SISÄLTÖ

Työajanlyhennysvapaiden seurantaan ei ole olemassa erillistä osiota ohjelmassa, kuitenkin niiden kertymisen, käytettyjen ja jäljellä olevien tuntien määrät saadaan ylläpidettyä palkkalajien ja laskentakaavojen avulla. Saldot saadaan näkyviin myös palkkalaskelmalle. Laskentaa ja kumulointia varten tulee perustaa uusia palkkalajeja ja yksi uusi kirjauslaji. Luotavista palkkalajeista toista käytetään työajanlyhennyksen kerryttämiseen ja toista jäljellä olevien työajanlyhennysvapaiden saldon laskemiseen. Pidetyt työajanlyhennykset kirjataan työaikaan omalla kirjauslajillaan.

Uusien palkkalajien luominen 

Katso tarvittaessa lisäohjeistus palkkalajien luomiseen.

1. Luo uusi palkkalaji "Työajanlyhennysvapaa" alla olevan kuvan mukaisilla tiedoilla
Huom! Annathan palkkalajille yrityksen käyttötarkoitukseen soveltuvat kirjanpidon tiliöinnit

2. Luo uusi kirjauslaji "Työajanlyhennys"
Tätä kirjauslajia käytetään, kun halutaan kirjata ja maksaa kertyneitä työajanlyhennystunteja/-päiviä. Annathan kirjauslajille yrityksen käyttötarkoituksiin soveltuvan laskentakaavan sekä Yksikön (tunti tai päivä).

3. Luo uusi palkkalaji "Kertynyt työajanlyhennys" kuvan mukaisilla tiedoilla 

Anna palkkalajille "Kertynyt työajanlyhennys" alle olevan kuvan mukainen kaava.

4. Luo uusi palkkalaji "Pitämätön työajanlyhennys" alla olevan kuvan mukaisilla tiedoilla.

Anna palkkalajille laskentakaava ja valitse kaavan Jakson alku ja Jakson loppu oman tilanteesi mukaan.

Esimerkki 1: Kaava kaikkien kirjattujen tapahtumien perusteella, kun kaikkien vuosien työajanlyhennyssaldot on tallennettu ohjelmaan ja pidetyt työajanlyhennykset on kirjattu myös menneisyydessä.

Esimerkki 2: Kaava vain kuluvan vuoden tapahtumista, mikäli menneiden vuosien tapahtumia ei ole käsitelty tai niissä on virheitä tai puutteita.

Tietojen käsitteleminen palkanlaskennassa

Palkanlaskennassa työajanlyhennyksiä voidaan käsitellä monilla eri tavoilla. Alla on kuvattuna tapaus, jossa kertynyt työajanlyhennys viedään vuosisaldona Palkkojen historiatietoihin. Työajanlyhennysvapaa kirjataan työajanseurantaan ja maksetaan pidettäessä. Jäljellä oleva saldo näyttää jäljellä olevan työajanlyhennyksen saldon. 

Työajanlyhennysten kerryttäminen manuaalisesti (vuosisaldona)

Mikäli työajanlyhennysten määrä ilmoitetaan vuositasolla, kirjataan vuoden alussa koko vuoden aikana käytettävissä oleva saldo palkkojen historiatietoihin. Vuoden aikana käytettävissä oleva saldo tulee kirjata vuoden ensimmäiselle kalenterikuukaudelle. Tieto tallennetaan palkansaajakohtaisesti uudelle luodulle palkkalajille "Kertynyt työajanlyhennys".

Palkat > Asetukset >Palkanlaskennan asetukset > Palkkojen historiatiedot

  1. Valitse Palkansaaja
  2. Valitse Vuosi
  3. Valitse Kuukausi
  4. Syötä kertynyt saldo palkkalajiriville "Kertynyt työajanlyhennys"
  5. Tallenna 

Pidetyn työajanlyhennyksen kirjaaminen

1. Pidetyt työajanlyhennykset kirjataan normaalisti työajan seurantaan

2. Tapahtumat nousevat palkkalaskelmalle maksuun

Jäljellä olevan työajanlyhennysvapaan saldo

Palkkalaskelmalla näytetään kertymän ja pidettyjen työajanlyhennystuntien erotus rivillä Pitämätön työajanlyhennys. 

Palkkalaskelman muotoilu

Palkkamallin hallinnassa muotoilut välilehdellä voit määritellä missä kohtaa palkkalaskelmaa palkkalajirivit näytetään. Pääset muokkaamaan näkymää Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > valitse palkkamallirivin "Muokkaa"-kuvake > "Muotoilu"-välilehti

Näkyvissä -valinnalla määritellään, näytetäänkö kyseinen palkkalajirivi palkkalaskelmalla (katso kuva alla, kohta 1)

Rivejä voi siirtää raahaamalla, kun viet hiiren osoittimen rivin alkuun ja osoitin muuttuu nelipäiseksi nuoleksi (kohta 2)

Riviä voi sisentää sisennys toiminnolla (kohta 3)

Uudistetun palkkamallin pekkasvapaan kaavat

Netvisorin uudistetuissa palkkamalleissa esimerkiksi "Teknologiateollisuus, Tuntipalkka" -palkkamallissa on yllä olevan esimerkin mukaan samalla tavalla palkkalajit, mutta hieman eri nimillä ja kaavaa on yksinkertaistettu.

Palkkalajit:

1. Pekkasten alkusaldo, lähde palkansaajan perustiedot

2. Pekkasvapaa (ei makseta), kirjauslajin kaava: Tunnit x 1 x Laskennallinen arvopalkkalaji (1)

3. Pekkassaldo, kaava: Pekkasten alkusaldo - Pekkasvapaa (ei makseta)

4. Pekkasvapaa

Pekkasten alkusaldon voi syöttää palkansaajan palkkaperusteisiin:

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta > Pekkasten alkusaldo

Pekkasvapaa -kirjauslajin kaavaa voi muokata palkanlaskennan asetuksista:

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit > Pekkasvapaa

Pekkassaldon laskentakaava näkyy palkkamallien kaavoissa:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta "Kaavat" > Palkkalajien kaavat -välilehti > Lomat ja poissaolot > Pekkassaldo

Pekkasvapaa -palkkalaji, joka löytyy "Palkat ja lisät" -otsikon alta, jolla voi manuaalisesti tarvittaessa maksaa pekkasvapaita.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.