Mallin hinnan muodostuminen

Tuotteen hintaryhmät

Tuotteen/mallin asiakaskohtaiset hinnat

Koostetuotteen hankintahinta ja sen laskenta

Mallin hinnan muodostuminen

Tuotteella on perushinta. Mallien ominaisuuksien arvoilla voi olla kertoimia tai hinnan muutoksia, joista mallin hinta muodostuu. Lisäksi hintaryhmien avulla voidaan tuotetta myydä eri tilanteissa eri hinnalla. Asiakkaan alennusprosentilla voidaan vaikuttaa loppusummaan. Tuotteille voi myös määritää asiakaskohtaisia hintoja.

Lyhyesti hinnan muodostus mallivariaatioille:

 1. Käyttäjä voi määrittää mallivariaatioille myyntihinnat itse ilman mitään kertoimia 
 2. Mallien loppuhinta voidaan määrittää ominaisuuksien arvoille annetuista kertoimista tai hintamuutosmäärityksistä. Tällöin:
  1. Perushinta asetetaan päätuotteelle, joka kopioidaan kaikille malleille lähtöhinnaksi
  2. Käyttäjä määrittää jokaiselle ominaisuuden arvolle joko hintakertoimen tai hintamuutoksen (hintakertoimella kerrotaan perushinta ja hintamuutos lisätään perushintaan, kun mallin myyntihinta lasketaan tällä tavalla)

Mallivariaatioiden hinnoittelua voidaan hallita edellä mainittujen perusmääritysten jälkeen:

 1. Hintaryhmillä tai
 2. Asiakaskohtaisilla hintamäärityksillä
 3. Lisäksi tuoteryhmä voidaan asettaa alennukseen määräajaksi, jolloin alennuskampanjan mukainen alennus lisätään myyntikäsittelyn hinnan laskentaan

Tuotteen mallien hinnat

Otetaan esimerkiksi pakkauslaatikot, joiden perushinnaksi on perustiedoissa asetettu 10,00 €.

Tuotteesta on olemassa 3 mallia, joilla on ominaisuutena "Koko" ja sen arvot ovat "Pieni", "Keskikoko" ja "Suuri".

Ominaisuuksien arvot

Tuotteelle muodostettavan mallin hinta saadaan vaihtelemaan mallin ominaisuuksien arvojen mukaan. Arvolle voidaan määrittää hintakerroin tai kiinteä vaikutus hintaan.

Tuotteen ominaisuuksien hallinta

Tarpeena määrittää malleille hinta kertoimien mukaan

Halutaan esimerkiksi että "Pieni" pakkauslaatikko maksaa päätuotteen perushinnan verran, jolloin arvon kerroin on 1. "Keskikoko" halutaan maksavan 2 kertaa perushinta ja "Suuri" 3 kertaa perushinnan verran. Lopputulos näyttäisi tältä:

Tarpeena määrittää malleille hinta hintamuutoksen mukaan:

Halutaan esimerkiksi että "Pieni" pakkauslaatikko maksaa päätuotteen perushinnan lisäksi 5 euroa, jolloin ominaisuuden arvolle tulee merkitä hintamuutokseksi 5. "Keskikoko" halutaan määrittää maksamaan 10 euroa enemmän kuin tuotteen perushinta ja "Suuri" halutaan määrittää maksamaan 20 euroa enemmän kuin tuotteen perushinta Lopputulos näyttäisi tältä:

Tuotteen hintaryhmät

Tuotteelle voidaan määrittää hintaryhmä joko hintakertoimella tai suoraan loppuhinnalla. Tällöin hintaryhmän mukaista hinta-asetusta käytetään myyntidokumentilla, kun myös asiakaskortille on asiakkaan taakse asetettu sama hintaryhmä. Hintakerroin tai loppuhinta asetetaan kuitenkin aina tuotekortilta käsin. Asetettu hintakerroin käsittelee vain myyntihintaa.

