Tilinpäätöksen asetuksiin pääsee kirjanpidon asetusten kautta tai tilinpäätöksen koostamisnäkymästä

Tilinpäätöksen asetukset kohdassa määritellään mitä tietoja tilinpäätöksen tasekirjalle tulee näkyville. Muokkaa painikkeesta päästään lisäämään tai muuttamaan tietoja. Tilinpäätöksen toteuttaja kenttään tulee tilinpäätöksen toteuttaneen henkilön perusyritys, mikäli tämän kentän jättää tyhjäksi. Käsin kirjoittamalla kenttään saadaan tasekirjalle näkyviin haluttu teksti.

Tilinpäätöksen allekirjoitus: Muokkaa -painikkeen takaa voidaan lisätä tilinpäätöksen allekirjoittajia. Allekirjoittajien määrää ei ole rajattu. Lisäksi näkymästä voidaan vaihtaa allekirjoittajien järjestystä tai poistaa haluttu allekirjoittaja.

Tilinpäätösmerkintä: Voidaan ottaa kantaa näytetäänkö syötetyt tiedot tilinpäätöksen tasekirjassa vai ei. Allekirjoittajien määrää ei ole rajoitettu.

Tilinpäätöksen otsikko: Mikäli yritykselle on tarpeen laatia esimerkiksi lopputilitys tai välitilinpäätös, voidaan Muokkaa -painikkeen takaa vaihtaa tilinpäätöksen otsikko vastaamaan sopivaa tarkoitusta. 

Kirjanpitojen ja tositelajien asetukset

Kirjanpitojen ja tositelajien asetuksissa tuodaan automaattisesti mukaan ne kirjanpidot, mitä Netvisorista on aktiivisina. Muut kirjanpidot voidaan lisätä kirjanpitäjän toimesta. Samat lainalaisuudet koskevat myös tositelajeja. Tositteiden osalta Netvisorissa olevien tositteiden nimeäminen ja tositenumerovälin muuttaminen on estetty. Nämä tiedot näkyvät tasekirjalla luettelo kirjanpidoista ja aineistoista sivulla.

Arkistointiasetukset: Tilinpäätöksen säilytystapa pitää kirjoittaa manuaalisesti.

Kirjanpidot: Voidaan lisätä tietoja ja valita tuleeko kyseinen tieto näkyville vai ei. Valittu -valinta tuo tiedon näkyville.

Tositelajit: Tuo näkyville yrityksen tositelajit ja ensimmäisen ja viimeisen tositteen numeron. Tositteiden osalta Netvisorissa olevien tositteiden nimeäminen ja tositenumerovälin muuttaminen on estetty.

Tase-erittelyjen asetukset

Tase-erittelyiden osalta voidaan muuttaa olemassa olevia tietoja, mutta tase-erittelyssä voi olla vain yksi laatija, tarkastaja ja hyväksyjä.

Alkusaldo ja kauden muutos: Otetaan kantaa näytetäänkö tase-erittelyssä alkusaldot ja kauden muutos.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.