SISÄLTÖ

Jaksotusmuutoksen laskennan peruste

Lomapalkkajaksotus tehdään Lomien hallinnasta Lomakertymät -sivulla joka kuukausi. Uusien kertymien lisäksi palkansaajan tiedoissa voi tapahtua muutos, joka vaikuttaa myös jo tehtyihin lomapalkkajaksotuksiin. Ohjelma tulkitsee "Lasketa lomakertymät" yhteydessä vastaako palkansaajan tämän hetkinen lomapalkkajaksotus jo muodostettujen tositteiden tietoja ja aikaisempia jaksotusmuutoksia. Jos korjaukselle on tarvetta, ilmoitetaan siitä Lomakertymät-näkymässä.

Muutostarve voi syntyä esimerkiksi:

 • lomalaskentatavan muuttumisesta,
 • palkkaperusteen muutoksesta tai
 • työsuhteen kestoon perustuvasta Loman kertymäsäännön muutoksesta
 • lopputilin maksamisen yhteydessä
 • lomaa maksettu enemmän mitä sitä on edellisellä vuodella kertynyt

Jaksotusmuutokseen vaikuttavat aikaisemmin tallennetut jaksotusmuutokset. Jaksotusmuutos toimii parhaiten siten, että palkansaajan lomatietoihin on syötetty kaikki kertyneet, pidetyt ja maksetut lomapäivät kuukausikohtaisesti, eikä lomapäiviä ole korjattu tai tallennettu kumulatiivisilla tiedoilla. Lomatiedot tulisi olla myös tallennettuna niin, että kertyneitä lomia on edellisellä lomanmääräytymisvuodella saman verran, mitä on seuraavalla lomanmääräytymisvuodella maksettu.

Jaksotusmuutoksen sisältö ja käsittely

Ilmoitus Jaksotusmuutoksen tarpeesta näytetään Lomakertymät-näkymässä oranssilla kolmiolla "Näytä jaksotusmuutostarve". Jaksotusmuutostarve-sarakkeen "Näytä kaikki palkansaajat" tai palkansaajakohtaisesti "Näytä jaksotusmuutostarve" -linkistä avautuu Jaksotusmuutosten tarkastelu -näkymä. Näkymässä on eriteltynä Vanhat arvot ja Uudet arvot sekä niiden erotuksesta muodostuva Muutos. Tarvittaessa voit muokata Uudet arvot -osion lukuja.

Vanhoissa arvoissa näytetään lomakertymät tai edellisistä jaksotusmuutoksista tulevat lomapalkkajaksotuksen eurot ja päivät. Muutos -sarake katsoo lomakertymistä lomapäivät kuukausikohtaisesti, mitä on kertynyt lomapäiviä ja vertaa sitä maksettuihin lomapäiviin. Esimerkiksi jos kertyneitä lomapäiviä on  2,5pv, mutta maksetuiksi on merkitty 6pv, näkyy jaksotusmuutoksessa -3,5pv, kun lomia on pidetty enemmän, mitä on kertynyt.

Tarkista siis jaksotusmuutoksesta myös edellisten kuukausien tallennetut jaksotusmuutoksien vaikututus Lomapalkkavelka-näkymästä ja palkansaajan aikaisemmat lomakertymät esimerkiksi Lomapalkkavelka näkymän "Kaikki tiedot" -linkin kautta.

Ohjelman tarjoamaan jaksotusmuutosta ei ole pakko tallentaa. Sivun oikeasta alareunasta löytyvät valinnat "Tallenna" ja "Peruuta". Tallenna ehdotettu jaksotusmuutos vasta, kun olet tarkistanut palkansaajan tiedot ja kaikki kuukaudet Lomapalkkavelka -näkymästä tai Lomakertymistä.

Tallennettu ja hyväksytty jaksotusmuutos

Tallennetun ja hyväksytyn jaksotusmuutostarpeen tiedot näkyvät valkoisena info-kuvakkeena kertynyt "Lomapalkka" ja/tai "Lomaraha" -sarakkeiden vasemmassa reunassa. Viemällä hiiren osoittimen info-kuvakkeen päälle, kuvake kertoo mitä jaksotusmuutoksia ko. kuukauden jaksotustositteen tietoihin kohdistuu, mikäli ohjelman antama jaksotusmuutostarve on tallennettu.

Mikäli sellaista lomakertymää muokataan, johon on kohdistunut jaksotusmuutoksia, korvataan tässä tapauksessa jaksotusmuutos käyttäjän syöttämällä arvolla. Tällöin kokonaissaldo tulee näkyviin Lomakertymät -näkymään.

