SISÄLTÖ

Käyttöoikeudet 

Tililuetteloon pääsee polkua Taloushallinto > Kirjanpito > Tililuettelo. Pääsy tililuetteloon edellyttää lukuoikeutta Tilien hallintaan, oikeudella ei pääse tekemään muutoksia tiliryhmien tai tilien tietoihin tai lisäämään niitä.

Tiliryhmän tai tilin muokkaus/lisäys edellyttää muokkausoikeutta Tilien hallintaan sekä KP-roolia.

Yleistä tililuettelosta ja sen toiminnoista

Yrityksen perustamisvaiheessa valittu yhtiömuoto vaikuttaa yrityksen tililuetteloon. Tähän voidaan lisätä yrityskohtaisia tilejä ja tiliryhmiä järjestelmässä. Lähes kaikkia tilien nimiä sekä tilin numerokoodeja voi muuttaa (tilikauden voitto/tappio tilejä 2371 ja 2375 ei voi muokata). Tilit on kytketty tiliryhmiin, johon perustuu niiden käsittely eri raporteissa. Suositus on, että tileissä käytetään perustililuettelon mukaisia numerokoodeja.

Alla näkyvät Netvisorin eri tililuettelot yhtiömuodoittain

Artikkelin lopussa liitteenä Netvisorin oletustililuettelot sekä sovellettu liikekaava Excel-tiedostona.


Netvisorissa käytettävä tililuettelo pohjautuu tililuettelon standardointihankkeessa vuosina 2000-2001 vahvistettuun perustililuetteloon. Hankkeen tukiryhmässä ovat edustettuna mm. Verohallitus, Tilastokeskus ja Kirjanpitotoimistojen Liitto ry. Myös verkkolaskukonsortio käyttää verkkolaskun tiliöintiehdotuksessa tämän perustililuettelon mukaisia pääkirjatilinumeroita.

Vapaahaku tililuettelosta: Voidaan hakea haluttua kirjanpidon tiliä tilinumerolla tai nimellä. Hakuehtoina voidaan käyttää esim. osaa tilin nimestä.

Koko tililuettelo: Tuo näkyviin yrityksen koko tililuettelon. Tuo oletuksena näkyviin vain aktiiviset tilit.

Näytä myös piilotetut tilit: Tuo näkyviin myös ne tilit, jotka on piilotettu. Piilotetut tilit näkyvät listauksessa vaalean harmaana. 

Näytä tililuettelon käännökset: Tuo näkyville tililuettelon käännöksen sekä englanniksi, että ruotsiksi. Jotta käännös toimii, pitää yrityksen perustiedoissa olla määritelty yrityksen 1. ja mahdollisesti 2. ulkomainen kieli. Jos tehdään itse oma tili tai tiliryhmä, pitää käännös lisätä tilin asetuksiin itse. 

Tiliryhmiä voidaan laajentaa ja supistaa plus- ja miinus -merkeistä.

Tilien piilottaminen tililuettelosta: Käyttämättömien tilien piilottaminen tililuettelosta on mahdollista, mutta se ei ole mitenkään tarpeellista. Tositekirjauksissa ja ostolaskun tiliöinnissä Netvisor kerää muistiin käyttäjän käyttämät kirjanpitotilit ja näistä muodostuu ajan saatossa yrityksen aktiivisten tilien luettelo. Tilin piilottaminen estää kyseisen tilin käytön ohjelmassa. Tili ei tule valittavaksi esim. tiliöinnissä, eikä se näy tililuettelossa.

Yksittäisen tilin piilottaminen /palauttaminen: Avaa tililuettelo, etsi piilotettava tili, paina tilin tiedot -kohdassa näkyvää linkkiä xx. Poista rasti kohdasta "Tili käytössä", tallenna. Palautus näkyviin saadaan vastaavalla tavalla, mutta haussa laita rasti kohtaan "Näytä myös piilotetut tilit" ja tilin tiedoissa laita rasti kohtaan "Tili käytössä", tallenna.

Tiliryhmän piilottaminen: Jos tiliryhmä piilotetaan, niin seuraavat asiat on huomioitava:

  1. Tiliryhmän yksikään tili ei saa olla valmiiksi piilotettuna. Jos on, niin se tulee näkyviin ryhmän piilotuksen yhteydessä. Palauta tili ensin näkyväksi, vasta sen jälkeen piilota koko tiliryhmä.
  2. Piilotettavan ryhmän alla ei saa olla alaryhmiä, ellei niitäkin haluta piilottaa samalla. Jos haluat piilottaa esim. "100 PYSYVÄT VASTAAVAT", niin kaikki sen alla olevat ryhmät tileineen menevät samalla piiloon.

