Lomapalkkajaksotuksen muodostuminen
Lomakertymät
Lomapalkkavelan sosiaalikulut
Tiliöinnit
Laskentakohteet

Eikö sinulla vielä ole Netvisoria käytössäsi? Kokeile ilmaiseksi.

Lomalaskennan uudistuksessa tehtiin muutos lomapalkkajaksotuksen kirjaamiseen kirjanpidossa. Uudistuneessa lomalaskennassa kirjataan Lomapalkkajaksotukselle ainoastaan kuukauden uusi lomakertymä sekä mahdolliset Jaksotusmuutostarpeet aikaisemmille kuukausille.

Maksettuja lomapalkkoja ja lomarahaa ei enää käsitellä Lomajaksotuksen tositteella. Maksetut lomapalkat ja lomarahat käsitellään palkkatositteella, missä ne kirjataan purkamaan kirjanpitoon muodostettua Lomapalkkavelkaa. Tällä muutoksella saadaan lomajaksotusten laskentakohdekäsittelyä tarkennettua, koska lomapalkkavarauksen kulu kirjataan kunkin ansaintakuukauden Jakokäyrän mukaisesti laskentakohteelle kuluksi ja maksamisajankohdan laskentakohteella ei ole enää vaikutusta kirjanpidon kuluihin, koska maksettu lomapalkka ja lomaraha kirjataan vain taseeseen. 

 

Lomapalkkajaksotuksen muodostuminen

Lomapalkkajaksotus muodostetaan aina ansainnan mukaan, ja tämä on huomioitu myös kustannusten kohdistamisessa laskentakohteille. Erillisilmoitus ja tilityspisteiden sivukulujaksotukset muodostetaan edelleen palkanmaksupäivämäärän mukaan, mutta lomakertymät noudattavat palkkajakson päivämääriä. Lomakertymät voidaan laskettaa erikseen sivukulujaksotuksista.

Esimerkiksi palkkajakso on 1.1.20xx - 31.1.20xx ja palkanmaksupäivämäärä on seuraavassa kuussa 14.2.20xx. Palkkalaskelma näkyy palkanmaksupäivämäärän mukaan laskennan perusteissa kuukausittaisissa velvoitteissa helmikuulla, mutta lomapalkkajaksotus lasketaan palkkajakson mukaan tammikuulla.

Lomapalkkajaksotuksen määrä perustuu palkansaajalle Lomaoikeuden hallinnassa määriteltyihin sääntöihin ja valitun Lomalaskentatavan kaavoihin. Jaksotuksen tiedot ja kirjanpidon tosite muodostetaan Kuukausittaisissa velvoitteissa. Kuukausittaisissa velvoitteissa muodostettavat jaksotusmäärät haetaan palkkalaskelmien tiedoista, joten voit tarkastaa jaksotuksen oikeellisuuden jo palkanlaskentaa tehdessäsi Palkanlaskijan näkymä -välilehdeltä (katso kuva alla, kohta 1) ennen palkan maksamista.

 

Lomakertymät

Kuukausittaisissa velvoitteissa muodostetaan lomapalkkajaksotuksen arvot Lomakertymät-osion, Uudelleenlasketa-painikkeella. Pääset Kuukausittaisiin velvoitteisiin näin: 

Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > valitse käsiteltävä maksukuukausi tai 

Taloushallinto > Yrityksen velvoitteet > Työnantajan kuukausi-ilmoitukset > valitse käsiteltävä maksukuukausi

Jaksotustiedot avautuvat Lomapäiväkirjanpito -näkymään. Kertymät ja Jaksotusmuutokset muodostavat yhteensä Jaksotustositteen tiedot. Lue lisää Jaksotusmuutoksista.

Pidetyt ja maksetut -osio on informatiivinen tieto maksettujen lomien osalta. Niitä ei uudistetussa lomalaskennassa enää käsitellä vähennyksenä Lomapalkan jaksotustositteella vaan niiden kirjanpitovaikutus tulee palkkatositteelta palkanlaskentaprosessissa.

Kun tarjotuista Jaksotustositteen tiedoista halutaan muodostaa tosite, palataan Kuukausittaisiin velvoitteisiin vasemman yläkulman linkistä.

