SISÄLTÖ

Ohjevideo

Tutustu palkkalajien ja kaavojen hallintaa ohjevideoiden avulla.

Linkki: Palkanlaskennan tehokäyttäjä

Palkkamallit

Palkanlaskennassa palkkalajien kaavat ovat palkkamallikohtaisia eli jokaisella palkkamallilla voi olla omat kaavat eri palkkalajeille. Palkkamallit voivat sisältää samoja palkkalajeja, mutta palkkamallilla voi olla erilaiset laskentakaavat samalle palkkalajille.

Palkkamallikohtaisia kaavoja pääsee katselemaan ja muokkaamaan valikosta
Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välilehti > Valitse halutun palkkalajin kohdalla Muokkaus-ikoni (kynä/lehtiö -painike).

Palkkalajien kaavat -välilehti

 1. Liitä palkkalaji palkkamalliin -toiminnolla voidaan valita Yrityskohtaisista palkkalajeista palkkamallille liitettävä palkkalaji avautuvasta pudotusvalikosta. Mikäli liitettävän palkkalajin lähde on "Käyttäjän kaava" on liitettävälle palkkalajille luotava laskentakaava, jotta se kiinnittyy palkkamalliin.

  Mikäli liitettävälle palkkalajille ei voida luoda laskentakaavaa, pitää palkkalajin olla mukana jonkun muun palkkalajin laskentakaavassa kyseisellä palkkamallilla. Liittämisvaiheessa valitaan valikosta palkkalaji, johon lisättävä palkkalaji halutaan liittää ja "Lisää"-painiketta painamalla saat lisättyä tämän palkkalajin valitun palkkalajin laskentakaavaan.
 2. Lisää uusi palkkalaji ja liitä palkkamalliin -linkki vie Yrityskohtaisiin palkkalajeihin, josta aloitetaan uuden palkkalajin luominen.
 3. Palkkalajien hallinta -linkki vie myös Yrityskohtaiset palkkalajit -sivulle.
 4. Muokkaa (kynä/lehtiö) -kuvakkeesta pääsee palkkalajin asetuksiin ja laskentakaavaan.
 5. Poista (punainen ruksi) -toiminnolla palkkalajin voi poistaa, mutta mikäli palkkalajia on käytetty palkanlaskennassa tai se on liitetty toisen palkkalajin laskentakaavaan, ohjelma ei anna poistaa palkkalajia ja antaa siitä virheilmoituksen.

 

Lomalaskentatapojen kaavat

Lomalaskentatapojen kaavoille löytyvät omat ohjeet: Lomalaskentatavan sisältö ja kaavat

Lomalaskentatapojen laskentakaavoja hallinoidaan Lomaoikeuden hallinnasta kohdassa

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomaoikeuden hallinta > Lomalaskentatavat


Palkkalajin kaavat

Palkanlaskennassa sellaiset palkkalajit, joiden lähteenä on "Käyttäjän kaava" voivat sisältää laskentakaavan.  Yleensä kaava   käsittää useita kaavaelementtejä, joista muodostuu matemaattinen lauseke.  


Esimerkiksi palkkalajin Provisio kaava voisi olla seuraava: Provisio = Kuukausipalkka * Provisio prosentti / 100. Ohessa olevassa kaavassa kaavaelementtejä ovat:

 • Kuukausipalkka (Palkkalaji) 
 • Provisio prosentti (Palkkalaji)
 • kertomerkki (*) (Laskutoimitus)
 • jakomerkki (/) (Laskutoimitus)
 • kiinteäluku (100) (Kiinteä luku)

Kun kaavan arvoa lasketaan palkkalaskelmalle, muutetaan palkkalajien arvot (yo. tapauksessa Kuukausipalkka ja Provisio prosentti) numeroiksi, ja tämän jälkeen suoritetaan matemaattiset operaatiot.

Jos Kuukausipalkka on 1500 € ja Provisio prosentin arvoksi annetaan 10%, niin esimerkissä oleva kaava muuttuu seuraavanlaiseksi:

 Provisio = 1500 * 10 % / 100

 Tällöin palkkalajin Provisio lopulliseksi arvoksi saadaan 150.

Kuukausipalkka voi olla annettu esimerkiksi palkansaajan palkkaperusteissa, josta sen palkkalajin arvo saadaan kaavaan.

Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden  hallinta

Palkkalaji "Provisio prosentti" voi sisältää oman kaavan, joka lasketaan ensin ja syntynyt summa tuodaan kaavaan tai sillä voi olla oma lähde esimerkiksi palkanlaskennan asetuksissa.

