Palvelun käyttöönotto

Intrum Oy:n Huomautus- ja perintäpalvelun saa käyttöön olemalla yhteydessä Intrum Oy:hyn ja tekemällä heidän kanssaan sopimuksen palvelun käyttöönotosta. Kun tieto perintäpalvelun käyttöönotosta välittyy Intrumilta Netvisoriin, kytkeytyy palvelu päälle automaattisesti.

Lisätietoa Intrum Oy:stä ja heidän palveluistaan löytyy osoitteesta:  https://www.intrum.fi/fi/ratkaisut-yrityksille/.

Asetukset

Kun palvelu on otettu käyttöön, määritellään perintäasetukset kohdassa Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset > Intrum Oy perintätekstit > Perintäasetukset. Perintätietojen asetuksissa tulee olla määriteltynä, mistä laskun tilasta alkaen laskuja voi lähettää Intrumille. Intrumin huomautus- ja perintä liittyvät toimintopainikkeet ilmestyvät myyntireskontranäkymään tehdyn valinnan mukaan. Lisäksi voidaan valita, halutaanko käyttää vain perintäpalvelua vai myös huomautuspalvelua. Kun asetukset ovat kunnossa, on laskujen lähettäminen Intrumille mahdollista.

Palvelun käyttäminen

Aineiston lähetys Intrumin huomautuspalveluun tapahtuu Avoimet myyntilaskut -näkymästä normaalin tulostus- ja lähetysprosessin mukaisesti. Näkymässä valitaan erääntynyt lasku ja valitaan näkymän alalaidasta "Käsittele erääntyneet". Avautuvasta valikosta valitaan "Siirrä Intrum Oy:n palveluun" ja avautuvasta pikkuikkunasta painetaan Lähetä -painiketta. Mikäli asiakas on perintäkiellossa, ei asiakkaan laskuja pysty siirtämään Intrumin palveluun. Laskulla on oltava myös täydelliset laskutusosoitetiedot, jotta sen voi siirtää perintään.

Laskusta voidaan muodostaa huomautusaineisto, kun lasku on tilassa "Erääntynyt". Myös ulkomaalaisten asiakkaiden laskujen lähettäminen Intrumin perintäpalveluun on mahdollista.

Aineiston lähetys Intrumin perintäpalveluun tapahtuu myös Avoimet myyntilaskut -näkymästä. Näkymässä valitaan lasku, jonka tila on "Huomautettu" ja valitaan "Käsittele erääntyneet". Avautuvasta valikosta valitaan "Siirrä Intrum Oy:n palveluun" ja avautuvasta pikkuikkunasta painetaan Lähetä -painiketta. Laskusta voidaan muodostaa perintätoimeksiantoaineisto, kun se on tilassa Huomautettu. Tämä tarkoittaa sitä, että laskusta on aiemmin lähetetty sekä maksumuistutus että -huomautus.

Intrum Oy:lle lähetetyt laskut näkyvät Avoimet myyntilaskut -näkymässä Intrum Oy:n palvelussa -otsikon alla.

Intrumin laskut on myös mahdollista peruuttaa sähköisesti Netvisorissa. Laskun poisto perintäpalvelusta onnistuu Avoimet myyntilaskut-näkymässä laskurivin oikeassa reunassa olevan valikon kautta valitsemalla "Poista Intrum Oy:n palvelusta". Laskun perintäpalvelusta poistamisesta lähtee automaattisesti tieto Intrumille. Mikäli laskun perintä lopetetaan Intrumin puolella, ei tästä tule automaattisesti Netvisoriin tietoa vaan lasku tulee kuitata Netvisorissa manuaalisesti maksetuksi, eli laskulle lisätään uusi suoritus sopivaa käsittelytapaa käyttäen.

Perintätoimiston työn helpottamiseksi kannattaa asiakkaan tietoihin lisätä oletusyhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tämä onnistuu kohdasta Myynti > Asiakaslistaus > Avaa asiakastiedot muokkaustilaan > Asiakkaan yleisnäkymässä on oikeassa yläkulmassa valinta "Lisää uusi yhteyshenkilö".

Oletusyhteyshenkilön yhteystiedot sisältyvät perintätoimistolle lähetettävään laskuaineistoon ja näin perinnän prosessi helpottuu. Kun luot tämän yhteyshenkilön, tulee siitä automaattisesti ko. asiakkaan oletusyhteyshenkilö. Lisäksi pitää olla valittuna myynnin perustiedoissa kohta "Tuo asiakkaan oletusyhteyshenkilö laskulle".


Laskun muokkaus Intrum palvelussa

Kun lasku on lähetetty Intrumin palveluun ei laskun kirjauspäivää voi enää muokata. Eikä myöskään arvopäivää, maksuehtoa, eräpäivää, toimituspäivää, toimitusehtoa, toimitustapaa, valuuttaa tai viitenumeroa. 


