Lomalaskentatavan kaavan voi tarkistaa ja muokata Lomalaskennan asetuksista.

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat

Netvisorin valmiista lomalaskentatapojen kaavoissa on olemassa "Keskituntiansio (LomaKTA)", joka sisältää lomakeskituntiansion laskentaa varten sisältävät palkkalajit, kerrointaulukon sekä ansaintakaudet.

Lomapalkkajaksotuksen kaava ja jaksotuksen ansioissa huomioitavat palkkalajit näkyvät "Jaksotus" -otsikon alla. 

Lomapalkan maksamiseen käytetään vuosilomapäivän hintaa, jonka laskentakaavan ja ansioissa huomioitavat palkkalajit voi tarkistaa "Vuosilomapäivän hinta" -otsikon alta.

Ohjelma laskee lomakeskituntiansiota palkanlaskennan taustalla jokaisen palkanlaskennan yhteydessä, joka näkyy palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä. Palkanlaskijan näkymästä voi tarkistaa myös kaavan laskennan jaksotuksen ansioissa ja ansioissa huomioitavat palkkalajit, jotka toimivat KTA:n ja Jaksotuksen KTA:n laskennan perusteena.

Ohjelma osaa tulkita kalenteria ja ymmärtää lomanmääräytymisvuoden vaihtumisen aina 1.4. Ohjelma vaihtaa automaattisesti  "Jaksotuksen KTA"-arvon lomanmääräytymisvuoden vaihtuessa KTA -arvoksi ja osaa käyttää oikeaa lomapäivän hintaa lomien maksamiseen.

Näin lomanmääräytymisvuoden vaihde ei aiheuta palkanlaskijalle mitään erillisiä toimenpiteitä.

Loma-kta:n raportointi henkilöittäin

Netvisorista voi hakea palkanlaskennan raportin lomakeskituntiansion henkilöittäin Palkkalajitilastolla.

Palkat > Palkanlaskenta > Raportointi > Palkanlaskennan raportit > Palkkalajitilasto

Raportin saa haettua kuluvan lomanmääräytymisvuoden sen hetkisen Loma-kta:n Palkkalajitilastolla siten, että valitset ajanjaksoksi viimeisimmän lasketun palkkajakson päivämäärät. Rajauksen voi tehdä esimerkiksi maksupäivän mukaan.

Loma-KTA raporttia otettaessa on tärkeää tarkastella raporttia aina vain yhden palkkajakson mittaiselta ajanjaksolta, ei koko kertymän päivämääräjaksolta.

Mikäli arvot haetaan päivämääräväliltä tuo raportti kaikkien ajanjaksoon sisältyvien palkkakausien loma-KTA:n yhteissumman raportilla eli mikäli ajanjaksoon sisältyy esimerkiksi 8 palkkakautta, näkyy raportilla kaikkien 8:n palkkakauden loma-KTA:t yhteenlaskettuna. Tämä johtuu siitä että loma-KTA ei ole varsinainen ansiopalkkalaji.

Voit rajata raportoitavia henkilöitä joko valitsemalla jonkin tietyn Palkkamallin tai raportoida vain yhden henkilön valitsemalla nimen suoraan kohtaan Palkansaaja.

Muista laittaa täppä kohtaan "Näytä myös ei-raportoitavat palkkalajit".

Paina Näytä raportti -painiketta.

Esimerkki raportista

Esimerkissä tarkastellaan nyt maaliskuun 2019 tilannetta ennen lomanmääräytymisvuoden vaihtumista. Esimerkkitapauksessa palkkajakso on kaksi kertaa kuukaudessa ja maksupäivänä kuun 15. päivä ja kuun viimeinen pankkipäivä.

Palkkalaskelmat ja -jaksot -sivulla määritellään palkkamallin palkkajaksot, jonne palkkalaskelmat muodostetaan.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot

 • Raportin muoto: Palkkalajitilasto
 • Jakso: Rajaa palkanmaksupäivän mukaan
 • Valitaan päivämäärä väliksi viimeisin päättynyt palkkajakso lomanmääräytymisvuodelta esimerkissä 16.3. - 31.3.
 • Palkkamalli ja palkansaaja rajaukset vapaaehtoisia

Aukeavalta raportilta näet Palkkalajitilasto henkilöittäin -välilehdeltä palkansaajien loma-KTA:n  palkkalajilla "Jaksotuksen KTA" arvon valitsemasi kauden laskennan jälkeisen tilanteen mukaisena sekä edellisen lomanmääräytymisvuoden loma-KTA:n arvon palkkalajilla "KTA".