Palkat > Asetukset >Palkanlaskennan asetukset
 

Kaavojen tarkistaminen palkanlaskennassa

Kaavaelementtiä hallitaan normaalisti palkkalajin kaavan hallinnassa.  Lisäksi palkkalaskelmalta on mahdollista porautua   palkkalajin kaavaan viemällä hiiren osoitin palkkalajin nimen kohdalle, josta pääse näkemään kaavaelementtien arvot.

Palkkalajin kaavan voi tarkistaa myös "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä. 

Jos palkkalajin kaavassa on käytetty aikajaksopohjaista kaavaelementtiä esimerkiksi "Käsiteltävän lomanmääräytysmivuoden alku -- loppu", ilmestyy palkkalaskelman muokkaukseen palkkalajin kohdalle oma kuvake, josta pääsee tarkastelemaan käytetyt kaavaelementit ja josta lisäksi pystyy porautumaan laskentakaavan tietoihin. 

 

Kaavaelementit

Valmiit kaavaelementit saa näkyviin vihreästä plussasta ja pudotusvalikosta.

 • Laskutoimitus: Voit valita matemaattisen merkin
 • Palkkalaji: Voit valita yrityskohtaisissa palkkalejissa olevan palkkalajin
 • Kiinteä luku: Voit syöttää käsin arvon
 • Aritmeettinen funktio: Ala- tai ylä-arvo
 • Palkkalajin arvo aikajaksolla: Palkkalajin keskiarvo tai kumulatiivinen summa
 • Palkkajakson kalenteritieto: Työajan kirjauksesta tai palkkajaksolta haettu tieto
 • Ehtolause: Vertailu

Laskutoimitus

Laskutoimituksella tarkoitetaan matemaattista merkkiä, kuten plus- tai miinusmerkkiä. 

Palkanlaskennan kaavoissa on mahdollista käyttää seuraavia operaatioita: summaus (+), vähennys (-), osamäärä (/) ja tulo (*) sekä sulkumerkit. Sulkuja ja muita operaatioita käytetään kaavoissa aivan kuten tavallisissa laskukaavoissa.

Esimerkiksi matemaattinen lauseke (10 + 5 -2) * 3 / 2 = 19,5

Palkkalaji

Palkkalajin kohdalla tarjotaan aina Yrityskohtaisissa palkkalajeista ensimmäisenä listalla olevaa palkkalajia. Kun "Palkkalaji" -elementti valitaan kaavaan, tulee valita palkkalaji, jonka arvo halutaan kaavaan. Valikosta löytyvät kaikki Yrityskohtaisissa palkkalajeissa olevat palkkalajit. 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

Valitun palkkalajin nimi tulee näkyviin kaavaan, ja kun kaavaa lasketaan, lasketaan valitun palkkalajin arvo laskentahetkellä.

Jos valitulla palkkalajilla on oma kaava, lasketaan se ensin ja loppusumma tuodaan alkuperäiseen kaavaan. 

Mikäli laskentakaavassa olevan palkkalajin lähde on "Palkansaajan palkkaperusteet"  tai "Palkanlaskennan asetukset", tuodaan arvoksi palkansaajalle palkkaperusteisiin tai palkanlaskennan asetuksiin annettu arvo. Esimerkiksi Kuukausipalkka:

Kiinteä luku

Tälle elementille syötetään kiinteä luku, jota voidaan käyttää laskennassa. Esimerkiksi Provision kaavassa Kuukausipalkka kerrotaan 10%, joka jaetaan 100:lla. Tällöin Kiinteän luvun kenttään lisätään luku 100.

Tällöin Provision kaavassa 10% jaetaan 100:lla, jotta saadaan desimaaliluku 0,10, jolla Kuukausipalkka kerrotaan.

Aritmeettinen funktio

Tämän elementin avulla voidaan suorittaa kiinteästi määritetty funktio. 

Tällä hetkellä on käytettävissä kaksi eri funktiota:

Ala-arvoraja: Tämä funktio saa parametrinaan palkkalajin ja käsin syötetyn summan. Kaavaa laskettaessa palkkalajille lasketaan arvo ja tämän jälkeen palkkalajin arvosta ja käsin syötetystä arvosta valitaan suurin.

Yläarvoraja: Tämä funktio toimii lähes samalla tavalla kuin ala-arvorajakin, mutta lasketuista arvoista valitaan pienin.

Palkkalajin arvo aikajaksolla

Tämän elementin avulla voidaan laskea valitun palkkalajin kumulatiivinen summa tai keskiarvo halutulta aikajaksolta.

