Linkitystyökalun avulla voidaan tehdä FIFO/LIFO-menettelystä poikkeavia linkityksiä erävähennyksiin, eli voidaan manuaalisesti rakentaa eräkohtaisia jäljitysketjuja tuote-erille aina toimittajalta oman varaston kautta asiakkaille.

SISÄLTÖ

Linkitystyökalun sijainti

Linkitystyökalu on otettavissa esiin:

  1. Myyntitilauksen/-laskun toiminnot > Varastotiedot kautta, varastotapahtumariviltä
  2. Ostotilauksen toiminnot > Varastotiedot kautta, varastotapahtumariviltä
  3. Tuote-eriin Linkittämättömät -varastoraportilta

Sijainti tilauksen/laskun toiminnot -näkymässä: varastotapahtumarivin perässä linkityspainike: "Linkitä tapahtumarivi" (1).Linkitystyökalun sisältö ja linkityksen tekeminen

Manuaalinen linkitys aloitetaan klikkaamalla tuoterivin perästä linkityspainiketta (näkyy yllä olevassa kuvassa).

Tässä avautuu esimerkkinä alla oleva näkymä.

Kohteiden järjestys valinnassa voidaan valita millä perusteella linkitys tehdään, mikäli on valittavina useampia kohteita. Tapahtuma voidaan myös hakea eränumeron perusteella.

Linkitetään haluttu rivi. Muutetaan määrä tapahtumariville. Alla olevassa kuvassa ei vielä ole tehty linkitystä.

Alla on muutettu linkitys tapahtumariville, tässä esimerkissä 90kpl tuotetta FIFO:n mukaan vanhimpaan hankintaerään. Mikäli eriä on useampia, voidaan tässä valita haluttu erä. Painetaan tallenna -painiketta.

Linkityksen yhteydessä varasto ja yksikköhinta tuodaan hankinta-erän tiedoista ja tapahtuman tietojen muokkaus on estetty. Linkitetty rivi näkyy kuvassa vihreällä, varasto ja hankintahinta on tuotu riville linkitetystä hankintaerän tiedosta. Mikäli varastoa tai hankintahintaa on tarve muokata, tulee tämä tehdä hankintatapahtumalta käsin.


Linkityksen muuttaminen linkitystyökalulla

Mennään halutun linkitetyn varastorivin linkityspainikkeesta linkittämään haluttu rivi.

Alkutilanteena tässä esimerkissä on olemassa linkitys 5.3. tapahtumariviin

Muutetaan linkitystä ja kohdistetaan linkitys 7.7. tapahtumaerään. Lopuksi klikataan Tallenna -painiketta.

Linkityksen purkaminen/poistaminen

Mennään halutun varastorivin linkityspainikkeen kautta poistamaan linkitys. Toiminnolla voidaan poistaa vain yksittäisten rivien linkityksiä, joten linkitysten poistaminen kahdelta saman tapahtuman riviltä tällä työkalulla tulee tehdä rivikohtaisesti.  

Muutetaan olemassa olevan esimerkkitapahtuman linkitys kohtaan "Ei linkitystä tapahtumariville" ja tallennetaan muutos.

Jos varastotapahtumalta halutaan poistaa usean rivin linkitykset, voi sen tehdä tapahtuman varastotietojen kautta (esim. myyntilaskulta: Myyntilaskun toiminnot > Varastotiedot).

Valitaan laskurivit, joiden linkitys halutaan purkaa> Valitse valituille riveille suoritettava toiminto > Poista valituilta linkitykset ja yhdistä yhteensopivat tapahtumat.

Tämän jälkeen klikataan ”Suorita”. Järjestelmä yrittää myös yhdistää yhdistettävissä olevat varastorivit näkymän siistimiseksi.

"Yhdistä yhteensopivat tapahtumat" tekee sen, että jos joltakin tapahtumalta on jouduttu jakamaan varastorivi useampaan eri riviin, niin nuo jaetut rivit yhdistetään takaisin yhdeksi riviksi. Esimerkiksi myyntilaskurivi, jossa tuotteen määrä on ollut 100 kpl, mutta on ollut kaksi 50kpl hankintaerää, niin linkitys automatiikka on jakanyt 100kpl laskurivin varastossa kahteen 50kpl varastoriviin. Sitten kun käytetään toimintoa "Poista valituilta linkitykset ja yhdistä yhteensopivat tapahtumat" niin linkitys puretaan ja yhdistetään nuo 50kpl erät takaisin yhdeksi 100kpl eräksi.

Uusi tilanne tallennetaan automaattisesti.

Lopputuloksena linkitykset poistuvat valituilta varastoriveiltä.

Linkitysten purkaminen/poistaminen massana

Linkityksen purun massana voi tehdä Linkityksen kohteena olevat tapahtumat -varastoraportilta. Tarvittaessa Laajennetun haun avulla voidaan rajata tulosjoukkoa.

