Jakokäyrän käyttö
Palkkalaskelmakohtainen jakokäyrä laskentakohdetietojen ohjaukseen
Jakokäyrän muodostumisen peruste
Palkansaajan oletuslaskentakohde
Työaikatiedot
Kustannuspaikka kuukausipalkkalaisille
Palkkalajin ohjaustiedot
Palkkalaskelmarivi
Valitut laskentakohteet
Esimerkki
Jakokäyrä lisälaskelmalla
Laskentakohteet verottomat kustannusten korvaukset (esim. päivärahat)

 

Jakokäyrää käytetään palkkalaskelmalla kustannuspaikkojen jakamiseen. Jakokäyrän yhteissumman täytyy olla 100%. Ohjelma osaa muodostaa jakokäyrän automaattisesti joko syötettyjen työtuntien laskentakohde kohdistusten perusteella tai hakea oletuslaskentakohteen palkansaajan perustiedoista. Myös yksittäiselle palkkalajille voidaan asettaa oletuslaskentakohde.

Jakokäyrän käyttö

Jakokäyrän perusteella kirjataan kaikki ne kirjanpidon kirjaukset jakokäyrän kohdejaolla, joiden palkkalajit ovat muissa kuin "Verottomat kustannusten korvaukset" -palkkalajiryhmässä. Palkkalajin ryhmä määritellään kohdassa Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit- tai Lomalaskentatapojen palkkalajit -välilehti > klikkaa palkkalajin nimestä > Ryhmä:

Palkkalaskelmakohtainen jakokäyrä laskentakohdetietojen ohjaukseen

Palkkalaskelmalla on käytössä jakokäyrä. Jakokäyrää voi silmäillä muodostetun palkkalaskelman "Jakokäyrä" -välilehdeltä palkanlaskentaprosessissa. Jakokäyrä laskeutuu järjestelmän toimesta automaattisesti palkkalaskelman muodostuksen yhteydessä esimerkiksi työtunneista, kiinteistä palkansaajan laskentakohteista tai palkkalajille valituista laskentakohteista. Jakokäyrää on mahdollista muokata manuaalisesti. Jakokäyrä -välilehti on tyhjä, mikäli kustannusjakoa ei ole tapahtunut. Kun palkkalaskelmasta muodostetaan kirjanpitoon tosite, nousee palkkalaskelman kirjanpidon kirjausten kustannuspaikat jakokäyrän mukaisesti. Sivukulujaksotukset ja lomapalkkajaksotukset noudattavat palkkalaskelman jakokäyrää. 

Jos palkkalaskelmalle syötetään uusia palkkalajirivejä tai muokataan olemassa olevia, joiden halutaan vaikuttavan jakokäyrätietoihin, on jakokäyrä lasketettava käyttäjän toimesta uudelleen valitsemalla "Päivitä jakokäyrä".

 

Jakokäyrän muodostumisen peruste

Jakokäyrän muodostumiseen on useita tietolähteitä. Jakokäyrä voidaan muodostaa tunti- tai kuukausipalkkalaisille tehtyjen työtuntien perusteella. Palkansaajan tietoihin voidaan asettaa oletuslaskentakohde, jonne ohjelma vie kaikki kulut 100%:lla.

Palkansaajan oletuslaskentakohde

Palkansaajan perustietoihin voidaan valita halutut oletuslaskentakohteet, jotka tallentuvat automaattisesti palkkalaskelmalle. Oletuskohteet tallentuvat palkkalaskelman muodostusmisvaiheessa 100% kohdistuksella. Palkansaajan perustiedot löytyvät kohdasta Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > Valitse käsiteltävä palkansaaja > Palkansaajan tiedot

Mikäli palkansaajalle on määritelty perustietoihin oletuslaskentakohteita, tulevat nämä oletuksena esitäytetyksi syötettävälle työaikamerkinnälle:

 

Työaikatiedot

Työaikatietojen perusteella palkkalaskelmalle tuleva euromääräinen summa toimii painotettuna jakokäyrän laskentaperusteena (ei siis tuntitieto).

Palkansaajalle kalenteriin syötetyt työaikatiedot ja siellä olevat laskentakohdevalinnat ohjaavat jakokäyrän muodostumista. Ne valitut kirjauslajit, joiden kirjauslajin ohjaustiedot on valittu vaikuttavan jakokäyrään, ovat laskennan perusteina.

