Reskontran ulkopuolisia viitesuorituksia varten kannattaa tehdä tiliöintisääntö.

Anna säännölle selkeä nimi. "Maksun nimitarkenne" on oltava sellainen, ettei se aiheuta ongelmia tiliotteen käsittelemisessä, eli se ei saisi osua tiliotteen tiliöintisääntöjä haettaessa mihinkään. Valitse käytettävä pankkitili = se pankkitili, minne viitesuoritukset tulevat. Jos käytössä on useita pankkitilejä, tulee jokaista tiliä varten perustaa oma sääntönsä.

Listaa käsittelemättömät viitesuoritukset kohdasta Myynti > Laskutus > Suoritukset.

Valitse tämän jälkeen haluamasi viitesuoritukset, tiliöintisääntö ja kirjaustapa ("Kirjaa suoritukset omina tositteina" on suositeltava). Sitten tee valituille massatiliöinti "Massatiliöi valitut suoritukset"- toiminnolla.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.