Hintaryhmän asettaminen hintakertoimella

 1. Valitse tuotteen hintaryhmät (1)
 2. Laita valinta kohtaan "Kerroin" ja määritä arvo, jolla tuotteen loppuhinta halitaan kerrottavan (2)
 3. Hintaryhmä ja määritetty kerroin näkyvät Hintaryhmät-osiossa (3)
 4. Tieto on raportoitavissa tuotekortin hintatiedoissa (4)

Hintaryhmän asettaminen suoraan loppuhinnalla

 1. Valitse tuotteen hintaryhmät (1)
 2. Laita valinta kohtaan "Loppuhinta" ja määritä absoluuttinen arvo, jota halutaan käyttää tuotteen loppuhintana (2)
 3. Hintaryhmä ja määritetty loppuhinta näkyvät Hintaryhmät-osiossa (3)
 4. Tieto on raportoitavissa tuotekortin hintatiedoissa (4)

Kun asiakas kytketään johonkin hintaryhmään, myydään tuote tälle kyseisen hintaryhmän mukaisella hinnalla. Asiakkaan hintaryhmän valinta sijaitsee asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehdellä. Mikäli hintaryhmän mukaista hintamääritystä halutaan käyttää myyntikäsittelyssä, valitaan hintaryhmää vastaava hintaryhmä.

Hintaryhmäasetusta käytetään myyntitarjouksella, -tilauksella ja laskulla vain silloin, kun myyntidokumentille valitulla asiakkaalla on vastaavasti sama hintaryhmä valittu asiakaskortin "Lisätietojen muokkaus" -välilehdeltä

Esimerkki hintaryhmän määrittelystä mallivariaatiolle

On mahdollista määrittää erinimisiä hintaryhmiä, ja tämän jälkeen tallentaa tuotteelle tieto, minkä hintainen tuote on missäkin hintaryhmässä.

 

On esim. määritelty, että "Alennus 50%" hintaryhmässä tuotteemme maksaa puolet alkuperäisestä, eli sen hintakertoimeksi on asetettu 0,50.

Tällöin kyseisessä hintaryhmässä esimerkkimallien hinnat olisivat:

 • Pieni: (10euroa + 5euroa)*0,5 = 7,5euroa
 • Keskikoko: (10euroa + 10euroa)*0,5 = 10euroa
 • Suuri: (10euroa + 20euroa)*0,5 = 15euroa

Hintaryhmien määrittäminen tuotteelle ja mallivariaatioille

 1. Valitse tuotteen hintaryhmät (1)
 2. Määritä joko hintakerroin TAI absoluuttinen hintamuutos
 3. Kun hintaryhmä on määritetty, näkyy se "Mallien oletus- ja perushintatiedot" -näkymässä
 4. Päätuotteelta voidaan päivittää hintaryhmätieto kaikille malleille kerralla (3)
 5. Päivitetty hintaryhmä näkyy Hintatiedot-osiossa (4)

Asiakaskohtaisen alennusprosentin määrittäminen

Asiakkaalle voidaan antaa asiakaskohtainen alennusprosentti asiakkaan Lisätietojen muokkaus -välilehdellä (Katso kuva alla, kohta 2). Alennusprosentti alentaa tuotteen/mallin lopullista hintaa. Eli esim. tuote/malli, joka maksaisi toiselle 20,00€, maksaa vain 15,00€ asiakkaalle, jonka alennusprosentiksi on annettu 25%.

Mikäli alennusprosenttia käytetään, asiakkaalla ei saa olla hintaryhmää valittuna tai hintaryhmäasetus yliajaa alennusprosentin tuotteet hinnoittelussa, mikäli tuotteelle on myös asetettu sama hintaryhmämääritys kuin asiakkaalla.

