Controllerin budjetointi sopii kaikille yhtiömuodoille. Budjetin voi luoda tiliryhmätasolle, tilitasolle tai laskentakohdetasolle. Budejetin luonti onnistuu toistaiseksi 4- ja 5-numeroisille tileille. Mikäli tililuetteloon on luotu 6-numeroisia (tai suurempia) tilejä, niin näille budjetointi ei onnistu. Budjetin voi poistaa, kopioida tai valita ensisijaiseksi budjetiksi kolmen pisteen kautta. Ensisijainen budjetti vaikuttaa vain järjestykseen, missä budjetit näytetään Controllerissa. Budjetin teko aloitetaan kohdasta Luo uusi. Uudelle budjetille annetaan nimi ja aikaväli. Lisäksi voidaan asettaa määräaika, jolloin budjetin tulee olla valmis. Budjetin syöttö voidaan aloittaa tyhjälle pohjalle tai voidaan käyttää valmiita lukuja. Budjetin jakosääntö on automaattisesti tasajako kuukausille. Jakosääntöjä tullaan lisäämään tulevaisuudessa. Budjetin syötössä tulee huomioida, että budjetin syöttö ei tue desimaaleja. Kerran luodun budjetin rakennetta ei pysty enää muokkaamaan, eli mahdolliset tilikartan muutokset budjetoitavien tilien osalta tulee tehdä ennen budjetin luontia.Controllerissa voidaan tehdä tuloslaskelman sekä taseen budjetti. Tuotot budjetoidaan positiivisella arvolla ja kulut negatiivisella arvolla. Tiliryhmätasolle budjetoitaessa summa valuu automaattisesti ryhmän alla olevalle ensimmäiselle tilille. Mikäli budjetin syöttö on aloitettu tilitasolle ja tämän jälkeen syötetään budjettia tiliryhmätasolle niin tiliryhmän alla olevien tilien budjettiarvot yliajetaan.Budjetin ja ennusteen luonti murretun (yli 12 kk)  tilikauden toteuman pohjalta kopioi aina jokaisen kuukauden "uusimmat arvot". Sama arvo voi siis tulla uudelle budjetille/ennusteelle useampaan kertaan jos toteuman ajanjakso on yli 12 kk.


Budjetointi laskentakohteittain

Laskentakohteelle budjetointi aloitetaan hakemalla haluttu kohde budjetin yläreunan hakukentästä. Budjetointi voidaan tehdä suoraan myös laskentakohdeyhdistelmälle. Jotta laskentakohde löytyy listasta, on se oltava näkyvissä (ei saa olla piilotettu). Myöskin jos laskentakohde on jonkin toisen kohteen alikohde, on pääkohteen oltava myöskin näkyvissä laskentakohteiden hallinnassa. Jos laskentakohteita muokkaa on controller päivitettävä käsin, jotta muutokset päivittyvät sinne. Controller päivittyy automaattisesti yön aikana.Laskentakohteen voi valita myös porautumalla budjetin arvo-kentän nuolipainikkeesta ja valitsemalla Lisää laskentakohde. Laskentakohdeyhdistelmälle budjetointi tehdään lisäämällä molemmat laskentakohteet samanaikaisesti kohdassa Lisää laskentakohde.Avautuvassa näkymässä yläreunassa näkyvä suurennuslasin hakukenttä toimii vain filtterinä, halutut laskentakohteet tulee lisätä Lisää laskentakohde-toiminnon kautta. Mikäli budjetilla on kohdistamatonta saldoa, jota kohdistetaan laskentakohteelle, niin tämä tulee muistaa poistaa manuaalisesti kohdistamattomat sarakkeesta. Muuten kohdistamaton-sarakkeen saldo kasvattaa kokonaisbudjettia.Mikäli budjetti on tehty laskentakohdeyhdistelmälle ja etusivulla valitaan vain yksi kohde näytettäväksi, niin tällöin tuodaan näkyviin koko yhdistelmälle budjetoitu summa. Porautumalla budjettikentän nuolipainikkeesta saadaan näkyviin, muut laskentakohteet, joille samaa summaa on budjetoitu.

Laskentakohdebudjettia kirjattaessa tulee muistaa, että budjetoidut summat kasvattavat myös kokonaisbudjettia.


Oman budjetin tuonti

Budjetti voidaan ladata exceliin muokkausta varten ja se voidaan tuoda excelistä takaisin Controlleriin. Voidaan myös luoda uusi tyhjä budjetti, ladata se koneelle ja muokata siihe omat budjettitiedot ja tuoda se takaisin Controlleriin. Tyhjään budjettipohjaan nousee tiedot sarakkeittain: tili, laskentakohdeotsikot ja kuukausiOletusotsikoita ei saa poistaa. Mikäli ei haluta budjetoida laskentakohtaittain, jätetään laskentakohdeotsikko-sarakkeiden rivitiedot tyhjiksi. Eli vaikka yrityksellä ei olisi yhtään laskentakohdetta olemassa, pitää silti exceliin jättää/lisätä sarake "laskentakohdeotsikko", jotta tuonnin saa onnistumaan (kts.kuvat alla). 

Lisätään laskentakohdeotsikkosarake A ja B-sarakkaiden väliin. Tai jätetään tämä B sarake Excelissä kokonaan tyhjäksi, jos yritykseen ei ole perustettu laskentakohteita. Mikäli halutaan budjetoida laskentakohteittain, tulee haluttu laskentakohde kirjata käsin pilkulleen oikein oikean laskentakohdeotsikon alle. Niin miten se on esitetty laskentakohteiden hallinnassakin.

Budjettitiedot tulee syöttää rivikohtaisesti tilitasolla. Tilitasoille syötetyt tiedot päivittyvät Controllerissa tiliryhmätasolle. HUOM! Kaikkien budjetissa tuotavien tilien takana pitää Netvisorin puolella olla valinta "Salli budjetointi tilille", muuten siirto jää virheeseen.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.