Työaikapankki tulee mahdolliseksi 1.1.2020 alkaen.

Netvisorissa voi seurata kirjauslajeilla työaikaraportilla työaikapankkiin kirjattuja tunteja sekä maksettuja tunteja. Tämä esimerkki on rakennettu niin, että työaikapankin saldo näkyy palkansaajan palkkalaskelmalla, jotta palkansaaja voi myös seurata työaikapankin saldoa. Seuranta on mahdollista rakentaa myös pelkästään palkanlaskijaa varten, jolloin palkanlaskija seuraa työaikaraportilta työaikapankin tunteja. Tällaisessa tilanteessa ei tarvitse rakentaa palkkalajeja, vaan pärjää pelkillä ohjeessa olevilla kirjauslajeilla.

Palkanlaskentaan luotavat uudet palkkalajit

Yrityskohtaisiin palkkalajeihin on luotava neljä uutta palkkalajia, jotta kirjauslajien kaavat toimivat palkkalaskelmalla. Palkkalajit voi nimetä halutulla tavalla.

  • Kerroin 1
  • Työaikapankkiin KIRJATUT työtunnit
  • Työaikapankista MAKSETTAVAT vapaat
  • Työaikapankin SALDO
  • Työaikapankin alkusaldo

Uudet palkkalajit luodaan yrityskohtaisista palkkalajeista:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

Kaikille palkkalajeille valitaan ryhmäksi "Palkat ja lisät", palkkalistan ryhmä "Ei huomioida" ja lähde "Käyttäjän kaava".

Paitsi palkkalajille "Työaikapankin alkusaldo" -palkkalajille valitaan lähteeksi "Palkansaajan palkkaperusteet", jotta tarvittaessa työaikapankin lähtötilanteen voi syöttää palkkaperusteiden hallinnassa.


Kaikilla palkkalajeilla on oltava vähintään "Oletuksena mukana laskennassa". Näytetään raportilla -valinta valitaan vain palkkalajille "Työaikapankista maksettavat vapaat".

Kun palkkalajit on luotu, luodaan kaksi kirjauslajia työaikapankkituntien kirjaamiseen ja maksamiseen.

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Lisää uusi kirjauslaji

Anna työaikapankkiin kirjattavalle kirjauslajille sopiva nimi ja palkkamallikohtaiseksi kaavaksi valitaan:

Tunnit x 1 x Kerroin 1 = Työaikapankkiin kirjatut tunnit

Näin esimerkiksi, jos kirjauslajilla kirjaa 20h, on kaavan lopputulos: 20h x 1 x 1 = 20


Lisää toinen kirjauslaji työaikapankin tuntien maksamista varten. Palkkamallikohtaisen kaavan rakenteen määrää se, millä hinnalla työaikapankin tunnit palkansaajalle maksetaan. Kuvassa oleva kaava on vain esimerkki. Kaava tulee rakentaa yrityksessä sovitun tavan mukaiseksi.

"Kun työntekijä pitää työaikapankkivapaata, hänelle maksetaan pidetyistä tunneista vapaan pitämisajankohdan mukaista säännönmukaista palkkaa."
Kun kirjauslajit on rakennettu, käydään antamassa palkkalajille "Kerroin 1" kaava:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta "Kaavat" > Palkkalajien kaavat -välilehti > Palkat ja lisät > Kerroin 1 > Vihreä plussa > Kiinteä luku > 1 > Tallenna


Samasta paikasta lisätään laskentakaava myös palkkalajille "Työaikapankin saldo". Kuva kaavasta alla.

Valitse kaavaan aluksi palkkalaji ja "Työaikapankin alkusaldo" ja laskutoimitus +.

Kaavaan valitaan ensiksi "Palkkalajin arvo aikajaksolla" -elementillä palkkalaji "Työaikapankkiin kirjatut tunnit" ja arvojen lähteeksi "Määrä", jotta kaavaan haetaan tehdyt tunnit, eikä eurot. Jaksoksi koko vuosi. Laskutoimituksena valitaan miinus ja kirjatuista tunneista vähennetään maksettavat palkkalajilla "Työaikapankista maksettavat vapaat".

