Näillä videoilla käydään lävitse Netvisorin osto-osio. Opit, kuinka otat käyttöön ostoreskontran, kuinka ostolaskuja käsitellään ja miten ostojen seuranta ja raportointi Netvisorissa tapahtuu.

Ostoreskontran perusasetukset

Yleisesittely ja käyttöönotto
Ostolaskujen vastaanotto
Ostolaskujen kierrättäminen
Ostolaskujen automaattinen käsittely
Toimittajan lisääminen
Toimittajalistaus
Toimittajaryhmät
Oletusten asettaminen toimittajille
Laskutusosoitteet ja niiden ilmoittaminen toimittajille

Toimittajatietojen tuonti

Toimittajatietojen tuonti ja päivitys

Ostolaskujen käsittely

Ostolaskun manuaalinen syöttäminen
Asiatarkastus ja hyväksyntä
Ostolaskun toiminnot
Ostolaskun tiliöinti
Ostolaskun maksaminen
Ostoreskontran sijaisuuden hallinta
Uuden tilisiirron lisääminen, muokkaaminen ja maksaminen

Ostolaskun lisätoiminnot

Ostolaskun tiliöinti, vyörytys
Ostolaskun tiliöinti, jaksotus
Toimittajatietojen yhdistäminen
Osittaisen alv:n käsittely ostolaskuilla

Ostojen seuranta ja raportointi

Ostolaskuluettelo
Avoimet ostolaskut
Kassavirtaennusteen käyttö
Pankkiliikennenäkymä
Ostolaskuraportit

Ostolaskuista viestintä

Ostolaskuista viestintä
Ostolaskun tarkistus sähköpostin pikalinkillä
Kuittien toimittaminen Visma Scannerilla
Visma Manager

 

Yleisesittely ja käyttöönotto

 

Ostolaskujen vastaanotto

 

Ostolaskujen kierrättäminen

 

Ostolaskujen automaattinen käsittely

 

Toimittajan lisääminen

 

Toimittajalistaus

 

Toimittajaryhmät

 

Oletusten asettaminen toimittajille

 

Laskutusosoitteet ja niiden ilmoittaminen toimittajille

 

Toimittajatietojen tuonti ja päivitys

 

Ostolaskun manuaalinen syöttäminen

 

Asiatarkastus ja hyväksyntä

 

Ostolaskun toiminnot

 

Ostolaskun tiliöinti

 

Ostolaskun maksaminen

 

Ostoreskontran sijaisuuden hallinta

 

Uuden tilisiirron lisääminen, muokkaaminen ja maksaminen

 

Ostolaskun tiliöinti, vyörytys

 

Ostolaskun tiliöinti, jaksotus

 

Toimittajatietojen yhdistäminen

 

Osittaisen alv:n käsittely ostolaskuilla

 

Ostolaskuluettelo

 

Avoimet ostolaskut

 

Kassavirtaennusteen käyttö

 

Pankkiliikennenäkymä

 

Ostolaskuraportit

 

Ostolaskuista viestintä

 

Ostolaskun tarkistus sähköpostin pikalinkillä

 

Kuittien toimittaminen Visma Scannerilla

 

Visma ManagerOliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.