SISÄLTÖ

Lomalaskentatavan kaavan voi tarkistaa ja muokata Lomalaskennan asetuksista.

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat

Netvisorin valmiissa lomalaskentatapojen kaavoissa on olemassa "Keskituntiansio (LomaKTA) palkkajakso 2 krt / kk" ja "Keskituntiansio (LomaKTA) palkkajakso kuukausi", jotka sisältävät lomakeskituntiansion laskentaa varten sisältävät palkkalajit, kerrointaulukon sekä ansaintakaudet.

Lomapalkkajaksotuksen kaava ja jaksotuksen ansioissa huomioitavat palkkalajit näkyvät "Jaksotus" -otsikon alla. 

Lomapalkan maksamiseen käytetään vuosilomapäivän hintaa, jonka laskentakaavan ja ansioissa huomioitavat palkkalajit voi tarkistaa "Vuosilomapäivän hinta" -otsikon alta.

Ohjelma laskee lomakeskituntiansiota palkanlaskennan taustalla jokaisen palkanlaskennan yhteydessä, joka näkyy palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä. Palkanlaskijan näkymästä voi tarkistaa myös kaavan laskennan jaksotuksen ansioissa ja ansioissa huomioitavat palkkalajit, jotka toimivat KTA:n ja Jaksotuksen KTA:n laskennan perusteena.

Ohjelma osaa tulkita kalenteria ja ymmärtää lomanmääräytymisvuoden vaihtumisen aina 1.4. Ohjelma vaihtaa automaattisesti "Jaksotuksen KTA"-arvon lomanmääräytymisvuoden vaihtuessa KTA -arvoksi ja osaa käyttää oikeaa lomapäivän hintaa lomien maksamiseen.

Näin lomanmääräytymisvuoden vaihde ei aiheuta palkanlaskijalle mitään erillisiä toimenpiteitä.

Loma-kta:n raportointi henkilöittäin

Netvisorista voi hakea palkanlaskennan raportin lomakeskituntiansion henkilöittäin Palkkalajitilastolla.

Palkat > Palkanlaskenta > Raportointi > Palkanlaskennan raportit > Palkkalajitilasto

Raportin saa haettua kuluvan lomanmääräytymisvuoden sen hetkisen Loma-kta:n Palkkalajitilastolla siten, että valitset ajanjaksoksi viimeisimmän lasketun palkkajakson päivämäärät. Rajauksen voi tehdä esimerkiksi maksupäivän mukaan.

Loma-KTA raporttia otettaessa on tärkeää tarkastella raporttia aina vain yhden palkkajakson mittaiselta ajanjaksolta, ei koko kertymän päivämääräjaksolta.

Mikäli arvot haetaan päivämääräväliltä tuo raportti kaikkien ajanjaksoon sisältyvien palkkakausien loma-KTA:n yhteissumman raportilla eli mikäli ajanjaksoon sisältyy esimerkiksi 8 palkkakautta, näkyy raportilla kaikkien 8:n palkkakauden loma-KTA:t yhteenlaskettuna. Tämä johtuu siitä, että loma-KTA ei ole varsinainen ansiopalkkalaji.

Voit rajata raportoitavia henkilöitä joko valitsemalla jonkin tietyn Palkkamallin tai raportoida vain yhden henkilön valitsemalla pudotusvalikosta palkansaajan.

Muista laittaa valinta kohtaan "Näytä myös ei-raportoitavat palkkalajit".

Paina Näytä raportti -painiketta.

Esimerkki Palkkalajitilasto -raportista

Esimerkissä tarkastellaan maaliskuun 2022 tilannetta, ennen lomanmääräytymisvuoden vaihtumista. Esimerkissä palkkajakso on kaksi kertaa kuukaudessa. Palkkalaskelmat ja -jaksot -sivulla määritellään palkkamallin palkkajaksot, jonne palkkalaskelmat muodostetaan.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot

 • Raportin muoto: Palkkalajitilasto
 • Jakso: Rajaa palkanmaksupäivän mukaan
 • Valitse päivämäärä väliin viimeisinpäättynyt palkkajakso lomanmääräytymisvuodelta. Esimerkissä palkkajakso on 7.-20.3.2022, jonka maksupäivä on 25.3.2022
 • Palkkamalli ja palkansaaja rajaukset vapaaehtoisia

Aukeavalta raportilta näet Palkkalajitilasto henkilöittäin -välilehdeltä palkansaajien loma-KTA:n palkkalajilla "Jaksotuksen KTA" arvon valitsemasi kauden laskennan jälkeisen tilanteen mukaisena sekä edellisen lomanmääräytymisvuoden loma-KTA:n arvon palkkalajilla "KTA". KTA -palkkalaji näkyy raportilla, mikäli palkansaajalle on maksettu palkkaa ja kerrytetty loma-ansioita edelliseltä lomavuodelta. Mikäli työsuhde on alkanut kertyvän lomavuoden aikana, KTA -palkkalajia ei löydy puuttuvien ansioiden takia.

