SISÄLTÖ

Työajanlyhennysvapaiden seurantaan ei ole olemassa erillistä osiota ohjelmassa, kuitenkin niiden kertymisen, käytettyjen ja jäljellä olevien tuntien määrät saadaan ylläpidettyä palkkalajien ja laskentakaavojen avulla. Saldot saadaan näkyviin myös palkkalaskelmalle. Laskentaa ja kumulointia varten tulee perustaa uusia palkkalajeja ja yksi uusi kirjauslaji. Luotavista palkkalajeista toista käytetään työajanlyhennyksen kerryttämiseen ja toista jäljellä olevien työajanlyhennysvapaiden saldon laskemiseen. Pidetyt työajanlyhennykset kirjataan työaikaan omalla kirjauslajillaan.

Pekkaskaavojen räätälöinti

Voit varata maksullisen räätälöidyn koulutuksen kouluttajan kanssa pekkaskaavojen rakentamiseen.

Linkki: Netvisorin koulutukset

1. Vaihtoehto: Uudistetun palkkamallin pekkasvapaan kaavat

Netvisorin uudistetuissa palkkamalleissa esimerkiksi "Teknologiateollisuus, Tuntipalkka" -palkkamallissa on yllä olevan esimerkin mukaan samalla tavalla palkkalajit, mutta hieman eri nimillä ja kaavaa on yksinkertaistettu.

Palkkalajit:

 1. Pekkasten alkusaldo, lähde palkansaajan perustiedot
 2. Pekkasvapaa (ei makseta), kirjauslajin kaava: Tunnit x 1 x Laskennallinen arvopalkkalaji (1)
 3. Pekkassaldo, kaava: Pekkasten alkusaldo - Pekkasvapaa (ei makseta)
 4. Pekkasvapaa

Pekkasten alkusaldon voi syöttää palkansaajan palkkaperusteisiin:

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta > Pekkasten alkusaldo

Pekkasvapaa -kirjauslajin kaavaa voi muokata palkanlaskennan asetuksista:

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Pekkasvapaa

Pekkassaldon laskentakaava näkyy palkkamallien kaavoissa:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta "Kaavat" > Palkkalajien kaavat -välilehti > Lomat ja poissaolot > Pekkassaldo

Pekkasvapaa -palkkalaji, joka löytyy "Palkat ja lisät" -otsikon alta, jolla voi manuaalisesti tarvittaessa maksaa pekkasvapaita.

2. Vaihtoehto: Uusien palkkalajien luominen 

Katso tarvittaessa lisäohjeistus palkkalajien luomiseen.

1. Luo uusi palkkalaji "Työajanlyhennysvapaa" alla olevan kuvan mukaisilla tiedoilla
Huom! Annathan palkkalajille yrityksen käyttötarkoitukseen soveltuvat kirjanpidon tiliöinnit

2. Luo uusi kirjauslaji "Työajanlyhennys"
Tätä kirjauslajia käytetään, kun halutaan kirjata ja maksaa kertyneitä työajanlyhennystunteja/-päiviä. Annathan kirjauslajille yrityksen käyttötarkoituksiin soveltuvan laskentakaavan sekä Yksikön (tunti tai päivä).

3. Luo uusi palkkalaji "Kertynyt työajanlyhennys" kuvan mukaisilla tiedoilla 

Anna palkkalajille "Kertynyt työajanlyhennys" alle olevan kuvan mukainen kaava.

4. Luo uusi palkkalaji "Pitämätön työajanlyhennys" alla olevan kuvan mukaisilla tiedoilla.

Anna palkkalajille laskentakaava ja valitse kaavan Jakson alku ja Jakson loppu oman tilanteesi mukaan.

Esimerkki 1: Kaava kaikkien kirjattujen tapahtumien perusteella, kun kaikkien vuosien työajanlyhennyssaldot on tallennettu ohjelmaan ja pidetyt työajanlyhennykset on kirjattu myös menneisyydessä.

Esimerkki 2: Kaava vain kuluvan vuoden tapahtumista, mikäli menneiden vuosien tapahtumia ei ole käsitelty tai niissä on virheitä tai puutteita.

Tietojen käsitteleminen palkanlaskennassa

Palkanlaskennassa työajanlyhennyksiä voidaan käsitellä monilla eri tavoilla. Alla on kuvattuna tapaus, jossa kertynyt työajanlyhennys viedään vuosisaldona Palkkojen historiatietoihin. Työajanlyhennysvapaa kirjataan työajanseurantaan ja maksetaan pidettäessä. Jäljellä oleva saldo näyttää jäljellä olevan työajanlyhennyksen saldon. 