 1. Kirjauslajin asetuksissa on valittu, että kohdelaskennan peruste on "Kyllä"
 2. Tunnit syötetään työajankirjaukseen ja valitaan laskentakohteet.
  Esimerkissä 7,5h KP 1 ja 7,5h KP2
 3. Tunnit kuitataan ja hyväksytään, jonka jälkeen voidaan muodostaa palkkalaskelma
 4. Palkkalaskelman rivitiedoissa näkyvät työtuntiansiot ja maksettavat eurot.
  Esimerkissä eurot yhteensä 225e Tuntityöansiota.
 5. "Jakokäyrä" -välilehdellä näytetään kustannusjako palkkalaskelman tuntikirjausten suhteessa.
  Esimerkissä 50/50
 6. Tositeella jakokäyrä jakaa tuntipalkat ja sivukulut kustannuspaikoille.
  Esimerkissä palkkakulut jakautuvat 50/50 eli 5020 tilille jakautuu 112,50e KP1 ja 112,50e KP2

 

Kustannuspaikka kuukausipalkkalaisille

Mikäli palkansaajan perustietoihin on määritelty oletuslaskentakohde ja työaikaa ei kirjata, tulee palkkalaskelman jakokäyrä sen perusteella ja sitä kautta kustannuspaikka tositteelle asti.

Mikäli palkansaajan perustietoihin on määritelty oletuslaskentakohde ja sen lisäksi tehdään työaikamerkintöjä, tarjoaa ohjelma työajan kirjauksessa oletuslaskentakohdetta esitäytettynä laskentakohteena. Palkkalaskelmalle mukaan otettujen työaikamerkintöjen kohdistukset yliajavat palkansaajan perustietojen oletuslaskentakohteen. Eli jakokäyrän jako tehdään työaikamerkintöjen laskentakohteiden perusteella, eikä palkansaajan perustietojen oletuslaskentakohteen asetuksen perusteella. Mikäli työaikamerkinnät on tehty ja kohdistus on jätetty tyhjäksi, jää jakokäyräkin tyhjäksi. 

Huomioitavaa on, että aina kun työaikamerkintöjä halutaan käyttää jakokäyrän perusteena, tulee laskentaan mukaan haluttavien kirjauslajien asetuksissa olla asetuksena "Kohdelaskennan peruste" sekä jokin toimiva kirjauslajin kaava (kuva alla). 

Kuukausipalkkalaisella "Palkan peruste" asetukseen jätetään "Ei":

Tällöin palkkalaskelman "Jakokäyrä" -välilehdelle muodostuu prosenttijaolla kustannuspaikat kirjattujen työtuntien mukaan, vaikka niistä ei muodostu maksettavaa palkkaa palkkalaskelmalle. Mikäli kaavana käytetään kuvan mukaista kaavaa, tulee varmistaa, että myös kuukausipalkkalaisilla on määriteltynä tuntipalkalle á-hinta palkansaajan palkkaperusteisiin kohtaan Palkat > Henkilöstö > Palkkaperusteiden hallinta > Tuntipalkka.   

Palkkalajin ohjaustiedot

Palkkalajin asetuksissa voidaan valita laskentakohteiden lähde. 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkamallien hallinta > Yrityskohtaiset palkkalajit

Laskentakohteen lähde

 • Jakokäyrä
 • Palkkalaskelmarivi
 • Palkansaajan oletuslaskentakohteet
 • Ei kirjausta
 • Valitut laskentakohteet

 

Palkkalaskelmarivi

Palkkalaskelmalle voidaan kirjata palkkalajeja myös manuaalisesti. Niille palkkalajeille, jotka kuuluvat "Palkat ja lisät" sekä "Lomat ja poissaolot" -palkkalajiryhmiin, voidaan kirjata myös laskentakohdetietoja, jotka vaikuttavat jakokäyrän muodostumiseen. Yrityskohtaisissa palkkalajeissa palkkalajin asetuksiin voida valita laskentakohteen lähteeksi "Palkkalaskelmarivi". Palkanlaskentaprosessissa voidaan manuaalisesti asettaa palkkalajille valitut laskentakohteet.

Lisätyt palkkalajirivit vaikuttavat siihen kokonaissummaan, jonka perusteella jakokäyrän suhteiden laskenta tehdään.

Palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdeltä voi tarkistaa palkkalajeittain palkkalajien laskentakohteen lähteen.

Palkanlaskennan tositeelle muodostuvat kustannuspaikat palkkalajiriveille valittujen laskentakohteiden mukaisesti.