Tililuettelon alaosassa on nappi "Piilota / Tuo ryhmät näkyville". Nappi piilottaa sen mitä näet ja tuo näkyviin sen mikä on piilossa.
Kun tili piilotetaan, niin sen teksti muuttuu harmaaksi ja tämä ei näy tililuettelon yleisnäkymässä. Piilotetut tilit saat näkyviin, kun teet haun valinnalla "Näytä myös piilotetut tilit", muutoin piilossa olevat tilit ja tiliryhmät eivät näy haussa tai tililuetteloa normaalisti selattaessa. Piilotettuja tilejä ei myöskään saa valittua esimerkiksi ostolaskun tiliöintirivieille tai kirjanpidon tositteelle. Jos harmaana olevan ryhmän eteen laitetaan rasti ja valitaan "Piilota / Tuo ryhmät näkyville", niin koko ryhmä tulee näkyviin.

Uusi tiliryhmä

Tiliryhmien muokkaus tapahtuu oheisen linkin kautta, joka löytyy tililuettelon oikeasta reunasta. Tililuettelon tiliryhmän lisäys/muokkaus vaikuttaa yrityksen tase ja tuloslaskelma -raportteihin. Tiliryhmän tai tilin lisääminen vaatii kirjanpitäjän -oikeudet.

Uuden tiliryhmän voi lisätä tililuettelossa vain alimman tason alle. Mikäli halutaan luoda tiliryhmä sellaiseen väliin, jossa on jo alemmalla tasolla tiliryhmiä pitää ryhmä luoda ensin alimman tason alle. Sitten pitäisi hakea tiliryhmä uudestaan tililuettelosta ja muokata sitä. Tämä onnistuu tiliryhmän perässä olevasta xx -linkistä. Tämän jälkeen tiliryhmän tasoa voi vaihtaa valitsemalla haluttu taso kohdasta "Tiliryhmä, jonka alla tämä ryhmä on". 

Uuden tiliryhmän luonnissa/muokkauksessa määritellään, minkä tiliryhmän alle tiliryhmä lisätään ja annetaan tälle tiliryhmän numero. Numeron on oltava 3 -numeroinen luku ja tätä ei saa olla ennestään käytössä. Esim. jos halutaan perustaa uusi tiliryhmä numeroiden 222 ja 223 väliin, niin silloin 223 on numeroitava ensin uudelleen 224:ksi. Tiliryhmätasoja voi olla enintään 5.

- Taseen vastaavaa tiliryhmien numerointi pitää olla välillä 100-199
- Taseen vastattavaa tiliryhmien numerointi pitää olla välillä 200-299
- Tuloslaskelman tiliryhmien numerointi pitää olla välillä 300-999
- Ylimmän tason tiliryhmiä ei pysty muuttamaan
- Mikäli luodaan uusi tiliryhmä tasolle, jossa on tilejä, niin tilit pitää siirtää joko luodun tiliryhmän alle tai sitten ne pitää siirtää jonkun muun tiliryhmän alle. Eli tili ja tiliryhmä eivät voi olla samalla tasolla.

- Tilit joiden muokkausta on rajoitettu

- 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio
- 2371 Tilikauden voitto
- 2375 Tilikauden tappio

Kumulatiivinen laskenta: Mikäli tämä on valittuna, tiliryhmän tilien saldoa lasketaan käytön alusta lähtien. Mikäli tätä ei ole valittuna laskenta aloitetaan tilikauden alusta.

Näytä tiliryhmä taseen pitkässä muodossa: Valinnalla voidaan ottaa kantaa, näytetäänkö tämä tiliryhmä eriteltynä tilinpäätöksen tase pitkässä muodossa raportilla.

Näytä tiliryhmä taseen lyhyessä muodossa: Valinnalla voidaan ottaa kantaa, näytetäänkö tämä tiliryhmä eriteltynä tilinpäätöksen tase lyhyessä muodossa raportilla.

Konserniyrityksen tiliryhmä: Valinnalla voidaan valita tiliryhmäkohtaisesti, merkitäänkö tiliryhmään kuuluville tileille osoitetut tositerivit konsernitapahtumiksi luotaessa tositerivejä Netvisorin konsernilaskennassa. Valinta vaikuttaa vain yrityksiin, joilla on konsernikäsittely käytössä.