 

Lomapalkkavelan sosiaalikulut

Kuukausittaisissa velvoitteissa lasketaan myös sivukulut lasketulle lomapalkkajaksotukselle. Sivukulut muodostetaan Tilityspisteille määriteltyjen vakuutusprosenttien perusteella. Samoja prosentteja käytetään myös palkkojen sivukulujen jaksottamiseen. Uudistetussa lomalaskennassa Lomapalkkavelan sivukulut näytetään tilityspisteittäin ja palkansaajittain, tietojen tarkastamisen helpottamiseksi.

Mikäli haluat jaksottaa Lomapalkkavelan sosiaalikuluina vain työnantajan osuuden vakuutusprosenteista, valitse "Palkanlaskennan asetukset" -sivulla, kohta "Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteiden lomavelasta".

Lopuksi "Muodosta tosite" sekä Lomakertymistä että Lomapalkkavelan sivukuluista.

 

Tiliöinnit

Uudistetun lomalaskennan myötä lomapalkkajaksotus kirjataan Kuukausittaisissa velvoitteissa kirjanpitoon kuluksi ja taseeseen lomapalkkavelaksi. Lomia maksettaessa puretaan kirjanpitoon muodostettua lomapalkkavelkaa.

Lomapalkkajaksotuksen tositteen tiliöinnit määritellään Palkkamallin Loma-asetuksissa. Pääset muokkaamaan tiliöintejä näin: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > klikkaa palkkamallin nimestä > siirry Loma-asetukset -välilehdelle.

Lomapalkkajaksotuksen tiliöinnit ovat siis palkkamallikohtainen valinta. Kaikkien kyseiseen palkkamalliin kuuluvien palkansaajien lomapalkkavelka kirjautuu samoille kirjanpidon tileille, välittämättä siitä mikä lomalaskentatapa heillä on käytössä. Näin samoja lomalaskentatapoja voidaan käyttää usean eri palkkamallin palkansaajilla.

Kun lomapalkkaa ja lomarahaa maksetaan, haetaan tiliöinnit palkkalajin takaa. Pääset muokkaamaan tiliöintejä näin: Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit -välilehti.

Koska uudistetussa lomalaskennassa maksettu lomapalkka ja lomaraha tiliöityy palkanlaskennan tositteella, eikä enää Lomapalkkajaksotuksen tositteella, tulee maksavien palkkalajien tiliöinnit kohdistua kokonaisuudessaan taseen tileille, jotta ne pienentävät kirjanpitoon kerrytettyä lomapalkkavelkaa. 

 

Laskentakohteet

Uudistuneessa lomalaskennassa pystytään käsittelemään Lomapalkkajaksotuksen kohdelaskentaa entistä tarkemmin. Kun Lomapalkkajaksotuksen tositteella käsitellään ainoastaan kyseisen kuukauden uusi lomakertymä sekä mahdolliset Jaksotusmuutostarpeet aikaisemmille kuukausille, saadaan kunkin kuun lomakertymät kohdistettua palkansaajan palkkalaskelman Jakokäyrän mukaiselle laskentakohteelle.

Ohjelman automatiikalla tehdyt Jaksotusmuutokset kirjautuvat myös kuluksi korjattavien kuukausien mukaisille laskentakohteille. Katso esimerkki Jaksotusmuutoksen laskentakohteista.

Lomapalkkaa ja lomarahaa maksettaessa tapahtuma kirjautuu palkanlaskennan tositteelle. Koska maksaminen purkaa kirjanpitoon muodostunutta lomapalkkavelkaa, kirjataan tapahtuma pelkästään taseen tileille. Silloin kirjauksella ei ole vaikutusta kirjanpidon kohdelaskentaan. Näin olleen uudistetussa lomalaskennassa loman maksamisajankohta ei vaikuta enää lainkaan lomapalkkavelan kohdelaskentaan.

 

Lomalaskentatapojen palkkalajeista löytyvät palkkalajit "Lomapalkkajaksotus" ja "Lomarahajaksotus". Palkkalajien laskentakohteen lähteenä on oletuksena "Valitut laskentakohteet". Valinnaksi tulee päivittää "Jakokäyrä", näin lomapalkkajaksotus noudattaa palkkalaskelman jakokäyrää lomakertymissä.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Lomalaskentatapojen palkkalajit -välilehti > Lomapalkkajaksotus > Klikkaa palkkalajin nimestä > Laskentakohteiden lähde: Jakokäyrä

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.