SISÄLTÖ

Raportit välilehdeltä löytyy Tuloslaskelma, Tase, Tunnusluvut  ja Omat raportit.


Tuloslaskelma ja tase

Raportin alla olevasta sinisestä nuolipainikkeesta voi vaihtaa raportin tarkastelujaksoa ja vertailulukuja. Lukujen näkyvyyden raportilla voi valita joko euroissa tai tuhansissa euroissa. Raportin voi hakea myös laskentakohteella hakukentän kautta ja raportin voi ladata exceliin ja pdf:ksi kolmen pisteen kautta. Lisäksi taseraportilla voi valita laskennan tavaksi tasearvon tai kauden muutoksen. Raportilla voi avata ja sulkea kaikki ryhmät tai piilottaa tyhjät tilit, eli sellaiset joilla ei ole tapahtumia valitulla ajanjaksolla. Mikäli tilin saldo on nolla, näkyy tili raportilla.


Esimerkiksi toteuma-budjettivertailun voitte rajata valitsemalla vertailuluvuksi haluamanne budjetin hakuvalikosta:
Voit myös porautua yhden kuukauden lukuihin klikkaamalla otsikkosarakkeen haluttua kuukautta, esim. 2/2022. Kuukausinäkymässä näet myös vertailun edellisen tarkastelujakson toteumaan.

Tuloslaskelmalta ja taseelta pääsee porautumaan tilitason luvusta tarkemmin tapahtumiin, aina Netvisorin tositteelle asti.Tunnusluvut

Tunnusluvut välilehdellä on oletuksena yrityksen talouteen liittyviä tunnuslukuja. Lisäksi näkymään voidaan lisätä omia tunnuslukuja kohdassa Luo uusi. Kiinteät tunnusluvut ovat käytössä vain osakeyhtiöillä. Yhdistykset pääsevät Tunnusluku-välilehdelle josta voidaan luoda omia tunnuslukuja. Yhdistykset voivat luoda omia tunnuslukuja, joita he voivat valita omille raporteille. Ts. omille raporteille voi valita mittareita ja niihin omia tunnuslukuja.


Luo kaava-kenttään voidaan syöttää haluttu luku, tunnusluku, tili tai tiliryhmä. Tili tai tiliryhmä tulee hakea tilin tai tiliryhmän nimellä. Hakukenttä näyttää nämä termeillä account (tili), group (ryhmä) ja calculated (tunnusluku).


Kaavan alapuolella lasketaan koko ajan reaaliaikaista kaavan mukaista summaa. Kaavaa lisättäessä tulee noudattaa matematiikan laskentasääntöjä, mitkä voit tarkastaa Katso laskusäännöt-painikkeen kautta.

Tässä esimerkkinä liikevaihdon muutos koskien edellistä kuukautta. 


Kun kaavaan valitaan tili tai tiliryhmä, niin voidaan päättää, mitä arvoa näiden osalta käytetään. Valittavina on viimeisin ajanhetki (viimeksi lukitun kauden toteuma) tai siirtymä nykyisestä ajanhetkestä. Ajanhetki määräytyy raportilla valitun tarkastelujakson mukaan. Tarkastelujakson voit tarkistaa raporttipohjalla kohdasta Luvut.


Vinkkinä, mikäli tunnuslukua on tarkoitus tarkastella esimerkiksi kuukausitasolla, niin kaavan nimeen kannattaa tehdä merkintä (esim. kk), jotta raportilla näkee selkeästi, mitä ajanjaksoa tunnusluku kuvaa. Joskus siirtymäkaavat voivat näyttää oudoilta kun tarkastellaan raporttia vuositasolla.


Omat Raportit 

Omien raporttien avulla yritykselle voidaan luoda raportteja omiin tarpeisiin ja tänne voidaan luoda omia pysyviä raportteja/mittareita joita halutaan seurata säännöllisesti. Mikäli käyttäjällä on luku- tai muokkausoikeudet Omiin raportteihin, niin tällöin hänellä on pääsy kaikkiin yrityksen Omiin raportteihin. Oikeuksia ei ole mahdollista rajata raporttikohtaisesti. 

Voit luoda omia raportteja kohdassa Raportit > Omat raportit > Luo uusi. Pääset luomaan raportille uusia elementtejä painikkeen "Luo elementti" kautta. Elementeiksi voidaan valita Taulukko tai Mittari. Taulukkoon voit valita tyhjän pohjan, tuloslaskelman tai taseen. Taulukon luonnin jälkeen voit muokata raporttia "Muokkaa raporttia"-toiminnon kautta. Taulukon voi nimetä halutessaan uudelleen ottamalla raportti muokkaustilaan.Taulukon rivejä pääset muokkaamaan ottamalla taulukon muokkaustilaan. Täällä voit lisätä ja poistaa rivejä sekä siirtää niiden paikkaa. Tässä tulee huomioida, että rivijärjestys muuttaa vain rivijärjestystä ei laskentaa taulukon takana. Jos tiliä siirretään tiliryhmästä toiseen esimerkiksi kiinteistä kuluista muuttuviin kuluihin niin myyntikate ei muutu. Mittari muodostaa samankaltaisen kaavion, kuin Mittaristo-sivulla ja voit valita kerralla myös useamman tunnusluvun samaan kaavioon. Mittaristoa pääsee muokkaamaan samalla tavalla kuin taulukkoa ottamalla ensin raportti muokkaustilaan ja sen jälkeen "Muokkaa mittaria."


Raporteilla on erikseen luku- ja muokkaustila. Lukutilassa tehdyt muokkaukset eivät tallennu raportille eli mikäli lukutilassa muokkaat raportin hakuehtoja, eivät nämä päivity raportille. 

Omien raporttien käyttöesimerkkejä:

1. Asiakas haluaa tehdä oman yrityksen tuloslaskelman

Esimerkki 1: Ota pohjaksi standardituloslaskelma ja muokkaa sitä tarpeiden mukaisesti. Siirrä tilejä ja tiliryhmiä esim. myyntikatteen ylä- ja alapuolelle. Tässä tulee huomioida, että kiinteänä olevat myynti- ja käyttökate eivät päivity tässä tapauksessa. Tässä voidaan tunnuslukujen kautta luoda myynti- ja käyttökate tunnunluvuiksi ja lisätä nämä raportille. 

Esimerkki 2: Ota tyhjä pohja. Lisää siihen tuloslaskelman erät, katteet ja tulokset.

2. Asiakas haluaa tehdä tuloslaskelman lyhennelmän

Esimerkki: Valitse liikevaihto, muuttuvat kulut, myyntikate, kiinteät kulut, käyttökate, poistot, liikevoitto, rahoituskulut netto, tulos rahoituskulujen jälkeen, verot ja tilikauden tulos.

3. Asiakas haluaa tehdä oman KPI-raportin

Esimerkki: Laadi 5 omaa kannattavuuden KPI:tä ja liitä tyhjään raporttiin. Tämän jälkeen lisää em. raporttiin viisi valmista tunnuslukua.

4. Asiakas haluaa tehdä oman dashboardin

Esimerkki: Valitse viisi KPI:ta, kukin omille graafisivuille.

5. Asiakas haluaa tehdä hallitusraportin

Esimerkki: Valitse tyhjään tuloslaskelmapohjaan liikevaihto, myyntikate, käyttökate, liikevoitto, tulos rahoituserien jälkeen ja tilikauden tulos. Lisää sitten uudet elementti luomalla graafit liikevaihdosta ja käyttökatteesta omille graafisivuilleen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.