SISÄLTÖ

Työmerkintöjen siirrossa siirretään Severasta työaikakirjauksia ja poissaoloja Netvisorin Työaika-näkymään. Lisäksi ylityöluokitukset otetaan huomioon tuntien siirrossa. Mikäli Severassa on työtuntien hyväksyntä käytössä, työtunnit siirtyvät Netvisoriin hyväksyttyinä. Muussa tapauksessa työtunnit siirtyvät Netvisoriin Kuitattu-tilassa. Siirtoasetuksissa voidaan määrittää noudetaanko Severasta vain "Hyväksytty" -tilassa olevat tuntikirjaukset Netvisorin siirtoliittymään. Asetuksissa voi myös määritellä käytettävän Työ-laskentakohteen otsikon. Työaikarivien siirtoasetuksista löytyy ohjeet: Työaikarivien siirtoasetukset-sivulta. Siirtoliittymä löytyy "Laajennokset > Severa > Työmerkintöjen siirto".

Työaikamerkintöjen siirtoon vaadittavat käyttöoikeudet ovat: Perustoimintoihin Yrityskäyttäjä- tai Kaikki oikeudet rooli, sekä P, E tai HH -rooli. E-roolilla on oikeus vain oman yrityshierarkiaoikeutensa mukaisiin palkansaajien työaikatietojen siirtoon. HH-roolilla on oikeus kaikkien palkansaajien työaikamerkintöjen siirtoon.

Asetukset

Ennen työaikatietojen siirtämistä tulee palkansaajien, tuntikirjaus- sekä ylityöluokitustietojen olla linkitettynä järjestelmien välillä. Lisäksi palkansaajalla tulee olla Matkat -palvelu aktiivisena, jotta työmerkintöjen siirto Severasta Netvisoriin onnistuu kyseisen palkansaajan osalta. Matkat-palvelun voi aktivoida Netvisorissa kohdassa Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa oikean palkansaajan nimestä > täppää -palvelu aktiiviseksi sivun alalaidasta.

Palkansaajan/käyttäjätietojen linkittäminen

Kun siirretään matkalaskuja tai työaikakirjauksia Severasta Netvisoriin tulee käyttäjät/palkansaajat linkittää toisiinsa yksilöivällä tiedolla. Linkityksessä voidaan käyttää joko pelkkää palkansaajanumeroa tai henkilötunnusta ja palkansaajan numeroa yhdessä, palkansaajan numero ei voi alkaa numerolla 0. Netvisorin palkansaajien henkilötunnukset ja numerot voi tarkistaa kohdassa Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus.

Severan käyttäjätietojen linkittämisen ohje löytyy täältä: Palkansaajan/käyttäjän tietojen linkittäminen

Tuntikirjaustietojen linkittäminen

Ennen tuntikirjausten siirtoa Severasta Netvisoriin tulee molemmissa järjestelmissä määritellä toisiaan vastaava numerointi käytettäville tuntikirjauksille. Netvisorissa tämä tehdään kohdassa Palkat > Asetukset  > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit -välilehti. Klikkaa oikean kirjauslajin nimestä ja lisää kirjauslajille Severan työlajia vastaava koodi (kuva alla, kohta 1). Samalla olisi hyvä tarkistaa, että kirjauslajin kaava on toimiva ja että kirjauslaji on käytössä kaikilla tarvittavilla palkkamalleilla: Kirjauslajit. Huomioi, että Netvisorin kirjauslajin Luonne pitäisi olla sama kuin Severan työlajilla, että tunnit siirtyvät, eli molemmissa tulisi valita, että kyseessä on esimerkiksi tuntikirjaus. Netvisorissa kirjauslajilla ei siis voi olla valintana tuntikirjaus ja Severassa koko päivän kestävä merkintä ja päin vastoin.

