Varastonhallinnan inventaariokirjauksella voidaan korjata tuotteen oikea määrä varastonhallintaan.

Takautuva inventointi

Inventaariokirjaus inventointinäkymän kautta ei tue takautuvaa inventointia. Näkymä hakee tuotteiden määrän tämänhetkisestä arvosta ja vaikka kirjauksen kirjaisi esim. vuoden loppuun (laittaisi toimituspäivän vuoden viimeiselle päivälle) ja tätä kautta nollaisi varaston, niin tämä nollaa arvon nykyisestä arvosta. Tällöin jos alkuvuonna on tapahtunut varastossa muutoksia niin vuoden lopun saldo jää miinukselle alkuvuoden varastonmuutoksen verran.

Mikäli halutaan inventoida varasto takautuvasti, kannattaa ensin hakea esim. varastoraportti > inventaarioraportti ja varaston inventaariolista. Otetaan laajennettu haku ja haetaan varaston tilanne haluttuun päivään asti. Alla esimerkkinä haetaan tilanne vuoden 2023 loppuun asti. Aloituspäivä jätetään tyhjäksi.

 

Katsotaan raportilta, paljonko tuotteita on ollut varastossa vuoden lopussa. Mikäli tehtiin inventaario vuoden loppuun niin raportin voi tulostaa ja merkitsee inventoitu määrään käsin niiden tuotteiden osalta, oikean inventoidun määrän mitä oli varastossa. 

Sen jälkeen tehdään näiden tuotteiden osalta varastoon inventaarikirjaus. Nyt joudutaan laskemaan nykyisen varastomäärän ja vuoden lopun määrän erotus. 

Tehdään varastokirjaus manuaalisesti uudella varastotapahtumalla inventointi (Luo uusi > Varastotapahtuma >Inventointi). Laitetaan toimituspäiväksi haluttu päivä, esim. vuoden viimeinen päivä. 

Jos varastossa oli esim. vuoden lopussa määränä -5 ja arvo halutaan nollata. Tehdään inventaariokirjaus arvolle 5 ja oikealle varastolle ja laitetaan hankintahinta oikein ja toimituspäivälle 31.12.2023. Tällöin varasto nollaantui vuoden loppuun, mutta nykyinen varastomäärä voi poiketa nollasta, jos vuoden lopun jälkeen on hankittu tai myyty kyseistä tuotetta. 

Inventaarion toimituspäivän voi vaihtaa siinä kohtaa, kun varastorivi on muodostettu. Sitten muokataan toimituspäivä halutuksi. 

Tämänhetkisen varastosaldon muutos/nollaus

Ennen inventaarion tekoa varmista, että tuotteella on oikea hankintahinta.

Inventaariokirjauksen voi tehdä tuotelistauksen käsittelykorin kautta. Haetaan haluttu tuote/ tuotteet tuotelistauksesta ja ruksataan ne. Näytön alareunasta valitaan lisää valitut käsittelykoriin. Inventaariota ei voi tehdä tuotteelle, joka ei ole varastoitava.

Käsittelykorin vierestä painetaan alaspäin olevaa kolmiota ja valitaan: Suorita tuotteille Inventointi

 

Avautuvasta näkymästä nähdään Netvisoriin luodut varastot ja paljonko tuotetta on kyseisessä varastossa. Tästä näkymästä voidaan korjata tuotteen määrää varastokohtaisesti. 

Mikäli ei haluta käsitellä kaikkia olemassa olevia varastoja, voidaan valita painikkeesta Valitse käsiteltävät varastot ne varastot, jotka tuodaan näkyville Inventaariokirjauksen tekoon.

Tulostettavaan muotoon -painike tekee tuotteen määrän per varasto rivin perään ________ kentän, joka voidaan tulostaa painamalla Netvisorissa printterin kuvaa. Näin varastomiehelle voidaan toimittaa tästä tulostettava lomake, johon hän voi korjata käsin mikä on tuotteiden oikea määrä. Sitten inventaariokirjauksen voi tehdä tämän perusteella, kun oikea määrä per varasto on tiedossa.