 

Valitut laskentakohteet

"Valitut laskentakohteet" toimii vain palkkalajeilla, jotka muodostuvat palkkalaskelmalle automaattisesti, kuten esimerkiksi "Kuukausipalkka" tai jos palkkalaskelma tuodaan palkanlaskentaprosessiin integraationa toisesta järjestelmästä.

Esimerkiksi lisät -palkkalajeille (iltalisä, yölisä, ylityö 50%, ylityö 100%) voidaan valita kiinteä laskentakohde palkkalajin asetuksista, jolloin kaikki lisät ohjautuvat omalle laskentakohteelleen, mutta lisien kustannuspaikka on kaikille palkansaajille sama, joille lisiä maksetaan. Näin voidaan esimerkiksi erotella, että Tuntityöansiot jakautuvat jakokäyrän mukaan eri kustannuspaikoille, mutta lisät ohjautuvat kiinteästi erillisille kustannuspaikalle.

 Palkkalajille valitut laskentakohteet näkyvät palkkalaskelman "Palkanlaskijan näkymä" -välilehdellä.
 Alla olevassa kuvaesimerkissä palkkalajille on valittu laskentakohteeksi "KP C" tai "KP B". 

Mikäli palkkalajin lisää laskelmalle käsin "Lisää uusi palkkalajirivi" -valikosta, eivät palkkalajille valitut laskentakohteet tallennu palkkalaskelmalle. Tällöin on käytettävä joko jakokäyrää tai lisättävä palkkalajille myös kustannuspaikat samalla kun lisää uuden palkkalajin. Tosite muodostuu samalla tavalla kuin palkkalajille valituissa laskentakohteissa.

 

 

Esimerkki 

Yrityksellä on käytössä kaksi rinnakkaista laskentakohdeotsikkoa seuraavilla kohdetiedoilla:

 Alue

 • Lappeenranta
 • Helsinki
 • Pori

Toiminto

 • Kehitys
 • Tuki
 • Myynti

 

 

Oletetaan myös, että henkilön Esa Esimerkin kuukausipalkka on 1000 euroa. Tapauksessa, jossa palkansaajan taakse laitetaan oletuslaskentakohteeksi kohde "Lappeenranta", tulee tällöin jakokäyräksi palkkalaskelmalle seuraava:

 • Alue: Lappeenranta 100%
 • Toiminto: Kohdistamaton

Tilanteessa, jossa Esalle annetaan kuukausikohtainen bonus 300 euroa alueelle Pori, voidaan palkkalaskelmalle lisätä uusi palkkalajirivi ja määrittää sinne kohdetiedoksi "Pori" 300 euron summana.

Valitse "Päivitä jakokäyrä", kun uusi palkkalajirivi on tallennettu. Tällöin jakokäyrän uudelleenlaskennan jälkeen jakokäyrä muodostuu seuraavaksi:

 • Alue: Pori 23%, Lappeenranta 77%
 • Toiminto: Kohdistamaton

Eli nyt järjestelmä vertaa kohdetietoja kokonaispalkkasummaan eli 300 / 1300 (23,0769%)  ja 1000 / 1300 (76,9231%)  joista tulee suhdejaot. Kustannuspaikkajako näkyy tositteella sekä palkanlaskennan raporteilla "Laskentakohdetilastossa". Kaikki palkkalajit, joiden laskentakohteen lähteenä on "Jakokäyrä" jakautuvat prosenttijaon mukaan laskentakohteille.

Kohdelaskentatilasto löytyy Palkat > Raportit > Palkanlaskennan raportit > Raportin muoto: Laskentakohdetilasto

Jos kohdetietoja lisätään muille laskentakohdeotsikoille, on laskentakohdeotsikkokohtainen maksimijako aina 100%, jota verrataan kokonaispalkkaan. Tällöin mikäli 300 euron bonukseen halutaan kirjata toiminnoksi "Tuki", tulee myös jakokäyrään "Toimintoon" "Tuki" 23% ja kohdistamattomaan jää loput.

Samalla logiikalla toimivat kaikki kohdejakokäyrään vaikuttavaat tekijät. Annetut lähtötiedot summataan ja verrataan kokonaispalkkaan (bruttopalkka), josta lasketaan jakokäyrätiedot.