Palkkalajien kaavat -välilehdeltä saa myös lisättyä palkkalajin "Työaikapankin maksettavat vapaat" Rahapalkan kaavan, jotta työaikapankista maksettavat tunnit tulevat maksuun palkkalaskelmalle.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta "Kaavat" > Palkkalajien kaavat -välilehti > Laskennalliset > Rahapalkka > Muokkaa (kynä/lehtiö) > Vihreä plussa > Laskutoimitus: plussamerkki > Vihreä plussa > Palkkalaji: Työaikapankista maksettavat vapaat > Tallenna 

Lisää tarvittaessa työaikapankin lähtötilanne palkkaperusteisiin palkkalajille "Työaikapankin alkusaldo".

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden halllinta

Palkkamallin asetuksista voi Muotoilu -välilehdeltä muokata palkkalajit piiloon palkkalaskelmalta ja muuttaa niiden järjestystä.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamalli > Muotoilu -välilehti

Esimerkki

1) Palkansaajaa kirjaa työaikapankkiin 50h kirjauslajilla "Työaikapankkiin kirjatut tunnit" ja antaa selitteeksi, että kyseessä ovat liukuvan työajan tunteja. Selitekenttä ei tule näkyviin palkanlaskentaan. Tämä on valinnainen lisätieto, jos sitä haluaa käyttää tiedottamiseen, minkä luonteisia tunteja työaikapankkiin on lisätty. Palkansaaja kirjaa myös samalle palkkakaudelle yhteensä 150h normaalia tuntityötä. Palkansaaja kuittaa tunnit ja esihenkilö hyväksyy.

"Työaikapankkiin voidaan siirtää: Lisä- tai ylityötunteja, liukuvan työajan tunteja ja lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä etuuksia vastaava aika."

Palkanlaskija muodostaa palkkalaskelman, johon tulevat mukaan esihenkilön hyväksymät tuntikirjaukset. Normaali tuntityöt tulevat maksuun Tuntityöansiona ja työaikapankkiin kirjatut tunnit kerryttävät työaikapankin saldoa.

 2) Seuraavassa kuussa palkansaaja kirjaa normaalia tuntityötä 150h ja työaikapankkiin maksettavia vapaita yhteensä 20h.

Työaikapankin maksettavat vapaat vähentävät kertyneestä saldosta 50h - 20h = jää 30h.

3) Seuraavassa kuussa palkansaaja kirjaa normaalia tuntityötä yhteensä 150h, Työaikapankkiin kirjattuja tunteja lisää 5h ja työaikapankista myös maksetaan 10h.

624.jpg

Palkkalaskelmalla työaikapankkiin kirjattavat tunnit lisäävät saldoa 30 + 5 = 35 ja työaikapankin maksettavat vapaat vähentävät saldoa 35 - 10 = jää saldoksi 25h.


 Työaikapankin seuraaminen työajan ja palkanlaskennan raporteilla

Työaikaraportilta voi seurata työaikapankkiin kirjattuja ja maksettuja tunteja, joiden erotus muodostaa työaikapankin saldon. Työaikapankin saldo näkyy myös palkanlaskennan raporteilla.

Työaika > Työaikaraportit > Raportin muoto: Työaikaraportti > Esimerkiksi jakso: Koko vuosi >

Tee tarvittaessa muut rajaukset palkansaajaan ja palkkamalliin ja lopuksi > Valitse kirjauslajivalikosta ctrl-näppäin pohjassa kirjauslajit "Työaikapankkiin kirjatut tunnit" ja "Työaikapankin maksettavat vapaat" > Näytä raportti.

Raportilla näytetään koko vuoden työaikapankkin kirjatut tunnit ja työaikapankista maksetut tunnit. Näiden erotus on jäljellä oleva työaikapankin saldo.

Palkanlaskennan raporteilta voi hakea työaikapankiin maksettujen työtuntien määrän ja maksetut eurot.

Palkat > Palkanlaskenta > Raportit > Palkanlaskennan raportit

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.