Elementille määritetään, mitä laskentatapaa käytetään (kumulatiivinen summa, keskiarvo) ja lasketaanko arvo rivisummasta tai yksikkömääristä. Lisäksi tulee valita, mitä päivää käytetään laskentaperusteena (palkkalaskelman eräpäivä tai palkkajakson alku- ja loppupäivämäärät). Tätä käytetään esimerkiksi KTA:n vuosineljänneksen laskentakaavoissa.

Valitaan Aggregaattifunktio (SUM tai AVG), joka määrittää laskentatavan. SUM-funktiolla lasketaan kumulatiivinen summa aikajakson arvoista, AVG-funktiolla saadaan keskiarvo.

AVG-funktio laskee palkkalajien arvot yhteen ja jakaa tuloksen palkkajaksojen määrällä, eli tulokseksi saadaan palkkajaksokohtainen keskiarvo.

Palkkalaji

Määrittää miltä palkkalajilta summat lasketaan.

Arvojen lähde

Määrittää, mikä tieto palkkalajin arvosta valitaan. Valittavana on rivisumma (€) ja yksikkömäärä (kpl/h).

Jakson alku ja loppu

Määrittää laskentajakson alku- ja loppupäivämäärän. Jakson alkuun valittavissa on:

 • Kuluvan palkkajakson alku (Palkkajakso, jolta palkkalaskelma lasketaan)
 • Kuluvan lomanmääräytymisvuoden alku (Kuluva 1.4.)
 • Edellisen lomanmääräytymisvuoden alku (Edellinen 1.4.)
 • Kuluvan vuoden alku (1.1.)
 • Edellisen vuoden alku (1.1.)
 • Aikojen alusta
 • Kuluvan vuosineljänneksen alku
 • Edellisen vuosineljänneksen alku
 • Edellisen 1. vuosineljänneksen alku (1.1.)
 • Edellisen 2. vuosineljänneksen alku (1.4.)
 • Edellisen 3. vuosineljänneksen alku (1.7.)
 • Edellisen 4. vuosineljänneksen alku (1.10.)
 • Edellisen palkkajakson alku
 • Kuluvan kuukauden alku 
 • Edellisen kuukauden alku

Jakson loppuun valittavissa on:

 • Kuluvan palkkajakson loppu (Palkkajakso, jolta palkkalaskelma lasketaan)
 • Kuluvan lomanmääräytymisvuoden loppu (Kuluva 31.3.)
 • Edellisen lomanmääräytymisvuoden loppu (Edellinen 31.3.)
 • Kuluvan vuoden loppu (31.12.)
 • Edellisen vuoden loppu (31.12.)
 • Kuluvan vuosineljänneksen loppu
 • Edellisen vuosineljänneksen loppu
 • Edellisen 1. vuosineljänneksen loppu (31.3.)
 • Edellisen 2. vuosineljänneksen loppu (30.6.)
 • Edellisen 3. vuosineljänneksen loppu (30.9.)
 • Edellisen 4. vuosineljänneksen loppu (31.12.)
 • Edellisen palkkajakson loppu
 • Kuluvan kuukauden loppu
 • Edellisen kuukauden loppu


Vuosineljännes jakson alkua ja loppua käytetään mm. keskituntiansion laskemisessa. Alla siitä esimerkki.


Laskentapäivä

Määrittää, minkä päivän perusteella palkkalaskelmat otetaan mukaan laskentaan. Eräpäivä -valinnalla mukaan tulevat ne laskelmat, joiden päivämäärät osuvat valitun aikajakson sisälle. Palkkajakso -valinnalla mukaan otetaan ne palkkalaskelmat, joiden palkkajaksot osuvat määritetyn aikajakson sisälle. Vaihtoehtoina ovat palkkajakso, kirjauspäivä (tositteen kirjauspäivä) tai maksupäivä (palkanmaksupäivä).

Palkkajakson kalenteritieto

Vaihtoehtoina on valittavissa:

 • Kertyvät lomapäivät kuukaudessa
  Hakee lomalaskennan asetuksista kertyvät lomapäivät kuukaudessa (2/2,5)
 • Lomakorvauksena maksettavat lomapäivät 
  Käytetään Lomalaskentatapojen kaavoissa
 • Lomakorvauksena maksettavat lomarahapäivät
  Käytetään Lomalaskentatapojen kaavoissa
 • Lomaprosentti
  Hakee lomalaskennan asetuksista määrätyn lomaprosentin
 • Lomarahaprosentti
  Hakee lomalaskennan asetuksista määrätyn lomarahaprosentin
 • Palkkajaksolla kirjatut tunnit
  Hakee kyseessä olevan palkkajakson tunnit työajankirjauksesta
 • Palkkajaksolla olevat arkipäivät
  Hakee palkkajakson arkipäivien (pois jää viikonloput) määrän (ma-pe)
 • Palkkajaksolla olevat kalenteripäivät
  Hakee palkkajaksolla olevat kaikki päivät (1-31)
 • Palkkajakson alussa olevat pitämättömät lomapäivät
  Hakee palkkajakson alussa kumulatiivisesti käytettävissä olevat lomapäivät
 • Palkkajaksolla tehdyt työpäivät
  Hakee palkkajaksolla tehdyt työpäivät, ts. päivät joilta löytyy tuntikirjauksia työajankirjauksesta
 • Palkkalaskelmalla maksettavat lomapäivät
  Hakee palkkalaskelmalle maksettavaksi kirjatut lomapäivät
 • Palkkalaskelmalla pidetyt lomapäivät
  Hakee palkkalaskelmalle pidetyksi kirjatut lomapäivät


