maksajan tiedot", kun asetus on käytössä tiedolla "Kyllä".


Tilapäisen työnantajaan liittyvät asetukset tulee olla oikein jo palkkalaskelman muodostamisvaiheessa. Tieto päivittyy myös jälkikäteen jo muodostetuille palkkalaskelmille, jos ne ovat vielä maksamatta.

Mikäli palkkatietoilmoitus on tilassa "Hylätty", voi korjata tilapäisen työnantajan (ei TyEL-vakuutusopimusta) valitsemalla "Korjaa" ja muokata "Maksajan tiedot" -kohdasta.

Takaisinperintä ja perusteeton etu

Takaisinperintään liittyvä ohjeistus löytyy tästä. Tulorekisterin negatiivisiin lukuihin liittyvä ohjeistus löytyy tästä.

Liikaa perityn työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysvakuutusmaksun korjaaminen

Communityn ohje: Linkki julkaisuun aiheesta

Liikaa perittyä TyEL ja tvm voi korjata joko seuraavassa palkanlaskennassa muokkaamalla palkkalajirivejä käsin tai muodostamalla lisälaskelman, jossa maksaa takaisin liikaa maksetut vähennykset käyttämällä negatiivisia lukuja. Korjauslaskelmasta lähetetään oma palkkatietoilmoitus. Tarkista tulorekisterin ohjeistus negatiivisista luvuista.

Ohessa myös käyttöohje palkkalaskelman korjaamiseen, jossa muutamia esimerkkejä.

Käyttöohje: Palkkalaskelman korjaaminen

Käyttöoikeudet

Palkkatietoilmoittaminen on velvoite, joten kyseiseen näkymään pääseminen vaatii palkanlaskennan toimintokohtaisten oikeuksien "Muokkausoikeuden" kohtaan "Kuukausivelvoitteet". Tuon lisäksi käyttäjällä tulee olla Palkanlaskija -rooli (P), koska näkymässä käsitellään palkkatietoja.

Usein kysytyt kysymykset

Onko mahdollista saada sähköpostiviestiä hylkäytyneestä palkkatietoilmoituksesta?

Tällä hetkellä palkkatietoilmoituksissa ei ole erillistä sähköpostiviestintää. Netvisorin etusivulta voi tiedostusnäkymästä tarkistaa Tulorekisteri -widgetistä yrityskohtaisesti palkkatietoilmoituksiin liittyvät huomiot.

Miksi palkkatietoilmoitus ei mene Netvisorista läpi Tulorekisteriin, kun yritän lähettää uutta korjattua ilmoitusta?

Tarkista onko ilmoitusta muokattu jo Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoitusta ei voi enää korjata Netvisorista, jos ilmoitusta on muokattu suoraan Tulorekisteristä. Kts. tästä ohjeesta kohta "Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu".

Mistä voin tarkistaa palkkatietoilmoituksen hylkäytymisen syyn?

Katso Netvisorista palkkatietoilmoituksen esikatselussa näkyvä virheilmoitus. Mikäli hylkäytymisen syy ei selviä virheilmoituksesta, olethan ensisijaisesti yhteydessä Tulorekisteriin hylkäytymisen syyn selvittämiseksi.

Miten korjaan palkkatietoilmoitusta?

Korjaa palkkatietoilmoituksen tiedot Tulorekisterin ohjeiden mukaan joko korvaavalla ilmoituksella tai mitätöimällä ilmoitus ja lähetä korjattu palkkatietoilmoitus alkuperäisen ilmoituksen tilalle.

Mistä voin tarkistaa palkkatietoilmoituksen lähettäjän ja version?

Palkkatietoilmoitukset -sivulla voi valita "Näytä ilmoitus", josta voi tarkastella ilmoituksen tietoja. Heti ylävalikossa näkyy kohta "Ilmoituksen tyyppi/versio", jossa näytetään alkuperäisen ilmoituksen lähettäjä ja ajankohta. Mikäli ilmoituksesta on lähetetty useampi versio, on pudotusvalikosta mahdollista tarkastella muodostettuja eri versiota ja ilmoitusten tila.

Olen lähettänyt palkkatietoilmoituksen mitätöinnin ja se on tilassa "Lähetetty...". Kauan kestää, että se menee läpi tulorekisteriin?

Odota niin kauan, kunnes palkkatietoilmoituksen tila muuttuu "Lähetetty..." ->"Tulorekisterissä". Tämän jälkeen mitätöinti on mennyt läpi tulorekisteriin. Lähetys ei ole reaaliaikainen, mutta saman päivän aikana ovat ilmoitukset menneet läpi Tulorekisteriin. Katso tarkemmin ohjeesta: Palkkalaskelman korjaaminenOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.