Taloushallinto > Kirjanpito > Tililuettelo

Yrityksen yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen tililuetteloon. Tähän voidaan lisätä yrityskohtaisia tilejä ja tiliryhmiä. Lähes kaikkia tilien nimiä sekä tilin numerokoodeja voi muuttaa (tilikauden voitto/ tappio tilejä ei voi muuttaa). Tilit on kytketty tiliryhmiin, johon perustuu niiden käsittely eri raporteissa. Suositus on, että tileissä käytetään perustililuettelon mukaisia numerokoodeja.

Alla näkyvät Netvisorin eri tililuettelot yhtiömuodoittain


Artikkelin lopussa liitteenä Netvisorin tililuettelot sekä sovellettu liikekaava.


Netvisorissa käytettävä tililuettelo pohjautuu tililuettelon standardointihankkeessa vuosina 2000-2001 vahvistettuun perustililuetteloon. Hankkeen tukiryhmässä ovat edustettuna mm. Verohallitus, Tilastokeskus ja Kirjanpitotoimistojen Liitto ry. Myös verkkolaskukonsortio käyttää verkkolaskun tiliöintiehdotuksessa tämän perustililuettelon mukaisia pääkirjatilinumeroita.

Vapaahaku tililuettelosta: Voidaan hakea haluttua kirjanpidon tiliä tilinumerolla, tai nimellä. Hakuehtoina voidaan käyttää esim. osaa tilin nimestä.

Koko tililuettelo: Tuo näkyviin yrityksen koko tililuettelon. Tuo oletuksena näkyviin vain aktiiviset tilit.

Näytä myös piilotetut tilit: Tuo näkyviin myös ne tilit, jotka on piilotettu. Piilotetut tilit näkyvät listauksessa vaalean harmaana. 

Näytä tililuettelon käännökset: Tuo näkyville tililuettelon käännöksen sekä englanniksi, että ruotsiksi. Jotta käännös toimii, pitää yrityksen perustiedoissa olla määritelty yrityksen 1. ja mahdollisesti 2. ulkomainen kieli. Jos tehdään itse oma tili tai tiliryhmä, pitää tämä kääntää itse. 

Tiliryhmiä voidaan laajentaa ja supistaa plus- ja miinus -merkeistä.

Tilien piilottaminen tililuettelosta

Tätä ei ole pakko tehdä. Tilin piilottaminen estää kyseisen tilin käytön ohjelmassa. Tili ei tule valittavaksi esim. tiliöinnissä.

Yksittäisen tilin piilottaminen /palauttaminen
Avaa tililuettelo, etsi piilotettava tili, paina tilin tiedot -kohdassa näkyvää linkkiä xx. Poista rasti kohdasta "Tili käytössä", tallenna. Palautus näkyviin saadaan vastaavalla tavalla, mutta haussa laita rasti kohtaan "Näytä myös piilotetut tilit" ja tilin tiedoissa laita rasti kohtaan "Tili käytössä", tallenna.

Tiliryhmän piilottaminen
Jos tiliryhmä piilotetaan, niin seuraavat asiat on huomioitava:

  1. Ryhmän yksikään tili ei saa olla piilossa valmiiksi. Jos on, niin se tulee näkyviin ryhmän piilotuksen yhteydessä. Palauta tili ensin näkyväksi, vasta sitten piilota koko ryhmä.
  2. Piilotettavan ryhmän alla ei saa olla alaryhmiä, ellei niitäkin haluta piilottaa samalla. Jos haluat piilottaa esim. "100 PYSYVÄT VASTAAVAT", niin kaikki sen alla olevat ryhmät tileineen menevät samalla piiloon.

Tililuettelon alaosassa on nappi "Piilota / Tuo ryhmät näkyville". Nappi piilottaa sen mitä näet ja tuo näkyviin sen mikä on piilossa.

Kun tili piilotetaan, niin sen teksti muuttuu harmaaksi. Piilotetut tilit saat näkyviin, kun teet haun valinnalla "Näytä myös piilotetut tilit", muutoin piilossa olevat eivät näy haussa tai tililuetteloa normaalisti selattaessa. Jos harmaana olevan ryhmän eteen laitetaan rasti ja painetaan nappia, niin koko ryhmä tulee näkyviin.

Uusi tiliryhmä

Tiliryhmien muokkaus tapahtuu oheisen linkin kautta, joka löytyy tililuettelon oikeasta reunasta. Tililuettelon tiliryhmän lisäys/muokkaus vaikuttaa yrityksen tase ja tuloslaskelma -raportteihin. Tiliryhmän tai tilin lisääminen vaatii kirjanpitäjän -oikeudet.