Tuotteen/mallin asiakaskohtaiset hinnat

Tuotteelle (tai tuotteen malleille) voidaan asettaa asiakaskohtaisia hintoja. Asiakaskohtaisten hintojen hallinta kuuluu osana laajennettua tuotehallintaa (kuuluu Premium- pakettiin). Tuotteelle voidaan asettaa asiakaskohtainen kerroin, jolloin sen loppuhinta saadaan eri asiakkaille eri hintaiseksi, vaikka ne kuuluisivat samaan hintaryhmään. Niille voidaan myös tallentaa suoraan kiinteä hinta. Tällöin edellä mainituilla asetuksilla ja määrityksillä ei näiden asiakkaiden kohdalla ole vaikutusta. 

Asiakaskohtaisen hinnan määrittäminen tuotekortille

 1. Valitse "Hallinnoi asiakashintoja" (Katso kuva, kohta 1)
 2. Valitse asiakas (2)
 3. Valitse Loppuhinta TAI Hintakerroin (3). HUOM! Alennusprosentti ei vaikuta hintaan kummassakaan tapauksessa!
 • Loppuhinta: Yliajaa kaikki muut hintamääritykset ja tämä hinta tulee aina sellaisenaan laskulle
 • Hintakerroin: Yliajaa myös kaikki muut hintamääritykset, jolloin tuotteen perushinta kerrotaan tällä kertoimella.
 • Tallenna (4)
 • Asiakaskohtaiset hintamääritykset raportoidaan tuotekohtaisesti ja vain tuotekortilla

Koostetuotteen hankintahinta ja sen laskenta


Jos päätuotteella lukee, että "hankintahinta on päätuotteelta" niin se tarkoittaa, että sitä ei ole kertaakaan lasketettu alituoteketjusta. Kun koostetuotteelle lasketaan arvoja alituoteketjuista niin taustalla tehdään jonkin verran valintoja sen mukaan minkä tyyppisiä tuotteita ketjuun on lisätty. 
Siihen myös vaikuttaa erilaiset lukitukset milloin mitäkin päivittyy ja mitä ei, eli alv lukitun kauden tapahtumille ei lasketa arvoja taustalle. Sekä on myös varastoasetuksia, joilla voi vaikuttaa koostetuotteiden hintaan (esim. "Älä käytä koostetuotteiden hankintahintojen laskennassa keskihintaa"). 


Hankintahinnan laskenta menee alituotteiden osalta näin. Kun koostetuotteen alituoteketjusta lähdetään käsittelemään hankintahintoja, niin jos törmätään varastoimattomaan koostetuotteeseen,
sen arvoja ei käsitellä, vaan poraudutaan sen alituotteisiin ja käsitellään niiden hankintahinnat. Jos taas törmätään varastoitavaan koostetuotteeseen, niin porautuminen ketjussa loppuu ja kyseisen varastoitavan koostetuotteen arvot huomioidaan laskennassa. Tällöin ei siis haeta hankintahintaa enää näitten tuotteiden alituotteista. 


Alituoteketjusta laskettavia arvoja on alituotteen määrä, hankintahinta, myyntihinta sekä brutto- ja nettopaino. Hankintahintana käytetään ensisijaisesti keskihintaa, mikäli se löytyy ja asetuksissa ei ole toisin määrätty. Mikäli keskihintaa ei käytetä/löydy, niin käytetään kyseisen alituotteen hankintahintaa.

Koostetuotteella lukituksilla voi estää alituoteketjusta laskettujen arvojen käytön. Tämä tarkoittaa käytännössä, että voi käyttää kiinteää arvoa lasketun arvon sijaan. Lukituksen voi asettaa hankintahinnalle, myyntihinnalle tai painolle. Myyntihinnan osalta huomioidaan myös hintamarginaali ("Alin myyntihinta").  


Kun tuotteen tietoja muutetaan esim. vaihdetaan hankintahintaa ja tuote on jossain alituoteketjussa mukana, niin talletuksen yhteydessä kysytään käyttäjältä, halutaanko muutokset päivittää alituoteketjuihin. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.