Tätä käyttöohjetta voidaan käyttää sellaisessa tapauksessa, jossa palkansaaja ilmoittaa palkanlaskijan kanssa sovittuja tietoja palkkajaksokohtaisina tietoina Työajan kirjaus -toiminnossa. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi lounassetelien kappalemäärä, kertapalkkio tai lisätyön euromäärä, jotka halutaan käsitellä seuraavassa maksettavassa palkkalaskelmassa.

SISÄLTÖ

Palkkajaksokohtaiset kirjausrivit ja käsittely

Palkkajaksokohtaiset kirjausrivit näkyvä Työajan kirjaus -toiminnon alareunan taulukossa. Uusia rivejä voidaan lisätä vihreästä plus (+) merkistä ja rivejä voidaan poistaa punaisesta rastista. (Työaika > Työaika > Työajan kirjaus)

Palkkajaksokohtaiset kirjaukset huomioidaan automaattisesti palkansaajan seuraavan muodostettavan palkkalaskelman "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -vaiheessa. Mikäli palkansaajalle lisätään aikaisemmalle kuin kuluvalle kuukaudelle palkkajaksokohtaisia kirjauksia, huomioidaan kirjaukset myös seuraavalla muodostettavalla palkkalaskelmalla. (Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot > klikkaa haluttua palkkajaksoa ja valitse palkansaaja > Tarkista valittujen palkkaperusteet)

Palkkajaksokohtaisen kirjausrivin ja laskennassa käytettävien palkkalajien luominen

Netvisorin valmiista palkkamallipohjista löytyy valmiina Sopimusruokailuvähennys -palkkalaji, Lounassetelien arvo -palkkalaji sekä Lounasseteleitä palkkajaksolla -palkkalaji. Mikäli em. palkkalajit eivät löydy Yrityskohtaiset palkkalajit -toiminnosta, voidaan laskennassa käytettävät palkkalajit luoda, jotta vähennystä voidaan automaattisesti käsitellä palkanlaskennassa.

Palkkajaksokohtaisen kirjausrivin luominen (Lounasseteleitä palkkajaksolla -palkkalaji)

Uusi palkkalaji luodaan palkkamallien hallinnan Yrityskohtaiset palkkalajit -välilehdeltä.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

Palkkalajia luodessa palkkalajin ryhmäksi valitaan "vähennykset" ja lähteeksi valitaan "palkkajaksokohtainen kirjaus"

Palkkalajien luominen (Lounassetelin arvo sekä Sopimusruokailuvähennys -palkkalajit)

Uusi palkkalaji luodaan palkkamallien hallinnan Yrityskohtaiset palkkalajit -välilehdeltä.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

Lounassetelin arvo -palkkalajia luodessa palkkalajin ryhmäksi valitaan "vähennykset" ja lähteeksi valitaan "palkanlaskennan asetukset".

Uusi palkkalaji luodaan palkkamallien hallinnan Yrityskohtaiset palkkalajit -välilehdeltä.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

Sopimusruokailuvähennys -palkkalajia luodessa palkkalajin ryhmäksi valitaan "vähennykset" ja lähteeksi valitaan "käyttäjän kaava". Valitse palkkalajille yrityksen käsittelyn mukainen tulolaji, sekä aseta kirjanpidon tiliöintisäännöt.

Palkkalajien liittäminen toisiinsa, sekä palkkamallin laskennalliseen palkkalajiin

Vähennyksen palkkalaskelmalla käsittelyä varten palkkalajit tulee liittää toisiinsa kaavalla. Tässä ohjeessa palkkalaskelmalla vähentävä palkkalaji on Sopimusruokailuvähennys -palkkalaji.

Liitetään palkkalaji haluttuun palkkamalliin Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > klikkaa haluttua palkkamallia > Palkkalajien kaavat > Liitä palkkalaji palkkamalliin > Sopimusruokailuvähennys > Liitä

Tallennetaan Sopimusruokailuvähennys palkkalajille laskentakaava, jossa käytetään aiemmin luotuja palkkalajeja "Lounassetelin arvo" ja "Lounasseteleitä palkkajaksolla". Lisätään Palkkalajin kaava -otsikon alle kolme uutta riviä vihreästä plus (+) -merkistä. Ensimmäiselle riville valitaan palkkalaji ja Lounasseteleitä palkkajaksolla -palkkalajiToiselle riville valitaan laskutoimitus ja kerroin (*) -merkki. Kolmannelle riville valitaan palkkalaji ja Lounassetelin arvo -palkkalaji.

Sopimusruokailuvähennys -palkkalaji liitetään palkkamallin laskennalliseen palkkalajiin sen luonteen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi luontaisetu vai nettopalkasta tehtävä vähennys. Käyttöohje: Valmiin palkkalajin lisääminen toiselle palkkamallille

Kun Sopimusruokailu -vähennyksen kaava on tallennettu sekä ko. palkkalaji on liitetty laskennallisen palkkalajin kaavaan, tallennetaan Lounassetelin arvo palkanlaskennan asetuksiin.

Esimerkki palkkalaskelmasta

Työajan kirjaus -toiminnossa tallennettiin Lounasseteleitä palkkajaksolla -kirjausriville määräksi 15. Palkanlaskennan asetuksiin määriteltiin lounassetelin arvoksi 11,00, jolloin Sopimusruokailuvähennys -palkkalajille saadaan laskentakaavan mukaisesti vähennettäväksi summaksi 165,00.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.