 

 

Jakokäyrä lisälaskelmalla

Lisälaskelmaa muodostaessa "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -vaiheessa ehdotetaan muodostettavaksi jakokäyräksi alkuperäisen palkkalaskelman jakokäyrää. Oletuksena tämä asetus on valittuna lisälaskelmalle. Mikäli lisälaskelmalle ei haluta alkuperäisen palkkalaskelman jakokäyrää, voi valinnan poistaa, tallentaa ja muodostaa palkkalaskelma ilman kustannuspaikkoja.

 

Laskentakohteet verottomat kustannusten korvaukset (esim. päivärahat)

 "Verottomat kustannusten korvaukset" -palkkalajeille saadaan kustannuspaikka vain, mikäli matkalaskut ja kulukorvaukset käsitellään Netvisorin matka- ja kululaskuissa.

Matka- ja kulurivien laskentakohteet voidaan asettaa matkalaskunäkymän toiselta välilehdeltä. Jos palkansaajan taakse on asetettu oletuslaskentakohteita tulevat tiedot oletuksena palkansaajalle luodulle kuluriville.

Rivin laskentakohteita voidaan muokata rivin perässä olevasta muokkausikonista, joka avaa rivin muokkautilaan. Muutokset tallennetaan sivun alareunaan ilmestyvästä tallannuspainikkeesta.

Mikäli yrityksessä maksetaan TESsin mukaisia kulukorvauksia (esim. työkalukorvaus) ja nämä halutaan käsitellä palkansaajan palkkalaskelmalla ja korvauksien pitää noudattaa palkkalaskelman jakokäyrää, on palkkalajin asetuksista muutettava palkkalajin ryhmä esimerkiksi "Palkat ja lisät", jotta yrityskohtaisissa palkkalajeissa palkkalajin asetuksiin voidaan valita laskentakohteen lähde.

 

Työaikatietojen linkittäminen palkkalaskelmalle jälkikäteen

Työaikatiedot voi linkittää palkkalaskelmalle myös sen jälkeen kun palkka on jo maksettu. Tämä voi olla tarpeen kustannuslaskennan seuraamisen kannalta. Toimi näin kun haluat linkittää työaikatietoja jo maksettuun palkkalaskelmaan:

Palkkalaskelman käsittely palkanmaksuun

Ensin muodostetaan palkkalaskelma niillä tiedoilla kuin on sillä hetkellä saatavilla. Tällä palkansaajalla on päivittäin kirjattu 7,5 tuntia 1.-13.9. eli yhteensä 67,5 tuntia.

Muodosta palkkalaskelma, toimita ja maksa se. Älä kuitenkaan muodosta tositetta palkoista vielä. 

Tuntien linkittäminen

Esimerkin henkilö on työskennellyt myös loppukuun ajan 7,5 tuntia päivässä, mutta myynnin kustannuspaikan sijaan hän on työskennellyt hallinnossa syyskuun viimeisen viikon. Päiväerittelyraportilla tilanne näyttää tältä: 

"Palkkalaskelmat, joilla ei ole tositetta" -vaiheeseen on lisätty painike "Linkitä puuttuvat tuntikirjaukset". Kun koko palkkajakso on kulunut ja laskelmalta puuttuneet tuntikirjaukset ovat tiedossa, valitse käsiteltävät laskelmat ja tämä uusi painike. 

Painikkeesta avautuu ikkuna, jossa on listattuna kaikki kyseiselle palkkajaksolle kirjatut tuntikirjaukset, joita ei ole vielä otettu palkkalaskelmalle mukaan. 

Nyt voit valita lisättäväksi tälle palkkalaskelmalle tunnit, jotka eivät olleet tiedossa vielä palkkalaskelmaa muodostettaessa ja maksettaessa kun valitset lisättävät rivit ja painat "Linkitä valitut tunnit ja päivitä jakokäyrä". Hyväksytty-tilassa olevat tuntikirjaukset ovatkin oletuksena tulossa mukaan laskelmalle. Halutessasi voit porautua myös työaikaraportille klikkaamalla oikean reunan tuntimäärää. 

Palkkakulut kirjanpidossa

Ilman tuntien linkittämistä tosite näyttäisi tältä. Kulut kohdistetaan alkuperäisten 67,5 tunnin perusteella myyntiin. 

Nyt  kun kaikki kyseisessä kuussa tehdyt tunnit linkitetään mukaan laskelmalle ja huomioidaan jakokäyrässä, muodostuu tosite huomioiden myös hallintoon tehdyt tunnit. 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.