Työajanlyhennysten kerryttäminen manuaalisesti (vuosisaldona)

Mikäli työajanlyhennysten määrä ilmoitetaan vuositasolla, kirjataan vuoden alussa koko vuoden aikana käytettävissä oleva saldo palkkojen historiatietoihin. Vuoden aikana käytettävissä oleva saldo tulee kirjata vuoden ensimmäiselle kalenterikuukaudelle. Tieto tallennetaan palkansaajakohtaisesti uudelle luodulle palkkalajille "Kertynyt työajanlyhennys".

Palkat > Asetukset >Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot

 1. Valitse Palkansaaja
 2. Valitse Vuosi
 3. Valitse Kuukausi
 4. Syötä kertynyt saldo palkkalajiriville "Kertynyt työajanlyhennys"
 5. Tallenna 

Pidetyn työajanlyhennyksen kirjaaminen

1. Pidetyt työajanlyhennykset kirjataan normaalisti työajan seurantaan

2. Tapahtumat nousevat palkkalaskelmalle maksuun

Jäljellä olevan työajanlyhennysvapaan saldo

Palkkalaskelmalla näytetään kertymän ja pidettyjen työajanlyhennystuntien erotus rivillä Pitämätön työajanlyhennys. 

Palkkalaskelman muotoilu

Palkkamallin hallinnassa muotoilut välilehdellä voit määritellä missä kohtaa palkkalaskelmaa palkkalajirivit näytetään. Pääset muokkaamaan näkymää Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > valitse palkkamallirivin "Muokkaa"-kuvake > "Muotoilu"-välilehti

Näkyvissä -valinnalla määritellään, näytetäänkö kyseinen palkkalajirivi palkkalaskelmalla (katso kuva alla, kohta 1)

Rivejä voi siirtää raahaamalla, kun viet hiiren osoittimen rivin alkuun ja osoitin muuttuu nelipäiseksi nuoleksi (kohta 2)

Riviä voi sisentää sisennys toiminnolla (kohta 3)

3. Vaihtoehto: Kertymä työpäivien perusteella

Luodaan seuraavat palkkalajit

 • Tehdyt työpäivät / vuosi
  • Palkkalajilla lasketaan tehdyt työpäivät / vuosi, joiden pohjalta pekkasten tulee kertyä
 • Pekkasten alkusaldo
  • Määrittää alkusaldon vuoden alusta
 • Pekkastaulukko
  • Kerryttää kuluvalle vuodelle pekkasia tehtyjen työpäivien perusteella
 • Pekkassaldo
  • Laskee jäljellä oleva pekkaset kaavalla: "Pekkasten alkusaldo + Pekkastaulukon kertymä - Maksetut pekkaset = Jäljellä oleva pekkassaldo"

1. Luo uusi palkkalaji "Tehdyt työpäivät"

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta "Kaavat" > Palkkalajien kaavat -välilehti > Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin

 • Nimi: Tehdyt työpäivät
 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Käyttäjän kaava
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Linkitys: Poista linkitys Rahapalkasta
 • Tallenna

2. Aloita kaavan luominen palkkalajille "Tehdyt työpäivät" vihreästä plussasta

 • Palkkajakson kalenteritieto: Palkkajaksolla tehdyt työpäivät
 • Tallenna

3. Luo uusi palkkalaji "Tehdyt työpäivät / vuosi"

 • Nimi: Tehdyt työpäivät / vuosi
 • Ryhmä: Palkat ja lisät
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Käyttäjän kaava
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Linkitys: Poista linkitys Rahapalkasta
 • Tallenna

4. Aloita kaavan luominen palkkalajille "Tehdyt työpäivät / vuosi" vihreästä plussasta

 • Palkkalajin arvo aikajaksolla
  • Palkkalaji: Tehdyt työpäivät
  • Arvojen lähde: Rivisumma
  • Jakson alku: Kuluvan vuoden alku
  • Jakson loppu: Kuluvan palkkajakson loppu
  • Laskentapäivä: Palkkajakson viimeinen päivä
 • Liitä kaavaan kaikki palkkalajit, joiden päivät vaikuttavat pekkaskertymään
  • Jatka tällöin kaavaa vihreällä plussalla ja lisää riviksi laskutoimitus: plussamerkki (+) ja uudestaan "Palkkalajin arvo aikajaksolla"

5. Luo uusi palkkalaji "Pekkasten alkusaldo"

 • Nimi: Pekkasten alkusaldo
 • Ryhmä: Lomat ja poissaolot
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Palkansaajan palkkaperusteet
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Tallenna

6. Luo uusi palkkalaji "Pekkastaulukko 8h/20tp"

 • Nimi: Pekkastaulukko 8h/20tp
 • Ryhmä: Lomat ja poissaolot
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Taulukkodata
 • Kuvaus: Pekkastaulukko
 • Lähdepalkkalaji: Tehdyt työpäivät / vuosi
 • Oletusarvo: 0
 • Pyöristys: Pyöristä lähimpään kokonaislukuun
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Tallenna

7. Luo taulukko palkkalajille "Pekkastaulukko 8h/20tp"

Aloita kaavan luominen palkkalajille "Pekkastaulukko" vihreästä plussasta.