Uuden tiliryhmän voi lisätä tililuettelossa vain alimman tason alle. Mikäli halutaan luoda tiliryhmä sellaiseen väliin, jossa on jo alemmalla tasolla tiliryhmiä pitää ryhmä luoda ensin alimman tason alle. Sitten pitäisi hakea tiliryhmä uudestaan tililuettelosta ja muokata sitä. Tämä onnistuu tiliryhmän perässä olevasta xx -linkistä. Nyt tiliryhmän tasoa voi vaihtaa valitsemalla haluttu taso kohdasta tiliryhmä, jonka alla tämä ryhmä on. 

Uuden tiliryhmän luonnissa/muokkauksessa määritellään, minkä tiliryhmän alle tiliryhmä lisätään ja annetaan tälle tiliryhmän numero. Numeron on oltava 3 -numeroinen luku ja tätä ei saa olla ennestään käytössä. Esim. jos halutaan perustaa uusi tiliryhmä numeroiden 222 ja 223 väliin, niin silloin 223 on numeroitava ensin uudelleen 224:ksi. Tiliryhmätasoja voi olla maksimissaan 5.

- Taseen vastaavaa tiliryhmien numerointi pitää olla välillä 100-199
- Taseen vastattavaa tiliryhmien numerointi pitää olla välillä 200-299
- Tuloslaskelman tiliryhmien numerointi pitää olla välillä 300-999
- Ylimmän tason tiliryhmiä ei pysty muuttamaan
- Mikäli luodaan uusi tiliryhmä tasolle, jossa on tilejä, niin tilit pitää siirtää joko luodun tiliryhmän alle tai sitten ne pitää siirtää jonkun muun tiliryhmän alle. Eli tili ja tiliryhmä eivät voi olla samalla tasolla.

- Tilit joiden muokkausta on rajoitettu

- 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio
- 2371 Tilikauden voitto
- 2375 Tilikauden tappio

Kumulatiivinen laskenta: Mikäli tämä on valittuna, tiliryhmän tilien saldoa lasketaan käytön alusta lähtien. Mikäli tätä ei ole valittuna laskenta aloitetaan tilikauden alusta.

Näytä tiliryhmä taseen pitkässä muodossa: Valinnalla voidaan ottaa kantaa, näytetäänkö tämä tiliryhmä eriteltynä tilinpäätöksen tase pitkässä muodossa raportilla.

Näytä tiliryhmä taseen lyhyessä muodossa: Valinnalla voidaan ottaa kantaa, näytetäänkö tämä tiliryhmä eriteltynä tilinpäätöksen tase lyhyessä muodossa raportilla.

Konserniyrityksen tiliryhmä: Valinnalla voidaan valita tiliryhmäkohtaisesti, merkitäänkö tiliryhmään kuuluville tileille osoitetut tositerivit konsernitapahtumiksi luotaessa tositerivejä Netvisorin konsernilaskennassa. Valinta vaikuttaa vain yrityksiin, joilla on konsernikäsittely käytössä.

  • Oletuksena tiliryhmien 176, 190-199 ja 292 tileille osoitettuja tositerivejä ei merkitä konsernitapahtumiksi. 

Uusi tili

Uuden tilin luominen
Uuden tilin luominen tapahtuu sivun oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta Uusi tili -linkistä.

Tiliryhmä: Määritellään minkä tiliryhmän alle tili lisätään.

ALV-tunniste: Määrittelee mikä on tilin ALV -koodi. Tämä vaikuttaa kuitenkin vain käsin tehtyihin tositteisiin. Tällöin ALV -koodi tulee suoraan tositteelle, kun kyseinen tili on valittu. ALV -koodeista on oma ohjeistus sivulla Arvonlisäveron käsittely ja järjestelmän ALV-tunnisteet.

Kirjausohje: Voi tehdä halutun kirjausohjeen tilille. Tämä ei ole kuitenkaan näkyvissä muualla kuin tilin takana.

Tilin muokkaaminen
Tiliä voi muokata tililuettelon Tiedot-sarakkeen linkistä. Avautuva näkymä sisältää tilinumeron, nimen ja tiliryhmän sekä kirjausohjeen.

Tilin poistaminen
Tilin poistaminen onnistuu tilin muokkausnäkymästä, oikean yläkulman Poista tili -linkistä.
HUOM! Tiliä ei ole mahdollista poistaa, mikäli tilillä on tapahtumia jollakin tilikaudella.

Järjestelmän käyttämät tilinpäätöstilit
Seuraavien tilien täytyy löytyä tililuettelosta, niitä ei voi korvata:

  • 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio
  • 2371 - Tilikauden voitto
  • 2375 - Tilikauden tappio

Tilinpäätöstilit ovat lukittuja tilejä tililuettelossa ja niiden muokkaaminen on estetty. Lukittujen tilien päällä näytetään tila "Lukittu". xlsx
pdf

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.