Palvelun käyttöönotto

Jotta Netvisoria käyttävä yritys saa Intrum Oy:n Huomautus- ja perintäpalvelun käyttöönsä, tulee yrityksen yhteyshenkilön ottaa yhteyttä Intrum Oy:hyn, ja tehdä heidän kanssaan sopimus palvelun käyttöönotosta. Kun tieto perintäpalvelun käyttöönotosta välittyy Intrumilta Netvisoriin, kytkeytyy palvelu päälle automaattisesti.

Tämän jälkeen palvelu on käytettävissä, ja käyttäjä pääsee määrittelemään perintäasetukset (Myynti > Asetukset > Perustiedot ja asetukset- näkymän Perintäasetukset -> Intrum Oy perintätekstit) Intrum Oy:n perintätietojen asetukset -linkistä. Perintä tietojen asetuksissa tulee olla määriteltynä, mistä laskun tilasta alkaen laskuja voi lähettää Intrumille. Tämän jälkeen laskujen lähettäminen Intrumille on mahdollista. Tähän löydät ohjeet ohjesivulta Myynnin perustiedot.

Lisätietoa Intrum Oy:stä ja heidän palveluistaan löytyy osoitteesta:  https://www.intrum.fi/fi/ratkaisut-yrityksille/.

 Palvelun käyttäminen

Aineiston lähetys Intrumin huomautuspalveluun tapahtuu Avoimet myyntilaskut -näkymästä normaalin tulostus- ja lähetysprosessin mukaisesti. Näkymässä valitaan lasku, joka on osiossa "Erääntyneet saatavat", ja klikataan painiketta "Käsittele erääntyneet". Painikkeen alta avautuvasta valikosta valitaan "Siirrä Intrum Oy:n palveluun" ja avautuvasta pikkuikkunasta painetaan Lähetä -painiketta.

 

Jotta laskusta voidaan muodostaa huomautusaineisto, pitää laskun siis olla osiossa "erääntynyt" (laskun tila "erääntynyt"). Laskujen perintätilaa voi muuttaa manuaalisesti Avoimet myyntilaskut -näkymän "Tila" linkistä halutun laskun kohdalla. Myös ulkomaalaisten asiakkaiden laskujen lähettäminen Intrumin perintäpalveluun on mahdollista.

 

Aineiston lähetys Intrumin perintäpalveluun tapahtuu niin ikään Avoimet myyntilaskut -näkymästä. Näkymässä valitaan lasku, joka on osiossa "Maksuhuomautetut laskut", ja klikataan painiketta "Käsittele erääntyneet". Painikkeen alta avautuvasta valikosta valitaan "Siirrä Intrum Oy:n palveluun" ja avautuvasta pikkuikkunasta painetaan Lähetä -painiketta. Jotta laskusta voidaan muodostaa perintätoimeksiantoaineisto, pitää laskun siis olla osiossa "maksuhuomautettu" (laskun tila "huomautettu"). Tämä tarkoittaa sitä, että laskusta on lähetetty sekä maksumuistutus että -kehotus, ja perintätila on sen mukaisesti päivittynyt. Laskujen perintätilaa voi muuttaa manuaalisesti Avoimet myyntilaskut -näkymän "Tila" linkistä halutun laskun kohdalla.

 

Intrum Oy:lle lähetetyt laskut näkyvät Avoimet myyntilaskut -näkymässä Intrum Oy:n palvelussa -otsikon alla.

Intrumin laskut on myös mahdollista peruuttaa sähköisesti Netvisorissa. Laskun poisto perintäpalvelusta onnistuu Avoimet myyntilaskut-näkymässä laskurivin lopussa olevan sinisen nuolen kautta valitsemalla "Poista Intrum Oy:n palvelusta". Laskun perintäpalvelusta poistamisesta lähtee automaattisesti tieto Intrumille.

Suorituksen kirjaaminen manuaalisesti Intrum Oy:n palveluun lähetetylle laskulle

Mikäli asiakkaalta tullut ohisuoritus kirjataan manuaalisesti laskulle, tulee suorituksen kirjauksen yhteydessä ottaa täppä pois kohdasta "Suoritus on tilitys perintäyhtiöltä". Tämä toimenpide ilmoittaa Intrumille asiakkaalta tulleen ohisuorituksen:

Perinnän tila

Intrumille lähetetyissä laskuissa näkyy perinnän tila avoimet myyntilaskut näkymän perinnän tila -kentässä. Intrumilla on käytössä alla olevat perinnän tilat.

REKISTERÖITY/VALVONNASSA
KIRJEPERINTÄ
KÄRÄJÄOIKEUS
ULOSOTTO
TRATTA
KONKURSSI/VELKAJÄRJESTELY
JÄLKIPERINTÄ
MAKSETTU
PERUUTETTU
MAKSETTU OIKEUDELLISTEN TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN
LOPETETTU - PIENI PÄÄOMA/EI MAKSUKYKYÄ
LOPETETTU - ASIAKAS VARATON
LOPETETTU - KONKURSSI
LOPETETTU - TUTKIMUKSET TULOKSETTOMIA
LOPETETTU - MUU SYY
LOPETETTU - VELKAJÄRJESTELY
LOPETETTU - YHDISTETTY TOISEEN SAATAVAAN
LUKITTU LASKUTUSTA VARTEN
LOPETETTU/LASKUTETTU
POISTETTU

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.