Tarkemmat ohjeet työlajien sekä ylityöluokitusten linkityksistä Severan puolella löytyvät alla olevista linkeistä:

Työaikarivien haun rajaaminen

Siirrettäviä työaikatietoja ei näytetä oletuksena siirtonäkymässä, vaan käyttäjän tulee hakea ne haluttujen hakuehtojen mukaan. Työaikarivien hakua voidaan rajata "Palkansaaja"- ja "Laskupäiväväli"-tietojen mukaan, joista alkupäivämäärä on pakollinen tieto (katso kuva alla, kohta 1). Severan liiketoimintayksikkö"-valinnalla voidaan noutaa ja käsitellä vain valitun liiketoimintayksikön työaikarivejä siirtonäkymässä (2). Tämän rajauksen käyttäminen edellyttää, että Severassa olevat liiketoimintayksiköt on siirretty Netvisorin laskentakohteiksi. Ohjeet yksikkörakenteen siirtämisestä löytyy tukisivuilta: Rekistereiden synkronointi. Hakuehtojen valinnan jälkeen painetaan "Hae"-painiketta, jolloin Severassa siirtovalmiina olevat työaikarivit listautuvat hakutulokseen (3). 

Hakutulokset ja siirtonäkymän tarkastelu

Siirtonäkymän hakutuloksessa työaikarivitiedoista näytetään seuraavat kentät: Kirjauslaji, Tunnit ja Selite, jotta ennen Netvisoriin siirtoa voidaan tarkastaa tuotavat työaikatiedot. Varsinaista esikatselua ei näkymässä ole kuten myyntilaskuilla, mutta tuotavat tiedot näkyvät liittymässä. Näkymän voi laajentaa "Laajenna kaikki"-linkkiä klikkaamalla, jolloin näkymässä näytetään siirrettävien työaikarivien tarkemmat tiedot: Kirjauslajilinkitys ja Selite -tiedot (katso kuva alla, kohta 1). "Oletusnäkymä"-linkkiä klikkaamalla saa näkymässä kirjauslajilinkityksen ja selitteet piilotettua.

"Kirjauslajilinkitys"-pudotusvalikolla kirjauslajit kohdistetaan kirjauslajin koodilla (2). Varmista, että kirjauslajien koodit on molemmissa järjestelmissä samat, niin automaattikohdistus toimii. Kohdistumattomat rivit käyttäjä voi valita itse "Kirjauslajilinkitys"-pudotusvalikosta. Severaan kirjattavat poissaolot siirtyvät myös Netvisorin tuntikirjauksiin. Näille tulee myös tehdä kirjauslajilinkitys molempien järjestelmien osalta.

Jos laskentakohteet on Netvisorissa käyttöön ja työaikarivien siirtoasetuksissa on valittu Severasta tuotavat laskentakohteet, voidaan palkkamalleilla hallita laskentakohteiden erittelyä, joka heijastuu palkkamallin palkkalaskelmille. Valinta erittelee palkkalaskelmalla valitun laskentakohteen tunnit tarkastelua varten.

Järjestelmä ilmoittaa, mikäli kirjauksen aikavälillä on jo syötetty tunteja Netvisoriin. Kirjaukset näkyvät liittymässä vihreänä sekä "Tunnit"-sarakkeen perässä ilmoitetaan missä tilassa tunnit ovat Netvisorin Työaika-näkymässä.

Työaikarivien siirtäminen

Työaikarivit siirretään valitsemalla ensin siirrettävät rivit siirtonäkymässä ja työaikatietojen tuonti tapahtuu sivun alareunan "Tuo valitut työaikarivit"-painikkeella. Työaikarivien tuonnin jälkeen "Netvisor - Severa liittymän tietojen tuonti" -näkymässä näytetään tuotujen työaikarivien päivämäärä-, palkansaaja- sekä tunnit-tieto. "Päivämäärä"-linkkiä klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kyseisen päivän työaikarivin tietoja tarkemmin. 

Huomioi, että Severassa työaikakirjaukselle on mahdollista kirjata vapaata tekstiä (kuvaus) 1500 merkkiä, mutta jos tekstiä on yli 500 merkkiä, jää se siirrossa virheeseen System Info 19 (Merkkijono): Liian pitkä (500 merkkiä). Tällaisessa tapauksessa kuvauksen merkkimäärää tulee vähentää 500:aan ja kokeilla siirtoa uudelleen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.