SISÄLTÖ


Tilityspisteillä hallinnoidaan sosiaalivakuutusmaksuja, ammattiliiton jäsenmaksuja ja ulosmittauksia. Tilityspisteiden avulla määritellään sivukulujaksotuksien prosentit, määritellään tilinumero ja viitenumerot maksamista varten ja muodostetaan tilitysraportteja. Netvisorissa on oletuksena kuusi tilityspistettä, mutta niitä voidaan perustaa lisää tarpeen mukaan. Ammattiliiton jäsenmaksuille tulee jokaiselle liitolle perustaa oma tilityspiste. Samoin jokaiselle palkansaajalle pitää olla oma "Ulosotto" -tilityspiste. Sosiaalivakuutuksille riittää oletustilityspisteet.

Tilityspisteiden asetuksia voi hallinnoida:

Palkat > Palkanlaskenta > Tilitykset > Siirry tilityspisteiden asetuksiin

Eri tilityspisteiden asetuksia pääsee muokkaamaan kunkin tilityspisteen rivin perässä olevasta "kynä/lehtiö" kuvasta.

Tilityspisteen tiedoissa näytettävät kentät riippuvat tilityspisteen "tyypistä". Alla oleva kuva on työeläkevakuutuksen tilityspisteen asetuksista.

Tyyppi 

Työeläkevakuutus, työttömyysvakuutus, ammattiliiton jäsenmaksu, tapaturmavakuutus, ulosotto, ryhmähenkivakuutus ja muu vakuutus.

Nimi 

Voit nimetä tilityspisteen haluamallasi tavalla.

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus

Tulorekisteriin ilmoitettava työeläkelaitoksen yhtiötunnuksen voi valita avautuvasta pudotusvalikosta.

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero

Eläkejärjestelynumeron tulee olla 11 merkkiä pitkä. Jos merkkimäärä on lyhyempi kuin 11 merkkiä, lisää puuttuva määrä nollia väliviivan jälkeen esim. 46-00123456. Eläkejärjestelynumeron alkuosan tulee vastata valittua Työeläkelaitoksen yhtiötunnusta.

Huomaathan, että Eteran 90-alkuiset vakuutusnumerot eivät enää ole käytössä palkkatietoilmoituksilla. Kaikilla Ilmarisen asiakkailla on käytössään 46-alkuinen vakuutusnumero, jota käytetään tietojen ilmoittamiseen tulorekisteriin.

Ilmoitetaan erillisilmoituksella

Tilityspisteen asetuksista löytyy valitan "Ilmoitetaan erillisilmoituksella", joka on oletuksena valittuna. Tämä asetus mahdollistaa TyEL vakuutusyhtiön tietojen ilmoittamisen erillisilmoituksella niiltä kuukausilta, joista ei muodostu palkkatietoilmoitusta. Mikäli kuukaudelle on  muodostunut palkkatietoilmoituksia, jättää valinta automaattisesti ilmoittamatta elävakuutustiedot erillisilmoituksella vaikka valinta on käytössä, koska tiedot ilmoitetaan jo palkkatietoilmoituksilla.

Laskenta

Vähentävä palkkalaji palkkalaskelmalla

Palkkalaji, millä tilitys vähennetään palkkalaskelmalla. Määritellään "Työeläkevakuutuksen", "Työttömyysvakuutuksen", "Ulosoton" ja "Ay-jäsenmaksujen" tilityspisteille.

Vakuutusprosentti

Kenttään määritellään käytettävä jaksotusprosentti tilityspisteillä, joiden laskenta perustuu tilityspisteelle annettuun prosenttiin (Työeläkevakuutus, Työttömyysvakuutus, Tapaturmavakuutus tai Muu vakuutus). Ohjelman automaatio on rakennettu niin, että vakuutusprosentiksi asetetaan kokonaisprosentti.

Sivukulujaksotuksien prosentteja käytetään kuukausittaisissa velvoitteissa tilityspisteiden laskennassa.

Palkat > Palkanlaskenta > Velvoitteet > Kuukausittaiset velvoitteet

Palkansaajan osuus käsitellään palkkalaskelmalla ja palkansaajan TyEL ja TVM maksun tiliöinnit määritellään yrityskohtaisissa palkkalajeissa.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

TyEL-ansion alaraja

Kenttään määritellään palkka-ansion alaraja, jonka ylittyessä palkansaaja kuuluu tilityspisteen piiriin. Tätä käytetään vain "Työeläkevakuutus" -tilityspisteellä.

Maksaminen

Oletusjakso

Määritelty oletusjakso vaikuttaa uuden luotavan tilityksen päivämääräväliin. Mikäli jaksoksi valitaan kuukausi muodostettavaan tilitykseen ehdotetaan kuukauden päivämääräväliä.  

Maksetaanko tilitys

Mikäli tilityspisteeltä ei haluta muodostaa tilisiirtoja "Tilitykset" -sivulle, voidaan valita jättää asettamatta.

