Polkupyöräetu on työnantajan tarjoama etu työntekijälle. Verottaja vahvistaa verovapaan osuuden määrän vuosittain. Netvisorissa on mahdollista käsitellä polkupyöräetua eri tavoin. Polkupyöräetu on aina ilmoitettava palkkatietoilmoituksella silloinkin, kun siitä ei muodostu verotettavaa etua. Alla on esimerkki tapauksia polkupyöräedun erilaisista käsittelytavoista Netvisorissa. Käyttöohje ei kata kaikkia tapauksia. Muista aina tarkistaa voimassa olevat säännökset käsittelyhetkellä viranomaisilta.

Ohjeesta ei löydy valmista esimerkkiä, mitä teen?

Mikäli käyttöohjeen esimerkeistä ei löydy sopivaa vaihtoehtoa, voi uusia palkkalajeja luoda itse Netvisoriin tarpeiden mukaisesti. 

Ohje: Luo uusi palkkalaji

Mikäli tarvitset apua uusien palkkalajien luomisessa, voit lähettää tukipyynnön, jossa on esimerkin avulla avattu palkkalajit, summat sekä tulolajikohdistukset, miten palkkalaskelman halutaan muodostuvan. Tärkeintä on, että tukipyynnön viestissä käy ilmi mikä on haluttu lopputulos palkkalaskelmalla.

Esimerkiksi

  • Kuukausipalka xx
  • Rahapalkka xx
  • Bruttopalkka xx
  • Polkupyöräetu xx
  • TyEl xx
  • Tyva xx
  • Ennakonpidätys xx
  • Nettopalkka xx
  • Maksetaan xx

Tarvittaessa uusia palkkalajeja ja kaavoja voi tilata kouluttajilta, joka on veloitettavaa palvelua.

Tulorerkisteri opastaa palkkalajien tulolajeissa ja siinä, miten polkupyöräedun tulee näkyä palkkatietoilmoituksella, jotta se menee läpi tulorekisteriin.

Netvisorista käytössä olevat polkupyöräedun tulolajit ovat:

363 Polkupyöräedun verovapaa osuus

364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus

420 Polkupyöräedusta peritty korvaus

SISÄLTÖ

Esimerkki 1. Käsittely kun polkupyöräetu on enimmillään verottajan määrittelemän verottoman arvon suuruinen ja palkaksi katsottavaa etua ei muodostu

Mikäli palkansaajalla on säännöllisesti käsiteltävä, samansuuruinen polkupyöräetu, kannattaa tälle antaa kiinteä arvo palkansaaja kohtaisesti palkkaperusteiden hallintaan. Käsittelyä varten tarvitset palkkalajin, jolle arvo määritellään. Voit luoda uuden palkkalajin ja nimetä sen esimerkiksi “Palkansaajakohtainen polkupyöräetu”:


Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit > Lisää uusi palkkalaji

Luo yrityskohtaisista palkkalajeista myös toinen palkkalaji, nimeä se esimerkiksi “Polkupyöräetu veroton”:

Liitä luodut palkkalajit “Palkansaajakohtainen polkupyöräetu” ja “polkupyöräetu veroton” kaavalla toisiinsa alla olevan kuvan mukaisesti:

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välielehti > Liitä palkkalaji palkkamalliin: > Valite palkkalaji "Polkupyöräetu veroton"


Anna palkansaajakohtaiset verottoman polkupyöräedun määrät kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta:


Tässä esimerkissä palkansaajan palkka on 2000 euroa. Polkupyöräetu on 100 euroa. Nyt palkkalaskelmaa muodostettaessa palkansaajan verovapaa polkupyöräetu nousee palkkalaskelmalle:

Summa nousee myös palkkatietoilmoitukselle, mutta etu ei vaikuta palkanlaskennan arvoihin kuten ennakonpidätykseen, sivukuluihin tai sairausvakuutusmaksuihin. Rahapalkaksi jää palkansaajan alkuperäinen palkan määrä.

Esimerkki 2. Polkupyöräetu, joka on osittain verovapaa ja osa on palkaksi katsottavaa etuutta

Jos polkupyöräedun määrä ylittää palkansaajalla vuosittaisen verottoman ylärajan arvon, tulee ylimenevästä osuudesta periä verot ja sivukulut. Tällöin palkkatietoilmoitukselle tulee saada kaksi ilmoitettavaa tulolajia: 363 Polkupyöräedun verovapaa osuus ja 364 Polkupyöräedun palkaksi katsottu osuus. Tarvitset palkkalajit polkupyöräedun verovapaalle osuudelle (kuten esimerkissä 1) ja verolliselle osuudelle. Verollisen osuuden palkansaajakohtaisesti määriteltävän palkkalajin voi luoda esimerkiksi seuraavin tiedoin:

Luo myös palkkalaji, jolla veronalainen osuus käsitellään palkkalaskelmalla esimerkiksi alla olevin tiedoin:

Liitä luodut palkkalajit toisiinsa alla olevan kuvan mukaisella kaavalla:

Anna nyt palkansaajan tietoihin kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta > palkansaajakohtaisesti tiedot verottomasta ja verollisesta osuudesta:

Muista lisätä plus-merkkisenä “Polkupyöräetu veronalainen” -palkkalaji Bruttopalkan kaavaan, jotta ennakonpidätyksen ja sivukulujen laskennan perusteet muodostuvat oikein. Tässä esimerkissä palkansaajan palkka on 2000 euroa, verottoman polkupyöräedun arvo on 100 euroa ja verollisen polkupyöräedun osuus on 20 euroa.

