Palvelun käyttöönotto

Jotta Netvisoria käyttävä yritys saa Intrum Oy:n Huomautus- ja perintäpalvelun käyttöönsä, tulee yrityksen yhteyshenkilön ottaa yhteyttä Intrum Oy:hyn, ja tehdä heidän kanssaan sopimus palvelun käyttöönotosta. Kun tieto perintäpalvelun käyttöönotosta välittyy Intrumilta Netvisoriin, kytkeytyy palvelu päälle automaattisesti.

Tämän jälkeen palvelu on käytettävissä, ja käyttäjä pääsee määrittelemään perintäasetukset (Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset- näkymän Perintäasetukset -> Intrum Oy perintätekstit) Intrum Oy:n perintätietojen asetukset -linkistä. Perintä tietojen asetuksissa tulee olla määriteltynä, mistä laskun tilasta alkaen laskuja voi lähettää Intrumille. Tämän jälkeen laskujen lähettäminen Intrumille on mahdollista. Tähän löydät ohjeet ohjesivulta Myynnin perustiedot.

Lisätietoa Intrum Oy:stä ja heidän palveluistaan löytyy osoitteesta:  https://www.intrum.fi/fi/ratkaisut-yrityksille/.

 Palvelun käyttäminen

Aineiston lähetys Intrumin huomautuspalveluun tapahtuu Avoimet myyntilaskut -näkymästä normaalin tulostus- ja lähetysprosessin mukaisesti. Näkymässä valitaan lasku, joka on osiossa "Erääntyneet saatavat", ja klikataan painiketta "Käsittele erääntyneet". Painikkeen alta avautuvasta valikosta valitaan "Siirrä Intrum Oy:n palveluun" ja avautuvasta pikkuikkunasta painetaan Lähetä -painiketta.

 

Jotta laskusta voidaan muodostaa huomautusaineisto, pitää laskun siis olla osiossa "erääntynyt" (laskun tila "erääntynyt"). Laskujen perintätilaa voi muuttaa manuaalisesti Avoimet myyntilaskut -näkymän "Tila" linkistä halutun laskun kohdalla. Myös ulkomaalaisten asiakkaiden laskujen lähettäminen Intrumin perintäpalveluun on mahdollista.

 

Aineiston lähetys Intrumin perintäpalveluun tapahtuu niin ikään Avoimet myyntilaskut -näkymästä. Näkymässä valitaan lasku, joka on osiossa "Maksuhuomautetut laskut", ja klikataan painiketta "Käsittele erääntyneet". Painikkeen alta avautuvasta valikosta valitaan "Siirrä Intrum Oy:n palveluun" ja avautuvasta pikkuikkunasta painetaan Lähetä -painiketta. Jotta laskusta voidaan muodostaa perintätoimeksiantoaineisto, pitää laskun siis olla osiossa "maksuhuomautettu" (laskun tila "huomautettu"). Tämä tarkoittaa sitä, että laskusta on lähetetty sekä maksumuistutus että -kehotus, ja perintätila on sen mukaisesti päivittynyt. Laskujen perintätilaa voi muuttaa manuaalisesti Avoimet myyntilaskut -näkymän "Tila" linkistä halutun laskun kohdalla.

 

Intrum Oy:lle lähetetyt laskut näkyvät Avoimet myyntilaskut -näkymässä Intrum Oy:n palvelussa -otsikon alla.

Intrumin laskut on myös mahdollista peruuttaa sähköisesti Netvisorissa. Laskun poisto perintäpalvelusta onnistuu Avoimet myyntilaskut-näkymässä laskurivin lopussa olevan sinisen nuolen kautta valitsemalla "Poista Intrum Oy:n palvelusta". Laskun perintäpalvelusta poistamisesta lähtee automaattisesti tieto Intrumille.

Jotta perintätoimiston työ helpottuu, kannattaa asiakaskortille lisätä oletusyhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Toiminto löytyy asiakaskortin päänäkymän oikeasta yläkulmasta seuraavasti

Oletusyhteyshenkilön yhteystiedot sisältyvät perintätoimistolle lähetettävään siirtotiedostoon ja näin perinnän prosessi helpottuu. Kun luot tämän yhteyshenkilön, tulee siitä automaattisesti ko. asiakkaan oletusyhteyshenkilö. Lisäksi pitää olla valittuna myynnin perustiedoissa kohta "Tuo asiakkaan oletusyhteyshenkilö laskulle".Suorituksen kirjaaminen manuaalisesti Intrum Oy:n palveluun lähetetylle laskulle

Mikäli asiakkaalta tullut ohisuoritus kirjataan manuaalisesti laskulle, tulee suorituksen kirjauksen yhteydessä ottaa täppä pois kohdasta "Suoritus on tilitys perintäyhtiöltä". Tämä toimenpide ilmoittaa Intrumille asiakkaalta tulleen ohisuorituksen:

Perinnän tila

Intrumille lähetetyissä laskuissa näkyy perinnän tila avoimet myyntilaskut näkymän perinnän tila -kentässä. Intrumilla on käytössä alla olevat perinnän tilat.

REKISTERÖITY/VALVONNASSA
KIRJEPERINTÄ
KÄRÄJÄOIKEUS
ULOSOTTO
TRATTA
KONKURSSI/VELKAJÄRJESTELY
JÄLKIPERINTÄ
MAKSETTU
PERUUTETTU
MAKSETTU OIKEUDELLISTEN TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN
LOPETETTU - PIENI PÄÄOMA/EI MAKSUKYKYÄ
LOPETETTU - ASIAKAS VARATON
LOPETETTU - KONKURSSI
LOPETETTU - TUTKIMUKSET TULOKSETTOMIA
LOPETETTU - MUU SYY
LOPETETTU - VELKAJÄRJESTELY
LOPETETTU - YHDISTETTY TOISEEN SAATAVAAN
LUKITTU LASKUTUSTA VARTEN
LOPETETTU/LASKUTETTU
POISTETTU

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.