Esimerkki. Alla olevassa kuvassa elokuussa kertynyt lomapalkka on 200,00 €, palkansaajalle on samalla hyväksytty jaksotusmuutosehdotus, joka kasvattaa jaksotettavaa summaa 150,00€:lla. Jaksotusmuutos kohdistuu valkoisen info-kuvakkeiden mukaan huhtikuulle, toukokuulle ja kesäkuulle 2022. Näiden yhteenlaskettu summa on 400,00€  joka on jaksotustositteella kirjautumassa elokuun lomapalkkavelassa kirjanpitoon.

Jaksotusmuutoksen poistaminen/nollaaminen

Tallentamisen jälkeen jaksotusmuutoksen euroja ei voi poistaa muuten kuin muokkaamalla uusia arvoja jaksotusmuutoksen muokkausnäkymästä, että muutos kohtaan saadaan +/- kirjaus. Esimerkiksi jos jaksotusmuutos näyttää lomakertymissä kertynyttä lomapalkkaa - 300 € ja tämä halutaan nollata, muokkaa jaksotusmuutosta niin, että saat "Muutos" sarakkeeseen kertynyttä lomapalkkaa + 300 €. Näin jaksotusmuutos nollautuu.

Esimerkki jaksotusmuutoksen laskennasta

Yllä olevassa esimerkissä palkansaajan kuukausipalkka on noussut 2000 eurosta 2300 euroon. Sen vuoksi tammi-helmikuulta tehtyä lomapalkkajaksotusta on tarve nostaa. 

Vanhat arvot

Tammi- ja helmikuulla näytetään Vanhat arvot -osiossa Kertynyttä lomapalkkaa 160 euroa ja Kertynyttä lomarahaa 80 euroa. Määrä on laskettu lomalaskentatavan kaavan perusteella: Kuukausipalkka / 25 x kuukaudessa kertyvät lomapäivät.

Vanha arvo on muodostunut laskentakaavalla 2000 / 25 x 2 = 160 euroa ja Kertyneen lomarahan määrä on puolet lomapalkkajaksotuksen määrästä eli 80 euroa.

Uudet arvot

Uudet arvot -osiossa tarjotaan korjattuja jaksotustietoja. Kertynyt lomapalkka muodostuu laskentakaavalla 2300 / 25 x 2 = 184 euroa ja Kertynyt lomaraha on puolet lomapalkkajaksotuksesta eli 92 euroa.

Muutos

Näin ollen muutosta tarvitaan tammi- ja helmikuun Kertyneeseen lomapalkkaan yhteensä 48 euroa ja Kertyneeseen lomarahaan yhteensä 24 euroa. Maaliskuulla ei näytetä Muutosta, koska maaliskuun jaksotustositetta ollaan vasta muodostamassa ja tässä näkymässä näytetään eriteltyinä vain edellisten kuukausien Jaksotusmuutostarpeet.

 • Vanha arvo: 160
 • Uusi arvo: 184
 • Jaksotuksen erotus: 184 - 160 = 24
 • Päivähinta: 24 / 2 = 12
 • Jaksotusmuutos: Maksamaattomat lomapäivät 2pv x 12e päivähinta = 24e

Tallentamalla Jaksotusmuutosten tarkastelu -näkymän tiedot, hyväksytyt muutokset siirretään Jaksotusmuutokset-osion sarakkeisiin ja Jaksotusmuutostarve-linkki häviää kyseiseltä palkansaajalta. Jaksotustositteen tiedot -osion sarakkeissa on nyt yhteenlaskettuna Kertymät ja Jaksotusmuutokset, jotka muodostavat tehtävän jaksotustositteen eurot. Tosite muodostetaan Lomakertymistä valitsemalla "Esikatsele ja muodosta tosite".

Jaksotustosite ja kustannuspaikat

Näistä tiedoista muodostuu jaksotustosite. Tositteella näkyy Riviselitteellä eriteltyinä mitkä rivit muodostuvat Jaksotusmuutoksen kirjaamisesta ja mikä on kyseisen kuukauden uutta lomapalkkavelkaa.

Alla olevassa esimerkissä palkansaajan tammikuun palkkalaskelmalla oli laskentakohteena Helsinki ja helmikuulla Pori. Tositteelta näet että tammi-helmikuun Jaksotusmuutos yhteensä 72 euroa on kirjattu tammikuun muutoksen osalta tammikuun palkkalaskelman Jakokäyrän mukaan laskentakohteelle Helsinki ja helmikuun muutoksen osalta helmikuun palkkalaskelman Jakokäyrän mukaan laskentakohteelle Pori.