Ohisuoritus Intrum Oy:n palveluun lähetetylle laskulle

Mikäli asiakkaalta tullut ohisuoritus on kohdistunut automaattisesti myyntilaskulle, menee ohisuorituksesta automaattisesti tieto Intrumille.
Manuaalisen suorituksen lisääminen Intrum Oy:n palveluun lähetetylle laskulle

Mikäli asiakkaalta tullut ohisuoritus kirjataan manuaalisesti laskulle, tulee suorituksen kirjauksen yhteydessä ottaa rasti pois kohdasta "Suoritus on tilitys perintäyhtiöltä". Tämä toimenpide ilmoittaa Intrumille asiakkaalta tulleen ohisuorituksen:

Intrumin kohdistumattoman suorituksen kohdistaminen

Intrumilta saapuvien suoritusten pitäisi kohdistua myyntilaskulle automaattisesti, mikäli ne on maksettu oikealla viitteellä ja oikealla summalla. Osa suorituksista voi kuitenkin jäädä kohdistumatta automaattisesti, sillä suorituksissa on usein mukana pääoman lisäksi korkotuottoja yms. 

Konekielisen viitesuorituksen käsittely

Käsittelytapa 1

Siirry Myynti > Suoritukset > tarpeen mukaan etsi kohdistumattomat suoritukset haun avulla. Klikkaa Kohdista-linkkiä. Myyntilaskulle kohdistetaan suoritus kokonaisuudessaan. Valitaan luettelosta haluttu myyntilasku ja valitaan käsittelytavaksi Perintä. 

Käsittelytapa Perintä kirjaa perintäkulun järjestelmän oletustileissä määritellylle perintätilille, ja suorituksen maksajatiedoksi kirjautuu "Asiakkaan maksama perintäkulu" (näkyy Suoritukset -sivulla). Netvisorissa laskun pääomaan ei lisätä perintäkulua, mutta tämä käsittelytapa oikaisee sekä reskontran että kirjanpidon ja kirjaa perintäkulut kirjanpitoon.

Myyntilaskulle muodostuvat maksusuoritukset

Muodostuva MS-tosite

Käsittelytapa 2

Siirry Myynti > Suoritukset > tarpeen mukaan etsi kohdistumattomat suoritukset haun avulla. Klikkaa Kohdista-linkkiä. ja avautuvasta näkymästä käsittelytapa "Ei kohdisteta". Mitätöidään tästä muodostunut MS-tosite. Viitesuoritusta ei suoraan pysty jakamaan moneen osaan, siksi viitesuoritus pitää käsitellä ensin pois. Siirrytään myyntilaskulle ja lisätään laskulle manuaalinen suoritus Myyntilaskun toiminnot > Lisää suoritus. Tilille = Se pankkitili, jolle suoritus on saapunut, Maksupäivä = Päivä, jona suoritus näkyy pankkitilillä, Summa = Laskun pääoman summa, Käsittelytapa = Normaali.  Seuraavaksi otetaan muodostunut MS-tosite muokattavaksi ja kirjataan korkotuotot suoraan tositteelle. MS-tositetta ei pysty linkittämään tiliotteelle, sillä konekielisenä saapuneeseen viitesuoritukseen ei pysty linkittämään tositteita. 

Viitteettömän suorituksen käsittely

Siirrytään myyntilaskulle ja lisätään laskulle manuaalinen suoritus Myyntilaskun toiminnot > Lisää suoritus. Tilille = Se pankkitili, jolle suoritus on saapunut, Maksupäivä = Päivä, jona suoritus näkyy pankkitilillä, Summa = Laskun pääoman summa, Käsittelytapa = Normaali.  Seuraavaksi otetaan muodostunut MS-tosite muokattavaksi ja kirjataan korkotuotot suoraan tositteelle. Ota muodostuneen MS-tositteen numero ylös ja siirrytään tiliotteelle Taloushallinto > Tiliotteet ja linkitetään MS-tosite tiliotteen tapahtumalle avaamalla tiliote muokkaustilaan > rivin perästä valitaan alaspäin olevasta kolmiosta > Tositteen linkittäminen.


Netvisorin luottotappiokäsittelystä ei mene tietoa Intrumille, joten jos tätä käytetään, pitää olla Intrumiin ensiksi yhteydessä. 

Perinnän tila

Intrumille lähetetyissä laskuissa näkyy perinnän tila avoimet myyntilaskut näkymän perinnän tila -kentässä. Intrumilla on käytössä alla olevat perinnän tilat:

REKISTERÖITY/VALVONNASSA
KIRJEPERINTÄ
KÄRÄJÄOIKEUS
ULOSOTTO
TRATTA
KONKURSSI/VELKAJÄRJESTELY
JÄLKIPERINTÄ
MAKSETTU
PERUUTETTU
MAKSETTU OIKEUDELLISTEN TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN
LOPETETTU - PIENI PÄÄOMA/EI MAKSUKYKYÄ
LOPETETTU - ASIAKAS VARATON
LOPETETTU - KONKURSSI
LOPETETTU - TUTKIMUKSET TULOKSETTOMIA
LOPETETTU - MUU SYY
LOPETETTU - VELKAJÄRJESTELY
LOPETETTU - YHDISTETTY TOISEEN SAATAVAAN
LUKITTU LASKUTUSTA VARTEN
LOPETETTU/LASKUTETTU
POISTETTU

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.