Raportin tiedot haetaan palkansaajan saman päivämäärävälin palkkajakson palkkalaskelmalta "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä.

Lomanmääräytymisvuoden vaihtuessa, kun lasketaan ensimmäinen palkka palkkajaksolle, joka on uuden lomanmääräytymisvuoden puolella, ohjelma osaa huomioida lomanmääräytymisvuoden vaihtumisen 1.4. automaattisesti ja vie äsken näkyneellä raportilla olleen Jaksotuksen KTA -arvon KTA - arvoksi.

Tämän näkee, kun hakee äskeisen palkkalajitilastoraportin seuraavan lomanmääräytymisvuoden puolella. Esimerkissä palkkajakso ajalta 21.3.-3.4.2022 maksupäivä n ollut 8.4.2022. Eli raportin valinnoissa vain raportointiajanjakso muuttuu, muut valinnat pysyvät samoina.

Esimerkissä maaliskuussa 2022 näkynyt "Jaksotuksen KTA" -rivin arvo 15,61€ näkyy nyt lomanmääräytymisvuoden vaihduttua rivillä "KTA". Vastaavasti riville "Jaksotuksen KTA" ohjelma lähtee laskemaan uuden lomanmääräytymisvuoden loma-KTA:n arvoa, josta nyt näkyy huhtikuun 2022 palkkajakson mukainen arvo.

Tiedot tulevat huhtikuun ensimmäiseltä palkkalaskelmalta, joka on muodostettu palkanlaskentaprosessiin.

Loma-Kta:n laskentaperusteiden tarkistaminen

Palkanlaskennan Palkkalajitilasto raportilta voidaan tarkistaa myös lomalaskentatavan ansioissa huomioitavat palkkalajit.

Raportilta pystyy tarkistamaan palkkalajeittain Jaksotuksen KTA:n ja KTA:n laskennan perusteena olevat tunnit ja eurot palkkalajeilta:
KTA

 • Ansioissa huomioitavat palkkalajit
 • Jakajana huomioitavat palkkalajit

Jaksotuksen KTA

 • Jaksotuksen ansioissa huomioitavat palkkalajit
 • Jaksotuksen jakajana huomioitavat palkkalajit

Esimerkki KTA -palkkalajin tarkistamisesta.

Mikäli halutaan tarkistaa vain palkkalajien ansiot lomanmääräytymisvuodelta, voidaan hakea palkkalajeittain raportti lomanmääräytymisvuodelta 1.4. - 31.3. Alla esimerkki kuvakaappaus, jossa haetaan tietoja halutuista palkkalajeista. Painamalla ctrl -näppäimen pohjaan, voidaan raportille valita useita ja haluttuja palkkalajeja samanaikaisesti.

Esimerkissä haetaan laskennan perusteena olevat palkkalajit eli iltalisä ja tuntityöansio koko lomanmääräytymisvuodelta, valitut palkkalajit huomioidaan palkkalajin Ansioissa huomioitavat palkkalajit kumuloinnissa. 

Raportilla Jaksotuksen KTA laskentaan vaikuttavia palkkalajeja on kohdehenkilöllä Tuntityöansio. Näistä pystytään tarkastamaan Jaksotuksen KTA laskenta.

 • Iltalisän ja tuntityöansion eurot = Kertyneet eurot
  4993,60 €
 • Tuntityöansion tunnit = Tuntijakaja
  320 h
 • Kertyneet eurot / Tuntijakaja = Loma-KTA
  4993,60/320 = 15,61 €

Esimerkki Jaksotuksen KTA -palkkalajin tarkistamisesta.

Esimerkissä Jaksotuksen KTA laskentaan vaikuttavia palkkalajeja kohdehenkilöllä on iltalisä ja tuntityöansio. Näistä pystytään tarkastamaan Jaksotuksen KTA laskenta. Jaksotuksen KTA -palkkalajin tarkastamisessa haetaan tiedot kertyvältä lomavuodelta.

 • Tuntityöansion eurot = Kertyneet eurot
  1244 €
 • Tuntityöansion tunnit = Tuntijakaja
  80 h
 • Kertyneet eurot / Tuntijakaja = Loma-KTA
  1244/80 = 15,55 €


Esimerkki tapauksessa kertyneitä lomapäiviä on 1.4.2021 - 31.3.2022 ajalta kertynyt yhteensä 6 päivää, joita vastaava kerroin palkkamallin kerrointaulukossa on 44,50.

Näin ollen lomapalkka on: 15,61 € x 44,50 = 694,65 €
Jolloin yhden lomapäivän hinnaksi muodostuu: 694,65/6 = 115,77 €/pv


Kun 6 lomapäivää maksetaan palkansaajalle, palkkalaskelman tiedoissa "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä näkyy lomanmääräytymisvuoden vaihduttua uusi "Vuosilomapäivän hinta", joka vastaa raportilta tarkastuslaskettua lomapäivän hintaa. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.