SISÄLTÖ

Palkansaajan tiedot

Mikäli palkansaajan säännöllinen viikkotyöaika poikkeaa palkkamallille asetetusta säännöllisestä viikkotyöajasta esimerkiksi osa-aikaisuuden takia, tulee palkansaajan säännöllinen viikkotyöaika määritellä palkansaajan voimassa olevalle työsuhteelle. Osa-aikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa ylläpidetään palkansaajan tiedoissa työsuhteet -välilehdellä. 

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > Klikkaa palkansaajan nimeä > Työsuhteet > muokkaa

 Sarakkeeseen syötetty arvo näkyy palkansaajan kohdalla Työajan kirjaus -toiminnossa.

Liukumasaldon päivitys

Mikäli palkansaajalla on käytössä liukumien seuranta tulee palkansaajan tietoihin päivittää myös Ajanhallinnan tiedot. Liukumasaldon alkupäivä ja tuntimäärä tulee päivittää ennen palkansaajan ensimmäistä työajankirjausta, kun työaika muuttunut, jotta liukumalaskenta toimii oikein. 

Palkat > Henkilöstö > Palkansaajalistaus > klikkaa palkansaajan nimestä > Ajanhallinnan tiedot

Esimerkki

Uusi työaika alkaa 1.11. alkaen, työ aika muuttuu 100% > 80%. Palkansaajan 31.10. tallentaman työajan kirjauksen jälkeen tarkistetaan palkansaajan liukumasaldon tilanne tai tarkistetaan tilanne 1.11. ennen ko. työpäivän työajankirjausta Työajan kirjaus -toiminnosta.

Tämän jälkeen päivitetään palkansaajan työsuhteen tietoihin muuttunut säännöllinen viikkotyöaika. Kun säännöllinen viikkotyöaika on tallennettu, palkansaajan Ajanhallinnan tietoihin päivitetään "Liukuman seuranta aloitettu" ja "Liukuma seurannan alkaessa" sarakkeisiin Ajanhallinnan tiedot. Alkupäivämäärä tallennetaan sille päivälle kun "uusi" työaika alkaa eli tapauksessa 1.11.

Työajan kirjaaminen

Netvisorin työajanseuranta on rakennettu niin, että viikkotyöaika jaetaan viikon jokaiselle työpäivälle eli pääsääntöisesti ma-pe välille. Netvisorin Työajan kirjaus -toiminto tunnistaa arkipyhät, eikä näin ollen laske arkipyhäksi osuvalle työpäivälle työaikaa. Työajan kirjaus -toiminto laskee myös automaattisesti työpäivälle pituuden.

Esimerkki

100 % työaikaa vastaava säännöllinen viikkotyöaika on 37,5 tuntia. 80 % työaika on tällöin 30 tuntia viikko.

Työajanseuranta laskee yhden työpäivän pituudeksi 6 tuntia (6 tuntia * 5pvä = 30 tuntia / viikko) 

Yleisesti kuitenkin lyhennetty työaika annetaan vapaapäivänä. Tällöin palkansaaja voi kirjata tuntinsa esimerkiksi neljälle työpäivälle (7,5 h*4 pvä=30 h/vko = viikkotyötunnit täynnä), (katso kuva alla, kohta 1) ja viidennelle työpäivälle laitetaan 0,00 tuntikirjaus, jotta kuluvan viikon aikana kertyneet "liukumatunnit" saadaan oikaistua (kohta 2.). Alla kuvakaappaus.


Työajan kirjaus kerryttää liukumaa ma-to ajalta, sillä ohjelman laskema työaika per työpäivä olisi kuusi tuntia, mutta työaikaa on kirjattu tätä enemmän eli 7,5 tuntia. 1,5 tuntia kertyy liukumaa jokaiselta työpäivältä ma-to väliseltä ajalta. Mikäli perjantaille ei merkitä 0,00h työaikaa, mahdollinen liukumaseuranta menee väärin ja tällöin liukumat vääristyvät ma-to ajalta kertyneistä "liukumatunneista". Perjantain nolla (0,00 h) tuntikirjaus oikaisee liukumaa yhden työpäivän verran eli kuusi tuntia, joka on ma-to välisen ajan kertyneiden liukumien yhteenlaskettu summa. Tällöin lopputulos on liukuman osalta +/- 0. Tämän takia 0,0 0h tuntikirjaus on tärkeä laittaa sovitulle vapaapäivälle. Mikäli jonakin työpäivänä tällä kirjaustyylillä työaika ylittää 7,5 h yli menevät kirjatut työtunnit kerryttävät liukumaa. 

Huomioitavaa on, että liukumatunnit ovat "virheelliset" niin kauan kunnes koko työviikon työtunnit on tallennettu Työajan kirjaus -toimintoon, myös vapaapäivän osalta eli 0,00h tuntikirjaus, joka oikaisee liukumasaldoa.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.