 

Ehtolause

Ehtolauseessa valitaan kaksi palkkalajia, joita verrataan seuraavalla tavalla. Ehtolausetta käytetään esimerkiksi Ay-jäsenmaksun ylärajan kaavan rakentamiseen.

Käyttöohje: Ay-jäsenmaksun ylärajan asettaminen

Ehtolauseeseen valitaan ensin palkkalaji, jota verrataan onko se pienempi kuin toinen verrattava palkkalaji. Lopuksi annetaan palkkalajin arvot, jotka valitaan sen mukaan toteutuuko ehto vai ei.: Jos palkkalaji 1 < palkkalaji 2

 • Tällöin kaavan arvoksi tulee Arvo, jos ehto tosi –palkkalajin arvo
 • Muutoin kaavan arvoksi tulee Arvo, jos ehto epätosi –palkkalajin arvo

 

Taulukkodata

Yrityskohtaisissa palkkalajeissa "Taulukkodata" -ryhmään kuuluvalle palkkalajille voidaan asettaa vertailuarvoväli.

 

Esimerkkikuvassa, jossa lähdepalkkalaji on Kertyneet lomapäivät lomavuodelta, hakee tämä palkkalaji henkilölle kertyneitä lomapäiviä laskennasta palkkalajilta Kertyneet lomapäivät kuukaudessa (palkkajakson kalenteritieto).

Jos esimerkiksi kertyneet lomapäivät ovat lomavuodessa 7 päivää, niin taulukkodata -palkkalajin arvoksi tulee tällöin 51,1.

Mikäli lähdepalkkalajin arvo on 30, niin taulukkodata -palkkalajin arvoksi tulee 222,4.

 

Usein kysytyt kysymykset

Mistä voin muokata palkkalajien kaavoja?

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Valitse palkkamallin kohdalta > Kaavat > Palkkalajien kaavat -välilehti

Miten voin muokata kaavarivien järjestystä?

Viemällä hiiren osoittimen vasempaan reunaan "pysty rivien" päälle, että näkyy "neljä nuolta"  ja painamalla hiiren vasen nappi pohjaan voi raahata kaavarivin haluttuun kohtaan.

Mistä lisään uuden kaavarivin?

Vihreästä plussasta "Palkkaaljien kaavat" -otsikon alta.

Voiko laskennallisia palkkalajeja kuten Bruttopalkka, Rahapalkka tai Nettopalkka käyttää palkkalajien kaavoissa?

Lähtökohtaisesti emme suosittele laskennallisten palkkalajien käyttöä laskentakaavoissa, koska näillä palkkalajeilla on paljon automaattista laskentaa taustalla, jotka vaikuttavat esimerkiksi palkkalaskelman muodostumiseen sekä velvoitteiden laskennan perusteisiin.

Mitä tarkoittaa virheilmoitus kaavaa tallentaessa "Kaavassa virhe."

Palkkalajin kaavan tallentaminen ei onnistu, mikäli se ei ole matemaattisesti oikein eli jokin laskutoimitus on esimerkiksi väärässä kohdassa. Muokkaa kaavaa ja yritä tallentamista uudelleen.

Mitä tarkoittaa virheilmoitus "Kaavassa on virhe. Tarkista, ettei kaavasta puutu laskutoimituksia palkkalajien välistä."

Tarkista, ettei kaavaan ole tallennettu esimerkiksi kahta palkkalajia peräkkäin ilman laskutoimitusta. Tämä estää kaavan tallentamisen. Tarkista, että kaava on matemaattisesti oikeassa muodossa, että laskutoimitukset (sulut, plussat, miinukset) löytyvät kaavasta oikeasta kohdasta.

Miten luon uuden palkkalajin ja kaavan?

Ohessa tukisivujen oma käyttöohje uuden palkkalajin luomisesta, jossa muutama esimerkki.

Käyttöohje: Luo uusi palkkalaji

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.