Esimerkki 3. Polkupyöräetu joka on enimmillään verottajan määrittelemän verottoman arvon suuruinen, etu annetaan rahapalkkaa alentamalla

Tässä esimerkissä palkansaajan alkuperäinen palkka on 2000 euroa. Polkupyöräetu on 100 euroa. Polkupyöräetu annetaan rahapalkkaa alentamalla. Eläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuuttajien näkökulmasta rahapalkkaa alentamalla annettu verovapaa etu on vastiketta työstä, siksi näiden vakuutusmaksujen perusteena oleva palkanmäärä eroaa veronalaisen palkan määrästä. Tämän vuoksi vakuutusmaksujen laskennan peruste on polkupyöräedun verran suurempi kuin ennakonpidätyksen ja sairausvakuutusmaksun laskennan peruste. 

Tarvitset palkkalajin verotonta polkupyöräetua varten.

Liitä tämä palkkalaji Bruttopalkan kaavaan ensin plussana ja sitten miinuksena:

Nyt saat annettua kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta polkupyöräedun määrän palkansaajakohtaisesti:

Nyt palkkalaskelmaa muodostettaessa palkansaajan verovapaa polkupyöräetu nousee palkkalaskelmalle:

Tässä vaihtoehdossa työeläke- ja työttömyysvakuutuksen laskennan perusteena on palkka ja polkupyöräetu yhteensä, mutta ennakonpidätyksen laskennan perusteena on pelkkä palkka. Rahapalkaksi jää polkupyöräedulla alennettu palkan määrä ja sairausvakuutusmaksun laskennan peruste on myös 1900 euroa.

Esimerkki 4. Polkupyöräetu joka annetaan rahapalkkaa alentamalla, se on enimmillään verottajan määrittelemän verottoman arvon suuruinen ja siitä peritään korvaus

Tässä esimerkissä palkansaajan alkuperäinen palkka on 2000 euroa. Polkupyöräetu on 100 euroa. Nettopalkasta peritään korvausta 40 euroa. Polkupyöräetu annetaan rahapalkkaa alentamalla. Polkupyöräedusta peritty korvaus vähennetään ensisijaisesti polkupyöräedun veronalaisesta osuudesta, mutta jos veronalaista osuutta ei ole vähennetään korvaus polkupyöräedun verovapaasta osuudesta. Jos veronalaista osuutta ei ole, vähentää peritty korvaus työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturmavakuutuksen laskennan perustetta.

Tarvitset palkkalajin verotonta polkupyöräetua josta peritään korvausta varten:


Tarvitset myös palkkalajin polkupyöräedusta peritylle korvaukselle:

Liitä tämä palkkalaji "Maksetaan" -palkkalajin kaavaan miinuksena:

Tulorekisteriin ilmoitetaan polkupyöräedun ja siitä perityn korvauksen erotus. Tätä tarkoitusta varten tarvitset oman palkkalajin, jolle annetaan tulolajikohdistus:

Voit halutessasi piilottaa tämän palkkalajin palkkalaskelmalta palkkamallin muotoilussa, jolloin tämä ei näy palkansaajalle.

Liitä tämä palkkalaji Bruttopalkka -palkkalajin kaavaan ensin plussana ja sitten miinuksena:

Bruttopalkkaan liittämisen lisäksi palkkalajille "Tulorekisteriin ilmoitettava verovapaan polkupyöräedun määrä" tulee tehdä kaava, jossa verottomasta polkupyöräedun määrästä vähennetään palkansaajalta peritty korvaus:

Anna nyt palkansaajan palkkaperusteisiin kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta palkansaajakohtaisesti polkupyöräedun tiedot sekä sen määrästä että siitä perittävästä korvauksesta:

Nyt palkkalaskelmaa muodostettaessa laskelmalle nousee verovapaa polkupyöräetu ja siitä peritty korvaus sekä tulorekisteriin lähtee tieto näiden erotuksen määrästä tulolajilla 363.

Tässä vaihtoehdossa työeläke- ja työttömyysvakuutuksen laskennan perusteena on palkka ja polkupyöräedun ja siitä perityn korvauksen välinen erotus yhteensä, mutta ennakonpidätyksen laskennan perusteena on pelkkä palkka. Rahapalkaksi jää polkupyöräedulla alennettu palkan määrä ja sairausvakuutusmaksun laskennan peruste on myös 1900 euroa. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.