Pankkitilinumero 

Anna pankkitilinumero IBAN-muodossa

Viitenumero

Käytettäessä yrityskohtaisia viitenumeroita tallennetaan kuukausittain vaihtuva viite ennen tilityksen muodostamista tähän kenttään. Mikäli käytetään palkansaajakohtaisia viitteitä ne tallennetaan "Tilityspisteen palkansaajakohtaiset viitenumerot" -osioon. "Viitenumero"-kenttä on pakollinen, joten palkansaajakohtaisia viitteitä käytettäessä kenttään voi tallentaa esimerkiksi tammikuun viitteen. Tilitys hakee viitenumeron ensisijaisesti aina palkansaajakohtaisista viitteistä.

Oletustiliöinnit

Määritellään sivukulujen jaksotustositteen kirjaamisessa käytettävät kirjanpidon debet- ja kredit-tilit. Tätä käytetään vain sosiaalivakuutusten tilityspisteillä.

Poistuvat tiedot

Laskennan perusteena olevat palkkalajit

Yrityksen tilitettävän osuuden peruste määräytyy jatkossa palkkalajille kohdistetun tulolajin vakuutuskäsittelyn mukaisesti. Tähän vakuutukseen ohjautuvat palkkalajit näet "Laskennan perusteena olevat palkkalajit" -osiosta.

Ennen tulorekisteriä, tilityspisteillä, joiden laskenta perustui tilityspisteelle annettuun prosenttiin (Työeläkevakuutus, Työttömyysvakuutus, Tapaturmavakuutus tai Muu vakuutus) määritektiin tähän kenttään laskennan peruste eli yleensä "Bruttopalkka". Tilityspisteillä, joilla tilitetään eteenpäin palkansaajalta peritty maksu (Ammattiliiton jäsenmaksu tai Ulosmittaus) määriteltiin kenttään palkkalaji, jolla vähennys palkkalaskelmalla tehdään (esim. Ay-jäsenmaksu tai Ulosmittaus)

Yrityskohtaisista palkkalajeista määritellään palkkalajin tulolaji ja TyEL, TVM, Tapaturma- ja sairasvakuutusmaksun käsittely.

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

Tilityspisteeseen liitetyt palkansaajat 

Palkansaajat tulee liittää kaikkiin niihin tilityspisteisiin, jotka heitä koskevat. Palkansaajan perustiedoista voi liittää palkansaajan tilityspisteeseen tai tilityspisteen asetuksista valitsemalla "Liitä palkansaaja tilityspisteeseen".

Palkansaajan perustiedoista löytyvät tilityspisteiden tiedot. 

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus

 1. "Liitä palkansaaja tilityspisteeseen"
 2. Valitse "Palkansaaja" alasvetovalikosta > "Tallenna"

 

Esimerkki uuden tilityspisteen luomisesta

Esimerkissä luodaan Ammattiliiton jäsenmaksulle uusi tilityspiste. Uuden tilityspisteen pääset luomaan "Siirry tilityspisteiden asetuksiin" -näkymän linkistä "Uusi tilityspiste".

Perustiedot

 • Tyyppi: Ammattiliiton jäsenmaksu
 • Nimi: ammattiliiton nimi

Laskenta

 • Vähennetävä palkkalaji palkkalaskelmalla: ay-jäsenmaksu peritään palkansaajalta ja tilitetään eteenpäin liittoon, jolloin tilitettävän osuuden perusteeksi valitaan palkkalaji, jolla vähennys palkkalaskelmalla tehdään

Maksaminen

 • Oletusjakso: tilitykset tehdään kuukausittain
 • Maksetaanko tilitys: tilityspisteeltä halutaan muodostaa tilisiirrot liitolle, joten tämä valitaan
 • Pankkitilinumero: tilinumero IBAN-muodossa
 • Viitenumero: tammikuun tilityksen viitenumero

Liitetään tilityspisteelle palkansaaja Kaisa Kuukausipalkkalainen, joka kuuluu Ammattiliitto X:ään.

 1. "Liitä palkansaaja tilityspisteeseen"
 2. Valitse "Palkansaaja" > "Tallenna"

Lisätään palkansaajakohtaiset kuukausittain vaihtuvat viitenumerot. Communityn päivitystiedote 11.1.2023: Yrityskohtaiset viitteet Ammattiliiton jäsenmaksujen tilittämiseen

 1. Valitse Tilityspisteen palkansaajakohtaiset viitenumerot
 2. Muokkaa
 3. Valitse Palkansaajat ja vuosi. Tallenna viitenumerot kuukausille ja "Tallenna".

Mikäli viite ei sisällä tietoa kuukaudesta ja vuodesta joko muodossa 012023 tai 202301, niin emme pysty automaattisesti generoimaan muiden kuukausien viitenumeroita. Tällöin kaikkien kuukausien viitteet pitää syöttää käsin.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.