Valitaan rivin edestä halutut hankintatapahtumat ja kilkataan Pura linkityksiä (x kpl) painiketta.


Pura linkityksiä -painikkeesta avautuu seuraava näkymä:

Voit halutessasi valita päivämäärän, jolla rajataan purettavaksi linkitykset tapahtumapäivän perusteella. Rajauspäivälle tai sitä aiemmaksi kirjatuilta tapahtumilta linkitys puretaan. Lisäksi on mahdollista samalla nollata jäljellä oleva arvo.

Varastotapahtumien seuranta / jäljitys

Kaikki linkitetyt varastorivit raportoidaan varastotapahtumanäkymässä linkityksen kohteena olevan rivin yhteydessä (esim. myyntitapahtumat on koottu hankintatapahtuman yhteyteen).

Varastorivin oikeassa reunassa on kuvake, jota klikkaamalla siirrytään suoraan linkitetyn varastorivin varastotapahtumalle:

Kaikki tuote-erää vähentävät varastotapahtumat raportoidaan linkityksen kohteena olevalla varastotapahtumalla.

1. Tuote-erää kuvaava varastorivi

2. Tuote-erää vähentävä varastorivi

3. Tilanne rivi näyttää paljon erästä on jäljellä. 


Linkityksen estäminen

Tuote-eriin linkittämättömät tapahtumat raportin kautta voidaan estää halutun tapahtuman linkittäminen. Tämä onnistuu valitsemalla kyseiset rivit ja klikkaamalla Estä valittujen tapahtumien linkittäminen.

Mikäli rivi halutaan palauttaa takaisin linkitettäväksi, haetaan laajennetun haun kautta rivit valinnalla: Näytä vain tapahtumat joilla linkitys on estetty. Haetaan raportti halutulta ajanjaksolta. Tämän jälkeen painike palauta valitut tapahtumat linkitettäväksi tulee aktiiviseksi ja halutut rivit voidaan palauttaa linkitettäväksi


Jos ylimääräinen ostotilaus tulee linkitettäväksi ja tämä halutaan estää, niin arkistoimalla kyseisen ostotilauksen häviää tämä myös linkitysnäkymästä.


Linkitystyökalun avulla voidaan tehdä FIFO/LIFO-menettelystä poikkeavia linkityksiä erävähennyksiin, eli voidaan manuaalisesti rakentaa eräkohtaisia jäljitysketjuja tuote-erille aina toimittajalta oman varaston kautta asiakkaille.


Linkitystyökalun sijainti

Linkitystyökalu on otettavissa esiin:

  1. Myyntitilauksen/-laskun toiminnot > Varastotiedot kautta, varastotapahtumariviltä
  2. Ostotilauksen toiminnot > Varastotiedot kautta, varastotapahtumariviltä
  3. Tuote-eriin Linkittämättömät -varastoraportilta

Sijainti tilauksen/laskun toiminnot -näkymässä: varastotapahtumarivin perässä linkityspainike: "Linkitä tapahtumarivi" (1).Linkitystyökalun sisältö ja linkityksen tekeminen

Manuaalinen linkitys aloitetaan klikkaamalla tuoterivin perästä linkityspainiketta (näkyy yllä olevassa kuvassa).

Tässä avautuu esimerkkinä alla oleva näkymä.

Kohteiden järjestys valinnassa voidaan valita millä perusteella linkitys tehdään, mikäli on valittavina useampia kohteita. Tapahtuma voidaan myös hakea eränumeron perusteella.

Linkitetään haluttu rivi. Muutetaan määrä tapahtumariville. Alla olevassa kuvassa ei vielä ole tehty linkitystä.

Alla on muutettu linkitys tapahtumariville, tässä esimerkissä 90kpl tuotetta FIFO:n mukaan vanhimpaan hankintaerään. Mikäli eriä on useampia, voidaan tässä valita haluttu erä. Painetaan tallenna -painiketta.

Linkityksen yhteydessä varasto ja yksikköhinta tuodaan hankinta-erän tiedoista ja tapahtuman tietojen muokkaus on estetty. Linkitetty rivi näkyy kuvassa vihreällä, varasto ja hankintahinta on tuotu riville linkitetystä hankintaerän tiedosta. Mikäli varastoa tai hankintahintaa on tarve muokata, tulee tämä tehdä hankintatapahumalta käsin.


Linkityksen muuttaminen linkitystyökalulla

Mennään halutun linkitetyn varastorivin linkityspainikkeesta linkittämään haluttu rivi.

Alkutilanteena tässä esimerkissä on olemassa linkitys 5.3. tapahtumariviin

Muutetaan linkitystä ja kohdistetaan linkitys 7.7. tapahtumaerään. Lopuksi klikataan Tallenna -painiketta.

