Polkupyöräetu on työnantajan tarjoama etu työntekijälle. Verottaja vahvistaa verovapaan osuuden määrän vuosittain. Netvisorissa on mahdollista käsitellä polkupyöräetua eri tavoin. Polkupyöräetu on aina ilmoitettava palkkatietoilmoituksella silloinkin, kun siitä ei muodostu verotettavaa etua. Alla on esimerkki tapauksia polkupyöräedun erilaisista käsittelytavoista Netvisorissa. Muista aina tarkistaa voimassa olevat säännökset käsittely hetkellä viranomaisilta.

Netvisorista käytössä olevat polkupyöräedun tulolajit ovat:

363 Polkupyöräedun verovapaa osuus

364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus

420 Polkupyöräedusta peritty korvaus

Sivukulujaksotuksien laskennan peruste

Tällä hetkellä tämän ohjeen ongelmakohdaksi ilmenee työnantajan kuukausittaisten velvoitteiden sivukulujaksotuksen tosite, johon polkupyöräedun sivukulut eivät kohdistu. Tämä tullaan korjaamaan tekniikkamme toimesta myöhemmin. Muokkaathan siis sivukulujaksotuksen tositteen manuaalisesti oikeaksi.

SISÄLTÖ

Esimerkki 1. Käsittely kun polkupyöräetu on enimmillään verottajan määrittelemän verottoman arvon suuruinen ja palkaksi katsottavaa etua ei muodostu

Mikäli palkansaajalla on säännöllisesti käsiteltävä, samansuuruinen polkupyöräetu, kannattaa tälle antaa kiinteä arvo palkansaaja kohtaisesti palkkaperusteiden hallintaan. Tarvitset palkkalajin, jolle arvo määritellään. Voit luoda uuden palkkalajin ja nimetä sen esimerkiksi “Palkansaajakohtainen polkupyöräetu”:


Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji


Luo yrityskohtaisista palkkalajeista myös toinen palkkalaji, nimeä se esimerkiksi “Polkupyöräetu veroton”:

Liitä luodut palkkalajit “Palkansaajakohtainen polkupyöräetu” ja “polkupyöräetu veroton” kaavalla toisiinsa alla olevan kuvan mukaisesti:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välielehti > Liitä palkkalaji palkkamalliin: > Valite palkkalaji "Polkypyöräetu veroton"

Anna palkansaajakohtaiset verottoman polkupyöräedun määrät kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta:


Tässä esimerkissä palkansaajan palkka on 2000 euroa. Polkupyöräetu on 100 euroa. Nyt palkkalaskelmaa muodostettaessa palkansaajan verovapaa polkupyöräetu nousee palkkalaskelmalle:

Summa nousee myös palkkatietoilmoitukselle, mutta etu ei vaikuta palkanlaskennan arvoihin kuten ennakonpidätykseen, sivukuluihin tai sairausvakuutusmaksuihin. 

Esimerkki 2. Polkupyöräetu, joka on osittain verovapaa ja osa on palkaksi katsottavaa etuutta

Jos polkupyöräedun määrä ylittää palkansaajalla vuosittaisen verottoman ylärajan arvon, tulee ylimenevästä osuudesta periä verot ja sivukulut. Tällöin palkkatietoilmoitukselle tulee saada kaksi ilmoitettavaa tulolajia: 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus ja 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus. Tarvitset palkkalajit polkupyöräedun verovapaalle osuudelle (kuten esimerkissä 1) ja verolliselle osuudelle. Verollisen osuuden palkansaajakohtaisesti määriteltävän palkkalajin voi luoda esimerkiksi seuraavin tiedoin:

Luo myös palkkalaji, jolla veronalainen osuus käsitellään palkkalaskelmalla esimerkiksi alla olevin tiedoin:


Liitä luodut palkkalajit toisiinsa alla olevan kuvan mukaisella kaavalla:

Anna nyt palkansaajan tietoihin kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta > palkansaajakohtaisesti tiedot verottomasta ja verollisesta osuudesta:

Muista lisätä plus-merkkisenä “Polkupyöräetu veronalainen” -palkkalaji Bruttopalkan kaavaan, jotta ennakonpidätyksen ja sivukulujen laskennan perusteet muodostuvat oikein. Tässä esimerkissä palkansaajan palkka on 2000 euroa, verottoman polkupyöräedun arvo on 100 euroa ja verollisen polkupyöräedun osuus on 20 euroa.