Lisäksi maaliskuun uusi kertymä on kirjattu maaliskuun palkkalaskelman Jakokäyrän mukaan laskentakohteelle Lappeenranta. Kaikki jaksotukset eurot kirjautuvat maaliskuun tositteelle, mutta jaksotusmuutos osaa huomioida muutoskuukausien laskentakohteet tositekirjauksissa.

Lomapalkkajaksotuksen työvaiheet

Alla on vielä listattuna lyhyesti lomapalkkajaksotuksen työvaiheet:

 1. Lasketa lomakertymät Lomien hallinnasta, "Lasketa lomakertymät" -painikkeesta
 2. Jaksotusmuutoksen tarpeesta ilmoitetaan palkansaajan kohdalla
 3. Poraudu Jaksotusmuutosten tarkastelu -näkymään ja tarkasta tarjotut arvot "Näytä jaksotusmuutostarve" -linkistä
 4. Hyväksy Jaksotusmuutos Tallenna-painikkeesta tai jos et hyväksy, valitse Peruuta
 5. Jaksotustositteen tiedot -osiossa näytetään Kertymät ja Jaksotusmuutokset yhteensä ja tosite muodostuu näiden tietojen pohjalta
 6. Muodosta Lomien hallinnasta jaksotustosite

 Lue lisää Lomapalkkavelan käsittelemisestä kirjanpidossa.


Usein kysytyt kysymykset

Mistä jaksotusmuutos on muodostunut?

Jaksotusmuutoksen tiedoissa ei kerrota suoraan, mistä syystä jaksotusmuutoksen tiedot ovat muodostuneet. Tarkastelemalla jaksotusmuutoksen vanhoja arvoja ja uusia arvoja voi päätellä, nostaako vai laskeeko jaksotusmuutos kertynyttä lomapalkkaa menneille kuukausille.

Muutostarve voi syntyä esimerkiksi:

 • lomalaskentatavan muuttumisesta tai poistamisesta,
 • palkkaperusteen muutoksesta tai
 • työsuhteen kestoon perustuvasta Loman kertymäsäännön muutoksesta
 • lopputilin maksamisen yhteydessä
 • lomaa maksettu enemmän mitä sitä on edellisellä vuodella kertynyt

Maksoin lopputilin LomaKTA:n laskentatavalla. Miksi jaksotusmuutos on niin suuri?

Lopputili-toiminto toimii toistaiseksi vain kk-palkkalaisilla myös uusista lomakertymistä. Mikäli lopputili lasketaan jollain toisella lomalaskentatavalla, muodostuu tästä jaksotusmuutos, koska ohjelma yrittää "oikaista" liikaa maksettua lomakorvausta.

Käyttöohje: Laske lopputili -toiminto

Miten jaksotusmuutosta pääsee muokkaamaan?

Jaksotusmuutosta pääsee muokkaamaan Lomakertymät -sivulla "Näytä jaksotusmuutostarve" -linkistä palkansaajakohtaisesti. "Näytä kaikki palkansaajat" linkistä pääsee myös muokkaamaan jaksotusmuutoksia.

Miksi jaksotusmuutosta ei voi muokata käsiteltävälle kuukaudelle?

Uutta lomakertymää ollaan vasta tallentamassa käsiteltävälle kuukaudelle, joten jaksotusmuutosta ei voi tehdä sellaiselle kuukaudelle, josta ei ole vielä tallennettu kertymiä. Jaksotusmuutoksella käsitellään aina menneitä jo laskettuja lomakertymiä.

Miksi jaksotusmuutoksen muokkaus ei onnistu?

Jaksotusmuutoksen muokkaaminen ei ole sallittua, jos kuukaudella on jo lomapalkkajaksotuksen tosite muodostettuna.

Miten poistan tallennetun jaksotusmuutoksen?

Tallentamisen jälkeen jaksotusmuutoksen euroja ei voi poistaa muuten kuin muokkaamalla uusia arvoja jaksotusmuutoksen muokkausnäkymästä, että muutos kohtaan saadaan +/- kirjaus. Esimerkiksi jos jaksotusmuutos näyttää lomakertymissä kertynyttä lomapalkkaa - 300 € ja tämä halutaan nollata, muokkaa jaksotusmuutosta niin, että saat "Muutos" sarakkeeseen kertynyttä lomapalkkaa + 300 €. Näin jaksotusmuutos nollautuu.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.