Tiedot haetaan palkansaaajan saman päivämäärävälin palkkajakson palkkalaskelmalta "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä.

Kun lomanmääräytymisvuosi vaihtuu ja lasketaan ensimmäinen palkan palkkajakso uuden lomanmääräytymisvuoden puolella, osaa ohjelma huomioida lomanmääräytymisvuoden vaihtumisen 1.4. automaattisesti ja vie äsken näkyneellä raportilla olleen Jaksotuksen KTA -arvon KTA - arvoksi.

Tämän näkee, kun hakee äskeisen palkkalajitilastoraportin seuraavan lomanmääräytymisvuoden puolella esimerkiksi 1.4. - 15.4. Eli raportin valinnoissa vain raportointiajanjakso muuttuu, muut valinnat pysyvät samoina.

Esimerkissä maaliskuussa 2019 näkynyt "Jaksotuksen KTA" -rivin arvo 10€ näkyy nyt lomanmääräytymisvuoden vaihduttua rivillä "KTA". Vastaavasti riville "Jaksotuksen KTA" ohjelma lähtee laskemaan uuden lomanmääräytymisvuoden loma-KTA:n arvoa, josta nyt näkyy huhtikuun 2019 palkkajakson mukainen arvo.

Tiedot tulevat huhtikuun ensimmäiseltä palkkalaskelmalta, joka on muodostettu palkanlaskentaprosessiin.

Loma-Kta:n laskentaperusteiden tarkistaminen

 

Samalta raportilta näkee lomalaskentatavan ansioissa huomioitavat palkkalajit.

Raportilta pystyy tarkistamaan palkkalajeittain Jaksotuksen KTA:n ja KTA:n laskennan perusteena olevat tunnit ja eurot palkkalajeilta:


KTA

 • Ansioissa huomioitavat palkkalajit
 • Jakajana huomioitavat palkkalajit

Jaksotuksen KTA

 • Jaksotuksen ansioissa huomioitavat palkkalajit
 • Jaksotuksen jakajana huoioitavat palkkalajit

Mikäli halutaan tarkistaa erikseen vain palkkalajien ansiot lomanmääräytymisvuodelta, voidaan hakea myö palkkalajeittain raportti lomanmäärätymisvuodelta 1.4. - 31.3.

Esimerkissä haetaan laskennan perusteena oleva Tuntityöansio koko lomanmääräytymisvuodelta, joka on sama kuin ansioissa huomioitavat palkkalajit. 

Raportilla Jaksotuksen KTA laskentaan vaikuttavia palkkalajeja on kohdehenkilöllä Tuntityöansio. Näistä pystytään tarkastamaan Jaksotuksen KTA laskenta.

 • Tuntityöansion eurot = Kertyneet eurot
  20080€
 • Tuntityöansion tunnit = Tuntijakaja
  2.008h
 • Kertyneet eurot / Tuntijakaja = Loma-KTA
  20080/2008 = 10€

Esimerkki 

Esimerkissä Jaksotuksen KTA laskentaan vaikuttavia palkkalajeja on kohdehenkilöllä Tuntityöansio. Näistä pystytään tarkastamaan Jaksotuksen KTA laskenta.

 • Tuntityöansion eurot = Kertyneet eurot
  5040€
 • Tuntityöansion tunnit = Tuntijakaja
  504h
 • Kertyneet eurot / Tuntijakaja = Loma-KTA
  5040/504 = 10€

Esimerkkitapauksessa kertyneitä lomapäiviä on 1.1.2018 - 31.3.2018 ajalta kertynyt yhteensä 7,5 pv (8pv), joita vastaava kerroin palkkamallin kerrointaulukossa on 57,60.

Näin ollen lomapalkka on: 10 x 57,60 = 576 €
Jolloin yhden lomapäivän hinnaksi muodostuu: 576/7,5 = 76,80 €/pv


Kun 8 lomapäivää maksetaan palkansaajalle, palkkalaskelman tiedoissa "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä näkyy lomanmääräytymisvuoden vaihduttua uusi "Vuosilomapäivän hinta", joka vastaa raportilta tarkastuslaskettua lomapäivän hintaa.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.