  • Oletuksena tiliryhmien 176, 190-199 ja 292 tileille osoitettuja tositerivejä ei merkitä konsernitapahtumiksi. 

Uuden tilin perustaminen

Uuden tilin luominen
Uuden tilin luominen tapahtuu sivun oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta Uusi tili -linkistä. Uuden tilin luominen vaatii KP

Nimi: Annetaan tilille haluttu nimi. Itsetehtyyn tiliin pitää myös itse lisätä kielikäännökset, mikäli ohjelmaa halutaan käyttää englannin tai ruotsin kielellä.

Tiliryhmä: Määritellään minkä tiliryhmän alle tili lisätään.

ALV-tunniste: Määrittelee mikä on tilin ALV -koodi. Tämä vaikuttaa kuitenkin vain käsin tehtyihin tositteisiin. Tällöin ALV -koodi tulee suoraan tositteelle, kun kyseinen tili on valittu. ALV -koodeista on oma ohjeistus sivulla Arvonlisäveron käsittely ja järjestelmän ALV-tunnisteet.

Kirjausohje: Voi tehdä halutun kirjausohjeen tilille. Tämä ei ole kuitenkaan näkyvissä muualla kuin tilin takana.

Tilin muokkaaminen
Tiliä voi muokata tililuettelon Tiedot-sarakkeen linkistä. Avautuva näkymä sisältää tilinumeron, nimen ja tiliryhmän sekä kirjausohjeen.

Tilin poistaminen
Tilin poistaminen onnistuu tilin muokkausnäkymästä, oikean yläkulman Poista tili -linkistä. Emme kuitenkaan suosittele oletustilien tai -tiliryhmien poistamista, koska sillä voi olla vaikutusta raportointiin tai muihin järjestelmän automaatioihin. Tarpeettomat tilit voidaan kuitenkin tarvittaessa piilottaa tililuettelosta tai esimerkiksi nimetä uudelleen.
HUOM! Tiliä ei ole mahdollista poistaa, mikäli tilillä on tapahtumia jollakin tilikaudella.

Järjestelmän käyttämät tilinpäätöstilit
Seuraavien tilien täytyy löytyä tililuettelosta, niitä ei voi korvata:

  • 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio
  • 2371 - Tilikauden voitto
  • 2375 - Tilikauden tappio

Tilinpäätöstilit ovat lukittuja tilejä tililuettelossa ja niiden muokkaaminen on estetty. Lukittujen tilien päällä näytetään tila "Lukittu". 


Kirjanpitolain 2016 asetukset

Siirtymällä "Taloushallinto > Kirjanpito > Tililuettelo > Kirjanpitolain 2016 asetukset" tarkistaa käsiteltävän yrityksen tililuettelon ajantasaisuuden. Mikäli kirjanpitolain vaatimia muutoksia ei ole vielä tallennettu Netvisorin tililuetteloon, onnistuu tämä seuraavalla tavalla.

Käytännössä muutoksena on (1) uusien tiliryhmien ja tilien tuominen tililuetteloon. (2) Satunnaisten erien tiliryhmien ja tilien käytön poistaminen, sekä näille tileille 1.1.2016 jälkeen tehtyjen kirjausten siirtäminen uusille tileille. Lisäksi, satunnaisten erien käytöstä poistaminen tarkoittaa sitä, että poistuvat tilit pitää linkittää (3) uusiin tileihin jos niitä on käytetty aiemmilla tilikausilla. Mikäli haluttuja tilejä ei ole, tulee käyttäjän ne luoda. Lisäksi muutamien tiliryhmien (4) nimet muuttuvat. Helpoimmillaan kirjanpitäjä vain katsoo, että ehdotetut muutokset ovat halutut ja tallentaa (5) ne.

Tililuettelossa muutos näytetään käytöstä poistuvien tilien osalta konversiotyökalulla tehtyjen linkitysten jälkeen alla olevan kuvan mukaisesti. Tileille ei myöskään voi tehdä uusia kirjauksia tämän jälkeen. Tilejä ei kuitenkaan kokonaan poisteta, jotta vertailutietojen näyttäminen raporteilla on jatkossakin mahdollista. Mikäli yrityksellä on muokattu tilikartta, niin tulee huomioida, että kaikki 970-979 välillä olevat tiliryhmät pitää muuttaa, jos niitä haluaa käyttää tai haluaa, että niitä voidaan käyttää.

Netvisorin oletustililuettelot sekä sovellettu liikekaava Excel-tiedostoina


xlsx
pdf

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.