Verohallinto on julkaissut 25.11.2020 päätöksen vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista. 

Uutena käsitteenä päätöksestä löytyy Polkupyöräetu, jonka raha-arvo lasketaan polkupyörän hankintahinnasta.

Polkupyöräedun käsittelemiseen tulee kolme uutta tulolajia: 

  •     363 Polkupyöräedun verovapaa osuus
  •     364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus
  •     420 Polkupyöräedusta peritty korvaus

Nämä on julkaistu Netvisoriin 3.12.2020.

Uutta palkkalajia ei pysty suoraan liittämään palkkamalliin, ellei sitä ole ensin lisätty yrityskohtaisiin palkkalajeihin. Saat polkupyöräetu -palkkalajin joko lisäämällä uuden palkkalajin käsin yrityksen palkkamalleihin  tai sitten kopioimalla yritykseen Netvisorin uusi palkkamallipohja, missä on tarvittavat uudet palkkalajit polkupyöräetua varten.

Saat lisättyä palkkalajin kohdasta Palkat > Palkkamallien hallinta > valitse palkkamalliriviltä Kaavat > Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin > Anna palkkalajille kuvan mukaiset asetukset > Lisää tarvittaessa tiliöinnit > Tallenna

Käyttöohje: Luo uusi palkkalaji


Tallentamisen jälkeen pääset antamaan palkkalajille kaavan vihreästä plussasta. Koska kyseessä on verovapaa luontaisetu, niin anna palkkalajille kaavaksi vain "Kiinteä luku = 0" (kuva alla). Tämä kaava kiinnittää palkkalajin palkkamalliin, mutta ei lisää sitä Rahapalkan tai Bruttopalkan kaavaan.

Kun palkkalaji on kerran lisätty yritykseen, pystyt tarvittaessa lisäämään sen myös muille palkkamalleille. 

Palkat > Palkkamallien hallinta > valitse palkkamalliriviltä Kaavat > Liitä palkkalaji palkkamalliin > Valitse palkkalaji alasvetovalikosta > Liitä

Tallentamisen jälkeen pääset antamaan palkkalajille kaavan "Kiinteä luku = 0".

Mikäli on tarvetta lisätä myös veronalaiselle polkupyöräedulle palkkalaji, onnistuu se samalla tavalla kuin tuon verottomankin palkkalajin luominen. Palkkalajin kaavan osalta ei vaan lisätä tuota kaavaa "Kiinteä luku = 0", vaan palkkalaji käydään liittämässä Bruttopalkan kaavaan, kuten muutkin luontaisedut (kuva alla).

Polkupyöräetu palkkaperusteisiin


Mikäli polkupyöräetu halutaan palkkaperusteisiin, pitäisi sitä varten luoda toinen palkkalaji ja kaava esimerkiksi näin:

- Polkupyöräetu (palkkaperusteet) -> Lähde: palkansaajan perustiedot

- Polkupyöräetu -> Lähde: Käyttäjän kaava

Palkkalaji "Polkupyöräetu" liitetään palkkamallin kaavalla: "Polkupyöräetu = Polkupyöräetu (palkkaperusteet)"

Näin palkkalaji "Polkupyöräetu (palkkaperusteet)" tulee näkyville palkkaperusteiden hallintaan ja sille voi asettaa kiinteän hinnan. Kun muodostaa palkkalaskelman, palkkalaskelmalla näkyy palkkalaji "Polkupyöräetu" ja arvo haetaan palkkaperusteista.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.