Tositteella

Olemassa oleva tosite
Avataan haluttu tosite. Rivien viimeisenä sarakkeena on Konsernitapahtuma -sarake. Jotta rivejä voi merkitä konsernitapahtumiksi, pitää tosite avata muokattavaksi. Tämä onnistuu painamalla "tositekohtaiset toiminnot" -painiketta ja perään "Avaa muokkaustilaan" -painiketta. Yrityksen alv kausi pitää olla auki, jotta tositetta voi muokata. Samoin tilikauden pitää olla avoin

Konsernitapahtumien merkintä aktivoituu vasta kun yläreunasta on valittu konsernin kohdeyritys, eli mihin toiseen saman konsernin yritykseen tämä tosite liittyy. Kohdeyritysten avulla konsernitapahtumien eliminoinnissa eliminoitavat tositerivit voidaan näyttää yrityspareittain.

Tositteen rivin perässä on konsernitapahtuma -valinta. Tämän avulla voidaan valita, mitkä tositteen rivit ovat konsernitapahtumia.


Tapahtumien määrittelyn jälkeen tosite pitää muistaa tallentaa. On suositeltavaa lisätä kommenttikenttään kuvaus tehdyistä muutoksista.


Uusi tosite
Uutta tositetta luotaessa voidaan suoraan valinta konsernin kohdeyritys ja merkitä halutut rivit konsernitapahtumiksi. Muutoin tositteen rivien merkitseminen menee kuten edellä.

Myyntireskontrassa

Jotta konsernitapahtuman tosite tulisi automaattisesti konsernitapahtumaksi pitää myyntireskontran asiakkaiksi perustaa jokainen konserniin kuuluva yritys, eli eri yhtiöiden tulee löytyä toistensa asiakasrekistereistä. Asiakaskortin perustietolehdellä on uusi kenttä: Konserniyritys. Tähän valitaan listalta oikea konsernin yhtiö. Tätä määritystä käytetään konsernin eliminointitapahtumien automatisoinnissa.

Oletuksena tiliryhmien 176, 190-199 ja 292 tileille osoitettuja tositerivejä ei merkitä konsernitapahtumiksi. Myyntilaskun suoritus- ja ostolaskun maksu -tositteilla konsernitapahtumiksi eivät muodostu rahojen ja pankkisaamisten ryhmään kuuluville tileille kohdistuvat tapahtumat.

 

Ostoreskontrassa

Perustetaan jokainen konsernin yritys toimittajaksi jokaiseen konsernin yritykseen, eli eri yhtiöiden tulee löytyä toistensa toimittajarekistereistä. Toimittajakortissa on uusi kenttä: Konserniyritys. Tähän valitaan listalta oikea konsernin yhtiö. Tätä määritystä käytetään konsernin eliminointitapahtumien automatisoinnissa.Merkityt rivit eliminoitavissa

Merkityt tositerivit näkyvät nyt konsernin eliminoitavissa tapahtumissa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.