Alla on kuva varastoittain, jossa näkyy monta kappaletta tuotteita on missäkin varastossa. Kootusti kohta laskee tuotteet yhteen. Varastossa kenttä on tuotteiden kokonaismäärä eri varastoissa, varattu on se määrä mitä tuotteista on tehty tilauksia, joita ei ole vielä laskutettu. Tilattu on se määrä, mitä kyseistä tuotetta on tilattu ostotilauksilla. Hankintahinta on tuotekortilla oleva tuotteen hankintahinta. Keskihinta on varaston keskihinta kyseisen tuotteen osalta.

Inventoinnissa voi päivittää halutun tuotteen yksikköhinnan (mikäli se on eri kuin tuotteen keskihinta) ja merkitä sen tuotteen hankintahinnaksi. Halutessaan keskihinnan voi myös nollata, jos halutaan nollata halutun tuotteen varastosaldo ja arvot.

Lisäksi "inventointi"-toiminto osaa tarvittaessa päivittää inventointia edeltävien hankintojen vapaiden linkitysten määrän ajantasalle. (Mikäli yrityksellä on eräpohjainen varastonarvostusmenetelmä käytössä). 

Alla esimerkki alkutilanne. Tuotetta "Testituote 1" on 37 kpl ilman varastoa ja 20 kappaletta "Yksikkö 1" nimisessä varastossa.

Jos oikea tilanne on se, että ilman varastoa ei pitäisi olla yhtään tuotetta ja varastossa "Yksikkö 1" olisi oikeasti 50 kpl tuotetta, tehdään muutos alla olevan kuvan mukaisesti. Samalla muutetaan tuotteen yksikköhintaa 1,5 euroon ja asetetaan se tuotteen hankintahinnaksi:

Painetaan sen jälkeen tallenna muutokset -painiketta.

Tämä tekee tuotteille automaattisesti varastokirjauksen. Tyyppinä on inventointi (ellei varastotapahtumatyyppiä ole vaihdettu) ja tilana käsitelty. Toimituspäiväksi tulee inventaarion teko päivä. Selite kenttään tulee näkyviin mikä oli tuotteen alkuperäinen määrä ja miksi tämä muuttui Inventaario kirjauksen yhteydessä.

Varastorivejä tuli kaksi, koska kyseessä oli kahden eri varaston saldojen muutos.

Inventaarion massatoiminnot

Tuotteita voidaan myös päivittää massana haluttuun varastoon. Alla esimerkkinä tilanne, jossa halutaan kaikille tuotteille "ei oletusvarastoon" 10 tuotetta ja varastoon "yksikkö 1" 30 -tuotetta. Laitetaan tämä tieto ylimmälle riville.

Rivin perästä painetaan vihreällä olevaa alaspäin olevaa nuolta. Tämä päivittää muutokset kaikkiin tuoteriveihin. Tämän alla oleva punainen neliö poistaisi kyseisen tuoterivin käsittelykorista.

Kun muutokset on tehty massana, päivittyvät nämä jokaiseen käsittelykorissa olevaan tuoteriviin. Tämä tekee myös varastokirjaukset taustalla.


Inventaario hyllypaikoittain

Käsittelykori ei näytä hyllypaikkaa tuotteiden osalta, mutta mikäli inventoidaan tuote, jonka taakse on määritelty oletusvarasto ja hyllypaikka, niin tällöin ohjelma inventoi uuden määrän suoraan kyseiselle hyllypaikalla ja nollaa kyseisen varaston osalta mahdollisen vanhan hyllypaikan.

Mikäli tuotteen taakse ei ole määritelty oletushyllypaikkaa, mutta tämä kuitenkin halutaan uudelle inventoidulle riville, niin tällöin inventaarion jälkeen muodostettuun varastoriviin pitää käsin käydä korjaamassa haluttu hyllypaikka. 

Varaston inventaariolista raportti

Varastoraporteista löytyy varaston inventaariolista, jota voi käyttää apuna ennen inventaariokirjauksen tekemistä. Raportti näyttää tuotteiden varastomäärän per valittu varasto. Mikäli tämän raportin tulostaa esim. varastonhoitajalle, voi hän käydä tuotteet läpi ja kirjata Inventoitu määrä -kenttään oikean tuotteiden määrän. Tällöin inventaariokirjaus voidaan tehdä tämän tiedon perusteella. Varastoraporteista löytyy ohjeistus omalta ohjesivultaan.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.