 • Vertailuarvoväli: Tehdyt työpäivät
 • Arvo: Kyseiseltä määrältä päiviä kertyvien pekkastuntien määrä
 • Esimerkkikuvan mukainen käsittely
  • Palkansaajan tehdyt työtunnit alle 20 > Ei pekkaskertymää
  • Palkansaajan tehdyt työtunnit 20-39 > Pekkaskertymä 8h jne.
 • Lisää vertailuarvovälit sen mukaan kuinka tehtyjen työtuntien kuuluu kerryttää pekkasia
 • HUOM! Pekkaskertymä (arvo) ilmoitetaan tunteina, ei päivinä

8. Luo uusi palkkalaji "Pekkassaldo"

Aloita kaavan luominen palkkalajille "Pekkassaldo" vihreästä plussasta.

 • Nimi: Pekkassaldo
 • Ryhmä: Lomat ja poissaolot
 • Palkkalistan ryhmä: Ei huomioida
 • Lähde: Palkansaajan palkkaperusteet
 • Laskenta: Oletuksena mukana laskennassa
 • Tallenna

9. Lisää kaava palkkalajille "Pekkastaulukko"

 • Palkkalaji:  Pekkasten alkusaldo
 • Laskutoimitus: + (plussamerkki)
 • Palkkalaji: Pekkastaulukko 8h/20tp
 • Laskutoimitus: - (miinusmerkki)
 • Palkkalajin arvo aikajaksolla
  • Palkkalaji: Pekkasvapaa (Palkkalaji, jolla pidetyt pekkaset kirjataan ja maksetaan palkkalaskelmalla)
  • Arvon lähde: Määrä
  • Jakson alku: Kuluvan vuoden alku
  • Jakson loppu: Kuluvan palkkajakson loppu
  • Lakentapäivä: Palkkajakson viimeinen päivä

10. Pekkasten alkusaldon asettaminen

Määritä alkusaldo palkansaajan palkkaperusteisiin: Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta > Pekkasten alkusaldo

HUOM! Muista merkitä aina uusi saldo vuoden vaihteessa.

11. Palkkamallin muotoilu

Muokkaa palkkamallin muotoilusta piiloon uudet palkkalajit, joiden ei tarvitse näkyä palkansaajalle palkkalaskelmalla ja muokka palkkalajien paikkaa palkkalaskelmalla.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot > Valitse palkkamalli > Muotoilu -välilehti

Pekkasten käsittely palkkalaskelmalla

Työpäivien määrä saadaan mukaan palkkalaskelmalle joko:

 • Työajan kirjausten kautta
  • Kirjaukset hyväksytään ennen palkanlaskentaa
  • Kirjauslajin tulee vaikuttaa työssäolotunteihin
 • Tai tehdään uusi kirjauslaji Työpäiville
  • Päivien määrä syötetään palkkalaskelmaa muodostaessa "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -vaiheessa
 • Tai työpäivien määrä annetaan palkkalaskelmalla muokkaamalla "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä ko. palkkalajia
 • Tai tehtyjen työpäivien määrä lisätään palkkalaskelmalle "Lisää uusi palkkalajirivi" -valikosta 

Esimerkki

Esimerkissä ovat kaikki palkkalajit näkyvissä palkkalaskelman rivitiedoissa. Kirjauslajien kaavoissa tarvitaan kirjauslaji, jolla pidetyt pekkaset kirjataan ja maksetaan. Tätä palkkalajia on käytetty "Pekkassaldon" kaavassa.

1. Käsittely palkkalaskelmalla

 • Muodostetaan palkkalaskelmat
 • Lisätään tieto tehdyistä työtunneista ja pidetyistä pekkasista hyväksytyistä työaikakirjauksista
  • (Tai merkitse tehdyt tunnit, pidetyt pekkaset ja tehdyt työpäivät)


2. Muodosta palkkalaskelma. "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä näkyvät piilotettujen palkkalajien arvot (pekkastaulukko, pekkasten alkusaldot ja tehdyt työtunnit).

Esimerkissä palkkalaskelmalle on lisätty käsin "Tehdyt työpäivät" muokkaamalla palkkalajia "Tehdyt työpäivät" 20 päivää.

Esimerkkipalkkalaskelmassa pekkassaldo muodostuu seuraavista arvoita:

 • Asetettu Pekkasten alkusaldo palkansaajan palkkaperusteisiin: 24h
 • Pekkastaulukon uusi kertymä 20 työpäivän perusteella: 8h
 • Pidetyt pekkaset "Pekkasvapaa": 8h (kirjauslaji)
 • Pekkassaldo: 24h + 8h - 8h = 24h
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.