Tuotteet > Varasto > Uusi varastotapahtuma

Mikäli yrityksellä on varastonhallinta käytössä, tekee järjestelmä automaattisia varastokirjauksia niille tuotteille, jotka on määritelty varastoitaviksi. Laskun teko vähentää tuotteita varastosta, tilauksen teko tekee tuotteille varauksen ja kun ostotilaus määritetään toimitetuksi, tekee se hankintakirjauksen varastoon.   Tarjous ei tee varastoon merkintöjä. 

Tapahtumia voi myös kirjata käsin manuaalisesti. Tämä onnistuu uusi varastotapahtuma -linkistä. Ensiksi valitaan mikä on tapahtuman tyyppi, jolla kirjaus tehdään. 

Varastokirjaus

Viite

Viite kenttään annetaan viite, joka on nähtävissä varastonhallinnan kirjauksilla ja raporteilla. Viitetiedosta pääsee porautumaan kyseiseen varastokirjaukseen. Viite on pakollinen tieto.

Selite

Tapahtumalla voidaan antaa haluttu Selite.

Toimittaja

Toimittaja -kenttään voidaan valita toimittajarekisterissä oleva toimittaja. Tämä vaikuttaa tuotteen yksikköhintaan (hankintahintaan), mikäli tuotteen taakse on laitettu toimittajakohtainen hankintahinta. Jos varastotapahtumariville on jo lisätty tuote ja vaihtaa toimittajan varastokirjaukselle, kysyy Netvisor: Päivitetäänkö toimittajakohtainen tai tuotekohtainen yksikköhinta hankintariveille? Mikäli tapahtumaa ei kohdisteta millekkään toimittajalle, valitaan toimittajaksi kohdistumaton.

OK -nappi on kyllä. Cancel -nappi on ei valinta.

 

 

Toimitustapa

Listauksessa on yritykseen perustetut toimitustavat. Näitä voi lisätä myynnin perustiedot ja asetukset ja toimitustapa -välilehdeltä.

Varastotapahtumat

Varastotapahtuman luonti lähtee valitsemalla tuotteen tuotelistasta. Kyseinen tuote pitää olla perustettuna Netvisoriin ja tämän pitää olla varastoitava tuote. Tuote voidaan hakea valitsemalla listasta, hakemalla koodilla tai nimellä. Mikäli tuotteella on määritelty oletusvarasto ja mahdollinen hyllypaikka tulevat nämä näkyviin suoraan varastotapahtuma riville. Varaston voi myös määritellä käsin tuoteriville. 

Selite kenttään voi antaa halutun riviselitteen kyseiselle tapahtumalle.

Määrä. Tähän kenttään pitää antaa haluttu määrä. Esim. miten monta tuotetta on tullut varastoon. Netvisor voi hakea tähän kentään arvon automaattisesti, mutta sen voi muuttaa käsin. Alla olevaan riviin on esim. tullut arvo 7 automaattisesti. Tuotteen varastomäärä oli -1 ja tähän oli varattuna 6 tuotetta, jolloin arvo tulee näiden tietojen perusteella. 

Hankintahinta kenttään tulee tuotteen hankintahinta. Tai mikäli tuotteelle on määriteltynä toimittajakohtainen hankintahinta ja kyseinen toimittaja on valittuna varastokirjauksen toimittajaksi, käytetään sitten kyseisen toimittajan hankintahintaa. Jos yrityksellä ei ole rahtikäsittelyä käytössä, ei hankintahinta -kenttä näy. Tuotteen hankintahinta näkyy sitten kentässä yksikköhinta. Hankintahinta vaikuttaa tuotteen varastoarvoon, keskihinnan laskentaan ja edelleen myynnin katelaskentaan. Muista antaa tuotteelle oikea hinta ongelmien välttämiseksi jatkossa.

Rahtikustannus: Mikäli yritykseen on lisätty rahtikustannus ominaisuus, kenttään tulee rahtikustannuksen hinta kyseisen tuotteen osalta.

Yksikköhinta: Lasketaan kaavalla Hankintahinta + rahti. Yksikköhinta on se arvo, joka viedään varastoraportille. Jos yrityksellä ei ole rahdinkäsittelyä kytkettynä, näkyy varastorivillä vain yksi syöttökenttä, joka on nimetty Yksikköhinta 

Summa: Arvo tulee laskukaavasta Yksikköhinta * tuotteen määrä

Tila: Kentässä on alla olevat vaihtoehdot

Käsitelty: Varastorivi vaikuttaa varastonmäärään. 

Avoin: Rivi ei vaikuta varastomäärään. Esim. tilaus tekee tilaksi avoimen, joka varaa kyseisen tuotteen. Myöskin ostotilaus, jota ei ole vielä toimitettu tulee tilana avoin.

