Uusien palkkalajien luominen
Tietojen käsitteleminen palkanlaskennassa
Työajanlyhennysten kerryttäminen manuaalisesti (vuosisaldona)
Pidetyn työajanlyhennyksen kirjaaminen
Jäljellä olevan työajanlyhennysvapaan saldo
Palkkalaskelman muotoilu
Uudistetun palkkamallin pekkasvapaan kaavat

Työajanlyhennysvapaiden seurantaan ei ole olemassa erillistä osiota ohjelmassa, mutta niiden kertymisen ja käytettyjen sekä jäljellä olevien tuntien määrät saadaan ylläpidettyä palkkalajien ja niiden laskentakaavojen avulla. Saldot saadaan näkyviin myös palkkalaskelmalle. Tarkoitusta varten perustetaan erilliset palkkalajit, joista yhtä käytetään työajanlyhennyksen kerryttämiseen ja toista jäljellä olevien työajanlyhennysvapaiden saldon laskemiseen. Pidetyt työajanlyhennykset kirjataan työaikaan omalla kirjauslajillaan.

 

Uusien palkkalajien luominen 

Katso tarvittaessa lisäohjeistus palkkalajien luomiseen.

1. Luo uusi palkkalaji "Työajanlyhennysvapaa" kuvan mukaisilla tiedoilla
Huom! Annathan palkkalajille yrityksen käyttötarkoitukseen soveltuvat kirjanpidon tiliöinnit

 

2. Luo uusi kirjauslaji "Työajanlyhennys"
Tätä kirjauslajia käytetään, kun halutaan kirjata ja maksaa kertyneitä työajanlyhennystunteja/-päiviä. Annathan kirjauslajille yrityksen käyttötarkoituksiin soveltuvan laskentakaavan sekä Yksikön (tunti tai päivä).

3. Luo uusi palkkalaji "Kertynyt työajanlyhennys" kuvan mukaisilla tiedoilla 

Anna palkkalajille kuvan mukainen kaava 

4. Luo uusi palkkalaji "Pitämätön työajanlyhennys" kuvan mukaisilla tiedoilla 

Anna palkkalajille laskentakaava ja valitse kaavan Jakson alku ja Jakson loppu oman tilanteesi mukaan.

Esimerkiksi: Kaava kaikkien kirjattujen tapahtumien perusteella, kun kaikkien vuosien työajanlyhennyssaldot on tallennettu ohjelmaan ja pidetyt työajanlyhennykset on kirjattu myös menneisyydessä.

 

Esimerkiksi: Kaava vain kuluvan vuoden tapahtumista, mikäli menneiden vuosien tapahtumia ei ole käsitelty tai niissä on virheitä tai puutteita.

 

Tietojen käsitteleminen palkanlaskennassa

Palkanlaskennassa työajanlyhennyksiä voidaan käsitellä monilla eri tavoilla. Alla on kuvattuna tapaus, jossa kertynyt työajanlyhennys viedään vuosisaldona Palkkojen historiatietoihin. Työajanlyhennysvapaa kirjataan työajanseurantaan ja maksetaan pidettäessä. Jäljellä oleva saldo näyttää jäljellä olevan työajanlyhennyksen saldon.

 

Työajanlyhennysten kerryttäminen manuaalisesti (vuosisaldona)

Jos työajanlyhennysten määrä ilmoitetaan vuositasolla, voidaan jo vuoden alussa kirjata koko tulevan vuoden aikana käytettävissä oleva saldo palkansaajan tietoihin. Koko vuoden aikana käytettävissä oleva saldo tulee kirjata vuoden ensimmäiselle kalenterikuukaudelle. Tieto tallennetaan uudella palkkalajilla "Kertynyt työajanlyhennys" palkansaajan historiatietoihin.

Palkat > Asetukset >Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot

  1. valitse Palkansaaja
  2. valitse Vuosi
  3. valitse Kuukausi
  4. syötä kertynyt saldo palkkalajiriville "Kertynyt työajanlyhennys"
  5. Tallenna 

 

Pidetyn työajanlyhennyksen kirjaaminen

1. Pidetyt työajanlyhennykset kirjataan normaalisti työajan seurantaan

2. Tapahtumat nousevat palkkalaskelmalle maksuun

 

Jäljellä olevan työajanlyhennysvapaan saldo

Palkkalaskelmalla näytetään kertymän ja pidettyjen tuntien erotus rivillä Pitämätön työajanlyhennys. 

 

Palkkalaskelman muotoilu

Palkkamallin asetuksissa voit määritellä missä kohtaa palkkalaskelmaa palkkalajirivit näytetään. Pääset muokkaamaan näkymää Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > valitse palkkamallirivin "Muokkaa"-kuvake > "Muotoilu"-välilehti

Näkyvissä-valinnalla määritellään näytetäänkö kyseinen palkkalajirivi palkkalaskelmalla (katso kuva alla, kohta 1)

Rivejä voi siirtää raahaamalla kun viet hiiren osoittimen rivin alkuun ja osoitin muuttuu nelipäiseksi nuoleksi (kuva 2)

Riviä voi sisentää (kuva 3)

 

 

Uudistetun palkkamallin pekkasvapaan kaavat

Netvisorin uudistetuissa palkkamalleissa esimerkiksi "Teknologiateollisuus, Tuntipalkka" -palkkamallissa on yllä olevan esimerkin mukaan samalla tavalla palkkalajit, mutta hieman eri nimillä ja kaava on yksinkertaistettu.

Palkkalajit:

1. Pekkasten alkusaldo, lähde palkansaajan perustiedot

2. Pekkasvapaa ( ei makseta), kirjauslajin kaava: Tunnit x 1 x Laskennallinen arvopalkkalaji (1)

3. Pekkassaldo, kaava: Pekkasten alkusaldo - Pekkasvapaa (ei makseta)

4. Pekkasvapaa

Pekkasten alkusaldon voi syöttää palkansaajan palkkaperusteisiin:

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta > Pekkasten alkusaldo

Pekkasvapaa -kirjauslajin kaavaa voi muokata palkanlaskennan asetuksista:

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Pekkasvapaa

Pekkassaldon laskentakaava näkyy palkkamallien kaavoissa:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta "Kaavat" > Palkkalajien kaavat -välilehti > Lomat ja poissaolot > Pekkassaldo

Pekkasvapaa -palkkalaji, joka löytyy "Palkat ja lisät" -otsikon alta, jolla voi manuaalisesti tarvittaessa maksaa pekkasvapaita.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.