SISÄLTÖ

Jotta konserniyritysten väliset tapahtumat nousevat konsernitapahtumien eliminointi-näkymään eliminoitaviksi niin tapahtumilta tulee löytyä konsernitapahtumamerkintä ja konsernin kohdeyritys. 

Tositteella

Olemassa oleva tosite
Avataan haluttu tosite. Rivien viimeisenä sarakkeena on Konsernitapahtuma -sarake. Jotta rivejä voi merkitä konsernitapahtumiksi, pitää tosite avata muokattavaksi. Tämä onnistuu painamalla "Tositekohtaiset toiminnot" -painiketta ja perään "Avaa muokkaustilaan" -painiketta.

Konsernitapahtumien merkintä aktivoituu vasta kun yläreunasta on valittu konsernin kohdeyritys, eli mihin toiseen saman konsernin yritykseen tämä tosite liittyy. Kohdeyritysten avulla konsernitapahtumien eliminoinnissa eliminoitavat tositerivit voidaan näyttää yrityspareittain. Jotta henkilö näkee konserniyritysvalinnan sekä pystyy merkitsemään tapahtumia konsernitapahtumiksi, pitää olla oikeudet kaikkiin konserniyrityksiin, myös eliminointiyhtiöön. 

Tositteen rivin perässä on konsernitapahtuma -valinta. Tämän avulla voidaan valita, mitkä tositteen rivit ovat konsernitapahtumia.

Tapahtumien määrittelyn jälkeen tosite pitää muistaa tallentaa. On suositeltavaa lisätä kommenttikenttään kuvaus tehdyistä muutoksista.

Uusi tosite 

Uutta tositetta luotaessa voidaan suoraan valita konsernin kohdeyritys ja merkitä halutut rivit konsernitapahtumiksi. Muutoin tositteen rivien merkitseminen menee kuten edellä.

Myyntireskontrassa

Jotta konsernitapahtuman tosite tulisi automaattisesti konsernitapahtumaksi pitää myyntireskontran asiakkaiksi perustaa jokainen konserniin kuuluva yritys, eli eri yhtiöiden tulee löytyä toistensa asiakasrekistereistä. Asiakaskortin perustietolehdellä on uusi kenttä: Konserniyritys. Tähän valitaan listalta oikea konsernin yhtiö. Tätä määritystä käytetään konsernin eliminointitapahtumien automatisoinnissa.

Oletuksena tiliryhmien 176, 190-199 ja 292 tileille osoitettuja tositerivejä ei merkitä konsernitapahtumiksi. Myyntilaskun suoritus- ja ostolaskun maksu -tositteilla konsernitapahtumiksi eivät muodostu rahojen ja pankkisaamisten ryhmään kuuluville tileille kohdistuvat tapahtumat.

Ostoreskontrassa

Perustetaan jokainen konsernin yritys toimittajaksi jokaiseen konsernin yritykseen, eli eri yhtiöiden tulee löytyä toistensa toimittajarekistereistä. Toimittajakortissa on uusi kenttä: Konserniyritys. Tähän valitaan listalta oikea konsernin yhtiö. Tätä määritystä käytetään konsernin eliminointitapahtumien automatisoinnissa.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.