Tapahtumatyyppi: Tapahtumatyyppejä on Myynti, hankinta, Inventointi, korjaus ja varastosiirto. Tarvittaessa tapahtumatyyppejä voidaan lisätä käsin yritykseen valikosta varasto > varastotapahtumatyypit. Tapahtumatyypeistä löytyy tarkempi ohjeistus täältä. Alla kuitenkin yleisesti eri tyyppien määrittely

Hankinta: Käytetään, kun varastotapahtumat muodostetaan ostolaskun tai manuaalisen varastoonpanon yhteydessä. Tällä tapahtumatyypillä varaston arvo ja määrä kasvavat.
Myynti: Käytetään, kun varastotapahtumat muodostetaan myyntitilauksen tai myyntilaskun yhteydessä. Tapahtuma vähentää varaston määrää ja arvoa.
Inventointi: Käytetään, kun varastotapahtumia muodostetaan esimerkiksi inventoinnin yhteydessä. Inventointi vaikuttaa varaston määrään.
Korjaus: Käytetään, kun halutaan korjata varaston arvoa vaikuttamatta varastomääriin.
Varastosiirto: Käytetään, kun halutaan siirtää tavaraa varastosta toiseen.

Toimituspäivä: Annetaan päivämäärä, jolloin varastokirjaus on saapunut/lähtenyt varastosta.

Kolmio merkki tarkoittaa, että riviä ei ole linkitetty. Tämä voi näkyä vain, jos yrityksessä on eräpohjainen varastonkäsittely päällä. 

Tuoterivin voi poistaa punaisesta X -painikkeesta.

Uusia tapahtumarivejä voi lisätä linkistä "Lisää uusia tapahtumarivejä" ja voi määritellä montako kappaletta lisätään kerralla.

Näytä sarakkeet

Tämän painikkeen takaa voidaan valita, mitä tietoja varastotapahtumariveillä näytetään. Näkymä päivittyy, kun painaa "Päivitä näkymä" -painiketta. Erätietojen näkyminen vaatii FIFO -laskennan käyttöön kyseisessä yrityksessä.

Valitse valituille riveille suoritettava toiminto

Varastorivien alla olevalla valinnalla voidaan päivittää valituille varastoriveille alla olevia tietoja.

Muuta valittujen yksikköhinta kertoimella. Valitaan halutut rivit ja annetaan viereiseen näyttöön kerroin, jonka avulla yksikköhinta päivitetään. Suorita - painike tekee muutoksen. Lopuksi pitää muistaa tallentaa muutokset.

Tämän avulla voi myös muuttaa toimituspäivää, tilaa, varastoa, tapahtumatyyppiä tai määrää.

Jaa valituille rahtikustannus. Jakaa annetun rahtikustannuksen valittujen rivien kesken tasan. Tämä vaatii rahtikustannus ominaisuuden päälle.

Mikäli yrityksessä on eräkäsittely päällä, voidaan jo olemassa olevia linkityksiä poistaa tai lisätä. 

Tämän avulla voi myös poistaa valitut rivit. 

Tallenna-painike

Tallenna painikkeen vieresssä on ns. ylöspäin oleva kolmio valinta, josta avautuu alla oleva valikko.

Siirry varastonhallinan etusivulle linkki vie samaan näkymään, mitä klikkaamalla tuotteet välilehteä päävalikossa.

Siirry varastotapahtumien raportteihin vie varastohallinan raportointiin. Siitä löytyy ohjesivu täältä.

Eräpohjaiset raportit -linkki näkyy, jos yrityksessä on eräkäsittely päällä. Linkki vie myöskin varastonhallinan raportteihin, mutta suoraan eräpohjaisiin raportteihin.

Muodosta varastotilaus

Tämän avulla varastokirjauksesta saa muodostettua varastomiehelle varastotilauksen / keräyslistan. Tämän saa joko suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Tässä voidaan ottaa kantaa piilotetaanko hintatiedot, kommentit, mahdolliset viivakoodit ja eränumerot. Jotta hintatiedot saa näkyville, pitää olla myynti ja ostoreskontrien oikeuksissa luku tai muokkausoikeudet hankintahintaan. 


Luo uusi varastotapahtuma - linkin avulla voidaan luoda uusi varastotapahtuma. Eli tuo takaisin samalle sivulle, mutta sivu aukeaa tyhjänä.

Lisää tuotteita: Painikkeesta päästään tuoterekisteriin, josta voi valita halutut tuotteet varastotapahtumalle.

Kopio tapahtuma tekee olemassa olevasta tallennetusta tapahtumasta kopion. 

Näytä poistetut - Näyttää poistetut varastotapahtumarivit.

Tallenna -painike tallentaa varastokirjauksiin tehdyt lisäykset/muutokset.

 

 

 

 



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.