Esimerkki 3. Polkupyöräedun antaminen rahapalkkaa alentamalla kun etu on alle verotettavan arvon, kun etu on osa kokonaispalkkaa

Polkupyöräetu sovitaan osaksi rahapalkkaa ja sen määrä on 100 euroa. Palkansaajan palkka on ennen etua 2000 euroa, mutta polkupyöräedun määrä alentaa palkan 1900 euroon. Kokonaispalkkaan sisällytetystä edusta ei mene ennakonpidätystä, mutta tulolajille valitaan vakuutuskäsittely ilman sairausvakuutusmaksua. Tarvitset palkkalajin, jolla on määritelty asetuksiin tulolaji 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus ja sille on valittuna vakuutuskäsittely alla olevan kuvan mukaisesti:

Jotta palkkalaskelmalle tulee automaattisesti palkansaajakohtainen verovapaa polkupyöräetu niin että se vähentää palkkaa, tulee sille luoda apupalkkalaji:

Anna sitten kaava normaalissa laskennassa olevalle palkalle alla olevan kuvan mukaisesti:

Nyt voit antaa palkansaajan palkkaperusteisiin palkansaajakohtaisen polkupyöräedun, joka vähentää rahapalkkaa. Kuukausipalkan arvoa ei muuteta palkkaperusteisiin. Liitä vielä "Palkansaajakohtainen polkupyöräetu, vähentää rahapalkkaa" -palkkalaji ja "Veroton polkupyöräetu sivukuluilla -palkkalaji toisiinsa yhtäläisyys merkillä:


sekä liitä Bruttopalkan kaavaan palkkalaji "Veroton polkupyöräetu sivukuluilla" ensin plussana ja sitten miinuksena:

Tässä esimerkissä palkkalaskelman lopputulos näyttää tältä:

Esimerkki 4. Polkupyöräedusta peritty korvaus, kun polkupyöräetu jää verovapaaksi sekä etu on osa kokonaispalkkaa ja etu vähentää rahapalkkaa

Jos työnantaja perii palkansaajalta polkupyöräedusta nettopalkasta korvausta, käytetään tulolajia 420. Verottoman polkupyöräedun määrä ilmoitetaan tulolajilla 363. Polkupyöräedusta perittävälle korvaukselle tulee luoda oma palkkalaji:


Palkkalaji tulee liittää palkkamallille "Maksetaan" -palkkalajin kaavaan miinuksena:

Palkansaajakohtaiselle polkupyöräedulle tarvitaan myös oma palkkalajinsa:

Palkkalaskelmalla käsittelyä varten polkupyöräedulle tarvitaan oma palkkalajinsa:

Liitä tämä palkkalaji Bruttopalkan kaavaan ensin plussana ja sitten miinuksena:

Jotta palkkalajin “Veroton polkupyöräetu sivukuluilla” summaksi saadaan automaatiolla kokonainen polkupyöräetu omavastuulla vähennettynä, tulee palkkalajit liittää palkkalajin “Veroton polkupyöräetu sivukuluilla” kaavaan:Anna palkkaperusteiden hallintaan sekä palkansaajakohtainen polkupyöräedun kokonaismäärä:

että palkansaajakohtainen perittävä omavastuu:

Jotta rahapalkkaa saadaan pienennettyä polkupyöräedun verran, tulee polkupyöräedun kokonaismäärä vähentää palkasta. Tämä tapahtuu helpoiten automaatiolla, jossa maksavan palkan (tyypillisimmin Palkka tai Kuukausipalkka -palkkalaji) kaavaa muokataan niin, että sieltä vähenee palkansaajakohtainen veroton polkupyöräedun kokonaismäärä:

Tässä esimerkissä palkansaajan palkka on alunperin 2000 euroa. Polkupyöräetu on 100 euroa, joka vähentää palkan 1900 euroon. Palkansaajalta peritään 40 euroa korvausta nettopalkasta. Lopputuloksena palkkalaskelma näyttää tältä:

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.