Linkityksen purkaminen/poistaminen

Mennään halutun varastorivin linkityspainikkeen kautta poistamaan linkitys. Toiminnolla voidaan poistaa vain yksittäisten rivien linkityksiä, joten linkitysten poistaminen kahdelta saman tapahtuman riviltä tällä työkalulla tulee tehdä rivikohtaisesti.  

Muutetaan olemassa olevan esimerkkitapahtuman linkitys kohtaan "Ei linkitystä tapahtumariville" ja tallennetaan muutos.

Jos varastotapahtumalta halutaan poistaa usean rivin linkitykset, voi sen tehdä tapahtuman varastotietojen kautta (esim. myyntilaskulta: Myyntilaskun toiminnot > Varastotiedot).

Valitaan laskurivit joiden linkitys halutaan purkaa> Valitse valituille riveille suoritettava toiminto > Poista valituilta linkitykset ja yhdistä yhteensopivat tapahtumat.

Tämän jälkeen klikataan ”Suorita”. Järjestelmä yrittää myös yhdistää yhdistettävissä olevat varastorivit näkymän siistimiseksi.

"Yhdistä yhteensopivat tapahtumat" tekee sen, että jos joltakin tapahtumalta on jouduttu jakamaan varastorivi useampaan eri riviin, niin nuo jaetut rivit yhdistetään takaisin yhdeksi riviksi. Esimerkiksi myyntilaskurivi, jossa tuotteen määrä on ollut 100 kpl, mutta on ollut kaksi 50kpl hankintaerää, niin linkitys automatiikka on jakanyt 100kpl laskurivin varastossa kahteen 50kpl varastoriviin. Sitten kun käytetään toimintoa "Poista valituilta linkitykset ja yhdistä yhteensopivat tapahtumat" niin linkitys puretaan ja yhdistetään nuo 50kpl erät takaisin yhdeksi 100kpl eräksi.

Uusi tilanne tallennetaan automaattisesti.

Lopputuloksena linkitykset poistuvat valituillta varastoriveiltä.

Linkitysten purkaminen/poistaminen massana

Linkityksen purun massana voi tehdä Linkityksen kohteena olevat tapahtumat -varastoraportilta. Tarvittaessa Laajennetun haun avulla voidaan rajata tulosjoukkoa.

Valitaan rivin edestä halutut hankintatapahtumat ja kilkataan Pura linkityksiä (x kpl) painiketta.


Pura linkitykisä -painikkeesta avautuu seuraava näkymä:

Voit halutessasi valita päivämäärän jolla rajataan purettavaksi linkitykset tapahtumapäivän perusteella. Rajauspäivälle tai sitä aiemmaksi kirjatuilta tapahtumilta linkitys puretaan. Lisäksi on mahdollista samalla nollata jäljellä oleva arvo.

Varastotapahtumien seuranta / jäljitys

Kaikki linkitetyt varastorivit raportoidaan varastotapahtumanäkymässä linkityksen kohteena olevan rivin yhteydessä (esim. myyntitapahtumat on koottu hankintatapahtuman yhteyteen).

Varastorivin oikeassa reunassa on kuvake, jota klikkaamalla siirrytään suoraan linkitetyn varastorivin varastotapahtumalle:

Kaikki tuote-erää vähentävät varastotapahtumat raportoidaan linkityksen kohteena olevalla varastotapahtumalla.

1. Tuote-erää kuvaava varastorivi

2. Tuote-erää vähentävä varastorivi

3. Tilanne rivi näyttää paljon erästä on jäljellä. 


Linkityksen estäminen

Tuote-eriin linkittämättömät tapahtumat raportin kautta voidaan estää halutun tapahtuman linkittäminen. Tämä onnistuu valitsemalla kyseiset rivit ja klikkaamalla Estä valittujen tapahtumien linkittäminen.

Mikäli rivi halutaan palauttaa takaisin linkitettäväksi, haetaan laajennetun haun kautta rivit valinnalla: Näytä vain tapahtumat joilla linkitys on estetty. Haetaan raportti halutulta ajanjaksolta. Tämän jälkeen painike palauta valitut tapahtumat linkitettäväksi tulee aktiiviseksi ja halutut rivit voidaan palauttaa linkitettäväksi


Jos ylimääräinen ostotilaus tulee linkitettäväksi ja tämä halutaan estää, niin arkistoimalla kyseisen ostotilauksen häviää tämä myös linkitysnäkymästä.


Linkitys ei onnistu

Netvisor antaa varastorivillä :" Tapahtumarivin linkittäminen on estetty".
Tämä tulee jos tapahtuma on muodostettu ennen erälinkityksen päällelaittoa ja tällöin aiemmin muodostuneet rivit on merkitty ei linkitettäviksi. Jos nämä halutaan linkittää niin nämä pitää vapauttaa manuaalisesti.

Tämä onnistuu menemällä kyseiselle varastoriville, ruksataan tämä rivi ja "Valitaan valitse valituille riveille suoritettava toiminto". Täältä valitaan Salli valittujen tapahtumarivien linkittäminen. 

 
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.